جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اقدگش علیا

مزرعه جنوبی | آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز اقدگش علیا


اذان صبح: ٠٣:٤٤:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٠:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٥٧

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اقدگش علیا (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای اقدگش علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اقدگش علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اقدگش علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

ریچارد باخ
هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اقدگش علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اقدگش علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اقدگش علیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اقدگش علیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اقدگش علیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اقدگش علیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٤٢٠٠:٠٦:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٧:٣٥١٢:٥١:٤٧١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٦:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٦:١٣١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٣٤٠٠:٠٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٤:٥٢١٢:٥١:١٩١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٣٠٠٠:٠٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٣:٣٢١٢:٥١:٠٦١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٥:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٢:١٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٤:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:١١٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٠:٤٠١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٤:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:١٤٠٠:٠٣:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٠:١٦١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٣:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٣:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٢:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٤:٣١١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٢:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٢:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٢:٠٤١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٧:١٩١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠١:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٩:١٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠١:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠١:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٠:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٨:٥١١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٠:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٦:١٧١٢:٤٨:٤٤١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٠:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٠:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٢٧٠٥:٥٤:٠٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٢٩٢٣:٥٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٥٩:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥٩:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٨:١٨١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:١٨٢٣:٥٨:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٨:١٥١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٧:١٤٢٣:٥٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٨:٥٩١٢:٤٨:١٢١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٨:١٠٢٣:٥٨:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٨:١٠١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:٠٥٢٣:٥٨:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤٨:٠٨١٩:٤٩:٤٢٢٠:١٠:٠١٢٣:٥٨:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٨:٠٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٥٦٢٣:٥٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اقدگش علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اقدگش علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اقدگش علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقدگش علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اقدگش علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اقدگش علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اقدگش علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اقدگش علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اقدگش علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اقدگش علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اقدگش علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اقدگش علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اقدگش علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اقدگش علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقدگش علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اقدگش علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اقدگش علیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٨:٢٤١٩:٥٨:١٤٢٠:١٩:٠٦٢٣:٥٦:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٣٨:٢٠١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٥٧٢٣:٥٦:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٧:٤٣١٢:٤٨:٣٣١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:٤٦٢٣:٥٦:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٣٧:٠٨١٢:٤٨:٣٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢١:٣٥٢٣:٥٦:٠٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٦٠٥:٣٦:٣٤١٢:٤٨:٤٥٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٢:٢٤٢٣:٥٦:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٣٦:٠٢١٢:٤٨:٥٢٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٣:١١٢٣:٥٥:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٥:٣١١٢:٤٨:٥٩٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٣:٥٨٢٣:٥٥:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠١٠٥:٣٥:٠٢١٢:٤٩:٠٦٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٤:٤٣٢٣:٥٥:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٤٠٥:٣٤:٣٥١٢:٤٩:١٤٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٥:٢٨٢٣:٥٥:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٣٤:١٠١٢:٤٩:٢٢٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٦:١٢٢٣:٥٥:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٦٠٥:٣٣:٤٦١٢:٤٩:٣١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٦:٥٥٢٣:٥٥:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٥٠٥:٣٣:٢٥١٢:٤٩:٤٠٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٧:٣٦٢٣:٥٥:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٧٠٥:٣٣:٠٥١٢:٤٩:٥٠٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٨:١٧٢٣:٥٥:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٢٠٥:٣٢:٤٦١٢:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٨:٥٦٢٣:٥٥:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:٣٢:٣٠١٢:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٩:٣٤٢٣:٥٥:٥٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٣٢:١٥١٢:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٣٠:١١٢٣:٥٦:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٣٢:٠٢١٢:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٤٢٠:٣٠:٤٧٢٣:٥٦:٠٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٤٠٥:٣١:٥٠١٢:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣١:٢١٢٣:٥٦:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣١٠٥:٣١:٤١١٢:٥٠:٥٤٢٠:١٠:١٩٢٠:٣١:٥٥٢٣:٥٦:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١١٠٥:٣١:٣٣١٢:٥١:٠٥٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٢:٢٦٢٣:٥٦:٢١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٣٠٥:٣١:٢٧١٢:٥١:١٧٢٠:١١:١٨٢٠:٣٢:٥٧٢٣:٥٦:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٨٠٥:٣١:٢٣١٢:٥١:٢٩٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٣:٢٦٢٣:٥٦:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٥٠٥:٣١:٢٠١٢:٥١:٤٢٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٣:٥٣٢٣:٥٦:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٦٠٥:٣١:١٩١٢:٥١:٥٤٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٤:١٩٢٣:٥٦:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٩٠٥:٣١:٢٠١٢:٥٢:٠٧٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٤:٤٣٢٣:٥٧:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٥٠٥:٣١:٢٣١٢:٥٢:٢٠٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٥:٠٦٢٣:٥٧:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٣٠٥:٣١:٢٧١٢:٥٢:٣٣٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٥:٢٧٢٣:٥٧:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٤٠٥:٣١:٣٣١٢:٥٢:٤٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٥:٤٧٢٣:٥٧:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٨٠٥:٣١:٤١١٢:٥٢:٥٩٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٦:٠٥٢٣:٥٧:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٥٠٥:٣١:٥٠١٢:٥٣:١٢٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٦:٢١٢٣:٥٨:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٤٠٥:٣٢:٠١١٢:٥٣:٢٥٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٦:٣٥٢٣:٥٨:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اقدگش علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اقدگش علیا روستای اقدگش علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اقدگش علیا روستای اقدگش علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اقدگش علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اقدگش علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اقدگش علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اقدگش علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اقدگش علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اقدگش علیا

روستای اقدگش علیا بر روی نقشه

روستای اقدگش علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اقدگش علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اقدگش علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اقدگش علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اقدگش علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اقدگش علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اقدگش علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اقدگش علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اقدگش علیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اقدگش علیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا اقدگش علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اقدگش علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اقدگش علیا
زمان پخش اذان مستقیم به افق اقدگش علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اقدگش علیا
زمان پخش اذان زنده به افق اقدگش علیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اقدگش علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اقدگش علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو