جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشگفت خرما

سردشت | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اشگفت خرما


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:١١
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٤٠

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشگفت خرما (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای اشگفت خرما)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای اشگفت خرما)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشگفت خرما)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

آنتونی رابینز
اگر به دیگران، قوانین خود را نگویید، نباید امید داشته باشید كه آنان بر پایه ی قوانین شما رفتار كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشگفت خرما

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشگفت خرما در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشگفت خرما ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشگفت خرما (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشگفت خرما ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشگفت خرما ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٣:٠١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٩:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٢:٥٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١١٠٠:٢٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٢:١٨١٣:١٢:٤٢١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٧٠٠:٢٨:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣١:١٧١٣:١٢:٣٤١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٠:١٧١٣:١٢:٢٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢٨:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٩:١٧١٣:١٢:١٨١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٨:١٩١٣:١٢:١١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٢:٠٤١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٧:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٦:٢٦١٣:١١:٥٨١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٧:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:٣١١٣:١١:٥٢١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:١١:٤٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٦:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١١:٤٢٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٦:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٢:٥٣١٣:١١:٣٨٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٦:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٢:٠٢١٣:١١:٣٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٦:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢١:١٣١٣:١١:٣٢٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٥:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٢٥١٣:١١:٣٠٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٥٥٠٠:٢٥:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٩:٣٩١٣:١١:٢٨٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٥:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٨:٠٩١٣:١١:٢٧٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٥:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٧:٢٧١٣:١١:٢٧٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٥:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٦:٤٥١٣:١١:٢٨٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٦:٠٥١٣:١١:٢٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٤:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٥:٢٧١٣:١١:٣١٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٤:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٤٩١٣:١١:٣٣٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٢٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٤:١٤١٣:١١:٣٦٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٣:٣٩١٣:١١:٤٠٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٠٦١٣:١١:٤٤٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٢:٣٥١٣:١١:٤٨٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٢:٠٥١٣:١١:٥٣٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفت خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفت خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفت خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشگفت خرما

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای اشگفت خرما

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشگفت خرما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشگفت خرما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای اشگفت خرما

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای اشگفت خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای اشگفت خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای اشگفت خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشگفت خرما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشگفت خرما برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفت خرما

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشگفت خرما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشگفت خرما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفت خرما

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٣:٣٠١٢:٠٧:٣٥١٨:١١:١٠١٨:٢٨:٣٢٢٣:٢٧:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٤:٠٩١٢:٠٧:١٤١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:١٢٢٣:٢٧:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٤:٤٧١٢:٠٦:٥٣١٨:٠٨:٣٠١٨:٢٥:٥٢٢٣:٢٦:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٥:٢٦١٢:٠٦:٣٣١٨:٠٧:١٠١٨:٢٤:٣٢٢٣:٢٦:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٦:١٢١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:١٢٢٣:٢٦:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٦:٤٤١٢:٠٥:٥٢١٨:٠٤:٣٠١٨:٢١:٥٢٢٣:٢٥:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٧:٢٤١٢:٠٥:٣٢١٨:٠٣:١١١٨:٢٠:٣٣٢٣:٢٥:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:٠٨:٠٣١٢:٠٥:١٢١٨:٠١:٥٢١٨:١٩:١٤٢٣:٢٥:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٠٨:٤٣١٢:٠٤:٥٣١٨:٠٠:٣٣١٨:١٧:٥٦٢٣:٢٤:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٩:٢٣١٢:٠٤:٣٣١٧:٥٩:١٥١٨:١٦:٣٨٢٣:٢٤:٣٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٠:٠٣١٢:٠٤:١٥١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٢٠٢٣:٢٤:١٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٠:٤٣١٢:٠٣:٥٦١٧:٥٦:٣٩١٨:١٤:٠٣٢٣:٢٣:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١١:٢٤١٢:٠٣:٣٨١٧:٥٥:٢٢١٨:١٢:٤٧٢٣:٢٣:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٢:٠٥١٢:٠٣:٢٠١٧:٥٤:٠٥١٨:١١:٣٠٢٣:٢٣:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٢:٤٦١٢:٠٣:٠٢١٧:٥٢:٤٩١٨:١٠:١٥٢٣:٢٣:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٣:٢٨١٢:٠٢:٤٥١٧:٥١:٣٣١٨:٠٩:٠٠٢٣:٢٢:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٤:١٠١٢:٠٢:٢٨١٧:٥٠:١٨١٨:٠٧:٤٥٢٣:٢٢:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٤:٥٢١٢:٠٢:١٢١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٦:٣١٢٣:٢٢:١٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٥:٣٤١٢:٠١:٥٦١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٥:١٨٢٣:٢١:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٦:١٧١٢:٠١:٤٠١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٤:٠٦٢٣:٢١:٤١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٧:٠٠١٢:٠١:٢٥١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢١:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٧:٤٣١٢:٠١:١١١٧:٤٤:١١١٨:٠١:٤٣٢٣:٢١:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٨:٢٧١٢:٠٠:٥٧١٧:٤٢:٥٩١٨:٠٠:٣٣٢٣:٢٠:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٩:١١١٢:٠٠:٤٤١٧:٤١:٤٩١٧:٥٩:٢٣٢٣:٢٠:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٩:٥٦١٢:٠٠:٣١١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٨:١٥٢٣:٢٠:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٠:٤١١٢:٠٠:١٩١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٧:٠٧٢٣:٢٠:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:٢٦١٢:٠٠:٠٧١٧:٣٨:٢١١٧:٥٦:٠٠٢٣:١٩:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٢:١٢١١:٥٩:٥٦١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٥٤٢٣:١٩:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٢:٥٨١١:٥٩:٤٦١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٣:٤٩٢٣:١٩:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٣:٤٤١١:٥٩:٣٦١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٢:٤٥٢٣:١٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشگفت خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفت خرما روستای اشگفت خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفت خرما روستای اشگفت خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشگفت خرما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشگفت خرما برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشگفت خرما

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشگفت خرما موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشگفت خرما برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشگفت خرما

روستای اشگفت خرما بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشگفت خرما

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشگفت خرما است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشگفت خرما
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای اشگفت خرما + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای اشگفت خرما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشگفت خرما + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشگفت خرما

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشگفت خرما رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ اشگفت خرما دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشگفت خرما
زمان پخش اذان زنده به افق اشگفت خرما
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اشگفت خرما
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشگفت خرما ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشگفت خرما دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشگفت خرما دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشگفت خرما

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشگفت خرما یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو