جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشگفت خرما

سردشت | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اشگفت خرما


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٢١:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٥١

پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨
١٤ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٨ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشگفت خرما (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ تیر ٩٨ روستای اشگفت خرما)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اشگفت خرما)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشگفت خرما)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جكسون براون
به گونه ای زندگی كنید كه وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشگفت خرما

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشگفت خرما در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشگفت خرما ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشگفت خرما (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشگفت خرما ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشگفت خرما ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٣:٠١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٩:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٢:٥٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١١٠٠:٢٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٢:١٨١٣:١٢:٤٢١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٧٠٠:٢٨:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣١:١٧١٣:١٢:٣٤١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٠:١٧١٣:١٢:٢٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢٨:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٩:١٧١٣:١٢:١٨١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٨:١٩١٣:١٢:١١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٢:٠٤١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٧:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٦:٢٦١٣:١١:٥٨١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٧:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:٣١١٣:١١:٥٢١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:١١:٤٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٦:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١١:٤٢٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٦:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٢:٥٣١٣:١١:٣٨٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٦:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٢:٠٢١٣:١١:٣٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٦:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢١:١٣١٣:١١:٣٢٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٥:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٢٥١٣:١١:٣٠٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٥٥٠٠:٢٥:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٩:٣٩١٣:١١:٢٨٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٥:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٨:٠٩١٣:١١:٢٧٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٥:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٧:٢٧١٣:١١:٢٧٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٥:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٦:٤٥١٣:١١:٢٨٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٦:٠٥١٣:١١:٢٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٤:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٥:٢٧١٣:١١:٣١٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٤:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٤٩١٣:١١:٣٣٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٢٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٤:١٤١٣:١١:٣٦٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٣:٣٩١٣:١١:٤٠٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٠٦١٣:١١:٤٤٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٢:٣٥١٣:١١:٤٨٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٢:٠٥١٣:١١:٥٣٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفت خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفت خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفت خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشگفت خرما

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اشگفت خرما

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشگفت خرما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشگفت خرما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اشگفت خرما

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اشگفت خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشگفت خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشگفت خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشگفت خرما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشگفت خرما برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفت خرما

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشگفت خرما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشگفت خرما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفت خرما

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٧:٠٢٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٢٧:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٧:١٥٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢٧:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٧:٢٨٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٢٧:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٩:١٥١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٢٨:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:١٤٠٠:٢٨:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:١٨٠٠:٢٨:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٠٠٦:١٠:١٢١٣:١٨:١٨٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٢٨:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٧٠٦:١٠:٣٤١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٢٩:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١٠:٥٦١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٢٩:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١١:٢٠١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٢٩:٤٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١١:٤٤١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:١٨٠٠:٢٩:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٢:١٠١٣:١٩:١٧٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٠:١٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٢:٣٦١٣:١٩:٢٨٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٣٠:٣٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٣:٠٤١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٥:٥٩٠٠:٣٠:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٣:٣٢١٣:١٩:٤٩٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٣١:٠١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٤:٠١١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣١:١٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٤:٣١١٣:٢٠:٠٩٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣١:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٥:٠٢١٣:٢٠:١٨٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣١:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٠:٢٧٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٢:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٢:١٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٦:٣٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣٢:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٧:١٢١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٢:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٢:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٨:٢١١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣٣:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٨:٥٦١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٣:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٩:٣٢١٣:٢١:١٥٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:١٢٠٠:٣٣:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢١:١٩٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٣:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢١:٢٤٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:١٢٠٠:٣٤:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢١:٢٢١٣:٢١:٢٧٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٤:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢١:٥٩١٣:٢١:٣١٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٣٤:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٢:٣٧١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشگفت خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفت خرما روستای اشگفت خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفت خرما روستای اشگفت خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشگفت خرما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشگفت خرما برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اشگفت خرما

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشگفت خرما موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشگفت خرما برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشگفت خرما

روستای اشگفت خرما بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشگفت خرما

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشگفت خرما است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشگفت خرما
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اشگفت خرما + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اشگفت خرما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشگفت خرما + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشگفت خرما

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشگفت خرما رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشگفت خرما ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشگفت خرما
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اشگفت خرما
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اشگفت خرما
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشگفت خرما
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشگفت خرما دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اشگفت خرما دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشگفت خرما ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشگفت خرما یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو