جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اقلید

اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز اقلید


اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٢٧
نیمه شب: ٠٠:١٠:٠٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اقلید (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر اقلید)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اقلید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اقلید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جرج هالاس
كسی كه بیشترین تلاش خود را می كند، هرگز پشیمان نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اقلید

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اقلید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقلید ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اقلید (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقلید ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اقلید ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٩:٣٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:١٦٠٠:١٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٩:١٦١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٧:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٩٠٠:١٦:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٨:١٧١٢:٥٨:٣٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٠٠٠٠:١٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٧:١١١٢:٥٨:٢١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٦:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٧:٥٦١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٧:٤٤١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٧:٢٢١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:١١٠٠:١٤:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٧:١٢١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٥٣٠٠:١٤:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٥٠٠:١٤:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:١٨٠٠:١٣:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٦:٤٣١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٣:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٢٠٦:١٦:٥٨١٢:٥٦:٣٥١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٣:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٦:٠١١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٣:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٦:١٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٢:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٤:١٢١٢:٥٦:١٢١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٥١٠٠:١٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٣:١٨١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٦:٠١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٧٠٠:١٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٤٠٦:١١:٣٥١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٠١٠٠:١١:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٥:٥١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٤٠٠:١١:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١١:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:١٠٠٠:١١:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٥:٤١١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٥٣٠٠:١١:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٠:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اقلید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اقلید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اقلید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقلید

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اقلید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اقلید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقلید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اقلید

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اقلید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اقلید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اقلید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اقلید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقلید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اقلید

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقلید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقلید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اقلید

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٥:٥٢١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٩:٤٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٩:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٠٩:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٩:١١١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٢٧٠٠:٠٩:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٦:١٣١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٠٦٠٠:٠٩:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٩:٤٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٩:٤٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٦:٣٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٩٠٠:٠٩:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٦:٤٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٩:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٦:٥١١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:١١٠٠:٠٩:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٦٠٠:٠٩:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٩:٥٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٧:١٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٠:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٠:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٩٠٠:١٠:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥٧:٤٩٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٠:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٥:٣٨١٢:٥٨:٠٠٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٠:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٥:٣٢١٢:٥٨:١١٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٢٩٠٠:١٠:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٨:٢٢٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٠:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٨:٣٤٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٢٤٠٠:١٠:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٨:٤٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٠:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٨:٥٨٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:١٦٠٠:١١:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٩:١٠٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٤٠٠٠:١١:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٩:٢٣٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١١:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٩:٣٥٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١١:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٥:٣٣١٢:٥٩:٤٨٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١١:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٥:٣٩١٣:٠٠:٠١٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١٢:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٥:٤٧١٣:٠٠:١٤٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٢:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٥:٥٦١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٢:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٦:٠٦١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٢:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٢:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اقلید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اقلید شهر اقلید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اقلید شهر اقلید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اقلید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقلید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اقلید

اقلید مرکز شهرستان اقلید، یکی از شهرهای شمالی استان فارس ایران می‌باشد. فاصله آن از شیراز، اصفهان، یزد و یاسوج به ترتیب ۲۷۵، ۲۳۰، ۲۱۰ و۱۸۰ کیلومتر می‌باشد. این شهر یکی از مناطق کوهستانی وسرسبز فارس است ودارای آب هوای سرد و کوهستانی است

شهر اقلید در ویکیپدیا

شهر اقلید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اقلید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اقلید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اقلید بر روی نقشه

شهر اقلید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اقلید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اقلید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اقلید
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اقلید + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اقلید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اقلید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اقلید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اقلید رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اقلید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اقلید دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اقلید دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اقلید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اقلید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اقلید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اقلید دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اقلید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اقلید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو