جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز اغاپشت گچ

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٨
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٤٨

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای اغاپشت گچ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اغاپشت گچ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغاپشت گچ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الکساندر دوما
وقتی که زنان دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عفو می نگرند؛ حتی جنایاتمان را. ولی وقتی که دوستمان نمی دارند، ارزشی حتی برای فضائل مان قایل نمی شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اغاپشت گچ

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغاپشت گچ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اغاپشت گچ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اغاپشت گچ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اغاپشت گچ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٣:٠٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٨:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٩٠٦:٤١:٥٧١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٧:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٧:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٩:٤٢١٣:٠٩:١٢١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٥١٠٠:٢٧:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٨:٣٥١٣:٠٨:٥٩١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٧:٢٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٦:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٨:٣٣١٩:٤١:١٠١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٦:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٥:٢٠١٣:٠٨:٢١١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٤:١٦١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٥:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٣:١٣١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٥:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:١١١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٥:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣١:١٠١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٤:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٤:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٧:١٧١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٤:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢٣:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٣:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٦:٥١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٣:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٣:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٢:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٦:٣١١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٢:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٢:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٦:٢٠١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٢:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٦:١٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٢:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٠:١١١٣:٠٦:١١١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٢٠٠:٢١:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٥٠٠:٢١:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢١:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٧:٥١١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٢٠٠:٢١:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٦:٠١١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢١:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢١:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغاپشت گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغاپشت گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اغاپشت گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اغاپشت گچ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اغاپشت گچ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اغاپشت گچ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغاپشت گچ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اغاپشت گچ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اغاپشت گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اغاپشت گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اغاپشت گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اغاپشت گچ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اغاپشت گچ

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اغاپشت گچ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغاپشت گچ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اغاپشت گچ

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اغاپشت گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اغاپشت گچ روستای اغاپشت گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اغاپشت گچ روستای اغاپشت گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اغاپشت گچ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اغاپشت گچ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اغاپشت گچ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اغاپشت گچ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اغاپشت گچ

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٦:٤٢١٣:١١:٣١٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢٣:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:٥٦١٣:١١:٤٥٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٣:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٧:١١١٣:١١:٥٨٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٣:٥٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٧:٢٧١٣:١٢:١١٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٤:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٢:٢٣٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٤:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٢:٣٦٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٤:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٢:٤٩٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٤:٥٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٣:٠١٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٥:٠٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٣:١٣٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢٥:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٩:٢٧١٣:١٣:٢٥٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٥:٣٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٩:٥١١٣:١٣:٣٦٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٥:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٠:١٥١٣:١٣:٤٧٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٦:٠٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٠:٤٠١٣:١٣:٥٨٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٦:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١١:٠٦١٣:١٤:٠٩٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٦:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١١:٣٣١٣:١٤:١٩٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٦:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٢:٠١١٣:١٤:٢٩٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٧:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٢:٢٩١٣:١٤:٣٩٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٧:١٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٢:٥٨١٣:١٤:٤٨٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٢٧:٣٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٣:٢٨١٣:١٤:٥٧٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٧:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٣:٥٩١٣:١٥:٠٥٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٨:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٤:٣٠١٣:١٥:١٣٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٨:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٥:٠٢١٣:١٥:٢٠٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٨:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٥:٣٤١٣:١٥:٢٧٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٨:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٦:٠٧١٣:١٥:٣٤٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٨:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٦:٤١١٣:١٥:٤٠٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢٩:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٧:١٥١٣:١٥:٤٦٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٩:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٧:٤٩١٣:١٥:٥١٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٩:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٨:٢٤١٣:١٥:٥٥٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٩:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٩:٠٠١٣:١٥:٥٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٩:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٩:٣٥١٣:١٦:٠٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٠:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٠:١١١٣:١٦:٠٦٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٠:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اغاپشت گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اغاپشت گچ روستای اغاپشت گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اغاپشت گچ روستای اغاپشت گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اغاپشت گچ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اغاپشت گچ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اغاپشت گچ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اغاپشت گچ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اغاپشت گچ

روستای اغاپشت گچ بر روی نقشه

روستای اغاپشت گچ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اغاپشت گچ
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اغاپشت گچ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اغاپشت گچ + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اغاپشت گچ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اغاپشت گچ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اغاپشت گچ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اغاپشت گچ
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اغاپشت گچ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اغاپشت گچ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اغاپشت گچ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اغاپشت گچ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اغاپشت گچ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اغاپشت گچ
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اغاپشت گچ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اغاپشت گچ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو