جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اصغرآباد

ماربین علیا | خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اصغرآباد


اذان صبح: ٠٥:٣١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:١٧
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٣٣
اذان مغرب: ١٧:١٨:٥٨
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اصغرآباد (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای اصغرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اصغرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اصغرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هراكلیت
ای جویندگان خرد! كاری را بكنید كه من كرده‌ام؛ در مورد همه چیز پژوهش كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اصغرآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اصغرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اصغرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اصغرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اصغرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:٠١١٣:٠١:٥٠١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠١:٤٠١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١٦٠٠:١٧:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٩:٥٧١٣:٠١:٣٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:٥٦١٣:٠١:٢٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٧:٥٧١٣:٠١:١٦١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٦:٥٨١٣:٠١:٠٨١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٦:٠٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٦:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٥:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٥:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٣:١٤١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٥:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٢:٢١١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٥:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:١١:٢٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٥:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٤:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٤:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:١٩٠٠:١٤:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٤:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٥١٠٠:١٤:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٤:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٣:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٣:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٣:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٣:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٢:١١١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٣:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٣:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٣:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٠:٥١٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اصغرآباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اصغرآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٥:٠٣١١:٥١:٥٠١٦:٥٨:٢٤١٧:١٧:٢٦٢٣:٠٩:٣٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٥:٥٥١١:٥٢:١١١٦:٥٨:١٤١٧:١٧:١٧٢٣:٠٩:٤٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٦:٤٧١١:٥٢:٣٢١٦:٥٨:٠٥١٧:١٧:١٠٢٣:١٠:٠٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٧:٣٨١١:٥٢:٥٤١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:٠٥٢٣:١٠:٢٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٨:٢٩١١:٥٣:١٧١٦:٥٧:٥٣١٧:١٧:٠٢٢٣:١٠:٤٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٩:١٩١١:٥٣:٤٠١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠١٢٣:١١:٠٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٠:٠٨١١:٥٤:٠٤١٦:٥٧:٤٩١٧:١٧:٠١٢٣:١١:٢٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٥٧١١:٥٤:٢٨١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٣٢٣:١١:٤٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥١:٤٥١١:٥٤:٥٣١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٠٧٢٣:١٢:١١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٥:١٩١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:١٢٢٣:١٢:٣٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:١٩١١:٥٥:٤٤١٦:٥٨:٠٢١٧:١٧:٢٠٢٣:١٢:٥٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٦:١١١٦:٥٨:١٠١٧:١٧:٢٨٢٣:١٣:٢٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:٤٩١١:٥٦:٣٨١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:٣٩٢٣:١٣:٤٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٣٢١١:٥٧:٠٥١٦:٥٨:٣١١٧:١٧:٥٢٢٣:١٤:١٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٦:١٥١١:٥٧:٣٢١٦:٥٨:٤٤١٧:١٨:٠٦٢٣:١٤:٣٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٦:٥٧١١:٥٨:٠٠١٦:٥٨:٥٩١٧:١٨:٢١٢٣:١٥:٠٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٧:٣٧١١:٥٨:٢٩١٦:٥٩:١٥١٧:١٨:٣٩٢٣:١٥:٣٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٨:١٧١١:٥٨:٥٧١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٥٨٢٣:١٥:٥٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٨:٥٥١١:٥٩:٢٦١٦:٥٩:٥٣١٧:١٩:١٨٢٣:١٦:٢٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٩:٣٢١١:٥٩:٥٥١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:٤٠٢٣:١٦:٥٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٣٢٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠٠:٢٥١٧:٠٠:٣٩١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٧:٢٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٠:٤٣١٢:٠٠:٥٤١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٧:٥١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٣٨٠٧:٠١:١٦١٢:٠١:٢٤١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٨:٢٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠١:٤٩١٢:٠١:٥٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:٢٥٢٣:١٨:٤٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٢:١٩١٢:٠٢:٢٤١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٥٥٢٣:١٩:١٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٢:٤٨١٢:٠٢:٥٤١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٩:٤٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٣:٢٤١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٢:٥٨٢٣:٢٠:١٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٣:٤٣١٢:٠٣:٥٣١٧:٠٤:٠٦١٧:٢٣:٣٢٢٣:٢٠:٤٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠٤:٠٧١٢:٠٤:٢٣١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٤:٠٧٢٣:٢١:١٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٤:٣١١٢:٠٤:٥٣١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٤٤٢٣:٢١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اصغرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اصغرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اصغرآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٩:٤٤١١:٥٠:٠٢١٧:٠٠:٠٤١٧:١٨:٥٤٢٣:٠٨:٠٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٠:٣٨١١:٥٠:١٨١٦:٥٩:٤٣١٧:١٨:٣٥٢٣:٠٨:١٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤١:٣١١١:٥٠:٣٥١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:١٧٢٣:٠٨:٣٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٢:٢٥١١:٥٠:٥٣١٦:٥٩:٠٦١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٨:٤٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٣:١٨١١:٥١:١١١٦:٥٨:٥٠١٧:١٧:٤٨٢٣:٠٨:٥٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٤:١١١١:٥١:٣١١٦:٥٨:٣٦١٧:١٧:٣٦٢٣:٠٩:١٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٥:٠٣١١:٥١:٥٠١٦:٥٨:٢٤١٧:١٧:٢٦٢٣:٠٩:٣٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٥:٥٥١١:٥٢:١١١٦:٥٨:١٤١٧:١٧:١٧٢٣:٠٩:٤٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٦:٤٧١١:٥٢:٣٢١٦:٥٨:٠٥١٧:١٧:١٠٢٣:١٠:٠٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٧:٣٨١١:٥٢:٥٤١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:٠٥٢٣:١٠:٢٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٨:٢٩١١:٥٣:١٧١٦:٥٧:٥٣١٧:١٧:٠٢٢٣:١٠:٤٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٩:١٩١١:٥٣:٤٠١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠١٢٣:١١:٠٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٠:٠٨١١:٥٤:٠٤١٦:٥٧:٤٩١٧:١٧:٠١٢٣:١١:٢٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٥٧١١:٥٤:٢٨١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٣٢٣:١١:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥١:٤٥١١:٥٤:٥٣١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٠٧٢٣:١٢:١١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٥:١٩١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:١٢٢٣:١٢:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:١٩١١:٥٥:٤٤١٦:٥٨:٠٢١٧:١٧:٢٠٢٣:١٢:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٦:١١١٦:٥٨:١٠١٧:١٧:٢٨٢٣:١٣:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:٤٩١١:٥٦:٣٨١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:٣٩٢٣:١٣:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٣٢١١:٥٧:٠٥١٦:٥٨:٣١١٧:١٧:٥٢٢٣:١٤:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٦:١٥١١:٥٧:٣٢١٦:٥٨:٤٤١٧:١٨:٠٦٢٣:١٤:٣٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٦:٥٧١١:٥٨:٠٠١٦:٥٨:٥٩١٧:١٨:٢١٢٣:١٥:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٧:٣٧١١:٥٨:٢٩١٦:٥٩:١٥١٧:١٨:٣٩٢٣:١٥:٣٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٨:١٧١١:٥٨:٥٧١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٥٨٢٣:١٥:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٨:٥٥١١:٥٩:٢٦١٦:٥٩:٥٣١٧:١٩:١٨٢٣:١٦:٢٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٩:٣٢١١:٥٩:٥٥١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:٤٠٢٣:١٦:٥٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠٠:٢٥١٧:٠٠:٣٩١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٧:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٠:٤٣١٢:٠٠:٥٤١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٧:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٧:٠١:١٦١٢:٠١:٢٤١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٨:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠١:٤٩١٢:٠١:٥٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:٢٥٢٣:١٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اصغرآباد روستای اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اصغرآباد روستای اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اصغرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اصغرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اصغرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اصغرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اصغرآباد

روستای اصغرآباد بر روی نقشه

روستای اصغرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اصغرآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اصغرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اصغرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اصغرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اصغرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اصغرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اصغرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اصغرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اصغرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اصغرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اصغرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو