جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اقبالیه

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز اقبالیه


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:١٧
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٣١
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٣٨:١٨

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اقبالیه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر اقبالیه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر اقبالیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اقبالیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دام راس
تردیدهای خود را بپذیرید و به حرفهای آنها گوش كنید؛ آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اقبالیه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اقبالیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقبالیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اقبالیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقبالیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اقبالیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:١٨٠٠:٢٢:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٨:١٥١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:١٣٠٠:٢١:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢١:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٧:٥٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢١:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٠:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٨:١٨١٣:٠٧:٣١١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٠:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:١٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٧:١٧١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٩:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٧:١١١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٩:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٩:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:١٨٠٠:١٨:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١١:٥٨١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٨:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٨:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٠:٠١١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٨:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٧:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٧:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٧:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٧:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٧:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١١٠٠:١٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٦:٤٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٦:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٤٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٦:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٦:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٢٦٠٠:١٦:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٦:٥٧٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٥:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٧:٠١٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:٠٤٠٠:١٥:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١١٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:١٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقبالیه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر اقبالیه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر اقبالیه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٩:٤٤٠٧:٢٠:٢٢١٢:١١:٣٨١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٣:٢٥٢٣:٢٦:٣٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٠:٠٥٠٧:٢٠:٤١١٢:١٢:٠٨١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٤:٠٥٢٣:٢٧:٠٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٠:٢٥٠٧:٢٠:٥٧١٢:١٢:٣٧١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٤:٤٧٢٣:٢٧:٣٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٠:٤٣٠٧:٢١:١٢١٢:١٣:٠٦١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٥:٣٠٢٣:٢٨:٠٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٠:٥٩٠٧:٢١:٢٥١٢:١٣:٣٤١٧:٠٥:٥١١٧:٢٦:١٤٢٣:٢٨:٣٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥١:١٤٠٧:٢١:٣٦١٢:١٤:٠٣١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٦:٥٩٢٣:٢٩:٠٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥١:٢٨٠٧:٢١:٤٥١٢:١٤:٣١١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٧:٤٦٢٣:٢٩:٣٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥١:٣٩٠٧:٢١:٥٢١٢:١٤:٥٨١٧:٠٨:١٤١٧:٢٨:٣٤٢٣:٣٠:٠٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥١:٤٩٠٧:٢١:٥٧١٢:١٥:٢٦١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٩:٢٢٢٣:٣٠:٣١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥١:٥٨٠٧:٢٢:٠٠١٢:١٥:٥٢١٧:٠٩:٥٥١٧:٣٠:١٢٢٣:٣١:٠٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٢:٠٤٠٧:٢٢:٠١١٢:١٦:١٩١٧:١٠:٤٧١٧:٣١:٠٢٢٣:٣١:٢٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٢:٠٩٠٧:٢١:٥٩١٢:١٦:٤٤١٧:١١:٤١١٧:٣١:٥٤٢٣:٣١:٥٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٢:١٢٠٧:٢١:٥٦١٢:١٧:١٠١٧:١٢:٣٥١٧:٣٢:٤٦٢٣:٣٢:٢٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٢:١٤٠٧:٢١:٥١١٢:١٧:٣٤١٧:١٣:٣٠١٧:٣٣:٤٠٢٣:٣٢:٥٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٢:١٤٠٧:٢١:٤٤١٢:١٧:٥٩١٧:١٤:٢٦١٧:٣٤:٣٤٢٣:٣٣:١٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٢:١١٠٧:٢١:٣٥١٢:١٨:٢٢١٧:١٥:٢٣١٧:٣٥:٢٨٢٣:٣٣:٤٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٢:٠٨٠٧:٢١:٢٥١٢:١٨:٤٥١٧:١٦:٢٠١٧:٣٦:٢٤٢٣:٣٤:١١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٢:٠٢٠٧:٢١:١٢١٢:١٩:٠٧١٧:١٧:١٨١٧:٣٧:٢٠٢٣:٣٤:٣٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥١:٥٥٠٧:٢٠:٥٧١٢:١٩:٢٩١٧:١٨:١٧١٧:٣٨:١٧٢٣:٣٥:٠٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥١:٤٦٠٧:٢٠:٤٠١٢:١٩:٥٠١٧:١٩:١٧١٧:٣٩:١٤٢٣:٣٥:٢٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥١:٣٥٠٧:٢٠:٢١١٢:٢٠:١١١٧:٢٠:١٧١٧:٤٠:١٢٢٣:٣٥:٥٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥١:٢٣٠٧:٢٠:٠١١٢:٢٠:٣١١٧:٢١:١٨١٧:٤١:١٠٢٣:٣٦:١٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٩:٣٨١٢:٢٠:٥٠١٧:٢٢:١٩١٧:٤٢:٠٩٢٣:٣٦:٣٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٩:١٤١٢:٢١:٠٨١٧:٢٣:٢١١٧:٤٣:٠٩٢٣:٣٦:٥٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٨:٤٧١٢:٢١:٢٦١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٤:٠٨٢٣:٣٧:١٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٨:١٩١٢:٢١:٤٣١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٥:٠٨٢٣:٣٧:٣٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٧:٤٩١٢:٢١:٥٩١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٦:٠٩٢٣:٣٧:٥٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٧:١٧١٢:٢٢:١٤١٧:٢٧:٣١١٧:٤٧:٠٩٢٣:٣٨:١٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١٦:٤٤١٢:٢٢:٢٩١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٨:١٠٢٣:٣٨:٣٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٦:٠٨١٢:٢٢:٤٣١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٩:١١٢٣:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر اقبالیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر اقبالیه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٨:٤٧١٢:٢١:٢٦١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٤:٠٨٢٣:٣٧:١٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٨:١٩١٢:٢١:٤٣١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٥:٠٨٢٣:٣٧:٣٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٧:٤٩١٢:٢١:٥٩١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٦:٠٩٢٣:٣٧:٥٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٧:١٧١٢:٢٢:١٤١٧:٢٧:٣١١٧:٤٧:٠٩٢٣:٣٨:١٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١٦:٤٤١٢:٢٢:٢٩١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٨:١٠٢٣:٣٨:٣٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٦:٠٨١٢:٢٢:٤٣١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٩:١١٢٣:٣٨:٥٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٥:٣١١٢:٢٢:٥٦١٧:٣٠:٤٢١٧:٥٠:١٢٢٣:٣٩:١١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٤:٥٢١٢:٢٣:٠٨١٧:٣١:٤٥١٧:٥١:١٣٢٣:٣٩:٢٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٤:١٢١٢:٢٣:١٩١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٢:١٤٢٣:٣٩:٤٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:١٣:٢٩١٢:٢٣:٣٠١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٣:١٥٢٣:٣٩:٥٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٢:٤٥١٢:٢٣:٣٩١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٤:١٧٢٣:٤٠:٠٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٢٠٧:١٢:٠٠١٢:٢٣:٤٨١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:١٨٢٣:٤٠:٢٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٣٠٧:١١:١٣١٢:٢٣:٥٦١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٦:١٩٢٣:٤٠:٣٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:١٠:٢٤١٢:٢٤:٠٣١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٧:٢٠٢٣:٤٠:٤٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٩:٣٣١٢:٢٤:١٠١٧:٣٩:١١١٧:٥٨:٢١٢٣:٤٠:٥٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٨:٤١١٢:٢٤:١٥١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٢٢٢٣:٤١:٠٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٧:٤٨١٢:٢٤:٢٠١٧:٤١:١٨١٨:٠٠:٢٣٢٣:٤١:١١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٦:٥٣١٢:٢٤:٢٤١٧:٤٢:٢١١٨:٠١:٢٣٢٣:٤١:١٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٥:٥٧١٢:٢٤:٢٧١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:٢٤٢٣:٤١:٢٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٤:٥٩١٢:٢٤:٢٩١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٣:٢٤٢٣:٤١:٣١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٤:٠٠١٢:٢٤:٣١١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٤:٢٤٢٣:٤١:٣٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٣:٠٠١٢:٢٤:٣٢١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٢٤٢٣:٤١:٣٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠١:٥٨١٢:٢٤:٣٢١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٦:٢٤٢٣:٤١:٤٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٠:٥٥١٢:٢٤:٣١١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:٢٣٢٣:٤١:٤٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٦:٥٩:٥١١٢:٢٤:٢٩١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٨:٢٣٢٣:٤١:٤٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٥٠٦:٥٨:٤٦١٢:٢٤:٢٧١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٩:٢٢٢٣:٤١:٤٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٧:٣٩١٢:٢٤:٢٤١٧:٥١:٣٨١٨:١٠:٢١٢٣:٤١:٤٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٦:٣٢١٢:٢٤:٢٠١٧:٥٢:٣٩١٨:١١:١٩٢٣:٤١:٤٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٥:٢٣١٢:٢٤:١٦١٧:٥٣:٣٩١٨:١٢:١٨٢٣:٤١:٤٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٤:١٣١٢:٢٤:١١١٧:٥٤:٣٩١٨:١٣:١٦٢٣:٤١:٣٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر اقبالیه شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر اقبالیه شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اقبالیه

اِقْبالیّه شهری است در بخش مرکزی شهرستان قزوین استان قزوین ایران. این شهر پیشتر به سلطان‌آباد بعدها به اسلام‌آباد معروف شد و اکنون این شهر را با نام اقبالیه می‌شناسند

شهر اقبالیه در ویکیپدیا

شهر اقبالیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اقبالیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اقبالیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اقبالیه بر روی نقشه

شهر اقبالیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اقبالیه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اقبالیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اقبالیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ اقبالیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اقبالیه
زمان پخش اذان زنده به افق اقبالیه
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ اقبالیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اقبالیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اقبالیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اقبالیه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اقبالیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو