جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اغل اسکندر

خرم دشت | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اغل اسکندر


اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٢٩
اذان ظهر: ١١:٣٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:١٢
اذان مغرب: ١٧:٠٣:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٥١:٣٤

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اغل اسکندر (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای اغل اسکندر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اغل اسکندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اغل اسکندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یوگاناندا
شما باید بیاموزید كه با درد و رنج، شادی كنید؛ زیرا همه‌ی كارهای خدا خیر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اغل اسکندر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اغل اسکندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغل اسکندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اغل اسکندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغل اسکندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اغل اسکندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٤:٢٩١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٥٣٠٠:٠١:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٣:٣١١٩:٤١:٣٧٠٠:٠١:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٤:٣٨١٢:٤٤:١١١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٢٠٠٠:٠٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٣:٤٠١٢:٤٤:٠٣١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٠٤٠٠:٠٠:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٣:٥٥١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٠:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠١:٤٧١٢:٤٣:٤٨١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٠:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٠:٥٢١٢:٤٣:٤٢١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٣:٣٥١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٥٩٢٣:٥٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٣:٣٠١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٩:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٤٣:٢٥١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٩:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٣:٢٠١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٦:٣٤١٢:٤٣:١٦١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٥٤٢٣:٥٨:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٤٣:١٣١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥٨:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٣:١٠١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٢١٢٣:٥٨:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٤:١٣١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:٠٤٢٣:٥٨:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٣:٢٨١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٤٨٢٣:٥٨:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٧:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٢:٠٣١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:١٤٢٣:٥٧:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٧:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٠:٠٥١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٩:٢٨١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٧:١٠١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٧:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:٤٣:١١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٧:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٨:١٨١٢:٤٣:١٤١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٣:١٧١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:١١٢٣:٥٧:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٧:١٥١٢:٤٣:٢١١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٥٣٢٣:٥٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١١٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٣:٢٦١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٣٣٢٣:٥٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٤٣:٣١١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:١٤٢٣:٥٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٤٥٠٥:٤٥:٥٠١٢:٤٣:٣٦١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغل اسکندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغل اسکندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغل اسکندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اغل اسکندر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اغل اسکندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اغل اسکندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغل اسکندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اغل اسکندر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اغل اسکندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اغل اسکندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اغل اسکندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اغل اسکندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغل اسکندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اغل اسکندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اغل اسکندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغل اسکندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اغل اسکندر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٩:٣٧١١:٣٢:٤٢١٦:٤٥:٣١١٧:٠٤:٠٢٢٢:٥١:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٠:٢٩١١:٣٢:٥٨١٦:٤٥:١٢١٧:٠٣:٤٤٢٢:٥١:٣٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢١:٢١١١:٣٣:١٥١٦:٤٤:٥٤١٧:٠٣:٢٩٢٢:٥١:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٢:١٢١١:٣٣:٣٣١٦:٤٤:٣٨١٧:٠٣:١٥٢٢:٥٢:٠٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٣:٠٤١١:٣٣:٥١١٦:٤٤:٢٥١٧:٠٣:٠٣٢٢:٥٢:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٣:٥٥١١:٣٤:١٠١٦:٤٤:١٢١٧:٠٢:٥٣٢٢:٥٢:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٤:٤٥١١:٣٤:٣٠١٦:٤٤:٠٢١٧:٠٢:٤٤٢٢:٥٢:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٥:٣٦١١:٣٤:٥١١٦:٤٣:٥٣١٧:٠٢:٣٧٢٢:٥٣:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٦:٢٦١١:٣٥:١٢١٦:٤٣:٤٦١٧:٠٢:٣٢٢٢:٥٣:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٧:١٥١١:٣٥:٣٤١٦:٤٣:٤١١٧:٠٢:٢٨٢٢:٥٣:٤٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٨:٠٤١١:٣٥:٥٦١٦:٤٣:٣٨١٧:٠٢:٢٧٢٢:٥٤:٠٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٨:٥٣١١:٣٦:٢٠١٦:٤٣:٣٦١٧:٠٢:٢٦٢٢:٥٤:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٩:٤١١١:٣٦:٤٣١٦:٤٣:٣٦١٧:٠٢:٢٨٢٢:٥٤:٤٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٠:٢٨١١:٣٧:٠٨١٦:٤٣:٣٨١٧:٠٢:٣١٢٢:٥٥:٠٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣١:١٥١١:٣٧:٣٣١٦:٤٣:٤١١٧:٠٢:٣٦٢٢:٥٥:٣٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٠١١١:٣٧:٥٨١٦:٤٣:٤٧١٧:٠٢:٤٣٢٢:٥٥:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٢:٤٦١١:٣٨:٢٤١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٢:٥١٢٢:٥٦:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:٣١١١:٣٨:٥٠١٦:٤٤:٠٣١٧:٠٣:٠١٢٢:٥٦:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٤:١٤١١:٣٩:١٧١٦:٤٤:١٣١٧:٠٣:١٣٢٢:٥٧:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٤:٥٧١١:٣٩:٤٤١٦:٤٤:٢٥١٧:٠٣:٢٦٢٢:٥٧:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٥:٣٩١١:٤٠:١٢١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٣:٤١٢٢:٥٧:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٦:٢٠١١:٤٠:٤٠١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٣:٥٧٢٢:٥٨:٢٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٧:٠٠١١:٤١:٠٨١٦:٤٥:١٢١٧:٠٤:١٥٢٢:٥٨:٥٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٧:٣٩١١:٤١:٣٧١٦:٤٥:٣١١٧:٠٤:٣٤٢٢:٥٩:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٨:١٧١١:٤٢:٠٦١٦:٤٥:٥١١٧:٠٤:٥٦٢٢:٥٩:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٨:٥٣١١:٤٢:٣٥١٦:٤٦:١٣١٧:٠٥:١٨٢٣:٠٠:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٩:٢٩١١:٤٣:٠٤١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٥:٤٢٢٣:٠٠:٤٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٠:٠٣١١:٤٣:٣٤١٦:٤٧:٠٢١٧:٠٦:٠٨٢٣:٠١:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٠:٣٧١١:٤٤:٠٣١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٦:٣٥٢٣:٠١:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٤١:٠٨١١:٤٤:٣٣١٦:٤٧:٥٧١٧:٠٧:٠٣٢٣:٠٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اغل اسکندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اغل اسکندر روستای اغل اسکندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اغل اسکندر روستای اغل اسکندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اغل اسکندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغل اسکندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اغل اسکندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اغل اسکندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اغل اسکندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اغل اسکندر

روستای اغل اسکندر بر روی نقشه

روستای اغل اسکندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اغل اسکندر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اغل اسکندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اغل اسکندر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اغل اسکندر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اغل اسکندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اغل اسکندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اغل اسکندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اغل اسکندر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اغل اسکندر
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اغل اسکندر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اغل اسکندر
افق شرعی امروز فردا اغل اسکندر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اغل اسکندر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اغل اسکندر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اغل اسکندر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اغل اسکندر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اغل اسکندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو