جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اصغرآباد

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اصغرآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٨
اذان ظهر: ١١:٥٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٢٩
اذان مغرب: ١٨:١٨:٥٤
نیمه شب: ٢٣:١٦:٣٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اصغرآباد (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر اصغرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اصغرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اصغرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ارسطو
هیچ چیز مانند بخشش و نیكی انسان را سیر نمی كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اصغرآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اصغرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصغرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اصغرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصغرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠١:٤٨١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٩:٥٦١٣:٠١:٣٠١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٥٥١٣:٠١:٢٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٧:٥٥١٣:٠١:١٥١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٦:٥٧١٣:٠١:٠٧١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٥٩١٣:٠١:٠١١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٣:١٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:١١:٢٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٤:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:١٨٠٠:١٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٤:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٣:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٣:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:٣٧١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اصغرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اصغرآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصغرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اصغرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اصغرآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٤:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٦:٣١١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:١٨٠٠:٢٣:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٦:١٤١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٣:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٣:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٥:١٢١٣:٠٥:٤١١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٤٠٠:٢٣:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٥:٢٣١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١٨٠٠:٢٣:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٥:٠٦١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٠٢٠٠:٢٣:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٤:٤٨١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٤٥٠٠:٢٢:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠٤:٢٩١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٢٨٠٠:٢٢:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٨:٢٦١٣:٠٤:١٠١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:١٠٠٠:٢٢:٢٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٩:٠٥١٣:٠٣:٥١١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٥١٠٠:٢٢:١٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٩:٤٣١٣:٠٣:٣٢١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٣٣٠٠:٢٢:٠٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٠:٢٢١٣:٠٣:١٢١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:١٣٠٠:٢١:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤١:٠٠١٣:٠٢:٥٣١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٥٤٠٠:٢١:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٣٤٠٠:٢١:١٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٢:١٦١٣:٠٢:١٢١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:١٤٠٠:٢١:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٢:٥٤١٣:٠١:٥١١٩:٢٠:١٨١٩:٣٧:٥٣٠٠:٢٠:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٣:٣٢١٣:٠١:٣١١٩:١٨:٥٨١٩:٣٦:٣٣٠٠:٢٠:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٤:١٠١٣:٠١:١٠١٩:١٧:٣٨١٩:٣٥:١٢٠٠:٢٠:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٤:٤٨١٣:٠٠:٤٩١٩:١٦:١٨١٩:٣٣:٥١٠٠:١٩:٥٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٠:٢٧١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٢٩٠٠:١٩:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٦:٠٤١٣:٠٠:٠٦١٩:١٣:٣٧١٩:٣١:٠٨٠٠:١٩:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٦:٤٢١٢:٥٩:٤٥١٩:١٢:١٧١٩:٢٩:٤٦٠٠:١٩:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٤٧:٢٠١٢:٥٩:٢٣١٩:١٠:٥٦١٩:٢٨:٢٥٠٠:١٨:٤٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٤٧:٥٨١٢:٥٩:٠٢١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٠٣٠٠:١٨:٢٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٤٨:٣٦١٢:٥٨:٤٠١٩:٠٨:١٤١٩:٢٥:٤١٠٠:١٨:٠٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٤٩:١٤١٢:٥٨:١٩١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٤:٢٠٠٠:١٧:٤٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٤٩:٥٢١٢:٥٧:٥٧١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٥٨٠٠:١٧:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٠:٣١١٢:٥٧:٣٦١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٣٦٠٠:١٧:١٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥١:٠٩١٢:٥٧:١٤١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:١٥٢٣:٤٦:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥١:٤٨١١:٥٦:٥٣١٨:٠١:٢٩١٨:١٨:٥٤٢٣:١٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اصغرآباد شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اصغرآباد شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصغرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اصغرآباد

اصغرآباد شهری[۱] از توابع بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر در استان اصفهان ایران است. شهر اصغر آباد که توسط صارم الدوله، تأسیس شده و به نام پسرش اصغر میرزا که تازه متولد شده بوده نامگذاری شده ، نوه ظل السلطان حاکم اصفهان در سال 1303 بنیان گذاری شده ، شهری است زیبا با طراحی شطرنجی شکل معابر و گذرها و قرار گرفته در جغرافیایی شهرستان خمینی شهر که در سال 1390 از روستا به شهر ارتقاء یافته و در سال 1391 شهرداری آن افتتاح گردیده است

شهر اصغرآباد در ویکیپدیا

شهر اصغرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اصغرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اصغرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اصغرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اصغرآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اصغرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اصغرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اصغرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اصغرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اصغرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اصغرآباد
افق شرعی امروز فردا اصغرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اصغرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اصغرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اصغرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو