جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک

هندودر | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز اق بلاغ فرج بیک


اذان صبح: ٠٥:١١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:١١:١٤
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٧

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای اق بلاغ فرج بیک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اق بلاغ فرج بیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اق بلاغ فرج بیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

یان اسكاسل
شاعران شعر را نمی آفرینند، شعر جایی در آن پس و پشت ها است، از دیر زمان در آنجا است. شاعر كاری نمی كند مگر كشف آن!

اوقات شرعی ماه جاری روستای اق بلاغ فرج بیک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق بلاغ فرج بیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اق بلاغ فرج بیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق بلاغ فرج بیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اق بلاغ فرج بیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٠:٥٠١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٦:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٠:٤٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٦:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٠:٣١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٠:٢٢١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٦:١٧١٣:١٠:١٤١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٥:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٥:١٦١٣:١٠:٠٦١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٤:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٤:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٣٩٠٠:٢٤:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٩:٤١١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٣:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٣:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٣:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٢:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٦:٥١١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٢:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:٠١١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٢:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٥:١٢١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٢:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٢:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢١:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٢:١٠١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢١:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١١:٢٨١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢١:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢١:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢١:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢١:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٩:٣٢٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٩:٣٧٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢١:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اق بلاغ فرج بیک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اق بلاغ فرج بیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق بلاغ فرج بیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اق بلاغ فرج بیک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اق بلاغ فرج بیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اق بلاغ فرج بیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اق بلاغ فرج بیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق بلاغ فرج بیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٨:٣٠١٣:١٩:٢٤٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣١:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٩:١١١٣:١٩:٢٥٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٣١:٤٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٩:٥١١٣:١٩:٢٦٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:١١٠٠:٣١:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٩:٢٧٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٢:٠٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢١:١٤١٣:١٩:٢٧٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٣٢:١٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢١:٥٥١٣:١٩:٢٦٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٣٢:٢٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٩:٢٤٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٣٢:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٣:١٩١٣:١٩:٢٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:١٩٠٠:٣٢:٣٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٤:٠١١٣:١٩:٢٠٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٣٢:٤٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٩:١٧٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٣٢:٥١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٩:١٣٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٤٣٠٠:٣٢:٥٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٩:٠٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٣:٠٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٩:٠٤٢٠:١٠:٤٨٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٣٣:٠٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٣٣:٠٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٨:١٧١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٣:١٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٨:٤٥٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣٣:١٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٨:٣٧٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٣٣:١٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣٣:١٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣١:٠٨١٣:١٨:٢١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٣:١٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٣١:٥٠١٣:١٨:١١٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٣٣:١٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٢:٣٣١٣:١٨:٠١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٤٣٠٠:٣٣:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٣:١٦١٣:١٧:٥١٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣٣:١٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣٣:١٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٧:٢٨١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٢٢٠٠:٣٣:٠٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٥:٢٣١٣:١٧:١٦١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:١٣٠٠:٣٣:٠٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٦:٠٥١٣:١٧:٠٤١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٠٢٠٠:٣٣:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٦:٥١١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٢٠٠:٣٢:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٧:٢٩١٣:١٦:٣٧١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٤٠٠٠:٣٢:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٨:١١١٣:١٦:٢٣١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٢٧٠٠:٣٢:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٦:٠٩١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١٤٠٠:٣٢:٣٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٣٤١٣:١٥:٥٤١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اق بلاغ فرج بیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک روستای اق بلاغ فرج بیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اق بلاغ فرج بیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اق بلاغ فرج بیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اق بلاغ فرج بیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اق بلاغ فرج بیک

روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اق بلاغ فرج بیک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اق بلاغ فرج بیک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای اق بلاغ فرج بیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اق بلاغ فرج بیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اق بلاغ فرج بیک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اق بلاغ فرج بیک
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اق بلاغ فرج بیک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اق بلاغ فرج بیک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اق بلاغ فرج بیک
زمان پخش اذان آنلاین به افق اق بلاغ فرج بیک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اق بلاغ فرج بیک
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اق بلاغ فرج بیک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو