جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اقبال

کشاور | شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز اقبال


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:١٣
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥١
نیمه شب: ٠٠:٤٠:٥٩

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اقبال (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای اقبال)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اقبال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اقبال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

گوته
سعادتمند كسی است كه هر چه پیرتر شود، مهربانتر گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اقبال

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اقبال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اقبال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اقبال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اقبال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اقبال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٧:٢١١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٣٥:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٣٥:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٢:١٣٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٤:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٢:٠٤٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣٤:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣٢:٣٦١٣:٢١:٥٦٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٨٠٠:٣٤:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٣١:٢٧١٣:٢١:٤٨٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٣:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٣٠:١٩١٣:٢١:٤١٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٩:١٣١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٣:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٨:٠٧١٣:٢١:٢٨٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣٣:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢١:٢٣٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٢:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢١:١٨٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣٢:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢١:١٣٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٣٢:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:٢١:٠٩٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣١:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢١:٠٦٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٥١٠٠:٣١:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٢:٠١١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣١:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢١:٠٤١٣:٢١:٠١٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٤١٠٠:٣١:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٤٠٦:٢٠:٠٩١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣١:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٩:١٥١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٠:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٣٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٥:١٨٠٠:٣٠:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٦:٤٢١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٠:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٥:٠٨١٣:٢١:٠١٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٧:٥٨٠٠:٢٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٤:٢٣١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٢٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٣:٤٠١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٢٩:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١٢:٥٩١٣:٢١:١٠٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٢٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٩٠٦:١٢:١٩١٣:٢١:١٤٢٠:٣٠:٣٦٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٩:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٨٠٦:١١:٤٠١٣:٢١:١٩٢٠:٣١:٢٣٢٠:٥٢:١٤٠٠:٢٩:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٩٠٦:١١:٠٣١٣:٢١:٢٤٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:٠٣٠٠:٢٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقبال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقبال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقبال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقبال

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اقبال

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقبال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اقبال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اقبال

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٣:١٥٠٧:١٩:٠٢١٣:٣٠:١١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٤٦:٤٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥١:٣٧٠٧:١٧:٣٤١٣:٢٩:٥٣١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:١٦٠٠:٤٦:٢٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٦:٠٥١٣:٢٩:٣٥١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:١٠٠٠:٤٦:٠٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٤:٣٦١٣:٢٩:١٧١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٤٥:٣٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٦:٤٤٠٧:١٣:٠٨١٣:٢٨:٥٩١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٤٥:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١١:٤٠١٣:٢٨:٤١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥١٠٠:٤٤:٥٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٣:٢٦٠٧:١٠:١١١٣:٢٨:٢٣١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤٤:٣٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٨:٤٤١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٤٤:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٠:٠٨٠٧:٠٧:١٦١٣:٢٧:٤٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٤٣:٤٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٥:٤٩١٣:٢٧:٣١١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٤٣:٢٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٤:٢٢١٣:٢٧:١٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٤٢:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٢:٥٥١٣:٢٦:٥٦١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:١٤٠٠:٤٢:٣٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٣١٠٧:٠١:٢٩١٣:٢٦:٣٩١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٨٠٠:٤٢:٠٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣١:٥٢٠٧:٠٠:٠٤١٣:٢٦:٢٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٠٢٠٠:٤١:٤٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٨:٣٨١٣:٢٦:٠٦١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٥٧٠٠:٤١:٢٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٧:١٣١٣:٢٥:٥٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٥١٠٠:٤٠:٥٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٥:٤٩١٣:٢٥:٣٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٤٦٠٠:٤٠:٣٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٤:٢٥١٣:٢٥:١٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤١٠٠:٤٠:١٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٣:٠٢١٣:٢٥:٠٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٣٥٠٠:٣٩:٤٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٧٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٣٠٠٠:٣٩:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١٩٠٦:٥٠:١٨١٣:٢٤:٣٤١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٢٦٠٠:٣٩:٠٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٨:٥٧١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٢١٠٠:٣٨:٤١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٨:١٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٦:١٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٧:٥٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٤:٥٨١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٣٧:٣٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:١١٠٦:٤٣:٣٩١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٧:١٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٣٥٠٦:٤٢:٢٢١٣:٢٣:١٦٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٦:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٤١:٠٦١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣٦:٣١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٩:٥٠١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٥١٠٠:٣٦:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٨:٣٥١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای اقبال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اقبال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اقبال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اقبال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اقبال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اقبال

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای اقبال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اقبال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اقبال

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٧:٥٦١٢:٣١:٥٩١٨:٣٦:٣٨١٨:٥٥:٠٠٠٠:١٨:٥٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٥٠٧:٢٦:٢٧١٣:٣١:٤١١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٥٣٠٠:٤٨:٣٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٤٠٠٧:٢٤:٥٨١٣:٣١:٢٣١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٤٧٠٠:٤٨:١٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٣:٢٩١٣:٣١:٠٥١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٤١٠٠:٤٧:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٢:٠٠١٣:٣٠:٤٧١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٣٥٠٠:٤٧:٣١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٠:٣١١٣:٣٠:٢٩١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٢٨٠٠:٤٧:٠٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٥٠٧:١٩:٠٢١٣:٣٠:١١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٤٦:٤٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٧٠٧:١٧:٣٤١٣:٢٩:٥٣١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:١٦٠٠:٤٦:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٦:٠٥١٣:٢٩:٣٥١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:١٠٠٠:٤٦:٠٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٤:٣٦١٣:٢٩:١٧١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٤٥:٣٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٤٠٧:١٣:٠٨١٣:٢٨:٥٩١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٤٥:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١١:٤٠١٣:٢٨:٤١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥١٠٠:٤٤:٥٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٦٠٧:١٠:١١١٣:٢٨:٢٣١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤٤:٣٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٨:٤٤١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٤٤:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٨٠٧:٠٧:١٦١٣:٢٧:٤٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٤٣:٤٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٥:٤٩١٣:٢٧:٣١١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٤٣:٢٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٤:٢٢١٣:٢٧:١٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٤٢:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٢:٥٥١٣:٢٦:٥٦١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:١٤٠٠:٤٢:٣٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣١٠٧:٠١:٢٩١٣:٢٦:٣٩١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٨٠٠:٤٢:٠٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٢٠٧:٠٠:٠٤١٣:٢٦:٢٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٠٢٠٠:٤١:٤٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٨:٣٨١٣:٢٦:٠٦١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٥٧٠٠:٤١:٢٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٧:١٣١٣:٢٥:٥٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٥١٠٠:٤٠:٥٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٥:٤٩١٣:٢٥:٣٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٤٦٠٠:٤٠:٣٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٤:٢٥١٣:٢٥:١٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤١٠٠:٤٠:١٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٣:٠٢١٣:٢٥:٠٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٣٥٠٠:٣٩:٤٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٣٠٠٠:٣٩:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٥٠:١٨١٣:٢٤:٣٤١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٢٦٠٠:٣٩:٠٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٨:٥٧١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٢١٠٠:٣٨:٤١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٨:١٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٦:١٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٧:٥٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٤:٥٨١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٣٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اقبال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اقبال روستای اقبال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اقبال روستای اقبال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اقبال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اقبال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اقبال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اقبال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اقبال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اقبال

روستای اقبال بر روی نقشه

روستای اقبال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اقبال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اقبال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اقبال
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اقبال + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای اقبال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اقبال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اقبال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اقبال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق اقبال
زمان پخش اذان زنده به افق اقبال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اقبال
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اقبال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اقبال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اقبال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اقبال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اقبال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اقبال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو