جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای افشان

آشار | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز افشان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٤
اذان ظهر: ١١:٠٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٢١
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٥٠

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای افشان (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای افشان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای افشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای افشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لقمان
جوانمردی آن است كه نیازمندان را نرنجانی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای افشان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای افشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای افشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای افشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای افشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان افشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٤٩:١٦١٢:٢١:٠١١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:١٨٢٣:٤٠:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٤٨:٢٥١٢:٢٠:٥٢١٨:٥٣:٤١١٩:١٠:٥٢٢٣:٤٠:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٧:٣٥١٢:٢٠:٤٣١٨:٥٤:١٣١٩:١١:٢٦٢٣:٣٩:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٠:٣٥١٨:٥٤:٤٥١٩:١٢:٠١٢٣:٣٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٥:٥٨١٢:٢٠:٢٧١٨:٥٥:١٨١٩:١٢:٣٥٢٣:٣٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٠:٢٠١٨:٥٥:٥١١٩:١٣:١٠٢٣:٣٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٤:٢٤١٢:٢٠:١٣١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٤٥٢٣:٣٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٠:٠٧١٨:٥٦:٥٦١٩:١٤:٢٠٢٣:٣٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢٠:٠١١٨:٥٧:٢٩١٩:١٤:٥٥٢٣:٣٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٢:١١١٢:١٩:٥٦١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٣٠٢٣:٣٨:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤١:٢٨١٢:١٩:٥١١٨:٥٨:٣٥١٩:١٦:٠٥٢٣:٣٨:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٠:٤٧١٢:١٩:٤٧١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٤١٢٣:٣٨:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٠:٠٧١٢:١٩:٤٤١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:١٦٢٣:٣٧:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥٩٠٥:٣٩:٢٧١٢:١٩:٤١١٩:٠٠:١٥١٩:١٧:٥١٢٣:٣٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٠٧٠٥:٣٨:٤٩١٢:١٩:٣٩١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٢٧٢٣:٣٧:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٧٠٥:٣٨:١٢١٢:١٩:٣٧١٩:٠١:٢١١٩:١٩:٠٢٢٣:٣٧:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٢٨٠٥:٣٧:٣٦١٢:١٩:٣٦١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٧:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٧:٠٢١٢:١٩:٣٦١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٧:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٥٣٠٥:٣٦:٢٨١٢:١٩:٣٦١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٤٩٢٣:٣٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٨٠٥:٣٥:٥٦١٢:١٩:٣٦١٩:٠٣:٣٥١٩:٢١:٢٤٢٣:٣٦:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٢٤٠٥:٣٥:٢٥١٢:١٩:٣٨١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:٥٩٢٣:٣٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٤:٥٥١٢:١٩:٣٩١٩:٠٤:٤١١٩:٢٢:٣٥٢٣:٣٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٣٤:٢٦١٢:١٩:٤٢١٩:٠٥:١٤١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٣٣:٥٩١٢:١٩:٤٥١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:٤٥٢٣:٣٦:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤١٠٥:٣٣:٣٣١٢:١٩:٤٨١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٣:٠٨١٢:١٩:٥٢١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٥٤٢٣:٣٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٣٢:٤٤١٢:١٩:٥٧١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٢٨٢٣:٣٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٠٢٢٣:٣٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٢:٠١١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٣٦٢٣:٣٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان افشان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای افشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای افشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای افشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای افشان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای افشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای افشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای افشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای افشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای افشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای افشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای افشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای افشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای افشان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٢٦:٤٤١١:٠٧:٣٧١٦:٤٨:٠٨١٧:٠٤:٥٢٢٢:٢٩:٣٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٢٧:٢٠١١:٠٧:٢٨١٦:٤٧:١٧١٧:٠٤:٠٢٢٢:٢٩:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٢٧:٥٥١١:٠٧:٢١١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٣:١٣٢٢:٢٩:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٥٨٠٥:٢٨:٣٢١١:٠٧:١٤١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٢:٢٥٢٢:٢٩:٠٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٠٠٥:٢٩:٠٩١١:٠٧:٠٨١٦:٤٤:٤٨١٧:٠١:٣٨٢٢:٢٨:٥٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٢٠٥:٢٩:٤٦١١:٠٧:٠٣١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٠:٥٢٢٢:٢٨:٤٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٠:٢٤١١:٠٦:٥٨١٦:٤٣:١٤١٧:٠٠:٠٧٢٢:٢٨:٤٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٣١:٠٢١١:٠٦:٥٥١٦:٤٢:٢٨١٦:٥٩:٢٣٢٢:٢٨:٣٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٣١:٤١١١:٠٦:٥٢١٦:٤١:٤٤١٦:٥٨:٤٠٢٢:٢٨:٢٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٢:٢٠١١:٠٦:٥٠١٦:٤١:٠٠١٦:٥٧:٥٩٢٢:٢٨:٢٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٢:٥٩١١:٠٦:٤٨١٦:٤٠:١٨١٦:٥٧:١٨٢٢:٢٨:١٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٣٣:٣٩١١:٠٦:٤٧١٦:٣٩:٣٧١٦:٥٦:٣٩٢٢:٢٨:١٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٣٤:١٩١١:٠٦:٤٨١٦:٣٨:٥٨١٦:٥٦:٠١٢٢:٢٨:١٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٨٠٥:٣٥:٠٠١١:٠٦:٤٩١٦:٣٨:١٩١٦:٥٥:٢٤٢٢:٢٨:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٣٥:٤١١١:٠٦:٥٠١٦:٣٧:٤٢١٦:٥٤:٤٩٢٢:٢٨:١٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٧٠٥:٣٦:٢٢١١:٠٦:٥٣١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٤:١٥٢٢:٢٨:٠٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٣٧:٠٤١١:٠٦:٥٦١٦:٣٦:٣١١٦:٥٣:٤٢٢٢:٢٨:١٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٣٧:٤٦١١:٠٧:٠١١٦:٣٥:٥٨١٦:٥٣:١٠٢٢:٢٨:١١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٣٨:٢٨١١:٠٧:٠٦١٦:٣٥:٢٦١٦:٥٢:٤٠٢٢:٢٨:١٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٣٩:١١١١:٠٧:١٢١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٢:١١٢٢:٢٨:١٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٣٩:٥٤١١:٠٧:١٨١٦:٣٤:٢٦١٦:٥١:٤٤٢٢:٢٨:١٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٠:٣٨١١:٠٧:٢٦١٦:٣٣:٥٨١٦:٥١:١٨٢٢:٢٨:٢٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤١:٢١١١:٠٧:٣٤١٦:٣٣:٣٢١٦:٥٠:٥٤٢٢:٢٨:٢٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٢:٠٥١١:٠٧:٤٤١٦:٣٣:٠٧١٦:٥٠:٣٠٢٢:٢٨:٣٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٤٢:٤٩١١:٠٧:٥٤١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٠:٠٩٢٢:٢٨:٤٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٣:٣٤١١:٠٨:٠٥١٦:٣٢:٢١١٦:٤٩:٤٩٢٢:٢٨:٥٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٨٠٥:٤٤:١٨١١:٠٨:١٧١٦:٣٢:٠١١٦:٤٩:٣٠٢٢:٢٨:٥٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٤٥:٠٣١١:٠٨:٣٠١٦:٣١:٤٢١٦:٤٩:١٣٢٢:٢٩:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٥:٤٨١١:٠٨:٤٣١٦:٣١:٢٥١٦:٤٨:٥٧٢٢:٢٩:١٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٦:٣٣١١:٠٨:٥٨١٦:٣١:٠٩١٦:٤٨:٤٣٢٢:٢٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای افشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای افشان روستای افشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای افشان روستای افشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای افشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای افشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای افشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای افشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای افشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای افشان

روستای افشان بر روی نقشه

روستای افشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای افشان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای افشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای افشان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای افشان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای افشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای افشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای افشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای افشان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق افشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ افشان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق افشان
زمان پخش اذان مستقیم به افق افشان
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ افشان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق افشان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق افشان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ افشان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای افشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو