جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اق مشهد

تنگه سلیمان | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اق مشهد

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٣:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٠:٥٤

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اق مشهد (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای اق مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اق مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اق مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
آرزوی هر روان ناب است كه كل زندگی را طی كند، تجربه هایی درباره ی همه ی چیزها، همه ی نواحی و همه ی احساس طی شده گرد آورد و چون چنین چیزی غیرممكن است، زندگی فقط به گونه ی ذهنی می تواند به طور كامل طی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اق مشهد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اق مشهد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق مشهد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اق مشهد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق مشهد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اق مشهد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥٧:٤٤١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٢٤٠٠:١٢:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٤:٠٨١٢:٥٧:٣٠١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:١٧٠٠:١٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٢:٤٨١٢:٥٧:١٦١٩:٣٢:٢٠١٩:٥١:١١٠٠:١٢:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢١:٢٨١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٣:١١١٩:٥٢:٠٥٠٠:١١:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٦:٤٩١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٥٩٠٠:١١:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٦:٣٥١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٠:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٦:٢٣١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:١٨١٢:٥٦:١١١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٠:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٩:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٩:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٩:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:١٣٠٦:١١:٢٢١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٨:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٠:١٠١٢:٥٥:١٦١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٨:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٥:٠٦١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:١٠٠٠:٠٨:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٠٧:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٤:٤٩١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٧:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٤:٤١١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠٧:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٠٧:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٦:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٦:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠١:١١١٢:٥٤:١٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٦:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٤:١٠١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٠٥:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٠٥:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٤:٠١١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٣:٥٨١٩:٥١:١٧٢٠:١١:١١٠٠:٠٥:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٢:٠٦٠٠:٠٤:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٣:٠٠٠٠:٠٤:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٣:٥١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:٥٣٠٠:٠٤:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٤٧٠٠:٠٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اق مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اق مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اق مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اق مشهد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اق مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اق مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اق مشهد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اق مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اق مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اق مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اق مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اق مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اق مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اق مشهد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اق مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اق مشهد روستای اق مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اق مشهد روستای اق مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اق مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق مشهد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اق مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اق مشهد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٦٠٥:٤٠:٠٦١٢:٥٩:٢١٢٠:١٨:٣٥٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٠٥:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥١٠٥:٤٠:٢١١٢:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٤٦٢٠:٤٠:١٤٠٠:٠٥:٢٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٤٠:٣٦١٢:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٥٦٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٠٥:٤١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٤٠:٥٣١٣:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٠٤٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٠٥:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٤١:١٢١٣:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٠٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٠٦:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٣٠٥:٤١:٣٢١٣:٠٠:٢٦٢٠:١٩:١٤٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٠٦:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٤١:٥٣١٣:٠٠:٣٨٢٠:١٩:١٧٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٠٦:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٤٢:١٥١٣:٠٠:٥٠٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٠٦:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٤٢:٣٩١٣:٠١:٠٢٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٠٧:١٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٣٠٥:٤٣:٠٤١٣:٠١:١٤٢٠:١٩:١٥٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٠٧:٣٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٤٣:٣١١٣:٠١:٢٦٢٠:١٩:١١٢٠:٤٠:٣١٠٠:٠٧:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٤٣:٥٨١٣:٠١:٣٧٢٠:١٩:٠٥٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٠٨:٠٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٤٤:٢٧١٣:٠١:٤٨٢٠:١٨:٥٧٢٠:٤٠:١٤٠٠:٠٨:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٤٤:٥٧١٣:٠١:٥٨٢٠:١٨:٤٨٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٠٨:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣١٠٥:٤٥:٢٨١٣:٠٢:٠٩٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٠٨:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:٤٦:٠٠١٣:٠٢:١٩٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٠٩:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٤٦:٣٣١٣:٠٢:٢٨٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٩:١٩٠٠:٠٩:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٤٧:٠٧١٣:٠٢:٣٧٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٠٩:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٢٠٥:٤٧:٤٢١٣:٠٢:٤٦٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٣٩٠٠:١٠:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٨:١٨١٣:٠٢:٥٥٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٨:١٧٠٠:١٠:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٤٨:٥٥١٣:٠٣:٠٢٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٠:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٤٩:٣٣١٣:٠٣:١٠٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٧:٢٧٠٠:١٠:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٥٠:١١١٣:٠٣:١٧٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٧:٠٠٠٠:١١:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٥٠:٥١١٣:٠٣:٢٤٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١١:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٥١:٣١١٣:٠٣:٣٠٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١١:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٥:٥٢:١٢١٣:٠٣:٣٥٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٥:٢٦٠٠:١١:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٥٢:٥٣١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٥١٠٠:١٢:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٥٣:٣٦١٣:٠٣:٤٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:١٤٠٠:١٢:٢٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٥٤:١٨١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٢:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٥٥:٠٢١٣:٠٣:٥٣٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٢:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٥:٤٦١٣:٠٣:٥٦٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٣:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اق مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اق مشهد روستای اق مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اق مشهد روستای اق مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اق مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اق مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اق مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اق مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اق مشهد

روستای اق مشهد بر روی نقشه

روستای اق مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اق مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اق مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اق مشهد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اق مشهد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اق مشهد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اق مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اق مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اق مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اق مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اق مشهد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اق مشهد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اق مشهد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اق مشهد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اق مشهد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اق مشهد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اق مشهد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اق مشهد
افق شرعی امروز فردا اق مشهد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اق مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو