جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشکاردشت

کلاررستاق شرقی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اشکاردشت


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٥٣:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٤٧

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشکاردشت (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای اشکاردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اشکاردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشکاردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

آلك بورن
می توان یك میلیون حقیقت را در مغز انباشت، اما همچنان بی سواد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشکاردشت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشکاردشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشکاردشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشکاردشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشکاردشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشکاردشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٢:١٠١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:١٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٥:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:٥٩١٣:٠١:٥١١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٤:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٣:٠١:٤٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٤:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١١:٣١١٣:٠١:٢٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٣٢٠٠:١٣:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٠:٢٤١٣:٠١:١٩١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٣:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٠١:١٣١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٣:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٨:١٣١٣:٠١:٠٦١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:١٨٠٠:١٢:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠١:٠١١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:١٤٠٠:١٢:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٢:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٠:٥١١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٢:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٥٩٠٠:١١:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٥٤٠٠:١١:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٤٨٠٠:١١:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠١:١٣١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١١:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٠:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١١٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٠:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٥:١١٠٠:١٠:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٦:٠٦١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٥:٢١١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٠٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٤:٣٦١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٠٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٣٠٥:٥٣:٥٣١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٠٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٣:١٢١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٠٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٧٠٥:٥٢:٣٣١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٠٩:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٥١:٥٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣١:١٠٠٠:٠٩:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٥١:١٨١٣:٠١:٠٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٥٩٠٠:٠٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشکاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشکاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشکاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشکاردشت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اشکاردشت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشکاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشکاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اشکاردشت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٤٦١٣:٠٩:٤٩١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:٥١٠٠:٢٦:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٧:١٨١٣:٠٩:٣١١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٤٤٠٠:٢٦:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٥:٥٠١٣:٠٩:١٣١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٧٠٠:٢٥:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٤:٢٢١٣:٠٨:٥٥١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٣٠٠٠:٢٥:٢٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٢:٥٤١٣:٠٨:٣٧١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٥:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:٢٦١٣:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:١٧٠٠:٢٤:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٩:٥٩١٣:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:١٠٠٠:٢٤:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٨:٣٢١٣:٠٧:٤٤١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:٠٣٠٠:٢٣:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٧:٠٥١٣:٠٧:٢٦١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٥٦٠٠:٢٣:٣١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٧:٠٩١٩:٢٩:١٧١٩:٤٧:٤٩٠٠:٢٣:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:٢٢:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٦:٣٥١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٣٦٠٠:٢٢:٢١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٤١:٢٠١٣:٠٦:١٨١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢١:٥٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٩:٥٥١٣:٠٦:٠١١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٢٣٠٠:٢١:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٨:٣٠١٣:٠٥:٤٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:١٧٠٠:٢١:١١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:١١٠٠:٢٠:٤٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٥:٤٣١٣:٠٥:١٣١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٠:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٠:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٩:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣١:٣٥١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٩:١٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٤:١٢١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٨:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٣٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:٣١٠٠:١٨:٠٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٣:٣١١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٧:٤٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٣:١٨١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٢١٠٠:١٧:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٧:٠٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٦:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٦:٢١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٢:٣١١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٦:٠١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای اشکاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اشکاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اشکاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشکاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشکاردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اشکاردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشکاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشکاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اشکاردشت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٧:٣٦١٢:١١:٣٧١٨:١٦:١٤١٨:٣٤:٣٢٢٣:٥٨:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٦:٠٨١٣:١١:١٩١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٢٦٠٠:٢٨:٢٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٤:٣٩١٣:١١:٠١١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:١٩٠٠:٢٨:٠١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٣:١١١٣:١٠:٤٤١٩:١٨:٥٢١٩:٣٧:١٢٠٠:٢٧:٤٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٨٠٧:٠١:٤٣١٣:١٠:٢٦١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٠٥٠٠:٢٧:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٠:١٤١٣:١٠:٠٨١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٥٨٠٠:٢٦:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٤٦١٣:٠٩:٤٩١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:٥١٠٠:٢٦:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٧:١٨١٣:٠٩:٣١١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٤٤٠٠:٢٦:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٥:٥٠١٣:٠٩:١٣١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٧٠٠:٢٥:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٤:٢٢١٣:٠٨:٥٥١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٣٠٠٠:٢٥:٢٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٢:٥٤١٣:٠٨:٣٧١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٥:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:٢٦١٣:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:١٧٠٠:٢٤:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٩:٥٩١٣:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:١٠٠٠:٢٤:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٨:٣٢١٣:٠٧:٤٤١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:٠٣٠٠:٢٣:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٧:٠٥١٣:٠٧:٢٦١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٥٦٠٠:٢٣:٣١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٧:٠٩١٩:٢٩:١٧١٩:٤٧:٤٩٠٠:٢٣:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:٢٢:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٦:٣٥١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٣٦٠٠:٢٢:٢١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٤١:٢٠١٣:٠٦:١٨١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢١:٥٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٩:٥٥١٣:٠٦:٠١١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٢٣٠٠:٢١:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٨:٣٠١٣:٠٥:٤٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:١٧٠٠:٢١:١١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:١١٠٠:٢٠:٤٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٥:٤٣١٣:٠٥:١٣١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٠:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٠:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٩:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣١:٣٥١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٩:١٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٤:١٢١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٨:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٣٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:٣١٠٠:١٨:٠٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٣:٣١١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٧:٤٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٣:١٨١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٢١٠٠:١٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اشکاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اشکاردشت روستای اشکاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اشکاردشت روستای اشکاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشکاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشکاردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشکاردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشکاردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشکاردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشکاردشت

روستای اشکاردشت بر روی نقشه

روستای اشکاردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشکاردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشکاردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشکاردشت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اشکاردشت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای اشکاردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشکاردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشکاردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشکاردشت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اشکاردشت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اشکاردشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشکاردشت
زمان پخش اذان زنده به افق اشکاردشت
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشکاردشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اشکاردشت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اشکاردشت
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اشکاردشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشکاردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو