جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اصلاندوز

پارس آباد | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز اصلاندوز


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٣٠
اذان ظهر: ١٣:١٨:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٥٩
اذان مغرب: ٢١:٠٥:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٥١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اصلاندوز (شهرستان پارس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر اصلاندوز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اصلاندوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اصلاندوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

فلورانس اسكاول شین
هرچه بیشتر نفرت بورزید، بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود، شیاری از نفرت حك می كنید كه خود را در حالت همیشگی چهره تان نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اصلاندوز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اصلاندوز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصلاندوز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اصلاندوز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصلاندوز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اصلاندوز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:١١٠٦:٤٤:٤٩١٣:٢٠:٣٧١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٤٦٠٠:٣٣:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٤٣:٢٠١٣:٢٠:٢٣١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٨٠٠:٣٢:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٤١:٥٢١٣:٢٠:٠٩١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٤٠:٢٥١٣:١٩:٥٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٥٣٠٠:٣٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٩:٤١٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٣١:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٩:٢٨٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣١:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٩:١٦٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٠:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٩:٠٣٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٨:٥١٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٠:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:١٠٠٦:٣١:٥٨١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٩:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٩:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٩:١٦١٣:١٨:١٩٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٨:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٨:٠٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٨:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٧:٥٩٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٨:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٥:٢١١٣:١٧:٥٠٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٧:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٧:٤٢٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٧:٣٤٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٨٠٦:٢١:٣٥١٣:١٧:٢٦٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٦:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٢٠:٢٢١٣:١٧:٢٠٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٦:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٩:١٠١٣:١٧:١٣٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٦:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٨:٠٠١٣:١٧:٠٨٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٢٥:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٦:٥٠١٣:١٧:٠٢٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٢٥:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٥:٤٢١٣:١٦:٥٨٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢٥:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٤٦٠٦:١٤:٣٦١٣:١٦:٥٤٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٢٥:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:١٣:٣١١٣:١٦:٥١٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤١:٤٥٠٠:٢٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:١٢:٢٧١٣:١٦:٤٨٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٢٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٠٠٦:١١:٢٤١٣:١٦:٤٦٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٢٤:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤٠٠٦:١٠:٢٤١٣:١٦:٤٤٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٢٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٦:٤٣٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اصلاندوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اصلاندوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اصلاندوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اصلاندوز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اصلاندوز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اصلاندوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصلاندوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اصلاندوز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اصلاندوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اصلاندوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اصلاندوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اصلاندوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصلاندوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اصلاندوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصلاندوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصلاندوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اصلاندوز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٦:٠١:٢٨١٣:١٦:٥٩٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٢١:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٦:٠٠:٤٥١٣:١٧:٠٤٢٠:٣٣:٥١٢٠:٥٥:٤٢٠٠:٢١:٤١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٦:٠٠:٠٤١٣:١٧:٠٩٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٢١:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٥٩:٢٥١٣:١٧:١٥٢٠:٣٥:٣١٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٢١:٢٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٥٨:٤٧١٣:١٧:٢١٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٨:٢٢٠٠:٢١:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٥٨:١١١٣:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٠٩٢٠:٥٩:١٤٠٠:٢١:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٦٠٥:٥٧:٣٧١٣:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٥٦٢١:٠٠:٠٤٠٠:٢١:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٥٧:٠٥١٣:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٤٣٢١:٠٠:٥٤٠٠:٢١:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٥٦:٣٤١٣:١٧:٥٠٢٠:٣٩:٢٨٢١:٠١:٤٢٠٠:٢٠:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٥٦:٠٦١٣:١٧:٥٨٢٠:٤٠:١٣٢١:٠٢:٣٠٠٠:٢٠:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٩٠٥:٥٥:٣٩١٣:١٨:٠٧٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠٣:١٦٠٠:٢٠:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥١٠٥:٥٥:١٤١٣:١٨:١٦٢٠:٤١:٣٨٢١:٠٤:٠١٠٠:٢٠:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٥٤:٥١١٣:١٨:٢٦٢٠:٤٢:١٩٢١:٠٤:٤٥٠٠:٢٠:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٥٤:٣٠١٣:١٨:٣٥٢٠:٤٢:٥٩٢١:٠٥:٢٧٠٠:٢٠:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٥٤:١١١٣:١٨:٤٦٢٠:٤٣:٣٨٢١:٠٦:٠٨٠٠:٢٠:٥٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٥٣:٥٣١٣:١٨:٥٦٢٠:٤٤:١٥٢١:٠٦:٤٨٠٠:٢٠:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٥٣:٣٨١٣:١٩:٠٧٢٠:٤٤:٥٢٢١:٠٧:٢٦٠٠:٢٠:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٥٣:٢٤١٣:١٩:١٨٢٠:٤٥:٢٦٢١:٠٨:٠٣٠٠:٢٠:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٥٣:١٣١٣:١٩:٢٩٢٠:٤٦:٠٠٢١:٠٨:٣٨٠٠:٢١:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٥٣:٠٣١٣:١٩:٤١٢٠:٤٦:٣٢٢١:٠٩:١٢٠٠:٢١:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٥٢:٥٥١٣:١٩:٥٣٢٠:٤٧:٠٢٢١:٠٩:٤٤٠٠:٢١:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٥٢:٤٩١٣:٢٠:٠٥٢٠:٤٧:٣٢٢١:١٠:١٥٠٠:٢١:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٥٢:٤٥١٣:٢٠:١٨٢٠:٤٧:٥٩٢١:١٠:٤٤٠٠:٢١:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٥٢:٤٣١٣:٢٠:٣٠٢٠:٤٨:٢٥٢١:١١:١١٠٠:٢١:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٥٢:٤٣١٣:٢٠:٤٣٢٠:٤٨:٥٠٢١:١١:٣٦٠٠:٢١:٤٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٥٢:٤٥١٣:٢٠:٥٦٢٠:٤٩:١٣٢١:١٢:٠٠٠٠:٢١:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٥٢:٤٨١٣:٢١:٠٩٢٠:٤٩:٣٤٢١:١٢:٢٢٠٠:٢٢:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٥٢:٥٣١٣:٢١:٢٢٢٠:٤٩:٥٤٢١:١٢:٤٢٠٠:٢٢:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٥٣:٠١١٣:٢١:٣٥٢٠:٥٠:١٢٢١:١٣:٠١٠٠:٢٢:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤١٠٥:٥٣:١٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٥٠:٢٨٢١:١٣:١٧٠٠:٢٢:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٥٣:٢٠١٣:٢٢:٠١٢٠:٥٠:٤٢٢١:١٣:٣٢٠٠:٢٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اصلاندوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اصلاندوز شهر اصلاندوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اصلاندوز شهر اصلاندوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اصلاندوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصلاندوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اصلاندوز

اصلاندوز یکی از شهرهای استان اردبیل و مرکز بخش اصلاندوز شهرستان پارس‌آباد است. اصلان درزبان ترکی شیر و دوز به معنی دشت است و اصلان دوز یعنی دشت شیر و این بدان خاطر است که در روزگاران گذشته شیرهای زیادی در آن جا یافت می‌شد و بعدها نسلشان منقرض شد

شهر اصلاندوز در ویکیپدیا

شهر اصلاندوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اصلاندوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اصلاندوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اصلاندوز بر روی نقشه

شهر اصلاندوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اصلاندوز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اصلاندوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اصلاندوز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اصلاندوز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اصلاندوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اصلاندوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اصلاندوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اصلاندوز رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اصلاندوز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اصلاندوز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اصلاندوز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اصلاندوز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اصلاندوز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اصلاندوز
افق شرعی امروز فردا اصلاندوز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اصلاندوز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اصلاندوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو