جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اقبالیه

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز اقبالیه

اذان صبح: ٠٤:٤١:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١٦:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٨:١٤

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اقبالیه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر اقبالیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر اقبالیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اقبالیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
نبوغ، جوهر تفكر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اقبالیه

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اقبالیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقبالیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اقبالیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقبالیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اقبالیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٨:٢٦١٣:١٠:٣٥١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٥:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٠:٢٠١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٥:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٠:٠٦١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٤:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٩:٥٢١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٩:٣٩١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٤:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣١:٥١١٣:٠٩:٢٦١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٩:١٣١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٣:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٩:٠١١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٣:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٢:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٢:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٨:٢٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٢:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٨:١٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٥٩٠٠:٢١:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢١:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢١:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٧:٤٨١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٠:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٩:٤١١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٠:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٧:٣١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٠:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٩:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٧:١٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٥:١٧١٣:٠٧:١١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٤٠٠:١٩:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٤:١٤١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٩:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٣:١٢١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٢:١٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠١٠٦:١١:١٢١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٨:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٠:١٤١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٧:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٧:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٧:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقبالیه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر اقبالیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر اقبالیه

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر اقبالیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر اقبالیه

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر اقبالیه شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر اقبالیه شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اقبالیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اقبالیه

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٦:٤٨٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٢٦:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١٠:٢٣١٣:١٦:٥٠٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٣:١٨٠٠:٢٦:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:١١:٠٨١٣:١٦:٥١٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:٣١٠٠:٢٦:٤٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:١١:٥٣١٣:١٦:٥٢٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٤٣٠٠:٢٦:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٢:٣٩١٣:١٦:٥٢٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٢٧:٠٩
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٣:٢٥١٣:١٦:٥١٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٢٧:١٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٤:١٢١٣:١٦:٥٠٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٧:٢٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٤:٥٨١٣:١٦:٤٨٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٧:٣٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٥:٤٥١٣:١٦:٤٦٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٢٧:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٦:٣٢١٣:١٦:٤٢٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٢٧:٥٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٧:١٩١٣:١٦:٣٩٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٨:٠٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٨:٠٧١٣:١٦:٣٤٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٨:٠٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٨:٥٥١٣:١٦:٢٩٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٨:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٩:٤٢١٣:١٦:٢٤٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٨:٢٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٦:١٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٨:٢٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢١:١٨١٣:١٦:١٠٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٨:٢٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٢:٠٦١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٨:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٨:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٨:٣٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٥:٣٧٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٨:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٥:١٩١٣:١٥:٢٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٨:٣٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٥:١٨٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٨:٣٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٨:٣٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٤:٥٦٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٨:٣٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٨:٣١١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٨:٣٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٤:٣٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٨:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٤:١٩١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٨:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٤:٠٦١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٨:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣١:٤٤١٣:١٣:٥٢١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٨:٢٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٣:٣٧١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٨:١٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٣:٢٣١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اقبالیه شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اقبالیه شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اقبالیه

اِقْبالیّه شهری است در بخش مرکزی شهرستان قزوین استان قزوین ایران. این شهر پیشتر به سلطان‌آباد بعدها به اسلام‌آباد معروف شد و اکنون این شهر را با نام اقبالیه می‌شناسند

شهر اقبالیه در ویکیپدیا

شهر اقبالیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اقبالیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اقبالیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اقبالیه بر روی نقشه

شهر اقبالیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اقبالیه
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اقبالیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اقبالیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اقبالیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اقبالیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اقبالیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اقبالیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اقبالیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اقبالیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اقبالیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اقبالیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو