جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اشکور

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اشکور


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٥٨
اذان ظهر: ١٢:١٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:١٩:١٢
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٣١

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اشکور (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر اشکور)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر اشکور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اشکور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
آدمی با كینه، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اشکور

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اشکور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشکور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اشکور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشکور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشکور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٥:١٣١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٨:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٤:٥٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٧:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٣٧٠٠:١٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٦:٤١١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٧:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٤:١٩١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٦:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٣:١٧١٣:٠٤:١٢١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٦:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٢:١١١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:١٥٠٠:١٦:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١١:٠٦١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:١١٠٠:١٥:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٥:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٠١٠٠:١٥:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٤:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٤:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٤:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٣:١١١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:٢٩٠٠:١٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٣:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٣:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥٠٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١١٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:٣١٠٠:١٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٦:٠٥١٣:٠٣:٤١٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٢:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٥:٢٥١٣:٠٣:٤٥٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٢:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٤:٤٧١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٢:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠١٠٥:٥٤:١١١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٥١٠٠:١٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشکور

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر اشکور

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر اشکور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشکور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر اشکور

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٨:١٧١٢:٠٨:٢٦١٦:٥٨:٣٩١٧:١٩:١٤٢٣:٢٣:٠٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٨:٣٦١٢:٠٨:٥٦١٦:٥٩:٢٠١٧:١٩:٥٤٢٣:٢٣:٣٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٨:٥٢١٢:٠٩:٢٥١٧:٠٠:٠٣١٧:٢٠:٣٦٢٣:٢٤:٠٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٩:٠٧١٢:٠٩:٥٤١٧:٠٠:٤٧١٧:٢١:١٩٢٣:٢٤:٣٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٩:١٩١٢:١٠:٢٢١٧:٠١:٣٣١٧:٢٢:٠٤٢٣:٢٥:٠٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٨:٣٧٠٧:١٩:٣٠١٢:١٠:٥١١٧:٠٢:١٩١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢٥:٣٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٩:٣٨١٢:١١:١٩١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٣:٣٦٢٣:٢٦:٠٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٩:٤٥١٢:١١:٤٦١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٤:٢٤٢٣:٢٦:٣٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٩:١١٠٧:١٩:٤٩١٢:١٢:١٤١٧:٠٤:٤٧١٧:٢٥:١٣٢٣:٢٧:٠٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٩:٥٢١٢:١٢:٤٠١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٦:٠٣٢٣:٢٧:٣٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٩:٥٣١٢:١٣:٠٧١٧:٠٦:٣١١٧:٢٦:٥٤٢٣:٢٨:٠١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٩:٥١١٢:١٣:٣٢١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٧:٤٦٢٣:٢٨:٢٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٩:٤٨١٢:١٣:٥٨١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٨:٣٩٢٣:٢٨:٥٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٩:٣٤٠٧:١٩:٤٢١٢:١٤:٢٢١٧:٠٩:١٥١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٩:٢٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٩:٣٥١٢:١٤:٤٦١٧:١٠:١٢١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢٩:٥١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٩:٢٥١٢:١٥:١٠١٧:١١:٠٩١٧:٣١:٢٢٢٣:٣٠:١٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١٩:١٤١٢:١٥:٣٣١٧:١٢:٠٧١٧:٣٢:١٨٢٣:٣٠:٤٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٩:٠٠١٢:١٥:٥٥١٧:١٣:٠٦١٧:٣٣:١٥٢٣:٣١:٠٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٩:١٣٠٧:١٨:٤٥١٢:١٦:١٧١٧:١٤:٠٦١٧:٣٤:١٢٢٣:٣١:٣٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٨:٢٧١٢:١٦:٣٨١٧:١٥:٠٦١٧:٣٥:١٠٢٣:٣١:٥٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١٨:٠٨١٢:١٦:٥٩١٧:١٦:٠٧١٧:٣٦:٠٩٢٣:٣٢:٢٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٧:٤٧١٢:١٧:١٩١٧:١٧:٠٨١٧:٣٧:٠٨٢٣:٣٢:٤٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٧:٢٣١٢:١٧:٣٨١٧:١٨:١٠١٧:٣٨:٠٧٢٣:٣٣:٠٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٦:٥٨١٢:١٧:٥٦١٧:١٩:١٢١٧:٣٩:٠٧٢٣:٣٣:٣١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٧:٤٩٠٧:١٦:٣١١٢:١٨:١٤١٧:٢٠:١٥١٧:٤٠:٠٨٢٣:٣٣:٥٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٦:٠٢١٢:١٨:٣١١٧:٢١:١٨١٧:٤١:٠٨٢٣:٣٤:١٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٥:٣٢١٢:١٨:٤٧١٧:٢٢:٢٢١٧:٤٢:٠٩٢٣:٣٤:٣٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٤:٥٩١٢:١٩:٠٢١٧:٢٣:٢٦١٧:٤٣:١١٢٣:٣٤:٥٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٤:٢٥١٢:١٩:١٧١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٤:١٢٢٣:٣٥:١٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١٣:٤٨١٢:١٩:٣١١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٥:١٤٢٣:٣٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اشکور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشکور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر اشکور

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر اشکور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشکور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر اشکور

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٥:٤٩١٢:٠٥:٢٧١٦:٥٥:٠٥١٧:١٥:٤٢٢٣:٢٠:٠٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠١٠٧:١٦:١٨١٢:٠٥:٥٧١٦:٥٥:٣٧١٧:١٦:١٤٢٣:٢٠:٣٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٦:٤٦١٢:٠٦:٢٧١٦:٥٦:١٠١٧:١٦:٤٧٢٣:٢١:٠٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٦٠٧:١٧:١١١٢:٠٦:٥٧١٦:٥٦:٤٥١٧:١٧:٢١٢٣:٢١:٣٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٧:٣٥١٢:٠٧:٢٧١٦:٥٧:٢١١٧:١٧:٥٧٢٣:٢٢:٠٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٧:٥٧١٢:٠٧:٥٧١٦:٥٧:٥٩١٧:١٨:٣٥٢٣:٢٢:٣٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٨:١٧١٢:٠٨:٢٦١٦:٥٨:٣٩١٧:١٩:١٤٢٣:٢٣:٠٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٨:٣٦١٢:٠٨:٥٦١٦:٥٩:٢٠١٧:١٩:٥٤٢٣:٢٣:٣٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٨:٥٢١٢:٠٩:٢٥١٧:٠٠:٠٣١٧:٢٠:٣٦٢٣:٢٤:٠٥
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٩:٠٧١٢:٠٩:٥٤١٧:٠٠:٤٧١٧:٢١:١٩٢٣:٢٤:٣٥
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٩:١٩١٢:١٠:٢٢١٧:٠١:٣٣١٧:٢٢:٠٤٢٣:٢٥:٠٥
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٧٠٧:١٩:٣٠١٢:١٠:٥١١٧:٠٢:١٩١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢٥:٣٥
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٩:٣٨١٢:١١:١٩١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٣:٣٦٢٣:٢٦:٠٥
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٩:٤٥١٢:١١:٤٦١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٤:٢٤٢٣:٢٦:٣٤
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:١١٠٧:١٩:٤٩١٢:١٢:١٤١٧:٠٤:٤٧١٧:٢٥:١٣٢٣:٢٧:٠٣
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٩:٥٢١٢:١٢:٤٠١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٦:٠٣٢٣:٢٧:٣٢
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٩:٥٣١٢:١٣:٠٧١٧:٠٦:٣١١٧:٢٦:٥٤٢٣:٢٨:٠١
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٩:٥١١٢:١٣:٣٢١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٧:٤٦٢٣:٢٨:٢٩
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٩:٤٨١٢:١٣:٥٨١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٨:٣٩٢٣:٢٨:٥٧
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٤٠٧:١٩:٤٢١٢:١٤:٢٢١٧:٠٩:١٥١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٩:٢٤
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٩:٣٥١٢:١٤:٤٦١٧:١٠:١٢١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢٩:٥١
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٩:٢٥١٢:١٥:١٠١٧:١١:٠٩١٧:٣١:٢٢٢٣:٣٠:١٨
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١٩:١٤١٢:١٥:٣٣١٧:١٢:٠٧١٧:٣٢:١٨٢٣:٣٠:٤٤
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٩:٠٠١٢:١٥:٥٥١٧:١٣:٠٦١٧:٣٣:١٥٢٣:٣١:٠٩
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٣٠٧:١٨:٤٥١٢:١٦:١٧١٧:١٤:٠٦١٧:٣٤:١٢٢٣:٣١:٣٤
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٨:٢٧١٢:١٦:٣٨١٧:١٥:٠٦١٧:٣٥:١٠٢٣:٣١:٥٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١٨:٠٨١٢:١٦:٥٩١٧:١٦:٠٧١٧:٣٦:٠٩٢٣:٣٢:٢٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٧:٤٧١٢:١٧:١٩١٧:١٧:٠٨١٧:٣٧:٠٨٢٣:٣٢:٤٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٧:٢٣١٢:١٧:٣٨١٧:١٨:١٠١٧:٣٨:٠٧٢٣:٣٣:٠٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٦:٥٨١٢:١٧:٥٦١٧:١٩:١٢١٧:٣٩:٠٧٢٣:٣٣:٣١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر اشکور شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر اشکور شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اشکور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشکور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اشکور

اشکورمحله، روستایی است از توابع بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران

شهر اشکور در ویکیپدیا

شهر اشکور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اشکور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اشکور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اشکور بر روی نقشه

شهر اشکور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اشکور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اشکور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اشکور
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر اشکور + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر اشکور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اشکور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اشکور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اشکور رسیده اید.

افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ اشکور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشکور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشکور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اشکور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشکور
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشکور دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اشکور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اشکور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اشکور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو