جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اغچه مسجد

کشاور | شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز اغچه مسجد


اذان صبح: ٠٤:٢١:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:١٤
اذان ظهر: ١٣:٢١:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٤١
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٣٢

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اغچه مسجد (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای اغچه مسجد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اغچه مسجد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغچه مسجد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
به رویاها ایمان بیاورید كه دروازه های ابدیت اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اغچه مسجد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اغچه مسجد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغچه مسجد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اغچه مسجد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغچه مسجد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اغچه مسجد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٥١:٣٤١٣:٢٤:٢١١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٤٠٠٠:٣٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٥٠:١٢١٣:٢٤:٠٧١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣٨:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٨:٥١١٣:٢٣:٥٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٨:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٧:٣٠١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٦:١١١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٤:٥٢١٣:٢٣:١٢٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:١٦٠٠:٣٧:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٣:٣٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٦:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤١٠٦:٤٢:١٦١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٦:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٥:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٥:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٧:١٥١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٣٥:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٦:٠٢١٣:٢١:٥٣٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٤:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٤١٠٠:٣٤:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢١:٣٤٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣٤:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢١:٢٦٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣٣:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣١:٢٠١٣:٢١:١٨٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٣:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١١٠٦:٣٠:١٢١٣:٢١:١١٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٣:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٩:٠٥١٣:٢١:٠٤٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٢:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٢:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٢:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٥:٥٢١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣١:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٣:٥٠١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣١:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٢:٥٠١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣١:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٣١:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٢٠:٥٦١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣٠:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١١٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢٠:٢٨٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٩:٠٧١٣:٢٠:٢٧٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٣٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اغچه مسجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اغچه مسجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اغچه مسجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اغچه مسجد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اغچه مسجد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اغچه مسجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغچه مسجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اغچه مسجد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اغچه مسجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اغچه مسجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اغچه مسجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اغچه مسجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغچه مسجد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اغچه مسجد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغچه مسجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغچه مسجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اغچه مسجد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:١١:٥٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٢٩:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:١١:٢١١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٣٠٠٠:٢٨:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:١٠:٤٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:٣١:٢٧٢٠:٥٢:١٩٠٠:٢٨:٥٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:١٠:٠٩١٣:٢٠:٥٩٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٢٨:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٩:٣٦١٣:٢١:٠٥٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٣:٥٥٠٠:٢٨:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٩:٠٤١٣:٢١:١١٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٢٨:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٦:٠٨:٣٤١٣:٢١:١٩٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٥:٢٨٠٠:٢٨:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٨:٠٦١٣:٢١:٢٦٢٠:٣٥:٠٧٢٠:٥٦:١٤٠٠:٢٨:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٦:٠٧:٣٩١٣:٢١:٣٤٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٢٨:٣٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٧:١٤١٣:٢١:٤٢٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٧:٤١٠٠:٢٨:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٦:٥١١٣:٢١:٥١٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٢٨:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٦:٠٦:٢٩١٣:٢٢:٠٠٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٩:٠٥٠٠:٢٨:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٦:١٠١٣:٢٢:١٠٢٠:٣٨:٢٧٢٠:٥٩:٤٥٠٠:٢٨:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٦:٠٥:٥٢١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣٩:٠٤٢١:٠٠:٢٤٠٠:٢٨:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٦:٠٥:٣٥١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٩:٣٩٢١:٠١:٠٢٠٠:٢٨:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٦:٠٥:٢١١٣:٢٢:٤٠٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:٣٨٠٠:٢٨:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٦:٠٥:٠٨١٣:٢٢:٥١٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠٢:١٤٠٠:٢٨:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٦:٠٤:٥٧١٣:٢٣:٠٢٢٠:٤١:٢٠٢١:٠٢:٤٨٠٠:٢٨:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٢٣:١٤٢٠:٤١:٥١٢١:٠٣:٢١٠٠:٢٨:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٦:٠٤:٤٠١٣:٢٣:٢٥٢٠:٤٢:٢١٢١:٠٣:٥٢٠٠:٢٩:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٧٠٦:٠٤:٣٤١٣:٢٣:٣٧٢٠:٤٢:٥٠٢١:٠٤:٢٢٠٠:٢٩:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٦:٠٤:٣٠١٣:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:١٧٢١:٠٤:٥١٠٠:٢٩:١٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢١٠٦:٠٤:٢٨١٣:٢٤:٠٢٢٠:٤٣:٤٤٢١:٠٥:١٨٠٠:٢٩:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٦:٠٤:٢٧١٣:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٠٨٢١:٠٥:٤٤٠٠:٢٩:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٦:٠٤:٢٩١٣:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٣٢٢١:٠٦:٠٨٠٠:٢٩:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٦:٠٤:٣١١٣:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٥٤٢١:٠٦:٣١٠٠:٢٩:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٦:٠٤:٣٦١٣:٢٤:٥٣٢٠:٤٥:١٤٢١:٠٦:٥٢٠٠:٣٠:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٦:٠٤:٤٢١٣:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٣٣٢١:٠٧:١١٠٠:٣٠:١٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٦:٠٤:٥٠١٣:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٥٠٢١:٠٧:٢٩٠٠:٣٠:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٦:٠٤:٥٩١٣:٢٥:٣٢٢٠:٤٦:٠٦٢١:٠٧:٤٥٠٠:٣٠:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٢٠٦:٠٥:١٠١٣:٢٥:٤٥٢٠:٤٦:٢١٢١:٠٧:٥٩٠٠:٣٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اغچه مسجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اغچه مسجد روستای اغچه مسجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اغچه مسجد روستای اغچه مسجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اغچه مسجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغچه مسجد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اغچه مسجد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اغچه مسجد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اغچه مسجد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اغچه مسجد

روستای اغچه مسجد بر روی نقشه

روستای اغچه مسجد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اغچه مسجد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اغچه مسجد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اغچه مسجد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اغچه مسجد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اغچه مسجد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغچه مسجد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اغچه مسجد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اغچه مسجد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اغچه مسجد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اغچه مسجد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اغچه مسجد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اغچه مسجد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اغچه مسجد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اغچه مسجد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اغچه مسجد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اغچه مسجد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اغچه مسجد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو