جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اشکور

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اشکور


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٧:١٠

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اشکور (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر اشکور)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر اشکور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اشکور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

بولور
افكار ما همانند درختان نارنج در گلدان نگهداری می شوند و به نسبت بزرگی گلدانی كه ریشه های آنها را در خود دارد، رشد می كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اشکور

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اشکور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشکور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اشکور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشکور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشکور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٨:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٤:٥٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٣٧٠٠:١٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٦:٤١١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٧:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٤:١٩١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٣:١٧١٣:٠٤:١٢١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٦:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٢:١١١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:١٥٠٠:١٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١١:٠٦١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:١١٠٠:١٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٥:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٠١٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٤:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٤:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٤:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٣:١١١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:٢٩٠٠:١٣:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٣:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٣:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥٠٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٣:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١١٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:٣١٠٠:١٢:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٦:٠٥١٣:٠٣:٤١٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٢:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٥:٢٥١٣:٠٣:٤٥٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٢:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٤:٤٧١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٢:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠١٠٥:٥٤:١١١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٥١٠٠:١٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشکور

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر اشکور

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشکور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر اشکور

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠١:٣٨١٣:١٢:٤٢١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٤٤٠٠:٢٩:٢٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٤:٣٢٠٧:٠٠:١٠١٣:١٢:٢٤١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٣٧٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٨:٤٢١٣:١٢:٠٦١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٣٠٠٠:٢٨:٤٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٧:١٤١٣:١١:٤٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٢٣٠٠:٢٨:١٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:٤٦١٣:١١:٣٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:١٦٠٠:٢٧:٥٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٤:١٩١٣:١١:١٢١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٠٩٠٠:٢٧:٣٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:٥١١٣:١٠:٥٤١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٠٢٠٠:٢٧:١٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥١:٢٤١٣:١٠:٣٧١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:٥٥٠٠:٢٦:٤٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٩:٥٧١٣:١٠:١٩١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٦:٢٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٨:٣٠١٣:١٠:٠١١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٦:٠٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٧:٠٤١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٥:٣٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٥:١٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:١٣١٣:٠٩:١٠١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٤:٥٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٢:٤٨١٣:٠٨:٥٣١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٤:٢٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٣:١٧٠٦:٤١:٢٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٤:٠٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٥٩١٣:٠٨:٢١١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٣:٤٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٨:٣٥١٣:٠٨:٠٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢٣:١٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٧:١٢١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٢:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٧:٣٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٢:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٧:١٩١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٢:٠٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢١:٤٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٦:٥١١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢١:٢٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢١:٠١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٠:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٦:١١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٠:١٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٩:٥٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٩:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٩:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٨:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٥:١٣١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اشکور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشکور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اشکور

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشکور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشکور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اشکور

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٠:٢٨١٢:١٤:٣٠١٨:١٩:٠٧١٨:٣٧:٢٥٠٠:٠١:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٥٠٧:٠٩:٠٠١٣:١٤:١٢١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:١٨٠٠:٣١:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٧:٣٢١٣:١٣:٥٤١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١١٠٠:٣٠:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٦:٠٣١٣:١٣:٣٦١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:٠٤٠٠:٣٠:٣٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٤:٣٥١٣:١٣:١٨١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥٧٠٠:٣٠:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٣:٠٧١٣:١٣:٠٠١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٥١٠٠:٢٩:٤٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠١:٣٨١٣:١٢:٤٢١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٤٤٠٠:٢٩:٢٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٢٠٧:٠٠:١٠١٣:١٢:٢٤١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٣٧٠٠:٢٩:٠٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٨:٤٢١٣:١٢:٠٦١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٣٠٠٠:٢٨:٤٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٧:١٤١٣:١١:٤٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٢٣٠٠:٢٨:١٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:٤٦١٣:١١:٣٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:١٦٠٠:٢٧:٥٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٤:١٩١٣:١١:١٢١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٠٩٠٠:٢٧:٣٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:٥١١٣:١٠:٥٤١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٠٢٠٠:٢٧:١٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥١:٢٤١٣:١٠:٣٧١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:٥٥٠٠:٢٦:٤٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٩:٥٧١٣:١٠:١٩١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٦:٢٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٨:٣٠١٣:١٠:٠١١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٦:٠٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٧:٠٤١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٥:٣٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٥:١٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:١٣١٣:٠٩:١٠١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٤:٥٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٢:٤٨١٣:٠٨:٥٣١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٤:٢٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٤١:٢٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٤:٠٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٥٩١٣:٠٨:٢١١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٣:٤٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٨:٣٥١٣:٠٨:٠٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢٣:١٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٧:١٢١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٢:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٧:٣٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٢:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٧:١٩١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٢:٠٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢١:٤٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٦:٥١١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢١:٢٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢١:٠١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٠:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٦:١١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٠:١٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اشکور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اشکور شهر اشکور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اشکور شهر اشکور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اشکور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشکور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اشکور

اشکورمحله، روستایی است از توابع بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران

شهر اشکور در ویکیپدیا

شهر اشکور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اشکور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اشکور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اشکور بر روی نقشه

شهر اشکور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اشکور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اشکور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اشکور
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر اشکور + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر اشکور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اشکور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اشکور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اشکور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اشکور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اشکور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشکور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشکور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اشکور
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشکور
زمان پخش اذان زنده به افق اشکور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشکور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اشکور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو