جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی

ایجرود بالا | ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز اغلبیک سفلی

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٥٥

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای اغلبیک سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اغلبیک سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغلبیک سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اریك نیوتن
هر اثر بزرگ نقاشی این ویژگی را دارد كه پس از دیدن آن، گوشه ای از زندگی در نظر انسان تغییر می یابد و دیگر هرگز آنچه بوده است باقی نمی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اغلبیک سفلی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغلبیک سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اغلبیک سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغلبیک سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اغلبیک سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٦:٠٧١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٣٠:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٥٠٦:٤١:١٨١٣:١٥:٥٣١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٣٠:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٩:٥٨١٣:١٥:٣٩١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٥١٠٠:٣٠:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٥:٢٦١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٧:٢١١٣:١٥:١٣١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٥:٠٠١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٤:٤٨١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٨:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٤:٣٦١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٨:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٢:١٧١٣:١٤:٢٤١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٨:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣١:٠٣١٣:١٤:١٣١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٧:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٤:٠٣١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٧:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٣:٥٣١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٧:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٦:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٦:١٦١٣:١٣:٣٥٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٦:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٦:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٣:١٨٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٥:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٣:١١٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٥:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢١:٤٦١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٥:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٢٠:٤١١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٤:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١١٠٦:١٩:٣٨١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٤:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٨:٣٥١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٧:٣٤١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٤:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٦:٣٥١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٥:٣٦١٣:١٢:٣٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٤:٣٩١٣:١٢:٣٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٣:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٣:٤٣١٣:١٢:٣٠٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٣:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٢:٤٨١٣:١٢:٢٨٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١١:٥٥١٣:١٢:٢٧٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٢:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:١٣٠٦:١١:٠٤١٣:١٢:٢٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغلبیک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغلبیک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغلبیک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اغلبیک سفلی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اغلبیک سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اغلبیک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغلبیک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اغلبیک سفلی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای اغلبیک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اغلبیک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اغلبیک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اغلبیک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اغلبیک سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای اغلبیک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغلبیک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اغلبیک سفلی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اغلبیک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اغلبیک سفلی روستای اغلبیک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اغلبیک سفلی روستای اغلبیک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اغلبیک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اغلبیک سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغلبیک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغلبیک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اغلبیک سفلی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٤:٠٧١٢:٠٨:٤١١٨:١٢:٤١١٨:٣٠:٥٥٢٣:٢٦:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٤:٥٥١٢:٠٨:٢٠١٨:١١:١١١٨:٢٩:٢٥٢٣:٢٦:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٥:٤٣١٢:٠٨:٠٠١٨:٠٩:٤٢١٨:٢٧:٥٥٢٣:٢٥:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٦:٣١١٢:٠٧:٣٩١٨:٠٨:١٢١٨:٢٦:٢٥٢٣:٢٥:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٧:١٩١٢:٠٧:١٨١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٥٥٢٣:٢٥:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٨:٠٨١٢:٠٦:٥٨١٨:٠٥:١٣١٨:٢٣:٢٦٢٣:٢٤:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٠٦:٣٨١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٥٧٢٣:٢٤:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٠٦:١٨١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:٢٩٢٣:٢٤:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٣٤١٢:٠٥:٥٨١٨:٠٠:٤٧١٨:١٩:٠١٢٣:٢٤:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:١١:٢٤١٢:٠٥:٣٨١٧:٥٩:١٩١٨:١٧:٣٣٢٣:٢٣:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٢:١٣١٢:٠٥:١٩١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٠٦٢٣:٢٣:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٣:٠٣١٢:٠٥:٠٠١٧:٥٦:٢٤١٨:١٤:٣٩٢٣:٢٣:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٣:٥٣١٢:٠٤:٤٢١٧:٥٤:٥٧١٨:١٣:١٢٢٣:٢٢:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٤:٤٣١٢:٠٤:٢٤١٧:٥٣:٣١١٨:١١:٤٧٢٣:٢٢:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٥:٣٤١٢:٠٤:٠٦١٧:٥٢:٠٥١٨:١٠:٢١٢٣:٢٢:١٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٦:٢٥١٢:٠٣:٤٩١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٨:٥٧٢٣:٢١:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٧:١٦١٢:٠٣:٣٢١٧:٤٩:١٤١٨:٠٧:٣٣٢٣:٢١:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٨:٠٨١٢:٠٣:١٥١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٦:٠٩٢٣:٢١:٢٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٩:٠٠١٢:٠٢:٥٩١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٤:٤٧٢٣:٢١:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٩:٥٢١٢:٠٢:٤٤١٧:٤٥:٠٣١٨:٠٣:٢٥٢٣:٢٠:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٠:٤٥١٢:٠٢:٢٩١٧:٤٣:٤١١٨:٠٢:٠٤٢٣:٢٠:٣٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢١:٣٨١٢:٠٢:١٤١٧:٤٢:٢٠١٨:٠٠:٤٣٢٣:٢٠:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٢:٣١١٢:٠٢:٠١١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٩:٢٤٢٣:٢٠:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٣:٢٥١٢:٠١:٤٧١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٨:٠٥٢٣:١٩:٤٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٤:١٩١٢:٠١:٣٥١٧:٣٨:١٩١٧:٥٦:٤٧٢٣:١٩:٣٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٥:١٣١٢:٠١:٢٢١٧:٣٧:٠١١٧:٥٥:٣٠٢٣:١٩:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٦:٠٨١٢:٠١:١١١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:١٤٢٣:١٩:٠٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٧:٠٣١٢:٠١:٠٠١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٢:٥٩٢٣:١٨:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٧:٥٨١٢:٠٠:٥٠١٧:٣٣:١١١٧:٥١:٤٥٢٣:١٨:٤٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٨:٥٤١٢:٠٠:٤٠١٧:٣١:٥٦١٧:٥٠:٣٢٢٣:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اغلبیک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اغلبیک سفلی روستای اغلبیک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اغلبیک سفلی روستای اغلبیک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اغلبیک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اغلبیک سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اغلبیک سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اغلبیک سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اغلبیک سفلی

روستای اغلبیک سفلی بر روی نقشه

روستای اغلبیک سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اغلبیک سفلی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اغلبیک سفلی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای اغلبیک سفلی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اغلبیک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغلبیک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اغلبیک سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اغلبیک سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اغلبیک سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق اغلبیک سفلی
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اغلبیک سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اغلبیک سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اغلبیک سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اغلبیک سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اغلبیک سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اغلبیک سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو