جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز اشیک اغاسی


اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢١
اذان ظهر: ١٣:١٨:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای اشیک اغاسی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اشیک اغاسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشیک اغاسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

گوته
زندگی را هر گونه كه نگاه می كنی زیبا است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشیک اغاسی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشیک اغاسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشیک اغاسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشیک اغاسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشیک اغاسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٥:١٣١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٠:١٣٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٤:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٢:١٥٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٢:٤٢١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٣:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢١:٢٩١٣:١١:٥٧٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٣:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٢٠:١٦١٣:١١:٤٨٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٩:٠٤١٣:١١:٤١٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٧:٥٣١٣:١١:٣٤٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٢:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٦:٤٤١٣:١١:٢٧٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢١:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١١٠٦:١٥:٣٥١٣:١١:٢١٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢١:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٤:٢٨١٣:١١:١٥٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢١:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٣:٢٢١٣:١١:١٠٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢١:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١٢:١٨١٣:١١:٠٥٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٠:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٠٠٦:١١:١٤١٣:١١:٠١٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٠:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:١٠:١٢١٣:١٠:٥٨٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٠:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٩:١٢١٣:١٠:٥٥٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٠:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٨:١٢١٣:١٠:٥٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٤٥٠٠:١٩:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٧:١٥١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٤٣٠٠:١٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٦:١٨١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٩:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٥٠٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٧:٣٧٠٠:١٩:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٤٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٠:٥٠٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٨:٣٤٠٠:١٨:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٣:٣٨١٣:١٠:٥١٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:٣٠٠٠:١٨:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٥٠٠٦:٠٢:٤٧١٣:١٠:٥٢٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٢٦٠٠:١٨:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٣٥٠٦:٠١:٥٩١٣:١٠:٥٤٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤١:٢١٠٠:١٨:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٢٢٠٦:٠١:١١١٣:١٠:٥٦٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٢:١٦٠٠:١٨:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١١٠٦:٠٠:٢٦١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٣:١٠٠٠:١٨:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٩:٤٢١٣:١١:٠٣٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٤:٠٤٠٠:١٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٩:٠٠١٣:١١:٠٧٢٠:٢٣:٤١٢٠:٤٤:٥٧٠٠:١٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٨٠٥:٥٨:١٩١٣:١١:١١٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٥:٥٠٠٠:١٧:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٧:٤٠١٣:١١:١٦٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٦:٤١٠٠:١٧:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشیک اغاسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشیک اغاسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشیک اغاسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشیک اغاسی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اشیک اغاسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشیک اغاسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشیک اغاسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اشیک اغاسی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اشیک اغاسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشیک اغاسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشیک اغاسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشیک اغاسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشیک اغاسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشیک اغاسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشیک اغاسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشیک اغاسی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٩:١٢١٣:٢٠:٥٨٢٠:٣٢:١٧٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٢٨:١٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٦:١٠:٠٠١٣:٢١:٠٠٢٠:٣١:٣١٢٠:٥٢:٣٧٠٠:٢٨:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٤٠٦:١٠:٤٩١٣:٢١:٠١٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:٤٧٠٠:٢٨:٤٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٦:١١:٣٨١٣:٢١:٠١٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٢٨:٥٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٦:١٢:٢٧١٣:٢١:٠١٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٥٠:٠١٠٠:٢٩:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:١٣:١٧١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٨:١٣٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٢٩:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٤:٠٧١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٨:٠٨٠٠:٢٩:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:١٤:٥٨١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٧:١٠٠٠:٢٩:٤٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٥:٤٩١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٦:١٠٠٠:٢٩:٥٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٦:٤٠١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٣٠:٠٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٧:٣١١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٣٠:١٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٣:٠١٠٠:٣٠:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٩:١٥١٣:٢٠:٣٨٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٥٥٠٠:٣٠:٣١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢٠:٣٢٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٠:٣٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٢٠:٥٩١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٣٠:٤٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢١:٥١١٣:٢٠:١٩٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٣٠:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢٠:١٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:١٩٠٠:٣٠:٥٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٣:٣٦١٣:٢٠:٠٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣٠:٥٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٤:٢٩١٣:١٩:٥٥٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣١:٠١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٥:٢١١٣:١٩:٤٦٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣١:٠٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٦:١٣١٣:١٩:٣٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٣١:٠٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٩:٢٥٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣١:٠٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٩:١٤٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣١:٠٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٨:٥١١٣:١٩:٠٣٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣١:٠٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٨:٥١٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣١:٠٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٣١:٠٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣١:٢٨١٣:١٨:٢٥٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٣١:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:٣٢:٢١١٣:١٨:١٢٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٣٠:٥٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٣:١٣١٣:١٧:٥٧٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٤٠٠٠:٣٠:٥٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣٤:٠٦١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٠:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٧:٢٨١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٥١٠٠:٣٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشیک اغاسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشیک اغاسی روستای اشیک اغاسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشیک اغاسی روستای اشیک اغاسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشیک اغاسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشیک اغاسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشیک اغاسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشیک اغاسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشیک اغاسی

روستای اشیک اغاسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشیک اغاسی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اشیک اغاسی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای اشیک اغاسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشیک اغاسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اشیک اغاسی
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشیک اغاسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اشیک اغاسی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشیک اغاسی
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشیک اغاسی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشیک اغاسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اشیک اغاسی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشیک اغاسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشیک اغاسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو