جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشکاردشت

کلاررستاق شرقی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اشکاردشت


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٠٩:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٠٨

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشکاردشت (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای اشکاردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اشکاردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشکاردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
جز ناامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشکاردشت

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشکاردشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشکاردشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشکاردشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشکاردشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشکاردشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٢:١٠١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٥:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:١٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٥:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:٥٩١٣:٠١:٥١١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٤:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٣:٠١:٤٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٤:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٤:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١١:٣١١٣:٠١:٢٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٣٢٠٠:١٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٠:٢٤١٣:٠١:١٩١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٠١:١٣١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٣:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٨:١٣١٣:٠١:٠٦١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:١٨٠٠:١٢:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠١:٠١١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:١٤٠٠:١٢:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٢:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٠:٥١١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٢:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٥٩٠٠:١١:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٥٤٠٠:١١:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٤٨٠٠:١١:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠١:١٣١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١١:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٠:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٠:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١١٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٠:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٠:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٥:١١٠٠:١٠:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٦:٠٦١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٠:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٥:٢١١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٠٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٤:٣٦١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٠٩:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٣٠٥:٥٣:٥٣١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٠٩:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٣:١٢١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٠٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٧٠٥:٥٢:٣٣١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٠٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٥١:٥٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣١:١٠٠٠:٠٩:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٥١:١٨١٣:٠١:٠٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٥٩٠٠:٠٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشکاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشکاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشکاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشکاردشت

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اشکاردشت

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشکاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشکاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اشکاردشت

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١٠:١٨١٢:١٦:٥١١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٣:٢٣٢٣:٣٢:٥٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٩:٣٩١٢:١٧:٠٣١٧:٢٤:٥٠١٧:٤٤:٢٥٢٣:٣٣:٠٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٥٧١٢:١٧:١٥١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٥:٢٧٢٣:٣٣:٢٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٨:١٤١٢:١٧:٢٥١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٦:٢٩٢٣:٣٣:٣٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٧:٢٩١٢:١٧:٣٥١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٧:٣١٢٣:٣٣:٥٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٦:٤٣١٢:١٧:٤٤١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٨:٣٣٢٣:٣٤:٠٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٥:٥٥١٢:١٧:٥٢١٧:٣٠:١٤١٧:٤٩:٣٥٢٣:٣٤:١٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٥:٠٥١٢:١٧:٥٩١٧:٣١:١٨١٧:٥٠:٣٧٢٣:٣٤:٢٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٤:١٣١٢:١٨:٠٥١٧:٣٢:٢٢١٧:٥١:٣٩٢٣:٣٤:٣٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠٣:٢١١٢:١٨:١١١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٢:٤١٢٣:٣٤:٤٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٢:٢٦١٢:١٨:١٦١٧:٣٤:٣١١٧:٥٣:٤٢٢٣:٣٤:٥٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠١:٣١١٢:١٨:١٩١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٤٤٢٣:٣٥:٠٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٠:٣٣١٢:١٨:٢٢١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٥:٤٥٢٣:٣٥:٠٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٩:٣٥١٢:١٨:٢٥١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٦:٤٦٢٣:٣٥:١٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٨:٣٥١٢:١٨:٢٦١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٤٧٢٣:٣٥:١٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٧:٣٣١٢:١٨:٢٧١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٨:٤٨٢٣:٣٥:٢٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٦:٣١١٢:١٨:٢٧١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٩:٤٩٢٣:٣٥:٢٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:٢٧١٢:١٨:٢٦١٧:٤١:٥٤١٨:٠٠:٤٩٢٣:٣٥:٢٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٤:٢٢١٢:١٨:٢٥١٧:٤٢:٥٧١٨:٠١:٥٠٢٣:٣٥:٢٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:١٥١٢:١٨:٢٣١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٢:٥٠٢٣:٣٥:٢٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٠٨١٢:١٨:٢٠١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:٤٩٢٣:٣٥:٢٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٠:٥٩١٢:١٨:١٦١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٤:٤٩٢٣:٣٥:٢٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٩:٥٠١٢:١٨:١٢١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:٤٨٢٣:٣٥:٢٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٨:٣٩١٢:١٨:٠٧١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٤٧٢٣:٣٥:٢١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٧:٢٧١٢:١٨:٠١١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٤٦٢٣:٣٥:١٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٦:١٤١٢:١٧:٥٥١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٨:٤٥٢٣:٣٥:١٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٥:٠١١٢:١٧:٤٨١٧:٥١:٠٦١٨:٠٩:٤٣٢٣:٣٥:٠٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:٤٦١٢:١٧:٤٠١٧:٥٢:٠٦١٨:١٠:٤٢٢٣:٣٥:٠٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٢:٣٠١٢:١٧:٣٢١٧:٥٣:٠٥١٨:١١:٣٩٢٣:٣٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اشکاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اشکاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اشکاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشکاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشکاردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اشکاردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشکاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشکاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اشکاردشت

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٧:٢٧١٢:١٨:٠١١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٤٦٢٣:٣٥:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٦:١٤١٢:١٧:٥٥١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٨:٤٥٢٣:٣٥:١٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٥:٠١١٢:١٧:٤٨١٧:٥١:٠٦١٨:٠٩:٤٣٢٣:٣٥:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:٤٦١٢:١٧:٤٠١٧:٥٢:٠٦١٨:١٠:٤٢٢٣:٣٥:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٢:٣٠١٢:١٧:٣٢١٧:٥٣:٠٥١٨:١١:٣٩٢٣:٣٤:٥٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤١:١٤١٢:١٧:٢٣١٧:٥٤:٠٤١٨:١٢:٣٧٢٣:٣٤:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٩:٥٧١٢:١٧:١٤١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:٣٤٢٣:٣٤:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٨:٣٨١٢:١٧:٠٤١٧:٥٦:٠٢١٨:١٤:٣١٢٣:٣٤:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٧:٢٠١٢:١٦:٥٣١٧:٥٧:٠٠١٨:١٥:٢٨٢٣:٣٤:٢١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٦:٠٠١٢:١٦:٤٢١٧:٥٧:٥٨١٨:١٦:٢٥٢٣:٣٤:١١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٤:٣٩١٢:١٦:٣١١٧:٥٨:٥٥١٨:١٧:٢١٢٣:٣٤:٠٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٣:١٨١٢:١٦:١٩١٧:٥٩:٥٢١٨:١٨:١٧٢٣:٣٣:٤٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣١:٥٧١٢:١٦:٠٦١٨:٠٠:٤٩١٨:١٩:١٣٢٣:٣٣:٣٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٠:٣٤١٢:١٥:٥٣١٨:٠١:٤٥١٨:٢٠:٠٨٢٣:٣٣:٢٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٩:١١١٢:١٥:٣٩١٨:٠٢:٤١١٨:٢١:٠٣٢٣:٣٣:٠٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٧:٤٨١٢:١٥:٢٥١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٥٨٢٣:٣٢:٥٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٦:٢٣١٢:١٥:١١١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٥٣٢٣:٣٢:٤٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٤:٥٩١٢:١٤:٥٦١٨:٠٥:٢٨١٨:٢٣:٤٨٢٣:٣٢:٢٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٣:٣٤١٢:١٤:٤١١٨:٠٦:٢٣١٨:٢٤:٤٢٢٣:٣٢:٠٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٢:٠٨١٢:١٤:٢٦١٨:٠٧:١٨١٨:٢٥:٣٦٢٣:٣١:٥٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٠:٤٢١٢:١٤:١٠١٨:٠٨:١٢١٨:٢٦:٣٠٢٣:٣١:٣٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٩:١٦١٢:١٣:٥٤١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٧:٢٤٢٣:٣١:١٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٧:٤٩١٢:١٣:٣٧١٨:١٠:٠٠١٨:٢٨:١٨٢٣:٣١:٠٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٦:٢٢١٢:١٣:٢١١٨:١٠:٥٤١٨:٢٩:١٢٢٣:٣٠:٤٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٤:٥٥١٢:١٣:٠٤١٨:١١:٤٨١٨:٣٠:٠٥٢٣:٣٠:٢٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٣:٢٨١٢:١٢:٤٧١٨:١٢:٤١١٨:٣٠:٥٩٢٣:٣٠:٠٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٢:٠٠١٢:١٢:٣٠١٨:١٣:٣٥١٨:٣١:٥٢٢٣:٢٩:٤٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٠:٣٢١٢:١٢:١٢١٨:١٤:٢٨١٨:٣٢:٤٦٢٣:٢٩:٢٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:٠٤١٢:١١:٥٥١٨:١٥:٢١١٨:٣٣:٣٩٢٣:٢٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشکاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اشکاردشت روستای اشکاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اشکاردشت روستای اشکاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشکاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشکاردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشکاردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشکاردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشکاردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشکاردشت

روستای اشکاردشت بر روی نقشه

روستای اشکاردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشکاردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشکاردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشکاردشت
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اشکاردشت + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اشکاردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشکاردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشکاردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشکاردشت رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشکاردشت دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اشکاردشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشکاردشت
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اشکاردشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اشکاردشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشکاردشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشکاردشت
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشکاردشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشکاردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو