جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اقبال

کشاور | شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز اقبال


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٠
غروب آفتاب: ١٨:١١:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٢٢

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اقبال (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای اقبال)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اقبال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اقبال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
یكی از موجبات پیدایش زیبایی این است كه در خمیره ی مأنوس و فهمیدنی، اندك مایه ای از نامأنوس و نافهمیدنی افزوده شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اقبال

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اقبال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اقبال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اقبال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اقبال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اقبال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٨:٣٥١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٥:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٧:٢١١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٣٥:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٣٥:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٢:١٣٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٤:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٢:٠٤٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣٢:٣٦١٣:٢١:٥٦٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٨٠٠:٣٤:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٣١:٢٧١٣:٢١:٤٨٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٣:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٣٠:١٩١٣:٢١:٤١٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٩:١٣١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٣:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٨:٠٧١٣:٢١:٢٨٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣٣:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢١:٢٣٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٢:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢١:١٨٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣٢:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢١:١٣٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٣٢:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:٢١:٠٩٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣١:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢١:٠٦٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٥١٠٠:٣١:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٢:٠١١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣١:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢١:٠٤١٣:٢١:٠١٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٤١٠٠:٣١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٤٠٦:٢٠:٠٩١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٩:١٥١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٠:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٣٠:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٥:١٨٠٠:٣٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٦:٤٢١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٠:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٥:٠٨١٣:٢١:٠١٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٧:٥٨٠٠:٢٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٤:٢٣١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٢٩:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٣:٤٠١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٢٩:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١٢:٥٩١٣:٢١:١٠٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٢٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٩٠٦:١٢:١٩١٣:٢١:١٤٢٠:٣٠:٣٦٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٨٠٦:١١:٤٠١٣:٢١:١٩٢٠:٣١:٢٣٢٠:٥٢:١٤٠٠:٢٩:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٩٠٦:١١:٠٣١٣:٢١:٢٤٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:٠٣٠٠:٢٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقبال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقبال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقبال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقبال

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اقبال

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اقبال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اقبال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اقبال

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٣١:١٠١٢:٣٧:١٣١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٣:٢٠٢٣:٥٣:٠٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٣٠:٣٠١٢:٣٧:٢٥١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٤:٢٢٢٣:٥٣:٢١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠١:٥٩٠٧:٢٩:٤٨١٢:٣٧:٣٧١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٥:٢٥٢٣:٥٣:٣٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠١:٢٤٠٧:٢٩:٠٤١٢:٣٧:٤٧١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٦:٢٧٢٣:٥٣:٥١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٦:٠٠:٤٧٠٧:٢٨:١٩١٢:٣٧:٥٧١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٧:٣٠٢٣:٥٤:٠٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٦:٠٠:٠٩٠٧:٢٧:٣٢١٢:٣٨:٠٦١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٨:٣٣٢٣:٥٤:١٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٩:٢٩٠٧:٢٦:٤٣١٢:٣٨:١٤١٧:٥٠:١٠١٨:٠٩:٣٥٢٣:٥٤:٢٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٨:٤٧٠٧:٢٥:٥٣١٢:٣٨:٢١١٧:٥١:١٥١٨:١٠:٣٨٢٣:٥٤:٣٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٥:٠١١٢:٣٨:٢٧١٧:٥٢:٢٠١٨:١١:٤٠٢٣:٥٤:٤٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٧:١٩٠٧:٢٤:٠٧١٢:٣٨:٣٣١٧:٥٣:٢٤١٨:١٢:٤٢٢٣:٥٤:٥٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢٣:١٢١٢:٣٨:٣٨١٧:٥٤:٢٩١٨:١٣:٤٤٢٣:٥٥:٠٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٢:١٦١٢:٣٨:٤١١٧:٥٥:٣٤١٨:١٤:٤٦٢٣:٥٥:١٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢١:١٨١٢:٣٨:٤٥١٧:٥٦:٣٨١٨:١٥:٤٨٢٣:٥٥:٢٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٠:١٩١٢:٣٨:٤٧١٧:٥٧:٤٢١٨:١٦:٥٠٢٣:٥٥:٢٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٣:١٠٠٧:١٩:١٩١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٨:٤٦١٨:١٧:٥٢٢٣:٥٥:٣٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٢:١٥٠٧:١٨:١٧١٢:٣٨:٤٩١٧:٥٩:٥٠١٨:١٨:٥٣٢٣:٥٥:٣٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥١:١٩٠٧:١٧:١٣١٢:٣٨:٤٩١٨:٠٠:٥٣١٨:١٩:٥٤٢٣:٥٥:٣٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٦:٠٩١٢:٣٨:٤٨١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:٥٥٢٣:٥٥:٣٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٥:٠٣١٢:٣٨:٤٧١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٥٦٢٣:٥٥:٤١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٣:٥٦١٢:٣٨:٤٤١٨:٠٤:٠٢١٨:٢٢:٥٦٢٣:٥٥:٤١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٢:٤٨١٢:٣٨:٤٢١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٣:٥٧٢٣:٥٥:٤١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١١:٣٩١٢:٣٨:٣٨١٨:٠٦:٠٧١٨:٢٤:٥٧٢٣:٥٥:٤٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٠:٢٩١٢:٣٨:٣٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٥:٥٧٢٣:٥٥:٣٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:٠٧٠٧:٠٩:١٧١٢:٣٨:٢٩١٨:٠٨:١٠١٨:٢٦:٥٧٢٣:٥٥:٣٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٨:٠٥١٢:٣٨:٢٣١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:٥٦٢٣:٥٥:٣١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٦:٥٢١٢:٣٨:١٧١٨:١٠:١٣١٨:٢٨:٥٥٢٣:٥٥:٢٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٥:٣٧١٢:٣٨:١٠١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٥٤٢٣:٥٥:٢٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٤:٢٢١٢:٣٨:٠٢١٨:١٢:١٤١٨:٣٠:٥٣٢٣:٥٥:١٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٣:٠٦١٢:٣٧:٥٤١٨:١٣:١٤١٨:٣١:٥١٢٣:٥٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اقبال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اقبال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اقبال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اقبال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اقبال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اقبال

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اقبال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اقبال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اقبال

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٨:٠٥١٢:٣٨:٢٣١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:٥٦٢٣:٥٥:٣١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٦:٥٢١٢:٣٨:١٧١٨:١٠:١٣١٨:٢٨:٥٥٢٣:٥٥:٢٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٥:٣٧١٢:٣٨:١٠١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٥٤٢٣:٥٥:٢٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٤:٢٢١٢:٣٨:٠٢١٨:١٢:١٤١٨:٣٠:٥٣٢٣:٥٥:١٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٣:٠٦١٢:٣٧:٥٤١٨:١٣:١٤١٨:٣١:٥١٢٣:٥٥:٠٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠١:٤٩١٢:٣٧:٤٥١٨:١٤:١٤١٨:٣٢:٥٠٢٣:٥٥:٠٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٠:٣١١٢:٣٧:٣٦١٨:١٥:١٣١٨:٣٣:٤٨٢٣:٥٤:٥٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٩:١٢١٢:٣٧:٢٦١٨:١٦:١٢١٨:٣٤:٤٥٢٣:٥٤:٤٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٧:٥٣١٢:٣٧:١٥١٨:١٧:١١١٨:٣٥:٤٣٢٣:٥٤:٣٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٦:٣٢١٢:٣٧:٠٤١٨:١٨:٠٩١٨:٣٦:٤٠٢٣:٥٤:٢٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٥:١١١٢:٣٦:٥٣١٨:١٩:٠٧١٨:٣٧:٣٧٢٣:٥٤:١٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٣:٤٩١٢:٣٦:٤٠١٨:٢٠:٠٥١٨:٣٨:٣٣٢٣:٥٤:٠٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٢:٢٧١٢:٣٦:٢٨١٨:٢١:٠٢١٨:٣٩:٢٩٢٣:٥٣:٥٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥١:٠٤١٢:٣٦:١٥١٨:٢١:٥٩١٨:٤٠:٢٦٢٣:٥٣:٣٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٩:٤٠١٢:٣٦:٠١١٨:٢٢:٥٦١٨:٤١:٢١٢٣:٥٣:٢٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٨:١٦١٢:٣٥:٤٧١٨:٢٣:٥٢١٨:٤٢:١٧٢٣:٥٣:٠٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٦:٥١١٢:٣٥:٣٣١٨:٢٤:٤٩١٨:٤٣:١٢٢٣:٥٢:٥٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٥:٢٦١٢:٣٥:١٨١٨:٢٥:٤٤١٨:٤٤:٠٨٢٣:٥٢:٣٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٤:٠٠١٢:٣٥:٠٣١٨:٢٦:٤٠١٨:٤٥:٠٣٢٣:٥٢:٢٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٢:٣٤١٢:٣٤:٤٧١٨:٢٧:٣٥١٨:٤٥:٥٨٢٣:٥٢:٠٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤١:٠٨١٢:٣٤:٣٢١٨:٢٨:٣٠١٨:٤٦:٥٢٢٣:٥١:٤٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٩:٤١١٢:٣٤:١٦١٨:٢٩:٢٥١٨:٤٧:٤٧٢٣:٥١:٣١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٨:١٤١٢:٣٣:٥٩١٨:٣٠:٢٠١٨:٤٨:٤١٢٣:٥١:١٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٦:٤٦١٢:٣٣:٤٣١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٣٥٢٣:٥٠:٥٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٥:١٨١٢:٣٣:٢٦١٨:٣٢:٠٩١٨:٥٠:٣٠٢٣:٥٠:٣٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٥٠١٢:٣٣:٠٩١٨:٣٣:٠٣١٨:٥١:٢٤٢٣:٥٠:١٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٢:٢٢١٢:٣٢:٥١١٨:٣٣:٥٧١٨:٥٢:١٨٢٣:٤٩:٥٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٠:٥٣١٢:٣٢:٣٤١٨:٣٤:٥١١٨:٥٣:١٢٢٣:٤٩:٣٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٩:٢٥١٢:٣٢:١٦١٨:٣٥:٤٤١٨:٥٤:٠٦٢٣:٤٩:١٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اقبال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اقبال روستای اقبال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اقبال روستای اقبال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اقبال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اقبال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اقبال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اقبال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اقبال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اقبال

روستای اقبال بر روی نقشه

روستای اقبال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اقبال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اقبال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اقبال
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اقبال + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اقبال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اقبال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اقبال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اقبال رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اقبال دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اقبال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اقبال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اقبال
زمان پخش اذان مستقیم به افق اقبال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اقبال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اقبال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اقبال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اقبال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو