جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اقبالیه

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز اقبالیه

اذان صبح: ٠٤:٥٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٠٣

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اقبالیه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر اقبالیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اقبالیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اقبالیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

كریستین بوبن
یك نویسنده بیشتر اسیر وظیفه است تا حق.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اقبالیه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اقبالیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقبالیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اقبالیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقبالیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اقبالیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٨:٢٦١٣:١٠:٣٥١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٥:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٠:٢٠١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٥:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٠:٠٦١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٤:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٩:٥٢١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٩:٣٩١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٤:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣١:٥١١٣:٠٩:٢٦١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٩:١٣١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٣:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٩:٠١١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٣:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٢:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٢:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٨:٢٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٢:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٨:١٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٥٩٠٠:٢١:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢١:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢١:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٧:٤٨١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٠:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٩:٤١١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٠:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٧:٣١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٠:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٩:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٧:١٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٥:١٧١٣:٠٧:١١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٤٠٠:١٩:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٤:١٤١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٩:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٣:١٢١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٢:١٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠١٠٦:١١:١٢١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٨:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٠:١٤١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٧:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٧:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٧:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقبالیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر اقبالیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر اقبالیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اقبالیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اقبالیه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اقبالیه شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اقبالیه شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اقبالیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اقبالیه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٠٢:٥٥١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٥:٠٥٢٣:٢٠:٤٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٩:٠٨١٢:٠٢:٣٤١٨:٠٥:٢٥١٨:٢٣:٣٥٢٣:٢٠:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٩:٥٦١٢:٠٢:١٣١٨:٠٣:٥٦١٨:٢٢:٠٦٢٣:٢٠:١١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٠:٤٣١٢:٠١:٥٢١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٣٧٢٣:١٩:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠١:٣١١٢:٠١:٣٢١٨:٠٠:٥٨١٨:١٩:٠٨٢٣:١٩:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٢:١٩١٢:٠١:١١١٧:٥٩:٢٩١٨:١٧:٣٩٢٣:١٩:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٣:٠٧١٢:٠٠:٥١١٧:٥٨:٠١١٨:١٦:١١٢٣:١٨:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٣:٥٦١٢:٠٠:٣١١٧:٥٦:٣٢١٨:١٤:٤٣٢٣:١٨:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٤:٤٤١٢:٠٠:١١١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:١٥٢٣:١٨:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٥:٣٣١١:٥٩:٥٢١٧:٥٣:٣٧١٨:١١:٤٨٢٣:١٨:٠٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٦:٢٢١١:٥٩:٣٣١٧:٥٢:١٠١٨:١٠:٢١٢٣:١٧:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٧:١١١١:٥٩:١٤١٧:٥٠:٤٣١٨:٠٨:٥٥٢٣:١٧:٢٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٨:٠١١١:٥٨:٥٥١٧:٤٩:١٦١٨:٠٧:٢٩٢٣:١٧:٠٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٨:٥١١١:٥٨:٣٧١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٦:٠٣٢٣:١٦:٥٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٩:٤١١١:٥٨:١٩١٧:٤٦:٢٥١٨:٠٤:٣٩٢٣:١٦:٣٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٠:٣١١١:٥٨:٠٢١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:١٥٢٣:١٦:١٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:١١:٢٢١١:٥٧:٤٥١٧:٤٣:٣٦١٨:٠١:٥١٢٣:١٥:٥٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٢:١٣١١:٥٧:٢٩١٧:٤٢:١٢١٨:٠٠:٢٨٢٣:١٥:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٣:٠٥١١:٥٧:١٣١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٠٦٢٣:١٥:٢٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٣:٥٦١١:٥٦:٥٧١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٧:٤٥٢٣:١٥:٠٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٤:٤٨١١:٥٦:٤٢١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٦:٢٤٢٣:١٤:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٥:٤١١١:٥٦:٢٨١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٠٤٢٣:١٤:٣٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٦:٣٤١١:٥٦:١٤١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٣:٤٥٢٣:١٤:٢٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٧:٢٧١١:٥٦:٠١١٧:٣٤:٠٣١٧:٥٢:٢٧٢٣:١٤:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٨:٢٠١١:٥٥:٤٨١٧:٣٢:٤٤١٧:٥١:١٠٢٣:١٣:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٩:١٤١١:٥٥:٣٦١٧:٣١:٢٧١٧:٤٩:٥٣٢٣:١٣:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٠:٠٨١١:٥٥:٢٤١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٨:٣٧٢٣:١٣:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢١:٠٣١١:٥٥:١٣١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٧:٢٣٢٣:١٣:١٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢١:٥٨١١:٥٥:٠٣١٧:٢٧:٣٨١٧:٤٦:٠٩٢٣:١٣:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٢:٥٣١١:٥٤:٥٣١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٤:٥٧٢٣:١٢:٥١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اقبالیه شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اقبالیه شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اقبالیه

اِقْبالیّه شهری است در بخش مرکزی شهرستان قزوین استان قزوین ایران. این شهر پیشتر به سلطان‌آباد بعدها به اسلام‌آباد معروف شد و اکنون این شهر را با نام اقبالیه می‌شناسند

شهر اقبالیه در ویکیپدیا

شهر اقبالیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اقبالیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اقبالیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اقبالیه بر روی نقشه

شهر اقبالیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اقبالیه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اقبالیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اقبالیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اقبالیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اقبالیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اقبالیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا اقبالیه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اقبالیه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اقبالیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اقبالیه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اقبالیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو