جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر افزر

قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز افزر


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٠

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر افزر (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر افزر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر افزر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر افزر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

اریك نیوتن
تجربه ی زندگی نیز آفریننده ی راستین هر اثر هنری است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر افزر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر افزر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر افزر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر افزر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر افزر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان افزر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٢:٥٢١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٤:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤١٠٠:١٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:١٨٠٠:١٤:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٥:٣٥١٩:٣١:٢٤١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٩:١٨١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٣:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٥:١٩١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:١٢٠٠:١٣:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٥:١٢١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٣:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٢٧٠٠:١٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٢:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٥:١١١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٢:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٢٢٠٠:١٢:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٢:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٣٨٠٠:١١:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٢:١٢١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:١٧٠٠:١١:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٠٠٦:١١:٣٠١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٥:٥٥٠٠:١١:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٤:٣١١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٣٣٠٠:١١:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٠:١٠١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١١٠٠:١١:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٠٠٠:١١:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٨٠٠:١١:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٤:٢٩١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٣٧٠٠:١٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٠:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٤:٤١١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٢٩٠٠:١٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٤:٤٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٠:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افزر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افزر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افزر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان افزر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر افزر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر افزر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افزر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر افزر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر افزر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر افزر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر افزر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر افزر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افزر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر افزر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر افزر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افزر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر افزر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٤:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٠:١٦١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٤:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٤:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٠:٤١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٤:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٥:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠١:٠٧١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٥:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٣:١٧١٣:٠١:١٩١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:١٣٠٠:١٥:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠١:٣١١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:١٦٠٠:١٥:٤٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠١:٤٤١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٨٠٠:١٦:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠١:٥٥١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:١٩٠٠:١٦:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:١٨٠٠:١٦:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٢:١٨١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٦٠٠:١٦:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:١٢٠٠:١٦:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٧:١٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠١٠٠:١٧:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٧:٤١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٣:١٠١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٧:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٣:١٩١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٨:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٨:٢٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٨:٣٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٨:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٣:٥١١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٩:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٥٠٠:١٩:١٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٩:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:١١:٠٥١٣:٠٤:١٠١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٩:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:١١:٣٦١٣:٠٤:١٦١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٢٠٠:١٩:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٤:٢١١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٩:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٠:١٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:١٠١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٠:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٠:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٤:١٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر افزر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر افزر شهر افزر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر افزر شهر افزر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر افزر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افزر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر افزر

افزر یکی از شهرهای استان فارس ایران است. این شهر، در بخش افزر از توابع شهرستان قیر و کارزین قرار دارد و جمعیت آن بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۲،۶۵۷ تن است

شهر افزر در ویکیپدیا

شهر افزر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر افزر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر افزر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر افزر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر افزر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر افزر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر افزر
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر افزر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر افزر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر افزر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر افزر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر افزر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق افزر
زمان پخش اذان زنده به افق افزر
جدول اوقات شرعی امروز فردا افزر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ افزر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق افزر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا افزر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ افزر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق افزر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر افزر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو