جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای افضل آباد

جلگه ماژان | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز افضل آباد


اذان صبح: ٠٣:٤٧:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٤٩

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
١٥ شوال ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای افضل آباد (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ خرداد ٩٨ روستای افضل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای افضل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای افضل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

درگذشت دکتر علی شریعتی (1356 هـ ش)

نیچه
آرامش همیشگی نیز كسل كننده است؛ گاهی طوفان هم لازم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای افضل آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای افضل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای افضل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای افضل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای افضل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان افضل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٣:٢٠١٢:٣٢:٠٨١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٨:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٢:١٦١٢:٣١:٥٩١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٣١٢٣:٤٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥١:١٤١٢:٣١:٤٩١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:١٧٢٣:٤٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٠:١٣١٢:٣١:٤١١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٠٣٢٣:٤٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٩:١٢١٢:٣١:٣٢١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٤٩٢٣:٤٧:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٨:١٣١٢:٣١:٢٥١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٣٦٢٣:٤٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٧:١٤١٢:٣١:١٧١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٦:١٧١٢:٣١:١١١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٥:٢٠١٢:٣١:٠٤١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٥٥٢٣:٤٦:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٠:٥٩١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٠:٥٤١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٢٨٢٣:٤٥:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٠:٤٩١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:١٤٢٣:٤٥:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٢٩٠٥:٤١:٤٦١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٠٠٢٣:٤٥:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤٥:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٠:٠٦١٢:٣٠:٣٩١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٤:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٩:١٨١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:١٩٢٣:٤٤:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣٨:٣١١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٤:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٤:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٧:٠١١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٤:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٤:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤٣:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٥٢٢٣:٤٣:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٤:١٧١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٣٦٢٣:٤٣:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٣٣:٣٩١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٧:٢١٢٣:٤٣:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٣:٠٣١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٢١٠٥:٣٢:٢٩١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:٤٨٢٣:٤٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣١:٥٦١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٣٢٢٣:٤٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٤٢٠٥:٣١:٢٤١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:١٤٢٣:٤٣:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٣٠:٥٤١٢:٣١:٠٠١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٥٧٢٣:٤٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افضل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افضل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افضل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان افضل آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای افضل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای افضل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای افضل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای افضل آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای افضل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای افضل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای افضل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای افضل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای افضل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای افضل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای افضل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای افضل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای افضل آباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣١:٤٨١٢:٣٠:٥١١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:٤٢٢٣:٤٣:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣١٠٥:٣١:١٧١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٠:٢٤٢٣:٤٣:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٣٠:٤٧١٢:٣١:٠١١٩:٣١:٣٥١٩:٥١:٠٦٢٣:٤٣:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٣٠:١٨١٢:٣١:٠٧١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٤٨٢٣:٤٣:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٧٠٥:٢٩:٥١١٢:٣١:١٣١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٢٩٢٣:٤٣:١٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٢٩:٢٦١٢:٣١:١٩١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٠٩٢٣:٤٣:١٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٢٩:٠٢١٢:٣١:٢٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٤٩٢٣:٤٣:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٩٠٥:٢٨:٣٩١٢:٣١:٣٤١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٣:١٥
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٨:١٩١٢:٣١:٤٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٠٧٢٣:٤٣:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٧:٥٩١٢:٣١:٥١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٥:٤٤٢٣:٤٣:١٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٧:٤٢١٢:٣٢:٠٠١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٢١٢٣:٤٣:٢١
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٩٠٥:٢٧:٢٥١٢:٣٢:٠٩١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٦:٥٧٢٣:٤٣:٢٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٢٠٥:٢٧:١١١٢:٣٢:١٩١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:٣٣٢٣:٤٣:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٧٠٥:٢٦:٥٧١٢:٣٢:٢٩١٩:٣٨:١٣١٩:٥٨:٠٧٢٣:٤٣:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥٣٠٥:٢٦:٤٦١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٨:٤٠٢٣:٤٣:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٢٦:٣٦١٢:٣٢:٥٠١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:١٣٢٣:٤٣:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٣٠٥:٢٦:٢٧١٢:٣٣:٠١١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:٤٤٢٣:٤٣:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٥٦٠٥:٢٦:٢٠١٢:٣٣:١٢١٩:٤٠:١٥٢٠:٠٠:١٥٢٣:٤٣:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤١٠٥:٢٦:١٥١٢:٣٣:٢٤١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٤٤:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٦:١١١٢:٣٣:٣٦١٩:٤١:١٠٢٠:٠١:١٢٢٣:٤٤:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٦:٠٨١٢:٣٣:٤٨١٩:٤١:٣٦٢٠:٠١:٣٩٢٣:٤٤:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٦:٠٧١٢:٣٤:٠٠١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٢:٠٥٢٣:٤٤:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٢٦:٠٧١٢:٣٤:١٢١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:٢٩٢٣:٤٤:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٢٦:٠٩١٢:٣٤:٢٥١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٤٤:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٦:١٢١٢:٣٤:٣٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٣:١٥٢٣:٤٥:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٦:١٧١٢:٣٤:٥٠١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٤٥:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٢٦:٢٣١٢:٣٥:٠٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٤٥:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٢٦:٣٠١٢:٣٥:١٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٤:١٣٢٣:٤٥:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٦:٣٩١٢:٣٥:٢٩١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٢٩٢٣:٤٥:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٧٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٥:٤٢١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٤٦:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٧:٠١١٢:٣٥:٥٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٤٦:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای افضل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای افضل آباد روستای افضل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای افضل آباد روستای افضل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای افضل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای افضل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای افضل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای افضل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای افضل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای افضل آباد

روستای افضل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای افضل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای افضل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای افضل آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای افضل آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای افضل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای افضل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای افضل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای افضل آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق افضل آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا افضل آباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ افضل آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ افضل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ افضل آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق افضل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق افضل آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ افضل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای افضل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو