جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک

هندودر | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز اق بلاغ فرج بیک


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٥٩

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای اق بلاغ فرج بیک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اق بلاغ فرج بیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اق بلاغ فرج بیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
كسانی كه به مجردِ برخورد با سختی، كار را رها می كنند، هرگز به جایی نمی رسند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اق بلاغ فرج بیک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق بلاغ فرج بیک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اق بلاغ فرج بیک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اق بلاغ فرج بیک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اق بلاغ فرج بیک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٣:٤٦١٣:١٣:١٠١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:١٤٠٠:٣٠:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٢:٣٢١٣:١٢:٥٦١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٩:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤١:١٨١٣:١٢:٤٢١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٩:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٢:٢٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢٨:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٢:١٤١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٧:٤٢١٣:١٢:٠١١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٨:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:٣١١٣:١١:٤٩١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٧:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٥:٢١١٣:١١:٣٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٧:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٤:١٢١٣:١١:٢٥١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٧:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٣:٠٣١٣:١١:١٣١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٦:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣١:٥٦١٣:١١:٠٢١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٦:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٠:٥٢١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٦:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٠:٤٢١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٦:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٠:٣٢١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٥:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٠:٢٣١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٥:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٦:٣١١٣:١٠:١٥١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١١٠٠:٢٥:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٠:٠٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٤:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٤:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٤:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٩:٤١١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٣:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٣:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٩:٤١١٣:٠٩:٣١١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٤٠٠٠:٢٣:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٢:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٦:١٢١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٢:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٢:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اق بلاغ فرج بیک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اق بلاغ فرج بیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق بلاغ فرج بیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اق بلاغ فرج بیک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اق بلاغ فرج بیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اق بلاغ فرج بیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اق بلاغ فرج بیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اق بلاغ فرج بیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اق بلاغ فرج بیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٩:٣٢٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢١:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٩:٣٧٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢١:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢١:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢١:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢١:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٠:٠٠٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٠:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٥:٢٤١٣:١٠:٠٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٢٠:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٠:١٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٠:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٠:٢٣٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٠:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٤:١٧١٣:١٠:٣١٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢١:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٣:٥٨١٣:١٠:٤٠٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٢١:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٣:٤٠١٣:١٠:٤٩٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢١:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٣:٢٤١٣:١٠:٥٨٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢١:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠٣:٠٩١٣:١١:٠٨٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٢١:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٢:٥٦١٣:١١:١٩٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٢١:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٢:٤٤١٣:١١:٢٩٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٢١:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٢:٣٤١٣:١١:٤٠٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:١٤٠٠:٢١:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٢:٢٦١٣:١١:٥١٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٦٠٠:٢١:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٢:١٩١٣:١٢:٠٢٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٢:١٦٠٠:٢١:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٢:١٤١٣:١٢:١٤٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٢١:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٢:١١١٣:١٢:٢٦٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٣:١٣٠٠:٢١:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٢:٣٨٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٢٢:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٢:٥٠٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٢٢:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠٢:٠٩١٣:١٣:٠٣٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٢٢:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:١١١٣:١٣:١٦٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٥١٠٠:٢٢:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٢:١٥١٣:١٣:٢٩٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:١٣٠٠:٢٢:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:٢١١٣:١٣:٤١٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٢٢:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠٢:٢٨١٣:١٣:٥٥٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٢٣:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٢:٣٦١٣:١٤:٠٨٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٢٣:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٤:٢١٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٦:٢٥٠٠:٢٣:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٢:٥٨١٣:١٤:٣٤٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٢٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اق بلاغ فرج بیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک روستای اق بلاغ فرج بیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اق بلاغ فرج بیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اق بلاغ فرج بیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اق بلاغ فرج بیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اق بلاغ فرج بیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اق بلاغ فرج بیک

روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی نقشه

روستای اق بلاغ فرج بیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اق بلاغ فرج بیک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اق بلاغ فرج بیک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اق بلاغ فرج بیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اق بلاغ فرج بیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اق بلاغ فرج بیک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اق بلاغ فرج بیک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اق بلاغ فرج بیک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اق بلاغ فرج بیک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اق بلاغ فرج بیک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اق بلاغ فرج بیک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اق بلاغ فرج بیک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اق بلاغ فرج بیک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اق بلاغ فرج بیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو