جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشپلم

کسماء | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز اشپلم


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٦:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٥٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشپلم (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای اشپلم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اشپلم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشپلم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشپلم

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشپلم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشپلم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشپلم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشپلم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشپلم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٠:٤٠١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٣:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٠:٣٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٢:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٠:٢١١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢١:١٤١٣:١٠:١٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٢:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢١:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٢١٠٠:٢١:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢١:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢١:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٥:٣١١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٠:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٠:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٠:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٢:١٩١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:٠٣٠٠:١٩:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١١:١٧١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٩:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٠:١٧١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٩:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٩:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٨:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٩:٠٦٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٨:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٨:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٤:٢٨٠٠:١٨:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:٢٣٠٠:١٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:١١٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٦:١٧٠٠:١٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٧:١٠٠٠:١٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٠٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٩:١١٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٨:٠٣٠٠:١٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤٢٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٩:١٤٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٥٦٠٠:١٧:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٣٦٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٩:١٨٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٤٨٠٠:١٧:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٣٩٠٠:١٧:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٩:٢٦٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٣٠٠٠:١٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٢٨٠٥:٥٨:١١١٣:٠٩:٣١٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:٢٠٠٠:١٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشپلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشپلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشپلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشپلم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اشپلم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشپلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشپلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اشپلم

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اشپلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشپلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشپلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشپلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشپلم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشپلم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشپلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشپلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشپلم

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٩:١٣٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:١١٠٠:٢٧:٣٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:١٠:٢٥١٣:١٩:١٥٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٢٧:٥١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٦:١١:١٢١٣:١٩:١٦٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٢٨:٠٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٢:٠٠١٣:١٩:١٦٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٢٨:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٢:٤٨١٣:١٩:١٦٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٢٨:٢٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٣:٣٦١٣:١٩:١٥٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٢٨:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٦:١٤:٢٤١٣:١٩:١٤٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٤:٠٤٠٠:٢٨:٤٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٥:١٣١٣:١٩:١٢٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٢٨:٥٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٦:٠٢١٣:١٩:٠٩٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٢٩:٠٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٦:٥٢١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٩:١٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٧:٤١١٣:١٩:٠٢٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٢٩:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٨:٣١١٣:١٨:٥٨٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢٩:٣٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٩:٢١١٣:١٨:٥٣٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٩:٤٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٢٠:١١١٣:١٨:٤٧٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٩:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:٢١:٠٢١٣:١٨:٤١٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٩:٥١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٢١:٥٢١٣:١٨:٣٤٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٩:٥٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٢:٤٢١٣:١٨:٢٧٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٠:٠٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٨:١٩٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٠:٠٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٤:٢٣١٣:١٨:١٠٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٠:٠٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٥:١٤١٣:١٨:٠١٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٠١٠٠:٣٠:٠٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٧:٥١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٠:٠٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٠:١٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٧:٤٥١٣:١٧:٣٠٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٠:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٧:١٨٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٣٠:٠٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٩:٢٦١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٣٠:٠٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٣٠:١٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٠:٠٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣١:٠٧١٣:١٦:٤٠٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٠:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣١:٥٧١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٩:٥٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٦:١٣١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٩:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٥:٥٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٩:٤٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٤:٢٨١٣:١٥:٤٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشپلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشپلم روستای اشپلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشپلم روستای اشپلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشپلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشپلم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشپلم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشپلم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشپلم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشپلم

روستای اشپلم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشپلم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشپلم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشپلم
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اشپلم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای اشپلم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشپلم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشپلم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشپلم رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اشپلم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشپلم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشپلم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشپلم
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اشپلم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اشپلم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشپلم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشپلم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشپلم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو