جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر افجان

تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز افجان

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٣٨

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر افجان (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر افجان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر افجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر افجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

؟
انسان، تازه‌ترین آوازی را كه از دهان آوازه‌خوان بشنود، بیشتر می‌پسندد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر افجان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر افجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر افجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر افجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر افجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان افجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٧:٤٩١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٣:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٦:٣٦١٣:٠٦:١١١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٥:٢٥١٣:٠٥:٥٧١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٤:١٤١٣:٠٥:٤٣١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٢:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٥:٢٩١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٢:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٥:١٦١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢١:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٤:٥١١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢١:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٤:٤٠١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢١:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٠:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٤:١٧١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٠:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٥:١١١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٠:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٩:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٩:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٩:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٩:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٨:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٣:١٥١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٨:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٣:٠٨١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٨:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٣:٠١١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٧:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٧:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٥:١٤١٣:٠٢:٥١١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٧:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٤:٢١١٣:٠٢:٤٦١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٥٠٠:١٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٦:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١١:٤٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٦:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:١١١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان افجان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر افجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر افجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر افجان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر افجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر افجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر افجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر افجان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر افجان شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر افجان شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر افجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر افجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر افجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر افجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر افجان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٤٦٠٠:١٨:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٨:١٥٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٥٧٠٠:١٨:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٨:٠٧٠٠:١٨:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٨:٤١٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:١٥٠٠:١٨:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:٢١٠٠:١٩:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٢٧٠٠:١٩:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٩:١٩٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٣٠٠٠:١٩:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٩:٣١٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٩:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢٠:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٠:٢١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠١:٤٥١٣:١٠:٠٧٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٠:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠٢:١٠١٣:١٠:١٨٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٠:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٢:٣٦١٣:١٠:٢٩٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢١:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٠:٣٩٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢١:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٣:٣٢١٣:١٠:٥٠٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢١:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٤:٠١١٣:١١:٠٠٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢١:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٤:٣١١٣:١١:٠٩٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٢:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٥:٠٢١٣:١١:١٨٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٢:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٥:٣٣١٣:١١:٢٧٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٢:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٦:٠٥١٣:١١:٣٦٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٢:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٦:٣٨١٣:١١:٤٣٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٣:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٧:١٢١٣:١١:٥١٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٣:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٧:٤٧١٣:١١:٥٨٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٣:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٢:٠٥٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٣:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٢:١١٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٤:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٢:١٦٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٤:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٠:١٠١٣:١٢:٢١٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٤:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٠:٤٨١٣:١٢:٢٦٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٤:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١١:٢٥١٣:١٢:٣٠٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٤:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٢:٠٤١٣:١٢:٣٤٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٥:٠٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٢:٤٢١٣:١٢:٣٧٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٥:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر افجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر افجان شهر افجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر افجان شهر افجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر افجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر افجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر افجان

افجان، روستایی از توابع بخش کرون شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان ایران است

شهر افجان در ویکیپدیا

شهر افجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر افجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر افجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر افجان بر روی نقشه

شهر افجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر افجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر افجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر افجان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر افجان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر افجان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر افجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر افجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر افجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر افجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر افجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ افجان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا افجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ افجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق افجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق افجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق افجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق افجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق افجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر افجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو