جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اق مشهد

تنگه سلیمان | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اق مشهد


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٠٧
اذان ظهر: ١١:٤٣:٤٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٤٣

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اق مشهد (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای اق مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اق مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اق مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
خودسازی و رشد هر كس، تنها به خود آن شخص، بستگی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اق مشهد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اق مشهد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق مشهد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اق مشهد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق مشهد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اق مشهد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٥:١٤١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٨:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:١٩٠٠:٠٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٧:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٠٧:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٤:٣٣١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٦:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٠٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٤:١٥١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٦:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٤:١٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٠٥:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٥:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٤:٠١١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٣:٥٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٢٥٠٠:٠٥:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٤:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٥:٠٥١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١١٠٥:٥٤:١١١٢:٥٣:٥١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٤:٠٧٠٠:٠٤:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٣:٥٠١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٥:٠٠٠٠:٠٤:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٤١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٥٣٠٠:٠٤:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٤٦٠٠:٠٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:١٧٠٥:٥٠:٤٨١٢:٥٣:٥٠١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٣:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٠٨٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥٣:٥١١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٨:٣٠٠٠:٠٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤٩:١٦١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٢٢٠٠:٠٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٤٨:٣٢١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢٠:١٣٠٠:٠٣:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٧:٥٠١٢:٥٣:٥٩٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢١:٠٤٠٠:٠٣:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٧:٠٩١٢:٥٤:٠٢٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٥٤٠٠:٠٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٤٦:٣٠١٢:٥٤:٠٦٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٥:٥٣١٢:٥٤:١١٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٠٢:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٤٥:١٧١٢:٥٤:١٦٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:٠٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٥٣٠٥:٤٤:٤٢١٢:٥٤:٢٢٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٠٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اق مشهد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اق مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اق مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اق مشهد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اق مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اق مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اق مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اق مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اق مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اق مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اق مشهد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٤١:٠٧١١:٤٣:٢٧١٦:٤٥:٢٩١٧:٠٥:١٧٢٢:٥٩:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤٢:٠٧١١:٤٣:٤٣١٦:٤٥:٠٢١٧:٠٤:٥٢٢٢:٥٩:٤٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٣:٠٦١١:٤٤:٠٠١٦:٤٤:٣٦١٧:٠٤:٢٩٢٢:٥٩:٥٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٤:٠٦١١:٤٤:١٨١٦:٤٤:١٣١٧:٠٤:٠٨٢٣:٠٠:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٥:٠٤١١:٤٤:٣٦١٦:٤٣:٥٢١٧:٠٣:٤٩٢٣:٠٠:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٦:٠٣١١:٤٤:٥٥١٦:٤٣:٣٢١٧:٠٣:٣٢٢٣:٠٠:٣٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٧:٠٠١١:٤٥:١٥١٦:٤٣:١٥١٧:٠٣:١٧٢٣:٠٠:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٧:٥٨١١:٤٥:٣٦١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٣:٠٤٢٣:٠١:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٨:٥٤١١:٤٥:٥٧١٦:٤٢:٤٦١٧:٠٢:٥٣٢٣:٠١:٣٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٩:٥٠١١:٤٦:١٩١٦:٤٢:٣٥١٧:٠٢:٤٣٢٣:٠١:٤٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٥٠:٤٥١١:٤٦:٤٢١٦:٤٢:٢٥١٧:٠٢:٣٦٢٣:٠٢:٠٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٥١:٤٠١١:٤٧:٠٥١٦:٤٢:١٨١٧:٠٢:٣٠٢٣:٠٢:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥٢:٣٣١١:٤٧:٢٩١٦:٤٢:١٢١٧:٠٢:٢٧٢٣:٠٢:٤٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٥٣:٢٦١١:٤٧:٥٣١٦:٤٢:٠٩١٧:٠٢:٢٥٢٣:٠٣:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٤:١٧١١:٤٨:١٨١٦:٤٢:٠٨١٧:٠٢:٢٥٢٣:٠٣:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٥:٠٨١١:٤٨:٤٣١٦:٤٢:٠٨١٧:٠٢:٢٨٢٣:٠٣:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٥:٥٨١١:٤٩:٠٩١٦:٤٢:١١١٧:٠٢:٣٢٢٣:٠٤:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٦:٤٧١١:٤٩:٣٦١٦:٤٢:١٦١٧:٠٢:٣٨٢٣:٠٤:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٧:٣٤١١:٥٠:٠٢١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٢:٤٦٢٣:٠٥:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:٢١١١:٥٠:٣٠١٦:٤٢:٣١١٧:٠٢:٥٦٢٣:٠٥:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٩:٠٦١١:٥٠:٥٧١٦:٤٢:٤٢١٧:٠٣:٠٨٢٣:٠٥:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٩:٥٠١١:٥١:٢٥١٦:٤٢:٥٥١٧:٠٣:٢١٢٣:٠٦:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٧:٠٠:٣٢١١:٥١:٥٣١٦:٤٣:٠٩١٧:٠٣:٣٧٢٣:٠٦:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٧:٠١:١٤١١:٥٢:٢٢١٦:٤٣:٢٦١٧:٠٣:٥٤٢٣:٠٧:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٧:٠١:٥٣١١:٥٢:٥١١٦:٤٣:٤٤١٧:٠٤:١٤٢٣:٠٧:٤٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٧:٠٢:٣٢١١:٥٣:٢٠١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٤:٣٥٢٣:٠٨:١١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٧:٠٣:٠٩١١:٥٣:٤٩١٦:٤٤:٢٧١٧:٠٤:٥٨٢٣:٠٨:٣٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٧:٠٣:٤٤١١:٥٤:١٩١٦:٤٤:٥١١٧:٠٥:٢٢٢٣:٠٩:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٧:٠٤:١٨١١:٥٤:٤٩١٦:٤٥:١٧١٧:٠٥:٤٩٢٣:٠٩:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٤:٥١١١:٥٥:١٨١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٦:١٧٢٣:١٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اق مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اق مشهد روستای اق مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اق مشهد روستای اق مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اق مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اق مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اق مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اق مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اق مشهد

روستای اق مشهد بر روی نقشه

روستای اق مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اق مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اق مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اق مشهد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اق مشهد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اق مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اق مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اق مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اق مشهد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اق مشهد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اق مشهد دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اق مشهد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اق مشهد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اق مشهد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اق مشهد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اق مشهد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اق مشهد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اق مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو