جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای افشان

آشار | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز افشان


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥١
غروب آفتاب: ١٩:١١:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٥٣

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای افشان (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای افشان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای افشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای افشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
مفهوم زندگی در از خودگذشتگی یافت می‌شود، نه در خودخواهی و خودپسندی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای افشان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای افشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای افشان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای افشان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای افشان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان افشان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٠:٣٩١٢:٢٣:٣١١٨:٤٦:٤٧١٩:٠٣:٣٤٢٣:٤٣:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٠٤٠٥:٥٩:٤٠١٢:٢٣:١٦١٨:٤٧:١٧١٩:٠٤:٠٦٢٣:٤٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٥٥٠٥:٥٨:٤١١٢:٢٣:٠٢١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٤:٣٨٢٣:٤٣:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٧:٤٢١٢:٢٢:٤٨١٨:٤٨:١٨١٩:٠٥:١١٢٣:٤٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٦:٤٥١٢:٢٢:٣٥١٨:٤٨:٤٩١٩:٠٥:٤٣٢٣:٤٢:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٥:٤٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٦:١٦٢٣:٤٢:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٤:٥١١٢:٢٢:٠٩١٨:٤٩:٥١١٩:٠٦:٤٨٢٣:٤٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٣:٥٥١٢:٢١:٥٧١٨:٥٠:٢٢١٩:٠٧:٢١٢٣:٤١:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٣:٠٠١٢:٢١:٤٥١٨:٥٠:٥٣١٩:٠٧:٥٤٢٣:٤١:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٢:٠٦١٢:٢١:٣٤١٨:٥١:٢٥١٩:٠٨:٢٨٢٣:٤١:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥١:١٢١٢:٢١:٢٣١٨:٥١:٥٦١٩:٠٩:٠١٢٣:٤٠:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٠:٢٠١٢:٢١:١٢١٨:٥٢:٢٨١٩:٠٩:٣٥٢٣:٤٠:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٤٩:٢٨١٢:٢١:٠٢١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٠٩٢٣:٤٠:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٠:٥٣١٨:٥٣:٣٢١٩:١٠:٤٣٢٣:٤٠:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٤٧:٤٦١٢:٢٠:٤٤١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:١٧٢٣:٣٩:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٦:٥٧١٢:٢٠:٣٥١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٥١٢٣:٣٩:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢٠:٢٧١٨:٥٥:٠٩١٩:١٢:٢٦٢٣:٣٩:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤٥:٢١١٢:٢٠:٢٠١٨:٥٥:٤١١٩:١٣:٠٠٢٣:٣٩:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٠:١٣١٨:٥٦:١٤١٩:١٣:٣٥٢٣:٣٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢٠:٠٧١٨:٥٦:٤٧١٩:١٤:١٠٢٣:٣٨:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢٠:٠١١٨:٥٧:٢٠١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٨:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٢:٢٠١٢:١٩:٥٦١٨:٥٧:٥٣١٩:١٥:٢٠٢٣:٣٨:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤١:٣٧١٢:١٩:٥١١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:٥٦٢٣:٣٨:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٠:٥٦١٢:١٩:٤٧١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:٣١٢٣:٣٨:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٠:١٥١٢:١٩:٤٤١٨:٥٩:٣٣١٩:١٧:٠٧٢٣:٣٧:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٣٩:٣٦١٢:١٩:٤١١٩:٠٠:٠٦١٩:١٧:٤٢٢٣:٣٧:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٩٠٥:٣٨:٥٨١٢:١٩:٣٩١٩:٠٠:٤٠١٩:١٨:١٨٢٣:٣٧:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٢٩٠٥:٣٨:٢١١٢:١٩:٣٧١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٧:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٧:٤٥١٢:١٩:٣٦١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٢٩٢٣:٣٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای افشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای افشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای افشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان افشان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای افشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای افشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای افشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای افشان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای افشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای افشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای افشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای افشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای افشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای افشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای افشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای افشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای افشان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٣:٠٨١٢:١٩:٥٢١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٥٤٢٣:٣٦:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٣٢:٤٤١٢:١٩:٥٧١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٢٨٢٣:٣٦:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٠٢٢٣:٣٦:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٢:٠١١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٣٦٢٣:٣٦:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣١:٤١١٢:٢٠:١٤١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٦:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣١:٢٣١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٦:٤١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٠:٢٧١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٦:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٠:٤٩١٢:٢٠:٣٥١٩:١٠:٣٣١٩:٢٨:٤٨٢٣:٣٦:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٠:٣٥١٢:٢٠:٤٣١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:١٩٢٣:٣٦:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٠:٥١١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:٥٠٢٣:٣٦:٥٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٣٠:٠٩١٢:٢١:٠٠١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٢١٢٣:٣٦:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٣٠٥:٢٩:٥٨١٢:٢١:٠٩١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:٥١٢٣:٣٧:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٤٠٥:٢٩:٤٨١٢:٢١:١٨١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٢١٢٣:٣٧:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٧٠٥:٢٩:٤٠١٢:٢١:٢٨١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٥٠٢٣:٣٧:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٢٩:٣٣١٢:٢١:٣٨١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:١٨٢٣:٣٧:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٢٩:٢٧١٢:٢١:٤٩١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٤٦٢٣:٣٧:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٢٩:٢٢١٢:٢٢:٠٠١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٧:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٢٩:١٩١٢:٢٢:١١١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٣٩٢٣:٣٧:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٢٩:١٧١٢:٢٢:٢٢١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٠٤٢٣:٣٧:٥٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٢٩:١٦١٢:٢٢:٣٤١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٢٩٢٣:٣٨:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٢٩:١٦١٢:٢٢:٤٦١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٥٢٢٣:٣٨:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٢٩:١٨١٢:٢٢:٥٨١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:١٥٢٣:٣٨:٢١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٣:١٠١٩:١٧:٠٥١٩:٣٥:٣٧٢٣:٣٨:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٣:٢٣١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٨:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٢٩:٣٠١٢:٢٣:٣٥١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:١٩٢٣:٣٨:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٣:٤٨١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٣٨٢٣:٣٩:٠٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٢٩:٤٣١٢:٢٤:٠١١٩:١٨:٢٢١٩:٣٦:٥٦٢٣:٣٩:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٢٠٥:٢٩:٥٢١٢:٢٤:١٤١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:١٣٢٣:٣٩:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢٤:٢٧١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٣٠٢٣:٣٩:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٠:١٢١٢:٢٤:٤١١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٤٥٢٣:٣٩:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٠:٢٤١٢:٢٤:٥٤١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای افشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای افشان روستای افشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای افشان روستای افشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای افشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای افشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای افشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای افشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای افشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای افشان

روستای افشان بر روی نقشه

روستای افشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای افشان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای افشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای افشان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای افشان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای افشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای افشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای افشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای افشان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ افشان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق افشان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق افشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ افشان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا افشان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق افشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق افشان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق افشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای افشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو