جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای الاداغلو

بشاریات شرقی | آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز الاداغلو


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٠١
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٢٧

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای الاداغلو (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای الاداغلو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای الاداغلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الاداغلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الكساندر پوپ
خوشا به حال فردی كه ساعت‌ها، روزها و سال‌های زندگی‌اش، با آرامش و سازش سپری می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای الاداغلو

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای الاداغلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای الاداغلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای الاداغلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای الاداغلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الاداغلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٦:٤٣١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢١:٤١١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:١٣٠٠:٢٠:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٩:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٦:١٥١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٠١٠٠:١٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٨:١٤١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٩:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٨:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٦:٠١١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٨:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٨:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٧:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٢:٥١١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٧:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١١:٤٩١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٧:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٧:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٦:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٦:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٥:١١٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٦:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٦:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٥:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٥:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٥:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:٠٩٠٠:١٥:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٥:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤١٠٦:٠١:١٨١٣:٠٥:١٢٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٥:١٤٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٤:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٥:١٧٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٥:٢١٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٥:٢٥٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٤:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٥:٢٩٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٥٩٠٠:١٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاداغلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاداغلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاداغلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الاداغلو

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای الاداغلو

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاداغلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الاداغلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای الاداغلو

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٣:٣٠١٣:١٤:٢٢١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٠٣٠٠:٣١:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٢:٠٣١٣:١٤:٠٤١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣١:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٣:٤٦١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٤٦٠٠:٣٠:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٩:١٠١٣:١٣:٢٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٣٨٠٠:٣٠:٢٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٧:٤٤١٣:١٣:١٠١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٢٩٠٠:٢٩:٥٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٦:١٨١٣:١٢:٥٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٢١٠٠:٢٩:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٤:٥٢١٣:١٢:٣٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:١٢٠٠:٢٩:١٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٣:٢٦١٣:١٢:١٧١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٠٤٠٠:٢٨:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٢:٠١١٣:١١:٥٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢٨:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٠:٣٥١٣:١١:٤٢١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٤٧٠٠:٢٨:٠٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٩:١١١٣:١١:٢٤١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٧:٤١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٧:٤٦١٣:١١:٠٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٣١٠٠:٢٧:١٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٠:٥٠١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢٦:٥٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٠:٣٤١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:١٥٠٠:٢٦:٣١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٠:١٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٠٧٠٠:٢٦:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:١٣١٣:١٠:٠١١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٥:٤٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٠:٥١١٣:٠٩:٤٥١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٥:٢٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٢٩١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:٥٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٨:٠٨١٣:٠٩:١٤١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٤:٣٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٤:١٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٥٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٨:٣١١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٣:٣٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٣:٠٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٢:٤٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٧:٥١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٢:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٢:٠٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢١:٤٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٧:١٥١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢١:٢٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢١:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای الاداغلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای الاداغلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای الاداغلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای الاداغلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الاداغلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای الاداغلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاداغلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الاداغلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای الاداغلو

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٢:١٠١٢:١٦:١٠١٨:٢٠:٤٤١٨:٣٨:٥٤٠٠:٠٣:٣٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٠:٤٣١٣:١٥:٥٢١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٤٥٠٠:٣٣:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٨٠٧:٠٩:١٧١٣:١٥:٣٤١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٣٧٠٠:٣٢:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٧:٥٠١٣:١٥:١٦١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٢٩٠٠:٣٢:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٦:٢٣١٣:١٤:٥٨١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٢٠٠٠:٣٢:١٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٤:٥٦١٣:١٤:٤٠١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:١٢٠٠:٣١:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٣:٣٠١٣:١٤:٢٢١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٠٣٠٠:٣١:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٢:٠٣١٣:١٤:٠٤١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣١:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٣:٤٦١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٤٦٠٠:٣٠:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٩:١٠١٣:١٣:٢٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٣٨٠٠:٣٠:٢٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٧:٤٤١٣:١٣:١٠١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٢٩٠٠:٢٩:٥٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٦:١٨١٣:١٢:٥٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٢١٠٠:٢٩:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٤:٥٢١٣:١٢:٣٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:١٢٠٠:٢٩:١٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٣:٢٦١٣:١٢:١٧١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٠٤٠٠:٢٨:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٢:٠١١٣:١١:٥٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢٨:٢٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٠:٣٥١٣:١١:٤٢١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٤٧٠٠:٢٨:٠٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٩:١١١٣:١١:٢٤١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٧:٤١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٧:٤٦١٣:١١:٠٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٣١٠٠:٢٧:١٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٠:٥٠١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢٦:٥٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٠:٣٤١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:١٥٠٠:٢٦:٣١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٠:١٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٠٧٠٠:٢٦:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:١٣١٣:١٠:٠١١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٥:٤٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٠:٥١١٣:٠٩:٤٥١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٥:٢٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٢٩١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:٥٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٨:٠٨١٣:٠٩:١٤١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٤:٣٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٤:١٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٥٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٨:٣١١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٣:٣٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٣:٠٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٢:٤٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٧:٥١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای الاداغلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای الاداغلو روستای الاداغلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای الاداغلو روستای الاداغلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای الاداغلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الاداغلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای الاداغلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای الاداغلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای الاداغلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای الاداغلو

روستای الاداغلو بر روی نقشه

روستای الاداغلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای الاداغلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای الاداغلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای الاداغلو
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای الاداغلو + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای الاداغلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الاداغلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای الاداغلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای الاداغلو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا الاداغلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ الاداغلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا الاداغلو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق الاداغلو
زمان پخش اذان آنلاین به افق الاداغلو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الاداغلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق الاداغلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق الاداغلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای الاداغلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو