جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی

خطبه سرا | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز اشیک اغاسی


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٥٩
اذان ظهر: ١٣:١٧:١١
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:١٧:١١
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٤٥

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای اشیک اغاسی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اشیک اغاسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشیک اغاسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جان ماكسول
رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می دانند كه كدام نیمه را باور كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشیک اغاسی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشیک اغاسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشیک اغاسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشیک اغاسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشیک اغاسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٢:١٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٤:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٢:٠٤٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٣:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢١:٤٠١٣:١١:٥٥٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٣:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:٢٨١٣:١١:٤٧٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٣:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٩:١٦١٣:١١:٣٩٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٨:٠٦١٣:١١:٣٢٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٢:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٦:٥٧١٣:١١:٢٦٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٥:٤٩١٣:١١:١٩٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢١:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٤:٤٢١٣:١١:١٤٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢١:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٣:٣٦١٣:١١:٠٩٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢١:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٢:٣٢١٣:١١:٠٤٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٠:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:١١:٢٩١٣:١١:٠٠٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٠:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:١٠:٢٧١٣:١٠:٥٧٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٩:٢٦١٣:١٠:٥٤٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٠:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٠:٥٢٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٢٥٠٠:١٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٧:٣٠١٣:١٠:٥٠٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٥:٢٢٠٠:١٩:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٦:٣٤١٣:١٠:٤٩٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٠:٤٨٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٧:١٦٠٠:١٩:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٤:٤٦١٣:١٠:٤٩٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:١٢٠٠:١٩:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤٠٠٦:٠٣:٥٤١٣:١٠:٤٩٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٩:٠٨٠٠:١٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٤٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٠:٥٠٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:٠٤٠٠:١٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١٠٠٦:٠٢:١٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٥٩٠٠:١٨:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٥٧٠٦:٠١:٢٨١٣:١٠:٥٥٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٥٤٠٠:١٨:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٤٧٠٦:٠٠:٤٣١٣:١٠:٥٨٢٠:٢١:٤١٢٠:٤٢:٤٨٠٠:١٨:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٩:٥٩١٣:١١:٠١٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٣:٤١٠٠:١٨:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٩:١٧١٣:١١:٠٥٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٤:٣٤٠٠:١٧:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢٥٠٥:٥٨:٣٧١٣:١١:١٠٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٥:٢٦٠٠:١٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٢٢٠٥:٥٧:٥٨١٣:١١:١٥٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٦:١٨٠٠:١٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشیک اغاسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشیک اغاسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشیک اغاسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشیک اغاسی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اشیک اغاسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشیک اغاسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشیک اغاسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اشیک اغاسی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اشیک اغاسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشیک اغاسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشیک اغاسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشیک اغاسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اشیک اغاسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشیک اغاسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشیک اغاسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اشیک اغاسی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٧:١١١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:١١٠٠:٣٠:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٦:٥١١٣:١٦:٥٥١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٤٥٠٠:٣٠:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٦:٣٩١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:١٨٠٠:٣٠:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٨:٣٥١٣:١٦:٢٣١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٥٠٠٠:٣٠:٢٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٦:٠٦١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٢١٠٠:٣٠:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٤٠:١٩١٣:١٥:٤٨١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٣٠:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٤١:١٠١٣:١٥:٣٠١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٩:٥٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٥:١٢١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٩:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٤:٥٤١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٩:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤٣:٤٥١٣:١٤:٣٥١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٩:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٤:١٦١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٩:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٥:٢٨١٣:١٣:٥٧١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٩:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٦:١٩١٣:١٣:٣٧١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:١٥٠٠:٢٨:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٧:١٠١٣:١٣:١٧١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٨:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٨:٠١١٣:١٢:٥٧١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٨:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٨:٥٢١٣:١٢:٣٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٣٦٠٠:٢٨:١٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٩:٤٤١٣:١٢:١٦١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٠٢٠٠:٢٧:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٥٠:٣٥١٣:١١:٥٦١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٧:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٥١:٢٦١٣:١١:٣٥١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢٧:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٢:١٧١٣:١١:١٣١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:١٩٠٠:٢٧:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٣:٠٨١٣:١٠:٥٢١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٤٤٠٠:٢٦:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٣:٥٨١٣:١٠:٣١١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:١٠٠٠:٢٦:٤١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٤:٥٠١٣:١٠:١٠١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٣٥٠٠:٢٦:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٥:٤١١٣:٠٩:٤٨١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٠٠٠٠:٢٦:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٦:٣٢١٣:٠٩:٢٧١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٢٥٠٠:٢٥:٥١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٧:٢٣١٣:٠٩:٠٥١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٥٠٠٠:٢٥:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٨:١٤١٣:٠٨:٤٤١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:١٥٠٠:٢٥:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٩:٠٥١٣:٠٨:٢٢١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٤٠٠٠:٢٤:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٩:٥٧١٣:٠٨:٠١١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٠٥٠٠:٢٤:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠٠:٤٩١٣:٠٧:٣٩١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥٤:٢٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠١:٤٠١٢:٠٧:١٨١٨:١٢:١٩١٨:٣٠:٥٦٢٣:٢٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشیک اغاسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اشیک اغاسی روستای اشیک اغاسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اشیک اغاسی روستای اشیک اغاسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشیک اغاسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشیک اغاسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشیک اغاسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشیک اغاسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشیک اغاسی

روستای اشیک اغاسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشیک اغاسی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اشیک اغاسی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای اشیک اغاسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشیک اغاسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اشیک اغاسی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشیک اغاسی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اشیک اغاسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشیک اغاسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشیک اغاسی
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشیک اغاسی
افق شرعی امروز فردا اشیک اغاسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اشیک اغاسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو