جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اشکور

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اشکور

اذان صبح: ٠٥:٠٠:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٤
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٢٧

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اشکور (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر اشکور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر اشکور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اشکور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
در مورد آنچه در ذهن خود دارید، احساس مسئولیت داشته باشید تا بتوانید از یك ذهن مثبت و بزرگ برخوردار شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اشکور

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اشکور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشکور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اشکور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشکور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اشکور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٤:٤٧١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٢:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠١:١٦٠٠:٢١:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:١١٠٠:٢١:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٠:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٦:١٤١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٦:٠١١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٠:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٩:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٨:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٥:١٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٨:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٨:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٤:٥٤١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٧:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٤:٤٥١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٢٣٠٠:١٧:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:١٨٠٠:١٧:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:١٤٠٠:١٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٦:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٤:١٢١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٦:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٦:١٩٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١١:٢٠١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٥:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٠:١٦١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٥١٠٠:١٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٥:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٥:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٤:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٣:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشکور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر اشکور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اشکور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشکور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر اشکور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اشکور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشکور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اشکور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر اشکور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشکور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اشکور

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اشکور شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اشکور شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اشکور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشکور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اشکور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشکور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اشکور

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢١:٠٦١١:٥١:٣٢١٧:٢١:٢٩١٧:٤٠:١٠٢٣:٠٩:١٥
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٢:٠٣١١:٥١:٢٤١٧:٢٠:١٥١٧:٣٨:٥٨٢٣:٠٩:٠٤
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٠٠١١:٥١:١٦١٧:١٩:٠٣١٧:٣٧:٤٨٢٣:٠٨:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٣:٥٧١١:٥١:٠٩١٧:١٧:٥٢١٧:٣٦:٣٩٢٣:٠٨:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٤:٥٥١١:٥١:٠٣١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٣١٢٣:٠٨:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٥:٥٤١١:٥٠:٥٧١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٢٤٢٣:٠٨:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٦:٥٢١١:٥٠:٥٣١٧:١٤:٢٥١٧:٣٣:١٨٢٣:٠٨:١٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٧:٥١١١:٥٠:٤٨١٧:١٣:١٨١٧:٣٢:١٣٢٣:٠٨:١٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٨:٥٠١١:٥٠:٤٥١٧:١٢:١٣١٧:٣١:١٠٢٣:٠٨:٠٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٩:٤٩١١:٥٠:٤٣١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:٠٨٢٣:٠٧:٥٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٠:٤٩١١:٥٠:٤١١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:٠٨٢٣:٠٧:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣١:٤٩١١:٥٠:٤٠١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٨:٠٩٢٣:٠٧:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٢:٤٩١١:٥٠:٤٠١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٧:١١٢٣:٠٧:٤٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٣:٥٠١١:٥٠:٤١١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٦:١٥٢٣:٠٧:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٥٠١١:٥٠:٤٢١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٥:٢٠٢٣:٠٧:٤١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٥:٥١١١:٥٠:٤٥١٧:٠٥:١٢١٧:٢٤:٢٧٢٣:٠٧:٤٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٠:٤٨١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:٣٥٢٣:٠٧:٣٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٧:٥٤١١:٥٠:٥٢١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٤٥٢٣:٠٧:٣٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٨:٥٥١١:٥٠:٥٧١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٥٧٢٣:٠٧:٤٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٩:٥٧١١:٥١:٠٣١٧:٠١:٤٥١٧:٢١:١٠٢٣:٠٧:٤٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٠:٥٨١١:٥١:٠٩١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٢٤٢٣:٠٧:٤٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٢:٠٠١١:٥١:١٧١٧:٠٠:١١١٧:١٩:٤١٢٣:٠٧:٤٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٣:٠٢١١:٥١:٢٦١٦:٥٩:٢٧١٧:١٨:٥٩٢٣:٠٧:٥٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٤:٠٤١١:٥١:٣٥١٦:٥٨:٤٤١٧:١٨:١٩٢٣:٠٧:٥٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٥:٠٥١١:٥١:٤٥١٦:٥٨:٠٣١٧:١٧:٤٠٢٣:٠٨:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٦:٠٧١١:٥١:٥٦١٦:٥٧:٢٤١٧:١٧:٠٤٢٣:٠٨:١١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٧:٠٩١١:٥٢:٠٨١٦:٥٦:٤٦١٧:١٦:٢٩٢٣:٠٨:١٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٨:١٠١١:٥٢:٢٠١٦:٥٦:١٠١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٨:٢٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٩:١١١١:٥٢:٣٤١٦:٥٥:٣٧١٧:١٥:٢٥٢٣:٠٨:٣٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٥٠:١٢١١:٥٢:٤٨١٦:٥٥:٠٥١٧:١٤:٥٥٢٣:٠٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اشکور شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اشکور شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اشکور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشکور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اشکور

اشکورمحله، روستایی است از توابع بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران

شهر اشکور در ویکیپدیا

شهر اشکور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اشکور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اشکور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اشکور بر روی نقشه

شهر اشکور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اشکور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اشکور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اشکور
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر اشکور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر اشکور + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اشکور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اشکور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اشکور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اشکور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اشکور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشکور
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشکور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشکور
زمان پخش اذان زنده به افق اشکور
زمان پخش اذان آنلاین به افق اشکور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اشکور
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ اشکور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشکور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اشکور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو