جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر افجان

تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز افجان


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٠١:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٢١:٠٢
نیمه شب: ٢٣:١٨:٢٦

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر افجان (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر افجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر افجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر افجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

فرناندو پسوا
یك اثر كامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یك اثر است، یا سكوت واژه ها، خموشی كل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر افجان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر افجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر افجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر افجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر افجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان افجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٤:١٥١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٠:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٩:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٩:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٨:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٣٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٣:٢١١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٨:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٣:١٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٨:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٣:٠١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٧:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٢:٥١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٧:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٢:٤٦١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤١٠٠:١٧:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٣:١٧١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٧٠٠:١٧:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٤٠٠:١٦:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١١:٣٦١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٠١٠٠:١٦:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٦:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٦:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٦:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٥:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٥:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢١٠٠:١٥:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٠٤٠٠:١٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٥:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان افجان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر افجان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر افجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر افجان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٧:٣٢١١:٥٣:٥٦١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:١٢٢٣:١١:٣٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٨:٢٤١١:٥٤:١٧١٦:٥٩:٥٧١٧:١٩:٠٣٢٣:١١:٥٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٩:١٦١١:٥٤:٣٨١٦:٥٩:٤٨١٧:١٨:٥٦٢٣:١٢:٠٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٠:٠٧١١:٥٥:٠٠١٦:٥٩:٤١١٧:١٨:٥١٢٣:١٢:٢٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٠:٥٨١١:٥٥:٢٣١٦:٥٩:٣٦١٧:١٨:٤٧٢٣:١٢:٤٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥١:٤٨١١:٥٥:٤٦١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٤٦٢٣:١٣:٠٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٢:٣٨١١:٥٦:١٠١٦:٥٩:٣١١٧:١٨:٤٦٢٣:١٣:٢٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٣:٢٧١١:٥٦:٣٤١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٤٨٢٣:١٣:٤٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:١٥١١:٥٦:٥٩١٦:٥٩:٣٤١٧:١٨:٥١٢٣:١٤:١٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٥:٠٢١١:٥٧:٢٤١٦:٥٩:٣٨١٧:١٨:٥٧٢٣:١٤:٣٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٥:٤٩١١:٥٧:٥٠١٦:٥٩:٤٤١٧:١٩:٠٤٢٣:١٤:٥٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٦:٣٤١١:٥٨:١٧١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:١٣٢٣:١٥:٢٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٧:١٩١١:٥٨:٤٣١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:٢٣٢٣:١٥:٤٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٨:٠٣١١:٥٩:١١١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٣٥٢٣:١٦:١٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٨:٤٦١١:٥٩:٣٨١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٤٩٢٣:١٦:٣٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٠:٤٠١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٧:٠٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:٢٩٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠٠:٣٤١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٢٢٢٣:١٧:٣١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٠:٤٨١٢:٠١:٠٣١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٤١٢٣:١٧:٥٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٤٢٠٧:٠١:٢٦١٢:٠١:٣٢١٧:٠١:٣٤١٧:٢١:٠٢٢٣:١٨:٢٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠٢:٠١١٧:٠١:٥٦١٧:٢١:٢٤٢٣:١٨:٥٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٢:٣٩١٢:٠٢:٣٠١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٤٨٢٣:١٩:٢٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٣:١٤١٢:٠٣:٠٠١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:١٣٢٣:١٩:٥١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٥٨٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٣:٣٠١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٤٠٢٣:٢٠:٢٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٤:٠٠١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٠:٥٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٤:٥٠١٢:٠٤:٢٩١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٣:٣٨٢٣:٢١:١٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:١٩١٢:٠٤:٥٩١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٤:٠٩٢٣:٢١:٤٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٥:٤٧١٢:٠٥:٢٩١٧:٠٥:١٣١٧:٢٤:٤٢٢٣:٢٢:١٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٦:١٤١٢:٠٥:٥٩١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٥:١٦٢٣:٢٢:٤٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠٦:٣٨١٢:٠٦:٢٩١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٥:٥١٢٣:٢٣:١٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٧:٠٢١٢:٠٦:٥٩١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٦:٢٧٢٣:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر افجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر افجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر افجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر افجان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:١١١١:٥٢:٠٨١٧:٠١:٤٩١٧:٢٠:٤١٢٣:١٠:٠٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٣:٠٥١١:٥٢:٢٤١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٢٢٢٣:١٠:١٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٢:٤١١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٠:٣١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٢:٥٩١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٤٨٢٣:١٠:٤٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٥:٤٦١١:٥٣:١٧١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٣٤٢٣:١١:٠٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٦:٣٩١١:٥٣:٣٦١٧:٠٠:٢٠١٧:١٩:٢٢٢٣:١١:١٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٧:٣٢١١:٥٣:٥٦١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:١٢٢٣:١١:٣٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٨:٢٤١١:٥٤:١٧١٦:٥٩:٥٧١٧:١٩:٠٣٢٣:١١:٥٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٩:١٦١١:٥٤:٣٨١٦:٥٩:٤٨١٧:١٨:٥٦٢٣:١٢:٠٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٠:٠٧١١:٥٥:٠٠١٦:٥٩:٤١١٧:١٨:٥١٢٣:١٢:٢٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٠:٥٨١١:٥٥:٢٣١٦:٥٩:٣٦١٧:١٨:٤٧٢٣:١٢:٤٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥١:٤٨١١:٥٥:٤٦١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٤٦٢٣:١٣:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٢:٣٨١١:٥٦:١٠١٦:٥٩:٣١١٧:١٨:٤٦٢٣:١٣:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٣:٢٧١١:٥٦:٣٤١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٤٨٢٣:١٣:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:١٥١١:٥٦:٥٩١٦:٥٩:٣٤١٧:١٨:٥١٢٣:١٤:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٥:٠٢١١:٥٧:٢٤١٦:٥٩:٣٨١٧:١٨:٥٧٢٣:١٤:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٥:٤٩١١:٥٧:٥٠١٦:٥٩:٤٤١٧:١٩:٠٤٢٣:١٤:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٦:٣٤١١:٥٨:١٧١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:١٣٢٣:١٥:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٧:١٩١١:٥٨:٤٣١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:٢٣٢٣:١٥:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٨:٠٣١١:٥٩:١١١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٣٥٢٣:١٦:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٨:٤٦١١:٥٩:٣٨١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٤٩٢٣:١٦:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٠:٤٠١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٧:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠٠:٣٤١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٢٢٢٣:١٧:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٠:٤٨١٢:٠١:٠٣١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٤١٢٣:١٧:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٧:٠١:٢٦١٢:٠١:٣٢١٧:٠١:٣٤١٧:٢١:٠٢٢٣:١٨:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠٢:٠١١٧:٠١:٥٦١٧:٢١:٢٤٢٣:١٨:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٢:٣٩١٢:٠٢:٣٠١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٤٨٢٣:١٩:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٣:١٤١٢:٠٣:٠٠١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:١٣٢٣:١٩:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٨٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٣:٣٠١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٤٠٢٣:٢٠:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٤:٠٠١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر افجان شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر افجان شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر افجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر افجان

افجان، روستایی از توابع بخش کرون شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان ایران است

شهر افجان در ویکیپدیا

شهر افجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر افجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر افجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر افجان بر روی نقشه

شهر افجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر افجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر افجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر افجان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر افجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر افجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر افجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر افجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر افجان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق افجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق افجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق افجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق افجان
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ افجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق افجان
زمان پخش اذان زنده به افق افجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق افجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر افجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو