جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اقبالیه

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز اقبالیه


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٤٢
اذان ظهر: ١١:٥٥:٤٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٣٤
اذان مغرب: ١٧:١٩:١٦
نیمه شب: ٢٣:١٢:٠٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اقبالیه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر اقبالیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر اقبالیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اقبالیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دشنام دادن مؤمن گناه بزرگ است و با او جنگ كردن كفر است و غیبت او كردن نافرمانی خداست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اقبالیه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اقبالیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقبالیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اقبالیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اقبالیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اقبالیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢١:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٧:٥٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢١:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٨:١٨١٣:٠٧:٣١١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٠:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:١٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٩:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٧:١٧١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٩:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٧:١١١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٩:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٩:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:١٨٠٠:١٨:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١١:٥٨١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٨:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٠:٠١١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٨:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٧:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٧:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٧:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٦:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١١٠٠:١٦:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٦:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٦:٤٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٤٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٦:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٦:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٢٦٠٠:١٦:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٦:٥٧٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٧:٠١٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:٠٤٠٠:١٥:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١١٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:١٥:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:١٦٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٧:١٢٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٤٠٠٠:١٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اقبالیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اقبالیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اقبالیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اقبالیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر اقبالیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اقبالیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اقبالیه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٤:٠٠١١:٥٤:٤١١٧:٢٤:٥١١٧:٤٣:٢٧٢٣:١٢:٣٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٤:٥٧١١:٥٤:٣٣١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٢:١٧٢٣:١٢:٢٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٥:٥٣١١:٥٤:٢٥١٧:٢٢:٢٨١٧:٤١:٠٨٢٣:١٢:١٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٦:٥٠١١:٥٤:١٨١٧:٢١:١٨١٧:٤٠:٠٠٢٣:١٢:٠٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٧:٤٧١١:٥٤:١٢١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٨:٥٣٢٣:١١:٥٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٨:٤٤١١:٥٤:٠٧١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:٤٧٢٣:١١:٤٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٤٢١١:٥٤:٠٣١٧:١٧:٥٥١٧:٣٦:٤٣٢٣:١١:٤٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٠:٤٠١١:٥٣:٥٩١٧:١٦:٥٠١٧:٣٥:٤٠٢٣:١١:٣٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣١:٣٩١١:٥٣:٥٦١٧:١٥:٤٦١٧:٣٤:٣٨٢٣:١١:٢٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٢:٣٧١١:٥٣:٥٤١٧:١٤:٤٣١٧:٣٣:٣٧٢٣:١١:٢٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٣:٣٦١١:٥٣:٥٢١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:٣٨٢٣:١١:١٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٤:٣٦١١:٥٣:٥٢١٧:١٢:٤٢١٧:٣١:٤١٢٣:١١:١٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٥:٣٥١١:٥٣:٥٢١٧:١١:٤٣١٧:٣٠:٤٤٢٣:١١:١١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٦:٣٥١١:٥٣:٥٣١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٤٩٢٣:١١:٠٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٧:٣٥١١:٥٣:٥٥١٧:٠٩:٥٠١٧:٢٨:٥٦٢٣:١١:٠٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٨:٣٥١١:٥٣:٥٧١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٨:٠٤٢٣:١١:٠٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٩:٣٥١١:٥٤:٠١١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٧:١٣٢٣:١١:٠٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٠:٣٥١١:٥٤:٠٥١٧:٠٧:١١١٧:٢٦:٢٤٢٣:١١:٠٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤١:٣٦١١:٥٤:١٠١٧:٠٦:٢١١٧:٢٥:٣٧٢٣:١١:٠٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٤:١٦١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٥١٢٣:١١:٠٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٣:٣٧١١:٥٤:٢٣١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٤:٠٧٢٣:١١:١١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٤:٣٨١١:٥٤:٣١١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٢٥٢٣:١١:١٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٥:٣٩١١:٥٤:٣٩١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٤٤٢٣:١١:١٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٦:٣٩١١:٥٤:٤٨١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٢:٠٥٢٣:١١:٢٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٧:٤٠١١:٥٤:٥٩١٧:٠١:٥٦١٧:٢١:٢٧٢٣:١١:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٨:٤١١١:٥٥:١٠١٧:٠١:١٨١٧:٢٠:٥٢٢٣:١١:٣٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٩:٤١١١:٥٥:٢٢١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:١٨٢٣:١١:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٠:٤٢١١:٥٥:٣٤١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٤٦٢٣:١١:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥١:٤٢١١:٥٥:٤٨١٦:٥٩:٣٤١٧:١٩:١٦٢٣:١٢:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٢:٤٢١١:٥٦:٠٢١٦:٥٩:٠٤١٧:١٨:٤٧٢٣:١٢:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اقبالیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اقبالیه شهر اقبالیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اقبالیه شهر اقبالیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اقبالیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اقبالیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اقبالیه

اِقْبالیّه شهری است در بخش مرکزی شهرستان قزوین استان قزوین ایران. این شهر پیشتر به سلطان‌آباد بعدها به اسلام‌آباد معروف شد و اکنون این شهر را با نام اقبالیه می‌شناسند

شهر اقبالیه در ویکیپدیا

شهر اقبالیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اقبالیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اقبالیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اقبالیه بر روی نقشه

شهر اقبالیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اقبالیه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر اقبالیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اقبالیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اقبالیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اقبالیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اقبالیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اقبالیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اقبالیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اقبالیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اقبالیه
افق شرعی امروز فردا اقبالیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اقبالیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اقبالیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو