جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشگفتک

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اشگفتک


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشگفتک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای اشگفتک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اشگفتک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشگفتک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اپیكتت
ایمان به بخت و قسمت، بدترین نوع بردگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشگفتک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشگفتک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشگفتک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشگفتک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشگفتک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشگفتک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠١:٤٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠١:٣٠١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥١٠٠:١٧:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٤٧١٣:٠١:٢١١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠١:١٢١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٩:٤٨١٣:٠١:٠٤١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٧:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٦:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٥:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٥:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٠:٢١١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٥:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٠:١٧١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٥:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١١٠٦:١١:٤٤١٣:٠٠:١٣١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٥:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٤:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٤:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٤:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٣٢٠٠:١٤:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٦٠٠:١٤:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٤:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٣:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:١١١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:١٠٠٠:١٣:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٠:١٤١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٣:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:١٨١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:١٧٠٠:١٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٣:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٠:٣١١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشگفتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشگفتک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اشگفتک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشگفتک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشگفتک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اشگفتک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اشگفتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشگفتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشگفتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشگفتک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشگفتک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفتک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشگفتک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشگفتک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفتک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:٠٩١٣:١٠:١٣٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٣:٥٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٣:٤٧١٣:١٠:١٥٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٤:٠٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٤:٢٥١٣:١٠:١٦٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٤:١٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٥:٠٣١٣:١٠:١٦٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٤:٢١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٥:٤٢١٣:١٠:١٦٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٤:٢٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٦:٢٠١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٢٤:٣٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:٥٩١٣:١٠:١٤٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٤:٤٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٧:٣٨١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٤:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٨:١٨١٣:١٠:٠٩٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٢٤:٥٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٨:٥٧١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٥:٠١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٣٦١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٥:٠٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٥:١٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٥:١٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٥:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٩:٤١١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٥:١٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٥:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٥:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٩:١٩١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٥:٢٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٩:١٠١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٥:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٩:٠١١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٥:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٨:٥١١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٥:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٨:٤١١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٥:١٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٥:١٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٨:١٨١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٥:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٥:٠٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٤:٥٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٤:٥١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٤:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣١:١٩١٣:٠٧:١٣١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٤:٣٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٤:٣١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:١٨٠٠:٢٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشگفتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفتک روستای اشگفتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشگفتک روستای اشگفتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشگفتک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشگفتک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اشگفتک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشگفتک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشگفتک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشگفتک

روستای اشگفتک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشگفتک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشگفتک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشگفتک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اشگفتک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اشگفتک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشگفتک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشگفتک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشگفتک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشگفتک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا اشگفتک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اشگفتک
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اشگفتک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اشگفتک
زمان پخش اذان آنلاین به افق اشگفتک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشگفتک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشگفتک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشگفتک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو