جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

جلگه ماژان | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز اصغرآباد(عسگرآباد)


اذان صبح: ٠٤:٠٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:١٩
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٥٧:١٥
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٥٦

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای اصغرآباد(عسگرآباد))، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اصغرآباد(عسگرآباد))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اصغرآباد(عسگرآباد))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
شتاب در یاد گرفتن مثل این است كه از پی كسی بدوی و به او نرسی و بترسی كه او را گم كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اصغرآباد(عسگرآباد) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اصغرآباد(عسگرآباد) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اصغرآباد(عسگرآباد) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد(عسگرآباد) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣١:١٤١٩:١٠:٢٦١٩:٢٨:٤٣٢٣:٤٧:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥١:٢٩١٢:٣١:٠٤١٩:١١:٠٩١٩:٢٩:٢٩٢٣:٤٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٠:٥٥١٩:١١:٥٣١٩:٣٠:١٥٢٣:٤٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٠:٤٦١٩:١٢:٣٦١٩:٣١:٠١٢٣:٤٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٠:٣٨١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٤٧٢٣:٤٦:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٠:٣٠١٩:١٤:٠٤١٩:٣٢:٣٣٢٣:٤٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٠:٢٣١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:١٩٢٣:٤٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٠:١٦١٩:١٥:٣١١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٤:٣٤١٢:٣٠:١٠١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٥٢٢٣:٤٥:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٣:٣٩١٢:٣٠:٠٥١٩:١٦:٥٨١٩:٣٥:٣٨٢٣:٤٥:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٢:٤٥١٢:٢٩:٥٩١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٢٤٢٣:٤٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٥٩٠٥:٤١:٥٢١٢:٢٩:٥٥١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:١١٢٣:٤٤:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٩:٥١١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٥٧٢٣:٤٤:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٠:٠٩١٢:٢٩:٤٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٤:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٩:٢٠١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤٤:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٨:٣٢١٢:٢٩:٤٢١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٣:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٧:٤٥١٢:٢٩:٤١١٩:٢٢:٠٢١٩:٤١:٠٠٢٣:٤٣:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٧:٠٠١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٣:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:١٨٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٣:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:١٧٠٥:٣٥:٣٣١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:١٧٢٣:٤٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٠٢٢٣:٤٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٤:١١١٢:٢٩:٤١١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٢:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٣٣:٣٢١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٢:١٩١٢:٢٩:٤٨١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:٥٩٢٣:٤٢:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٣١:١٢١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٢٦٢٣:٤٢:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣٠:١٠١٢:٣٠:٠٦١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٥١٢٣:٤٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اصغرآباد(عسگرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اصغرآباد(عسگرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اصغرآباد(عسگرآباد)

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اصغرآباد(عسگرآباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اصغرآباد(عسگرآباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اصغرآباد(عسگرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اصغرآباد(عسگرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اصغرآباد(عسگرآباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اصغرآباد(عسگرآباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اصغرآباد(عسگرآباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤١:١٩١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٢:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٩:٤٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥٣:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٣:١٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٩:٥١١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٥:١٥٢٣:٥٣:٢٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:٣٢٢٣:٥٣:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٣:٤١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٣:٤٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٣:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٩:٤٤١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:٢٦٢٣:٥٤:٠١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٩:٤١١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٣٦٢٣:٥٤:٠٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٤:١١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٥٣٢٣:٥٤:١٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٥٩٢٣:٥٤:١٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٩:٥٨١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٤:٢٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٩:١٦١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥٤:٢٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:١١٢٣:٥٤:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٩:٠١١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٤:٢٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٢:٤١١٢:٣٨:٥٣١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٤:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٣:٢١١٢:٣٨:٤٥١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:١٢٢٣:٥٤:٢٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٤:٠٢١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:١١٢٣:٥٤:٢٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٨:٢٥١٩:٢١:٤١١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥٤:٢٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٨:١٥١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥٤:٢٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٨:٠٤١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٤:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٧:٥٣١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:٥٣٢٣:٥٤:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٧:٤١١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٤٧٢٣:٥٤:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٧:٢٨١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٤:٠٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٧:١٥١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٣١٢٣:٥٤:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٧:٠١١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٢١٢٣:٥٣:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٠:٠١١٢:٣٦:٤٧١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:١١٢٣:٥٣:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٠:٤١١٢:٣٦:٣٣١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥٣:٤٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠١:٢٠١٢:٣٦:١٨١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:٤٩٢٣:٥٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) روستای اصغرآباد(عسگرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) روستای اصغرآباد(عسگرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اصغرآباد(عسگرآباد) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اصغرآباد(عسگرآباد) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

روستای اصغرآباد(عسگرآباد) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اصغرآباد(عسگرآباد)
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اصغرآباد(عسگرآباد) + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اصغرآباد(عسگرآباد) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اصغرآباد(عسگرآباد) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اصغرآباد(عسگرآباد) دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اصغرآباد(عسگرآباد)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اصغرآباد(عسگرآباد) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اصغرآباد(عسگرآباد) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اصغرآباد(عسگرآباد)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اصغرآباد(عسگرآباد)
افق شرعی امروز فردا اصغرآباد(عسگرآباد) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اصغرآباد(عسگرآباد) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اصغرآباد(عسگرآباد) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو