جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اغل اسکندر

خرم دشت | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اغل اسکندر

اذان صبح: ٠٤:١٦:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:١١
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٥:١٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اغل اسکندر (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای اغل اسکندر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اغل اسکندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغل اسکندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
آینده از آن شماست؛ آن را ببینید، احساس كنید و باور كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اغل اسکندر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اغل اسکندر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغل اسکندر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اغل اسکندر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغل اسکندر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اغل اسکندر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٩:٥٣١٢:٤٧:٠٠١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:١٢٠٠:٠٥:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٨:٤٤١٢:٤٦:٤٥١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٥٤٠٠:٠٤:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٦:٣١١٩:١٥:٥٥١٩:٣٣:٣٦٠٠:٠٤:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٦:٢٨١٢:٤٦:١٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:١٨٠٠:٠٤:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٥:٢١١٢:٤٦:٠٤١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٠٠٠٠:٠٣:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٤:١٤١٢:٤٥:٥١١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:٤٢٠٠:٠٣:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٥:٣٨١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٢٥٠٠:٠٣:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٥:٢٦١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٠٧٠٠:٠٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٠:٥٩١٢:٤٥:١٤١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٥٠٠٠:٠٢:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:٥٦١٢:٤٥:٠٢١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٣٣٠٠:٠٢:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٨:٥٣١٢:٤٤:٥١١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:١٦٠٠:٠١:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٤:٤١١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠١:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:٥٠١٢:٤٤:٣١١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٤٢٠٠:٠١:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٤:٢١١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٢٥٠٠:٠١:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٤:١٢١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٠:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤٤:٠٤١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٥٢٠٠:٠٠:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٢:٥٦١٢:٤٣:٥٦١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٠:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٣:٤٩١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:١٩٠٠:٠٠:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٣:٤٢١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٩:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٣:٣٥١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٩:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٣:٣٠١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٣٠٢٣:٥٩:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٨:٢٥١٢:٤٣:٢٥١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:١٤٢٣:٥٩:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٣:٢٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٥٨٢٣:٥٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٣:١٦١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٤٢٢٣:٥٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٣:١٣١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٨:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٥:٠٩١٢:٤٣:١٠١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:١٠٢٣:٥٨:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٥٣٢٣:٥٨:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٣٧٢٣:٥٨:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢١٢٣:٥٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغل اسکندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغل اسکندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغل اسکندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اغل اسکندر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اغل اسکندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اغل اسکندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغل اسکندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اغل اسکندر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اغل اسکندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اغل اسکندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اغل اسکندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اغل اسکندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغل اسکندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اغل اسکندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اغل اسکندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغل اسکندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اغل اسکندر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اغل اسکندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اغل اسکندر روستای اغل اسکندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اغل اسکندر روستای اغل اسکندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اغل اسکندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغل اسکندر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اغل اسکندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغل اسکندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغل اسکندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اغل اسکندر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٣:٠١١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٠٠:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٨:٤٩١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٠٧٠٠:٠٠:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٤٣:٣٠١٢:٤٩:٠٢١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:١٧٠٠:٠٠:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٩:١٥١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٢٦٠٠:٠٠:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٤:٠٣١٢:٤٩:٢٨١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠١:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٤:٢٢١٢:٤٩:٤٠١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠١:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٤:٤٢١٢:٤٩:٥٣١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠١:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٥:٠٢١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠١:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٥:٢٤١٢:٥٠:١٧١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠٢:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٥:٤٧١٢:٥٠:٢٩١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠٢:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٦:١٠١٢:٥٠:٤١١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠٢:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٦:٣٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٣٩٠٠:٠٢:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٧:٠٠١٢:٥١:٠٣١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠٣:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٥١:١٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٢٦٠٠:٠٣:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٧:٥٣١٢:٥١:٢٤١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:١٨٠٠:٠٣:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٨:٢١١٢:٥١:٣٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٠٨٠٠:٠٣:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥١:٤٣١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٥٦٠٠:٠٤:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٩:١٩١٢:٥١:٥٢١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٤:٢٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٩:٤٩١٢:٥٢:٠١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:٠٤:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٢:٠٩١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:١١٠٠:٠٤:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٢:١٧١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠٥:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤١٠٥:٥١:٢٤١٢:٥٢:٢٥١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٥:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٥:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٢:٣٩١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٥٠٠٠:٠٥:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٢:٤٥١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٢٥٠٠:٠٥:٥٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٣:٣٨١٢:٥٢:٥٠١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:٠٠٠٠:٠٦:١١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٤:١٣١٢:٥٢:٥٥١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٦:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٦:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٦:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٦:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٣:١٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٠٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اغل اسکندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اغل اسکندر روستای اغل اسکندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اغل اسکندر روستای اغل اسکندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اغل اسکندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغل اسکندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اغل اسکندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اغل اسکندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اغل اسکندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اغل اسکندر

روستای اغل اسکندر بر روی نقشه

روستای اغل اسکندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اغل اسکندر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اغل اسکندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اغل اسکندر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اغل اسکندر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اغل اسکندر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اغل اسکندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغل اسکندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اغل اسکندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اغل اسکندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اغل اسکندر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اغل اسکندر
زمان پخش اذان زنده به افق اغل اسکندر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اغل اسکندر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اغل اسکندر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اغل اسکندر
جدول اوقات شرعی امروز فردا اغل اسکندر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اغل اسکندر
افق شرعی امروز فردا اغل اسکندر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اغل اسکندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو