جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اصفهان

اصفهان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اصفهان


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٤
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٢٢:١٧
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٠٥

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اصفهان (شهرستان اصفهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر اصفهان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر اصفهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اصفهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
خواب كردن پیش از نماز طلوع آفتاب و پیش از نماز خفتن پریشانی و فقر می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اصفهان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اصفهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصفهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اصفهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصفهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اصفهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢١:١٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٧:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:١١١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١٨٠٠:١٦:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٨:١١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٦:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٧:١١١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٦:١٣١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٥:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٥:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٠:١١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:١١٠٠:١٥:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٤:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٤:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٠٠٦:١١:٣٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٤:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٤:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٠٣٠٠:١٤:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٣:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٣:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٢٢٠٠:١٣:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٣:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٣:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٣:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٩:٤١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٣:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٢:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٢:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٢:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠٠:٠١٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٠:٠٦٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٢:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٠:١٢٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٢:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اصفهان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اصفهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اصفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اصفهان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر اصفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اصفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اصفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اصفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصفهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اصفهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر اصفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اصفهان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٢:٥٨١١:٤٧:٤١١٧:٢١:٥٨١٧:٣٩:٤٥٢٣:٠٧:٢٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٣:٤٦١١:٤٧:٣٣١٧:٢٠:٥٤١٧:٣٨:٤٣٢٣:٠٧:٠٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٤:٣٤١١:٤٧:٢٥١٧:١٩:٥١١٧:٣٧:٤١٢٣:٠٦:٥٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٥:٢٣١١:٤٧:١٨١٧:١٨:٤٩١٧:٣٦:٤١٢٣:٠٦:٥٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٦:١٢١١:٤٧:١٢١٧:١٧:٤٨١٧:٣٥:٤٢٢٣:٠٦:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٧:٠١١١:٤٧:٠٧١٧:١٦:٤٨١٧:٣٤:٤٥٢٣:٠٦:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٧:٥١١١:٤٧:٠٣١٧:١٥:٥٠١٧:٣٣:٤٨٢٣:٠٦:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٨:٤١١١:٤٦:٥٩١٧:١٤:٥٢١٧:٣٢:٥٢٢٣:٠٦:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٩:٣٢١١:٤٦:٥٦١٧:١٣:٥٦١٧:٣١:٥٨٢٣:٠٦:١٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٢٢١١:٤٦:٥٤١٧:١٣:٠١١٧:٣١:٠٥٢٣:٠٦:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢١:١٤١١:٤٦:٥٢١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:١٤٢٣:٠٦:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٢:٠٥١١:٤٦:٥٢١٧:١١:١٥١٧:٢٩:٢٣٢٣:٠٦:٠١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٢:٥٧١١:٤٦:٥٢١٧:١٠:٢٤١٧:٢٨:٣٤٢٣:٠٥:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٣:٤٩١١:٤٦:٥٣١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٧:٤٧٢٣:٠٥:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٤:٤١١١:٤٦:٥٥١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٧:٠٠٢٣:٠٥:٥٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٥:٣٤١١:٤٦:٥٧١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٦:١٦٢٣:٠٥:٥٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٦:٢٧١١:٤٧:٠١١٧:٠٧:١٣١٧:٢٥:٣٢٢٣:٠٥:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٧:٢٠١١:٤٧:٠٥١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٤:٥٠٢٣:٠٥:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٨:١٣١١:٤٧:١٠١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٤:١٠٢٣:٠٥:٥٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٩:٠٦١١:٤٧:١٦١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٣:٣١٢٣:٠٥:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٠:٠٠١١:٤٧:٢٣١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٢:٥٣٢٣:٠٦:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٠:٥٤١١:٤٧:٣١١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:١٧٢٣:٠٦:٠٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣١:٤٧١١:٤٧:٣٩١٧:٠٣:١١١٧:٢١:٤٣٢٣:٠٦:١٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٢:٤١١١:٤٧:٤٨١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:١٠٢٣:٠٦:١٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٣٦١١:٤٧:٥٩١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٠:٣٩٢٣:٠٦:٢٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٤:٣٠١١:٤٨:١٠١٧:٠١:٣١١٧:٢٠:١٠٢٣:٠٦:٢٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٥:٢٤١١:٤٨:٢٢١٧:٠١:٠١١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٦:٣٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٦:١٨١١:٤٨:٣٤١٧:٠٠:٣٣١٧:١٩:١٦٢٣:٠٦:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٧:١٢١١:٤٨:٤٨١٧:٠٠:٠٦١٧:١٨:٥٢٢٣:٠٦:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٨:٠٦١١:٤٩:٠٢١٦:٥٩:٤٢١٧:١٨:٢٩٢٣:٠٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اصفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اصفهان شهر اصفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اصفهان شهر اصفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اصفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصفهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اصفهان

اِصفَهان تلفظ شهری باستانی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است. اصفهان، دومین شهر پهناور و سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است

شهر اصفهان در ویکیپدیا

شهر اصفهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اصفهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اصفهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اصفهان بر روی نقشه

شهر اصفهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اصفهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اصفهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اصفهان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر اصفهان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر اصفهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اصفهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اصفهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اصفهان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اصفهان
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اصفهان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اصفهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اصفهان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اصفهان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اصفهان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اصفهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اصفهان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اصفهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو