جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اقلید

اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز اقلید


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اقلید (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر اقلید)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر اقلید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اقلید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

مارتین لوتركینگ
ما یا باید یاد بگیریم كه چگونه با هم مثل برادر زندگی كنیم، یا باید مثل احمق ها نابود شویم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اقلید

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اقلید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقلید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اقلید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقلید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اقلید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٧:١٠١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٤٠٠:١٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٩:٣٩١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٦:٥١١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٣:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٧:٤٢١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٢٠٠:١٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٦:٣٤١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٣:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٣٧٠٠:١٣:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٦:١٩١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٢٠٠٠:١٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٦:١٢١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٢:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٢:١٥١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١١:٢٤١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:١٢٠٠:١١:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٥:٥١١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٥٠٠:١١:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١١:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٢١٠٠:١١:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٨:١١١٢:٥٥:٤١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١١:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٠:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٠:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٠:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٥:٣٥١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٠:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٥:٣٥١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٠:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٠:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٢:١١١٢:٥٥:٤١١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٩:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٥:٤٤١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٩:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٥:٥٢١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٠٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقلید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقلید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقلید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقلید

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر اقلید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اقلید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقلید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر اقلید

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اقلید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر اقلید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر اقلید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اقلید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقلید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر اقلید

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر اقلید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقلید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر اقلید

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠١:١٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٣:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٣٥٠٠:١٣:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٣:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٧:١٩١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٥٣٠٠:١٣:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٤:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٤:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٤:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٤:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:١١٠٠:١٥:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:١١٠٠:١٥:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٥:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٥:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٦:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠١:٠١١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٦:١٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٦:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٦:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٧:٠٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٧:١٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٧:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٧:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٨:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٨:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٨:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٥:١٢٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٨:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٨:٥٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٧:١١١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٩:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٩:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٩:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٩:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١٩:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اقلید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر اقلید شهر اقلید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر اقلید شهر اقلید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اقلید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقلید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر اقلید

اقلید مرکز شهرستان اقلید، یکی از شهرهای شمالی استان فارس ایران می‌باشد. فاصله آن از شیراز، اصفهان، یزد و یاسوج به ترتیب ۲۷۵، ۲۳۰، ۲۱۰ و۱۸۰ کیلومتر می‌باشد. این شهر یکی از مناطق کوهستانی وسرسبز فارس است ودارای آب هوای سرد و کوهستانی است

شهر اقلید در ویکیپدیا

شهر اقلید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اقلید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اقلید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اقلید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اقلید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اقلید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اقلید
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر اقلید + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر اقلید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اقلید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اقلید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اقلید رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق اقلید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اقلید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اقلید دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اقلید
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اقلید
افق شرعی امروز فردا اقلید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اقلید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اقلید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اقلید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو