جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اغداش

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اغداش


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٠٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اغداش (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای اغداش)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اغداش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اغداش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
آنچه بیش از همه انسانها را شیفته می كند زیبایی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اغداش

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اغداش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغداش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اغداش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغداش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اغداش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٣٤٠٠:١٩:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٢:١٩١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:١٨٠٠:١٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٢:١٠١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٨:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٢:٠١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠١:٥٣١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣١٠٠:١٨:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:٠١١٣:٠١:٤٥١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٩:٠٤١٣:٠١:٣٨١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٠٨١٣:٠١:٣١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٧:١٤١٣:٠١:٢٥١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٧:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٦:٢١١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٦:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٢٨١٣:٠١:١٥١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٦:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٤:٣٧١٣:٠١:١٠١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٦:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٣:٤٧١٣:٠١:٠٦١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٦:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٥٨١٣:٠١:٠٣١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٦:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٢:١٠١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٥:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٦٠٦:١١:٢٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٥:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٧٠٠:١٥:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٥١٠٠:١٥:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٥:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٨٠٠:١٥:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٠١٠٠:١٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠١:٠١١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠١:٠٤١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:١٠٠٠:١٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٤:٥١١٣:٠١:٠٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠١:١١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٤:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠١:١٦١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٥٠٠:١٤:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠١:٢١١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغداش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغداش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغداش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اغداش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اغداش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اغداش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغداش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اغداش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اغداش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اغداش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اغداش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اغداش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغداش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اغداش

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اغداش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغداش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اغداش

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٤:٢٨١٣:١١:٠٣٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٤:٥٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٥:٠٥١٣:١١:٠٤٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٥:٠٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٥:٤٣١٣:١١:٠٥٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٥:١٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٦:٢١١٣:١١:٠٦٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٥:٢١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٦:٥٩١٣:١١:٠٦٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٥:٢٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٧:٣٧١٣:١١:٠٥٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٥:٣٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٨:١٦١٣:١١:٠٣٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٥:٤٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٨:٥٥١٣:١١:٠١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٥:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٩:٣٣١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٥:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٠:١٢١٣:١٠:٥٦٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٦:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٠:٥١١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٦:٠٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:٢١:٣٠١٣:١٠:٤٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٦:٠٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٠:٤٣١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٦:١٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٠:٣٧١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٦:١٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٠:٣١١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٦:١٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٠:٢٤١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٦:١٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٠:١٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٦:١٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٠:٠٨١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٦:١٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٠:٠٠١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٦:١٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٦:١٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٩:٤٠١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٦:١٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٦:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٩:١٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٦:٠٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢٦:٠٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٦:٠٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٥:٥٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣١:١٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٥:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٨:١٦١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٥:٤٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٥:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٥:٢٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اغداش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اغداش روستای اغداش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اغداش روستای اغداش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اغداش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغداش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اغداش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اغداش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اغداش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اغداش

روستای اغداش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اغداش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اغداش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اغداش
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اغداش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اغداش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اغداش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اغداش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اغداش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اغداش دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اغداش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اغداش
زمان پخش اذان مستقیم به افق اغداش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اغداش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اغداش
زمان پخش اذان زنده به افق اغداش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اغداش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اغداش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو