جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اصغرآباد

ماربین علیا | خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اصغرآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٢٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:٤٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اصغرآباد (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای اصغرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اصغرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اصغرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

دكارت
انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول كند، مگر آنكه به راستی در نظر او حقیقت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اصغرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اصغرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اصغرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اصغرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اصغرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١١٠٠:٢١:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٤:٠٥١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٥٦٠٠:٢١:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٣:٥١١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٤١٠٠:٢١:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٠:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٣:٢٤١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١١٠٠:٢٠:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٣:١١١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٠:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٩:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٢:٣٤١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٣٠٠:١٩:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٢:٢٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٨:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٢:١١١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٨:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٢:٠١١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣١٠٠:١٨:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٢:١٥١٣:٠١:٥١١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٧:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢١:١٣١٣:٠١:٤٢١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٧:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٠:١١١٣:٠١:٣٣١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٩٠٠:١٧:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١١٠٦:١٩:١٠١٣:٠١:٢٤١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٧:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٨:١٠١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٦:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٧:١١١٣:٠١:٠٩١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٦:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٦:١٣١٣:٠١:٠٢١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٦:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٥:١٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٥:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٤:٢١١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٥:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢٢٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٥:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٢١٠٠:١٤:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٩:١١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٨٠٠:١٤:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٥٤٠٠:١٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٤:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اصغرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اصغرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اصغرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اصغرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اصغرآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اصغرآباد روستای اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اصغرآباد روستای اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اصغرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اصغرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اصغرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:١٠٠٠:١٦:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٥:٢٢٠٠:١٦:٢٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٣١٠٠:١٦:٤١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٣٩٠٠:١٦:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٤٦٠٠:١٧:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٧:٠١٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٥١٠٠:١٧:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٧:١٣٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٧:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٧:٢٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٥٦٠٠:١٧:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٥٧٠٠:١٨:١٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٨:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٨:٠١٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٨:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٨:١٢٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٨:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٩:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٩:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠١:٥١١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٢٣٠٠:١٩:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٢٠٠:١٩:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٠:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٩:١٣٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٠:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٩:٢١٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٠:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٠:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢١:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢١:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢١:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٧:١٥١٣:١٠:٠٥٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٢:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٧:٥١١٣:١٠:١١٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٢:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٠:١٦٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٢:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٠:٢٠٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٠:٢٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٢:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٠:٢٠١٣:١٠:٢٨٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٣:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٥٩١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اصغرآباد روستای اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اصغرآباد روستای اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اصغرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اصغرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اصغرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اصغرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اصغرآباد

روستای اصغرآباد بر روی نقشه

روستای اصغرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اصغرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اصغرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اصغرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اصغرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اصغرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اصغرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اصغرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اصغرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اصغرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اصغرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اصغرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو