جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اصغرآباد

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اصغرآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٢٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:٤١

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اصغرآباد (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر اصغرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اصغرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اصغرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
هر کس بابی از علم را از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اصغرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اصغرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصغرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اصغرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اصغرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٥:٥٢١٣:٠٤:١٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٠٠٠:٢١:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٥٥٠٠:٢١:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٣:٢٩١٣:٠٣:٥٠١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢١:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٣:٣٦١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٠:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:١٠٠٠:٢٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤١٠٠:١٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١٢٠٠:١٩:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٢:٢١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٨:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٢:١٠١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٨:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٨:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٢:١٤١٣:٠١:٥٠١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٧:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢١:١١١٣:٠١:٤٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٧:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠١:٣١١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٠٠٦:١٩:٠٩١٣:٠١:٢٣١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠١:١٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٦:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٧:١٠١٣:٠١:٠٨١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٦:١٢١٣:٠١:٠١١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٦:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٥:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٤:١٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٥:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٥:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:٣٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٤:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٠٧٠٠:١٤:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٥٣٠٠:١٤:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اصغرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اصغرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصغرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اصغرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اصغرآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اصغرآباد شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اصغرآباد شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصغرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اصغرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اصغرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اصغرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اصغرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٥:٥٥٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١٦:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٢١٠٠:١٦:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٦:٢١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٦:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٦:٣٤٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:٣٩٠٠:١٦:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٧:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٥٠٠٠:١٧:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٧:١٢٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٥٤٠٠:١٧:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٥٦٠٠:١٧:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٩:١٦١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٥٦٠٠:١٨:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٥٤٠٠:١٨:٢٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٥١٠٠:١٨:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٨:١١٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٨:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١٩:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٢٢٠٠:١٩:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١١٠٠:١٩:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٠:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٩:١١٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٠:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٠:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٠:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢١:١١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢١:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٩:٥١٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢١:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٧:١٤١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٢:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٠:٠٩٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٢:٢٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٠:١٥٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٢:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٠:١٩٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٢:٤٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٩:٤١١٣:١٠:٢٣٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٢:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٠:١٩١٣:١٠:٢٧٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٣:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٠:٥٨١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٣:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اصغرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اصغرآباد شهر اصغرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اصغرآباد شهر اصغرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اصغرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اصغرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اصغرآباد

اصغرآباد شهری[۱] از توابع بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر در استان اصفهان ایران است. شهر اصغر آباد که توسط صارم الدوله، تأسیس شده و به نام پسرش اصغر میرزا که تازه متولد شده بوده نامگذاری شده ، نوه ظل السلطان حاکم اصفهان در سال 1303 بنیان گذاری شده ، شهری است زیبا با طراحی شطرنجی شکل معابر و گذرها و قرار گرفته در جغرافیایی شهرستان خمینی شهر که در سال 1390 از روستا به شهر ارتقاء یافته و در سال 1391 شهرداری آن افتتاح گردیده است

شهر اصغرآباد در ویکیپدیا

شهر اصغرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اصغرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اصغرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اصغرآباد بر روی نقشه

شهر اصغرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اصغرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اصغرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اصغرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اصغرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اصغرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اصغرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اصغرآباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اصغرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اصغرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اصغرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اصغرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اصغرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اصغرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو