جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اغداش

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اغداش


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠٢
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٣

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اغداش (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای اغداش)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اغداش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغداش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

كارل فریدریش ویلهلم واندر
روح عاشق هیچ گاه در خانه نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اغداش

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اغداش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغداش ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اغداش (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغداش ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اغداش ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٠٠٠:٢٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٤:٢١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٥٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٣:٥٥١٣:٠٤:٠٧١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٦٠٠:٢١:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:١٩٠٠:٢١:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢١:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٠:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٣:١٥١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٠:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٠:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٩:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٢:٤١١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٩:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٢:٣١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٩:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:١١١٣:٠٢:٢١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٩:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٢:١١١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٨:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٨:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:١١١٣:٠١:٥٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:١٨٠٠:١٨:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٠:١٣١٣:٠١:٤٦١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١٧:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:١٦١٣:٠١:٣٩١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٧:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٢١١٣:٠١:٣٢١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٧:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٧:٢٦١٣:٠١:٢٥١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٧:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٦:٣٢١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٥:٤٠١٣:٠١:١٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٦:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠١:١٠١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٣:٥٨١٣:٠١:٠٦١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٣:٠٩١٣:٠١:٠٣١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٦:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٢:٢١١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٥:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥١٠٦:١١:٣٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٢٠٠:١٥:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اغداش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اغداش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اغداش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اغداش

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اغداش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اغداش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغداش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اغداش

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اغداش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اغداش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اغداش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اغداش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغداش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اغداش

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغداش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغداش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اغداش

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠١:١١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٤:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠١:١٦١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٥٠٠:١٤:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠١:٢١١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٤:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٤:٢٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٤:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠١:٣٩٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٤:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٤:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠١:١٨١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٤:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٤:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٤:٣١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٤:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٤:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١١٠٠:١٤:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٤٥٠٠:١٤:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٤:٥١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٤:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٥:٠٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٤٩٠٠:١٥:١١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٥:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٥:٢٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٥:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١٥:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٤:٢٩٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٦:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٦:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٥:٠٧٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٦:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:٢٠٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٦:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٤٦٠٠:١٦:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٠٣٠٠:١٧:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٧:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٦:١٣٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اغداش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اغداش روستای اغداش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اغداش روستای اغداش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اغداش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغداش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اغداش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اغداش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اغداش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اغداش

روستای اغداش بر روی نقشه

روستای اغداش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اغداش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اغداش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اغداش
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اغداش + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اغداش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغداش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اغداش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اغداش رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اغداش
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اغداش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اغداش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اغداش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اغداش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اغداش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اغداش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اغداش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اغداش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو