جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر افجان

تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز افجان


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٨
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٩:٥١

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر افجان (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر افجان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر افجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر افجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

فلورانس اسكاول شین
هرچه بیشتر نفرت بورزید، بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود، شیاری از نفرت حك می كنید كه خود را در حالت همیشگی چهره تان نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر افجان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر افجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر افجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر افجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر افجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان افجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٩:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٩:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٨:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٣٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٣:٢١١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٨:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٣:١٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٨:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٣:٠١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٧:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٧:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٢:٥١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٧:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٢:٤٦١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤١٠٠:١٧:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٣:١٧١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٧٠٠:١٧:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٤٠٠:١٦:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١١:٣٦١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٠١٠٠:١٦:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٦:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٦:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٦:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٥:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٥:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٥:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٥:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢١٠٠:١٥:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٠٤٠٠:١٥:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان افجان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر افجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر افجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر افجان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر افجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر افجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر افجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر افجان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٨:٥٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٦:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠٨:٣٧١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢٥:٥٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٨:٢١١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٥:٤٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٦:٢٨١٣:٠٨:٠٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٥:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٧:٠٨١٣:٠٧:٤٨١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٥٤٠٠:٢٥:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٥:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٧:١٢١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٥:٠٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٩:٠٦١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٣٠٠:٢٤:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٩:٤٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٤:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٠:٢٤١٣:٠٦:١٧١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٢٧٠٠:٢٤:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:٠٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٠٩٠٠:٢٤:١٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤١:٤٢١٣:٠٥:٣٩١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٤:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٢:٢١١٣:٠٥:١٩١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٣٠٠٠:٢٣:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٢:٥٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:١٠٠٠:٢٣:٣٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٣:٣٨١٣:٠٤:٣٩١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٥٠٠٠:٢٣:١٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٤:١٧١٣:٠٤:١٩١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٢٩٠٠:٢٣:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٤:٥٥١٣:٠٣:٥٨١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٠٨٠٠:٢٢:٤٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٥:٣٣١٣:٠٣:٣٨١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٤٧٠٠:٢٢:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٦:١٢١٣:٠٣:١٧١٩:١٩:٥٠١٩:٣٧:٢٦٠٠:٢٢:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٦:٥٠١٣:٠٢:٥٥١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٠٤٠٠:٢١:٥٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٧:٢٨١٣:٠٢:٣٤١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٤٣٠٠:٢١:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٢:١٣١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٢١٠٠:٢١:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٤٨:٤٥١٣:٠١:٥٢١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:٥٩٠٠:٢١:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٤٩:٢٣١٣:٠١:٣٠١٩:١٣:٠٦١٩:٣٠:٣٧٠٠:٢٠:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٠:٠٢١٣:٠١:٠٩١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:١٥٠٠:٢٠:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠٠:٤٧١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:٥٣٠٠:٢٠:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥١:١٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٣١٠٠:١٩:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥١:٥٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:٠٩٠٠:١٩:٣٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٢:٣٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٤٧٠٠:١٩:١٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٣:١٥١٢:٥٩:٢١١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٢٥٢٣:٤٨:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٣:٥٤١١:٥٩:٠٠١٨:٠٣:٣٦١٨:٢١:٠٣٢٣:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر افجان شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر افجان شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر افجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر افجان

افجان، روستایی از توابع بخش کرون شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان ایران است

شهر افجان در ویکیپدیا

شهر افجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر افجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر افجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر افجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر افجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر افجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر افجان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر افجان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر افجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر افجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر افجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر افجان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق افجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق افجان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ افجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا افجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق افجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا افجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ افجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ افجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر افجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو