جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اصغرآباد

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اصغرآباد


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٥٤
اذان ظهر: ١١:٥٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٥٢
اذان مغرب: ١٧:١٩:١٧
نیمه شب: ٢٣:١٦:٢٤

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اصغرآباد (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر اصغرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر اصغرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اصغرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

ویلیام شكسپیر
از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی دست نایافتنی، خود، كامیابی و پیشرفت بزرگی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اصغرآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اصغرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصغرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اصغرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصغرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠١:٥٨١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠١:٤٨١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٩:٥٦١٣:٠١:٣٠١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٧:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٥٥١٣:٠١:٢٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٧:٥٥١٣:٠١:١٥١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٦:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٦:٥٧١٣:٠١:٠٧١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٥٩١٣:٠١:٠١١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٦:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٣:١٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٥:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٥:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:١١:٢٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٥:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٤:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٤:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:١٨٠٠:١٤:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٤:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٤:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٤:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٣:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٣:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٣:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٣:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:٣٧١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٣:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٣:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر اصغرآباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر اصغرآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٠٢١١:٥١:٤٩١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:٢٤٢٣:٠٩:٣٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٥:٥٥١١:٥٢:١٠١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:١٦٢٣:٠٩:٤٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٦:٤٦١١:٥٢:٣١١٦:٥٨:٠٤١٧:١٧:٠٩٢٣:١٠:٠٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٧:٣٧١١:٥٢:٥٣١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٠٤٢٣:١٠:٢٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٨:٢٨١١:٥٣:١٦١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٠١٢٣:١٠:٤٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٩:١٨١١:٥٣:٣٩١٦:٥٧:٤٩١٧:١٦:٥٩٢٣:١١:٠٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٠:٠٧١١:٥٤:٠٣١٦:٥٧:٤٨١٧:١٧:٠٠٢٣:١١:٢٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٠:٥٦١١:٥٤:٢٧١٦:٥٧:٤٨١٧:١٧:٠٢٢٣:١١:٤٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:٤٤١١:٥٤:٥٢١٦:٥٧:٥١١٧:١٧:٠٦٢٣:١٢:١٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٢:٣١١١:٥٥:١٧١٦:٥٧:٥٥١٧:١٧:١١٢٣:١٢:٣٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٣:١٨١١:٥٥:٤٣١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:١٨٢٣:١٢:٥٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٤:٠٣١١:٥٦:١٠١٦:٥٨:٠٩١٧:١٧:٢٧٢٣:١٣:٢٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:٤٨١١:٥٦:٣٧١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:٣٨٢٣:١٣:٤٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٥:٣٢١١:٥٧:٠٤١٦:٥٨:٢٩١٧:١٧:٥٠٢٣:١٤:١٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٦:١٤١١:٥٧:٣١١٦:٥٨:٤٢١٧:١٨:٠٤٢٣:١٤:٣٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٦:٥٦١١:٥٧:٥٩١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٢٠٢٣:١٥:٠٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٧:٣٧١١:٥٨:٢٨١٦:٥٩:١٤١٧:١٨:٣٧٢٣:١٥:٢٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٨:١٦١١:٥٨:٥٦١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٥٦٢٣:١٥:٥٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:٥٤١١:٥٩:٢٥١٦:٥٩:٥٢١٧:١٩:١٧٢٣:١٦:٢٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٩:٣٢١١:٥٩:٥٤١٧:٠٠:١٤١٧:١٩:٣٩٢٣:١٦:٥٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٣١٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٠:٣٧١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٧:٢١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٠:٤٢١٢:٠٠:٥٣١٧:٠١:٠٢١٧:٢٠:٢٨٢٣:١٧:٤٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠١:١٦١٢:٠١:٢٣١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٥٥٢٣:١٨:١٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠١:٤٨١٢:٠١:٥٣١٧:٠١:٥٧١٧:٢١:٢٤٢٣:١٨:٤٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٢:١٨١٢:٠٢:٢٣١٧:٠٢:٢٧١٧:٢١:٥٣٢٣:١٩:١٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٢:٤٨١٢:٠٢:٥٣١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:٢٥٢٣:١٩:٤٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٣:١٥١٢:٠٣:٢٢١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٥٧٢٣:٢٠:١٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:٤٢١٢:٠٣:٥٢١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٣:٣١٢٣:٢٠:٤٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٤:٠٧١٢:٠٤:٢٢١٧:٠٤:٤١١٧:٢٤:٠٦٢٣:٢١:١٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٤:٣٠١٢:٠٤:٥٢١٧:٠٥:١٧١٧:٢٤:٤٣٢٣:٢١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصغرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اصغرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اصغرآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٩:٤٣١١:٥٠:٠١١٧:٠٠:٠٣١٧:١٨:٥٣٢٣:٠٨:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٠:٣٧١١:٥٠:١٧١٦:٥٩:٤٢١٧:١٨:٣٤٢٣:٠٨:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤١:٣٠١١:٥٠:٣٤١٦:٥٩:٢٣١٧:١٨:١٦٢٣:٠٨:٢٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٢:٢٤١١:٥٠:٥٢١٦:٥٩:٠٥١٧:١٨:٠١٢٣:٠٨:٤٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٣:١٧١١:٥١:١٠١٦:٥٨:٤٩١٧:١٧:٤٧٢٣:٠٨:٥٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٤:١٠١١:٥١:٣٠١٦:٥٨:٣٥١٧:١٧:٣٥٢٣:٠٩:١٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٠٢١١:٥١:٤٩١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:٢٤٢٣:٠٩:٣٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٥:٥٥١١:٥٢:١٠١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:١٦٢٣:٠٩:٤٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٦:٤٦١١:٥٢:٣١١٦:٥٨:٠٤١٧:١٧:٠٩٢٣:١٠:٠٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٧:٣٧١١:٥٢:٥٣١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٠٤٢٣:١٠:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٨:٢٨١١:٥٣:١٦١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٠١٢٣:١٠:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٩:١٨١١:٥٣:٣٩١٦:٥٧:٤٩١٧:١٦:٥٩٢٣:١١:٠٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٠:٠٧١١:٥٤:٠٣١٦:٥٧:٤٨١٧:١٧:٠٠٢٣:١١:٢٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٠:٥٦١١:٥٤:٢٧١٦:٥٧:٤٨١٧:١٧:٠٢٢٣:١١:٤٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:٤٤١١:٥٤:٥٢١٦:٥٧:٥١١٧:١٧:٠٦٢٣:١٢:١٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٢:٣١١١:٥٥:١٧١٦:٥٧:٥٥١٧:١٧:١١٢٣:١٢:٣٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٣:١٨١١:٥٥:٤٣١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:١٨٢٣:١٢:٥٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٤:٠٣١١:٥٦:١٠١٦:٥٨:٠٩١٧:١٧:٢٧٢٣:١٣:٢٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:٤٨١١:٥٦:٣٧١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:٣٨٢٣:١٣:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٥:٣٢١١:٥٧:٠٤١٦:٥٨:٢٩١٧:١٧:٥٠٢٣:١٤:١٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٦:١٤١١:٥٧:٣١١٦:٥٨:٤٢١٧:١٨:٠٤٢٣:١٤:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٦:٥٦١١:٥٧:٥٩١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٢٠٢٣:١٥:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٧:٣٧١١:٥٨:٢٨١٦:٥٩:١٤١٧:١٨:٣٧٢٣:١٥:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٨:١٦١١:٥٨:٥٦١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٥٦٢٣:١٥:٥٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:٥٤١١:٥٩:٢٥١٦:٥٩:٥٢١٧:١٩:١٧٢٣:١٦:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٩:٣٢١١:٥٩:٥٤١٧:٠٠:١٤١٧:١٩:٣٩٢٣:١٦:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣١٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٠:٣٧١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٧:٢١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٠:٤٢١٢:٠٠:٥٣١٧:٠١:٠٢١٧:٢٠:٢٨٢٣:١٧:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠١:١٦١٢:٠١:٢٣١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٥٥٢٣:١٨:١٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠١:٤٨١٢:٠١:٥٣١٧:٠١:٥٧١٧:٢١:٢٤٢٣:١٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اصغرآباد شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اصغرآباد شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصغرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اصغرآباد

اصغرآباد شهری[۱] از توابع بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر در استان اصفهان ایران است. شهر اصغر آباد که توسط صارم الدوله، تأسیس شده و به نام پسرش اصغر میرزا که تازه متولد شده بوده نامگذاری شده ، نوه ظل السلطان حاکم اصفهان در سال 1303 بنیان گذاری شده ، شهری است زیبا با طراحی شطرنجی شکل معابر و گذرها و قرار گرفته در جغرافیایی شهرستان خمینی شهر که در سال 1390 از روستا به شهر ارتقاء یافته و در سال 1391 شهرداری آن افتتاح گردیده است

شهر اصغرآباد در ویکیپدیا

شهر اصغرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اصغرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اصغرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اصغرآباد بر روی نقشه

شهر اصغرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اصغرآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اصغرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اصغرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اصغرآباد دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اصغرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اصغرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق اصغرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اصغرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اصغرآباد
افق شرعی امروز فردا اصغرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اصغرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو