جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز اق تقه قدیم


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٢٨
اذان ظهر: ١١:٤٢:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٠٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای اق تقه قدیم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اق تقه قدیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اق تقه قدیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
هر كه بیماری را عیادت كند حق تعالی موكل سازد به او هفتاد هزار ملك را كه همیشه به خانه‌ی او آیند و تا روز قیامت در آن خانه تسبیح و تكبیر و تهلیل و تقدیس الهی گویند و نصف ثواب ایشان از برای او باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اق تقه قدیم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق تقه قدیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اق تقه قدیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق تقه قدیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اق تقه قدیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٥:٢٦١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٢٦٢٣:٥٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤٥:١٦١٩:٣٢:٤١١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٧:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٦:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٤:٤٥١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٥:٢٢٢٣:٥٦:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٤:٤٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:٢١٢٣:٥٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٤:٣٢١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:١٩٢٣:٥٥:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥١:١١١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:١٨٢٣:٥٥:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٠:٠٢١٢:٤٤:١٨١٩:٣٩:١٠١٩:٥٩:١٧٢٣:٥٥:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤٨:٥٤١٢:٤٤:١٢١٩:٤٠:٠٦٢٠:٠٠:١٥٢٣:٥٤:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٧:٤٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٤١:٠١٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٤:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٤:٠٢١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٢:١٢٢٣:٥٤:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤٥:٣٨١٢:٤٣:٥٧١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٣:١٠٢٣:٥٣:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٣:٥٣١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٤:٠٨٢٣:٥٣:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٤٣:٣٤١٢:٤٣:٥٠١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٥٣:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٣:٤٧١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٥٣:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٤١:٣٥١٢:٤٣:٤٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٧:٠١٢٣:٥٢:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٤٠:٣٧١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٢:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٩:٤١١٢:٤٣:٤٢١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٨:٥٥٢٣:٥٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٣٨:٤٧١٢:٤٣:٤١١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٩:٥١٢٣:٥٢:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٣٧:٥٤١٢:٤٣:٤١١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٤٨٢٣:٥٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٠٣٠٥:٣٧:٠٢١٢:٤٣:٤٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:١١:٤٣٢٣:٥١:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٦:١٢١٢:٤٣:٤٣١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٣٩٢٣:٥١:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٥:٢٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٣٤٢٣:٥١:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٢١٠٥:٣٤:٣٧١٢:٤٣:٤٧١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٢٨٢٣:٥١:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:١١٠٥:٣٣:٥٢١٢:٤٣:٥٠١٩:٥٤:١٧٢٠:١٥:٢٢٢٣:٥١:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣٣:٠٨١٢:٤٣:٥٤١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٦:١٥٢٣:٥١:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٣٢:٢٦١٢:٤٣:٥٨١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٧:٠٨٢٣:٥٠:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:٥١٠٥:٣١:٤٦١٢:٤٤:٠٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٨:٠٠٢٣:٥٠:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٣١:٠٨١٢:٤٤:٠٨١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٨:٥١٢٣:٥٠:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق تقه قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق تقه قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق تقه قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اق تقه قدیم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اق تقه قدیم

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای اق تقه قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق تقه قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اق تقه قدیم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٤٠:٤٧١١:٣٥:٠٧١٦:٢٩:١١١٦:٤٩:٤٣٢٢:٤٩:٤٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤١:٤٦١١:٣٥:٢٨١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٩:٢٨٢٢:٥٠:٠٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١١:١٦٠٦:٤٢:٤٥١١:٣٥:٤٩١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٩:١٤٢٢:٥٠:٢٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤٣:٤٣١١:٣٦:١١١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٩:٠٣٢٢:٥٠:٤٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٤:٤١١١:٣٦:٣٣١٦:٢٨:١٢١٦:٤٨:٥٤٢٢:٥٠:٥٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٥:٣٧١١:٣٦:٥٧١٦:٢٨:٠٣١٦:٤٨:٤٦٢٢:٥١:١٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٦:٣٣١١:٣٧:٢٠١٦:٢٧:٥٦١٦:٤٨:٤١٢٢:٥١:٣٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٧:٢٧١١:٣٧:٤٥١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٨:٣٨٢٢:٥٢:٠٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٨:٢١١١:٣٨:١٠١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٨:٣٦٢٢:٥٢:٢٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٩:١٣١١:٣٨:٣٥١٦:٢٧:٤٦١٦:٤٨:٣٧٢٢:٥٢:٤٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٧:٤٢٠٦:٥٠:٠٤١١:٣٩:٠١١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٨:٤٠٢٢:٥٣:٠٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٥٠:٥٤١١:٣٩:٢٧١٦:٢٧:٥١١٦:٤٨:٤٥٢٢:٥٣:٣١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٩:١١٠٦:٥١:٤٣١١:٣٩:٥٤١٦:٢٧:٥٦١٦:٤٨:٥١٢٢:٥٣:٥٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٩:٥٥٠٦:٥٢:٣١١١:٤٠:٢١١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٩:٠٠٢٢:٥٤:٢٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٥٣:١٧١١:٤٠:٤٩١٦:٢٨:١٣١٦:٤٩:١١٢٢:٥٤:٤٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢١:١٨٠٦:٥٤:٠٢١١:٤١:١٧١٦:٢٨:٢٥١٦:٤٩:٢٤٢٢:٥٥:١٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢١:٥٨٠٦:٥٤:٤٦١١:٤١:٤٥١٦:٢٨:٣٩١٦:٤٩:٣٨٢٢:٥٥:٣٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٥:٢٨١١:٤٢:١٤١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٩:٥٥٢٢:٥٦:٠٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥٦:٠٩١١:٤٢:٤٣١٦:٢٩:١٢١٦:٥٠:١٤٢٢:٥٦:٣٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٦:٤٨١١:٤٣:١٢١٦:٢٩:٣٢١٦:٥٠:٣٤٢٢:٥٧:٠٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٧:٢٥١١:٤٣:٤١١٦:٢٩:٥٤١٦:٥٠:٥٧٢٢:٥٧:٢٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٨:٠١١١:٤٤:١١١٦:٣٠:١٨١٦:٥١:٢١٢٢:٥٧:٥٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٨:٣٦١١:٤٤:٤٠١٦:٣٠:٤٤١٦:٥١:٤٧٢٢:٥٨:٢٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٩:٠٨١١:٤٥:١٠١٦:٣١:١١١٦:٥٢:١٥٢٢:٥٨:٥٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٩:٣٩١١:٤٥:٤٠١٦:٣١:٤١١٦:٥٢:٤٥٢٢:٥٩:٢٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٧:٠٨٠٧:٠٠:٠٨١١:٤٦:١٠١٦:٣٢:١٣١٦:٥٣:١٦٢٢:٥٩:٥٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٧:٣٦٠٧:٠٠:٣٥١١:٤٦:٤٠١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٣:٤٩٢٣:٠٠:٢٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٨:٠٣٠٧:٠١:٠١١١:٤٧:١٠١٦:٣٣:٢١١٦:٥٤:٢٤٢٣:٠٠:٥٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٨:٢٨٠٧:٠١:٢٤١١:٤٧:٤٠١٦:٣٣:٥٨١٦:٥٥:٠٠٢٣:٠١:٢٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٨:٥١٠٧:٠١:٤٦١١:٤٨:٠٩١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٥:٣٨٢٣:٠١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اق تقه قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اق تقه قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اق تقه قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اق تقه قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اق تقه قدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اق تقه قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق تقه قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اق تقه قدیم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٤:٣٨١١:٣٣:١٩١٦:٣١:٤١١٦:٥١:٥٨٢٢:٤٨:٢٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٥:٤٠١١:٣٣:٣٥١٦:٣١:١١١٦:٥١:٣٠٢٢:٤٨:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٦:٤٣١١:٣٣:٥٢١٦:٣٠:٤٣١٦:٥١:٠٥٢٢:٤٨:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٧:٤٥١١:٣٤:٠٩١٦:٣٠:١٧١٦:٥٠:٤٢٢٢:٤٩:٠٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٨:٤٦١١:٣٤:٢٨١٦:٢٩:٥٣١٦:٥٠:٢٠٢٢:٤٩:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٩:٤٧١١:٣٤:٤٧١٦:٢٩:٣١١٦:٥٠:٠١٢٢:٤٩:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٤٠:٤٧١١:٣٥:٠٧١٦:٢٩:١١١٦:٤٩:٤٣٢٢:٤٩:٤٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤١:٤٦١١:٣٥:٢٨١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٩:٢٨٢٢:٥٠:٠٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٤٢:٤٥١١:٣٥:٤٩١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٩:١٤٢٢:٥٠:٢٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤٣:٤٣١١:٣٦:١١١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٩:٠٣٢٢:٥٠:٤٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٤:٤١١١:٣٦:٣٣١٦:٢٨:١٢١٦:٤٨:٥٤٢٢:٥٠:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٥:٣٧١١:٣٦:٥٧١٦:٢٨:٠٣١٦:٤٨:٤٦٢٢:٥١:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٦:٣٣١١:٣٧:٢٠١٦:٢٧:٥٦١٦:٤٨:٤١٢٢:٥١:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٧:٢٧١١:٣٧:٤٥١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٨:٣٨٢٢:٥٢:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٨:٢١١١:٣٨:١٠١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٨:٣٦٢٢:٥٢:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٩:١٣١١:٣٨:٣٥١٦:٢٧:٤٦١٦:٤٨:٣٧٢٢:٥٢:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٥٠:٠٤١١:٣٩:٠١١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٨:٤٠٢٢:٥٣:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٥٠:٥٤١١:٣٩:٢٧١٦:٢٧:٥١١٦:٤٨:٤٥٢٢:٥٣:٣١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٥١:٤٣١١:٣٩:٥٤١٦:٢٧:٥٦١٦:٤٨:٥١٢٢:٥٣:٥٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٥٢:٣١١١:٤٠:٢١١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٩:٠٠٢٢:٥٤:٢٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٥٣:١٧١١:٤٠:٤٩١٦:٢٨:١٣١٦:٤٩:١١٢٢:٥٤:٤٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٥٤:٠٢١١:٤١:١٧١٦:٢٨:٢٥١٦:٤٩:٢٤٢٢:٥٥:١٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٥٤:٤٦١١:٤١:٤٥١٦:٢٨:٣٩١٦:٤٩:٣٨٢٢:٥٥:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٥:٢٨١١:٤٢:١٤١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٩:٥٥٢٢:٥٦:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥٦:٠٩١١:٤٢:٤٣١٦:٢٩:١٢١٦:٥٠:١٤٢٢:٥٦:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٦:٤٨١١:٤٣:١٢١٦:٢٩:٣٢١٦:٥٠:٣٤٢٢:٥٧:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٧:٢٥١١:٤٣:٤١١٦:٢٩:٥٤١٦:٥٠:٥٧٢٢:٥٧:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٨:٠١١١:٤٤:١١١٦:٣٠:١٨١٦:٥١:٢١٢٢:٥٧:٥٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٨:٣٦١١:٤٤:٤٠١٦:٣٠:٤٤١٦:٥١:٤٧٢٢:٥٨:٢٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٩:٠٨١١:٤٥:١٠١٦:٣١:١١١٦:٥٢:١٥٢٢:٥٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اق تقه قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اق تقه قدیم روستای اق تقه قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اق تقه قدیم روستای اق تقه قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اق تقه قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اق تقه قدیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اق تقه قدیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اق تقه قدیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اق تقه قدیم

روستای اق تقه قدیم بر روی نقشه

روستای اق تقه قدیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اق تقه قدیم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اق تقه قدیم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای اق تقه قدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اق تقه قدیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اق تقه قدیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اق تقه قدیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اق تقه قدیم
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اق تقه قدیم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اق تقه قدیم
افق شرعی امروز فردا اق تقه قدیم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اق تقه قدیم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اق تقه قدیم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اق تقه قدیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو