جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای افراچال

فیروزجاه | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز افراچال


اذان صبح: ٠٤:١٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٣

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای افراچال (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای افراچال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای افراچال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای افراچال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل مجارستانی
در پی برقی كه در آسمان شانس زده می شود، ابر تیره را هم در انتظار داشته باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای افراچال

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای افراچال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای افراچال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای افراچال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای افراچال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان افراچال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:١٨٠٦:١٣:١٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:١٩٠٠:١٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٧:١٥١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٧:٠٥١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٠:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٦:٥٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٠٩:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٩:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٦:٤١١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٦:٢١١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٦:١٥١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٠٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٦:١٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠١:١١١٢:٥٦:٠٥١٩:٥١:٣١٢٠:١١:١٨٠٠:٠٧:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٦:٠١١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٧:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٠٥٠٠:٠٧:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٣٠٠:٠٦:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٥:٥١١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٤٦٠٠:٠٦:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٣١٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٦:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:١٧٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:٠٦:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٢٤٠٠:٠٦:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٥٤٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:١٦٠٠:٠٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٤٥٠٥:٥٢:٢١١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٠٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٥١:٣٦١٢:٥٥:٥٣٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٠٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٥:٥٦٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:٥٠٠٠:٠٥:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٥٠:١٠١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٢:٤١٠٠:٠٥:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥٦:٠٢٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٣:٣١٠٠:٠٥:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٠٥:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٤٨:١٤١٢:٥٦:١١٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٠٥:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٤٧:٣٨١٢:٥٦:١٦٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٠٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افراچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افراچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای افراچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان افراچال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای افراچال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای افراچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای افراچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای افراچال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای افراچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای افراچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای افراچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای افراچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای افراچال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای افراچال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای افراچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای افراچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای افراچال

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٨٠٥:٤٢:٣٥١٣:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤١:٣٧٠٠:٠٧:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٤٢:٤٩١٣:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤١:٤٨٠٠:٠٧:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠١٠٥:٤٣:٠٥١٣:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤١:٥٧٠٠:٠٧:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٤٣:٢٢١٣:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٠٨:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٤٣:٤١١٣:٠٢:١٦٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٠٨:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٤٤:٠١١٣:٠٢:٢٨٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٢:١٢٠٠:٠٨:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٤٤:٢٣١٣:٠٢:٤١٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٢:١٤٠٠:٠٨:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٤٤:٤٥١٣:٠٢:٥٣٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٢:١٣٠٠:٠٩:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٤٥:١٠١٣:٠٣:٠٥٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٢:١١٠٠:٠٩:٣١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٤٥:٣٥١٣:٠٣:١٧٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٠٩:٤٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٤٦:٠٢١٣:٠٣:٢٩٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٢:٠٢٠٠:١٠:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٤٦:٣٠١٣:٠٣:٤٠٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤١:٥٤٠٠:١٠:٢١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٤٦:٥٩١٣:٠٣:٥١٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤١:٤٥٠٠:١٠:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٤٧:٢٩١٣:٠٤:٠٢٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤١:٣٣٠٠:١٠:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤٨:٠٠١٣:٠٤:١٢٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤١:٢٠٠٠:١١:١٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٥٠٥:٤٨:٣٣١٣:٠٤:٢٢٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤١:٠٥٠٠:١١:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٩:٠٦١٣:٠٤:٣٢٢٠:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٤٨٠٠:١١:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٩:٤٠١٣:٠٤:٤١٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:٢٩٠٠:١٢:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٥٠:١٥١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٢:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٥٠:٥٢١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٢:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٥١:٢٩١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٢٢٠٠:١٢:٥٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٥٢:٠٦١٣:٠٥:١٣٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:٥٦٠٠:١٣:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٩٠٥:٥٢:٤٥١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:٢٨٠٠:١٣:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٦٠٥:٥٣:٢٤١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٥٨٠٠:١٣:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٥٠٥:٥٤:٠٤١٣:٠٥:٣٢٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٧:٢٦٠٠:١٣:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٥٠٥:٥٤:٤٥١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:٥٣٠٠:١٤:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٥٥:٢٦١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٦:١٨٠٠:١٤:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٦:٠٨١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٤:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٤:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١٥:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای افراچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای افراچال روستای افراچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای افراچال روستای افراچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای افراچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای افراچال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای افراچال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای افراچال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای افراچال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای افراچال

روستای افراچال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای افراچال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای افراچال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای افراچال
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای افراچال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای افراچال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای افراچال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای افراچال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای افراچال رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق افراچال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق افراچال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق افراچال
زمان پخش اذان زنده به افق افراچال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ افراچال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق افراچال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق افراچال
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق افراچال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای افراچال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو