جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی

ایجرود بالا | ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز اغلبیک سفلی


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:٠١:١٢
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٤٧:١٦

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای اغلبیک سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اغلبیک سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اغلبیک سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لاروشفوكو
ناكامی‌های ما همواره از بهانه‌هایی كه برای توجیه كردن آن‍ها می‌آوریم، بخشش‌پذیرترند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اغلبیک سفلی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغلبیک سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اغلبیک سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغلبیک سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اغلبیک سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٤:١١١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٤:٠١١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٨:٢١١٣:١٣:٥٢١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٧:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:١٠١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٣:٣٤٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٦:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٤:٥١١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٦:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٣:١٨٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٣:١٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢١:٣١١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٥:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٤:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٩:٢٤١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٨:٢٢١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٤:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٧:٢١١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٤:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٦:٢١١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٣:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٥:٢٣١٣:١٢:٣٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٣:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٤:٢٦١٣:١٢:٣٢٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٣:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٣:٣٠١٣:١٢:٣٠٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٣:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٢:٣٦١٣:١٢:٢٨٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٣:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١١:٤٣١٣:١٢:٢٧٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٢:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٠:٥٢١٣:١٢:٢٧٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٢:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٤٢٠٦:١٠:٠٢١٣:١٢:٢٧٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٢:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٩:١٣١٣:١٢:٢٧٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٢:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٢:٢٩٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٧:٤٠١٣:١٢:٣٠٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢١:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٦:٥٦١٣:١٢:٣٣٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢١:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٦:١٤١٣:١٢:٣٦٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٢١:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٢:٣٩٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٢١:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٤:٥٤١٣:١٢:٤٣٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٣٧٠٠:٢١:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠٤:١٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٢١:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠٣:٤٠١٣:١٢:٥٣٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٣:١٤٠٠:٢١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغلبیک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغلبیک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغلبیک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اغلبیک سفلی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اغلبیک سفلی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اغلبیک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغلبیک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اغلبیک سفلی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٠٨٠٧:٢١:٤٣١٢:٢٨:٤٢١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٥:٣٧٢٣:٤٤:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٣٨٠٧:٢١:٠٤١٢:٢٨:٥٤١٧:٣٧:٠٧١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٥:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:٠٥٠٧:٢٠:٢٣١٢:٢٩:٠٦١٧:٣٨:١٢١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٥:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٣١٠٧:١٩:٤٠١٢:٢٩:١٦١٧:٣٩:١٦١٧:٥٨:٤٢٢٣:٤٥:٣٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٥٦٠٧:١٨:٥٦١٢:٢٩:٢٦١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٩:٤٣٢٣:٤٥:٤٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:١٨٠٧:١٨:١٠١٢:٢٩:٣٥١٧:٤١:٢٤١٨:٠٠:٤٥٢٣:٤٦:٠٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٣٩٠٧:١٧:٢٢١٢:٢٩:٤٣١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٦:١٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٥٨٠٧:١٦:٣٣١٢:٢٩:٥٠١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٢:٤٨٢٣:٤٦:٢٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٥:٤٢١٢:٢٩:٥٧١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٣:٥٠٢٣:٤٦:٣٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٤:٤٩١٢:٣٠:٠٢١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٤:٥١٢٣:٤٦:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٣:٥٦١٢:٣٠:٠٧١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٥٢٢٣:٤٦:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٣:٠٠١٢:٣٠:١١١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٦:٥٣٢٣:٤٦:٥٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٢:٠٣١٢:٣٠:١٤١٧:٤٨:٥١١٨:٠٧:٥٤٢٣:٤٧:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:١٩٠٧:١١:٠٥١٢:٣٠:١٦١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٨:٥٥٢٣:٤٧:١٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١٠:٠٦١٢:٣٠:١٨١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:٥٥٢٣:٤٧:١٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:٣٣٠٧:٠٩:٠٥١٢:٣٠:١٨١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٥٦٢٣:٤٧:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٨:٠٣١٢:٣٠:١٨١٧:٥٣:٠٢١٨:١١:٥٦٢٣:٤٧:٢٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٦:٥٩١٢:٣٠:١٧١٧:٥٤:٠٤١٨:١٢:٥٦٢٣:٤٧:٢٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٥:٥٥١٢:٣٠:١٦١٧:٥٥:٠٦١٨:١٣:٥٦٢٣:٤٧:٢٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٤:٤٩١٢:٣٠:١٤١٧:٥٦:٠٧١٨:١٤:٥٥٢٣:٤٧:٢٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٣:٤٢١٢:٣٠:١١١٧:٥٧:٠٩١٨:١٥:٥٤٢٣:٤٧:٢٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٢:٣٤١٢:٣٠:٠٧١٧:٥٨:١٠١٨:١٦:٥٣٢٣:٤٧:٢٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠١:٢٥١٢:٣٠:٠٣١٧:٥٩:١١١٨:١٧:٥٢٢٣:٤٧:٢٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٠:١٤١٢:٢٩:٥٨١٨:٠٠:١١١٨:١٨:٥١٢٣:٤٧:١٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٩:٠٣١٢:٢٩:٥٢١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٤٩٢٣:٤٧:١٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٧:٥١١٢:٢٩:٤٦١٨:٠٢:١١١٨:٢٠:٤٨٢٣:٤٧:١١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٦:٣٨١٢:٢٩:٣٩١٨:٠٣:١١١٨:٢١:٤٥٢٣:٤٧:٠٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٥:٢٤١٢:٢٩:٣١١٨:٠٤:١٠١٨:٢٢:٤٣٢٣:٤٧:٠٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٤:٠٨١٢:٢٩:٢٣١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:٤٠٢٣:٤٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اغلبیک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اغلبیک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اغلبیک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اغلبیک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اغلبیک سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اغلبیک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغلبیک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اغلبیک سفلی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٩:٠٣١٢:٢٩:٥٢١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٤٩٢٣:٤٧:١٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٧:٥١١٢:٢٩:٤٦١٨:٠٢:١١١٨:٢٠:٤٨٢٣:٤٧:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٦:٣٨١٢:٢٩:٣٩١٨:٠٣:١١١٨:٢١:٤٥٢٣:٤٧:٠٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٥:٢٤١٢:٢٩:٣١١٨:٠٤:١٠١٨:٢٢:٤٣٢٣:٤٧:٠٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٤:٠٨١٢:٢٩:٢٣١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:٤٠٢٣:٤٦:٥٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٢:٥٢١٢:٢٩:١٤١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٤:٣٧٢٣:٤٦:٤٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥١:٣٦١٢:٢٩:٠٥١٨:٠٧:٠٦١٨:٢٥:٣٤٢٣:٤٦:٣٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:١٨١٢:٢٨:٥٥١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٦:٣١٢٣:٤٦:٢٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٩:٠٠١٢:٢٨:٤٥١٨:٠٩:٠٢١٨:٢٧:٢٧٢٣:٤٦:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٧:٤٠١٢:٢٨:٣٣١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٨:٢٣٢٣:٤٦:٠٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٦:٢١١٢:٢٨:٢٢١٨:١٠:٥٦١٨:٢٩:١٩٢٣:٤٥:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٥:٠٠١٢:٢٨:١٠١٨:١١:٥٢١٨:٣٠:١٤٢٣:٤٥:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٣:٣٩١٢:٢٧:٥٧١٨:١٢:٤٩١٨:٣١:٠٩٢٣:٤٥:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٢:١٧١٢:٢٧:٤٤١٨:١٣:٤٥١٨:٣٢:٠٤٢٣:٤٥:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٠:٥٤١٢:٢٧:٣١١٨:١٤:٤٠١٨:٣٢:٥٩٢٣:٤٥:٠٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٩:٣١١٢:٢٧:١٧١٨:١٥:٣٥١٨:٣٣:٥٤٢٣:٤٤:٥٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٨:٠٨١٢:٢٧:٠٢١٨:١٦:٣٠١٨:٣٤:٤٨٢٣:٤٤:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٦:٤٤١٢:٢٦:٤٧١٨:١٧:٢٥١٨:٣٥:٤٢٢٣:٤٤:٢٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٥:١٩١٢:٢٦:٣٢١٨:١٨:٢٠١٨:٣٦:٣٦٢٣:٤٤:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٥٤١٢:٢٦:١٧١٨:١٩:١٤١٨:٣٧:٣٠٢٣:٤٣:٥٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٢:٢٨١٢:٢٦:٠١١٨:٢٠:٠٨١٨:٣٨:٢٣٢٣:٤٣:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣١:٠٣١٢:٢٥:٤٥١٨:٢١:٠١١٨:٣٩:١٦٢٣:٤٣:١٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٩:٣٧١٢:٢٥:٢٨١٨:٢١:٥٥١٨:٤٠:١٠٢٣:٤٢:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٨:١٠١٢:٢٥:١٢١٨:٢٢:٤٨١٨:٤١:٠٣٢٣:٤٢:٤٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٦:٤٣١٢:٢٤:٥٥١٨:٢٣:٤١١٨:٤١:٥٦٢٣:٤٢:٢١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٥:١٧١٢:٢٤:٣٨١٨:٢٤:٣٤١٨:٤٢:٤٩٢٣:٤٢:٠٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٣:٤٩١٢:٢٤:٢١١٨:٢٥:٢٧١٨:٤٣:٤٢٢٣:٤١:٤٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٢:٢٢١٢:٢٤:٠٣١٨:٢٦:٢٠١٨:٤٤:٣٥٢٣:٤١:٢٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٠:٥٥١٢:٢٣:٤٦١٨:٢٧:١٢١٨:٤٥:٢٧٢٣:٤١:٠٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اغلبیک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اغلبیک سفلی روستای اغلبیک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اغلبیک سفلی روستای اغلبیک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اغلبیک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اغلبیک سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اغلبیک سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اغلبیک سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اغلبیک سفلی

روستای اغلبیک سفلی بر روی نقشه

روستای اغلبیک سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اغلبیک سفلی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اغلبیک سفلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اغلبیک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اغلبیک سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اغلبیک سفلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اغلبیک سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اغلبیک سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اغلبیک سفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق اغلبیک سفلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق اغلبیک سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اغلبیک سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اغلبیک سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو