جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اشنویه

اشنویه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز اشنویه


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٣١:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:١٦:١٨
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٠٢

سه شنبه ١٩ فروردین ١٣٩٩
١٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٧ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اشنویه (شهرستان اشنویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ فروردین ٩٩ شهر اشنویه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر اشنویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اشنویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز سلامتی (روز جهانی بهداشت)

آنتونی رابینز
هیچ چیز در زندگی معنا ندارد، مگر معنایی كه شما به آن بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اشنویه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اشنویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشنویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اشنویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشنویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشنویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٤٢:٠٥١٣:٢٧:٣١٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠١٠٠:٤٠:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٠٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢٧:٢٢٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٤٠:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٩:٤٠١٣:٢٧:١٢٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٧:٠٤٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٥١٠٠:٣٩:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٧:١٩١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٦:٠٩١٣:٢٦:٤٨٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٥:٠١١٣:٢٦:٤٠٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٣٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٦:٣٤٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٣٧٠٠:٣٨:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٦:٢٨٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٣٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٢٩٠٠:٣٧:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٣٠:٤١١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٧:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٩:٣٩١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٣٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٨:٣٨١٣:٢٦:٠٨٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:١٨٠٠:٣٦:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٧:٣٨١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:١٣٠٠:٣٦:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣٦:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:٠٤٠٠:٣٦:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٥:٥٨٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣٥:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٥:٥٧٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٨:٥٤٠٠:٣٥:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٢٣:٠١١٣:٢٥:٥٧٢٠:٢٩:٢٣٢٠:٤٩:٤٩٠٠:٣٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٣٣٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:١٩٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٥:٥٨٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٢٠:٣٢١٣:٢٥:٥٩٢٠:٣١:٥٥٢٠:٥٢:٣٠٠٠:٣٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٣٤:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٦:٠٣٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٤:١٦٠٠:٣٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٨:١٦١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٣٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١٧:٣٤١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٣٤:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٥:٥٩٢٠:٥٦:٥٠٠٠:٣٤:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٦:١٥١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٧:٤١٠٠:٣٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣١٠٦:١٥:٣٨١٣:٢٦:٢٣٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٣٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشنویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشنویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشنویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشنویه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر اشنویه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشنویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشنویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر اشنویه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٣:٥٨١٣:٣٥:١٠١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٥١:٤٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢٢:٢٩١٣:٣٤:٥٢١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٢١٠٠:٥١:١٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢١:٠٠١٣:٣٤:٣٤١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:١٥٠٠:٥٠:٥٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٠٥٠٧:١٩:٣١١٣:٣٤:١٦١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:٥٠:٣٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٨:٠٢١٣:٣٣:٥٨١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٥٠:٠٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٦:٣٤١٣:٣٣:٤١١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٤٩:٤٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٥:٠٥١٣:٣٣:٢٣١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٥٢٠٠:٤٩:٢٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٦:٢٨٠٧:١٣:٣٧١٣:٣٣:٠٥١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٤٦٠٠:٤٩:٠٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١٢:٠٩١٣:٣٢:٤٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٤١٠٠:٤٨:٣٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٠:٤١١٣:٣٢:٣٠١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:٤٨:١٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٩:١٤١٣:٣٢:١٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:٤٧:٤٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٧:٤٧١٣:٣١:٥٦١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤٧:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٦:٢٠١٣:٣١:٣٩١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:١٨٠٠:٤٧:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٤:٥٤١٣:٣١:٢٢١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:١٣٠٠:٤٦:٣٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٣:٢٩١٣:٣١:٠٦١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٨٠٠:٤٦:١٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٢:٠٣١٣:٣٠:٤٩٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:٤٥:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣١:٣٠٠٧:٠٠:٣٩١٣:٣٠:٣٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٨٠٠:٤٥:٢٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٩:١٥١٣:٣٠:١٨٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٤٥:٠٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٧:٥١١٣:٣٠:٠٣٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:٤٤:٤٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٦:٢٨١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٤٤:١٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٥:٠٦١٣:٢٩:٣٣٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٤٣:٥٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٣:٤٤١٣:٢٩:١٩٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٤٣:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢٩:٠٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٤٣:١١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٩:٥٧٠٦:٥١:٠٣١٣:٢٨:٥٢٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٤٢:٤٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٩:٤٤١٣:٢٨:٣٩٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٤٢:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٨:٢٥١٣:٢٨:٢٧٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١٩٠٠:٤٢:٠٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٧:٠٨١٣:٢٨:١٥٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:١٥٠٠:٤١:٤٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٥:٥١١٣:٢٨:٠٣٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:١١٠٠:٤١:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٤:٣٥١٣:٢٧:٥٢٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٠٨٠٠:٤١:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٨٠٦:٤٣:٢٠١٣:٢٧:٤١٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٤٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر اشنویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر اشنویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر اشنویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اشنویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشنویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اشنویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشنویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشنویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اشنویه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٥٤١٢:٣٦:٥٨١٨:٤١:٣٨١٩:٠٠:٠٢٠٠:٢٣:٥٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٦:٠٢٠٧:٣١:٢٥١٣:٣٦:٤٠١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٥٣:٢٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٢٧٠٧:٢٩:٥٦١٣:٣٦:٢٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٥١٠٠:٥٣:٠٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٥٠٠٧:٢٨:٢٦١٣:٣٦:٠٥١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٥٢:٤٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٤٠٧:٢٦:٥٧١٣:٣٥:٤٧١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٥٢:٢٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٢٥:٢٨١٣:٣٥:٢٩١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٥٢:٠٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٣:٥٨١٣:٣٥:١٠١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٥١:٤٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢٢:٢٩١٣:٣٤:٥٢١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٢١٠٠:٥١:١٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢١:٠٠١٣:٣٤:٣٤١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:١٥٠٠:٥٠:٥٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٥٠٧:١٩:٣١١٣:٣٤:١٦١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:٥٠:٣٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٨:٠٢١٣:٣٣:٥٨١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٥٠:٠٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٦:٣٤١٣:٣٣:٤١١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٤٩:٤٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٥:٠٥١٣:٣٣:٢٣١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٥٢٠٠:٤٩:٢٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٨٠٧:١٣:٣٧١٣:٣٣:٠٥١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٤٦٠٠:٤٩:٠٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١٢:٠٩١٣:٣٢:٤٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٤١٠٠:٤٨:٣٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٠:٤١١٣:٣٢:٣٠١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:٤٨:١٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٩:١٤١٣:٣٢:١٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:٤٧:٤٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٧:٤٧١٣:٣١:٥٦١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤٧:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٦:٢٠١٣:٣١:٣٩١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:١٨٠٠:٤٧:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٤:٥٤١٣:٣١:٢٢١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:١٣٠٠:٤٦:٣٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٣:٢٩١٣:٣١:٠٦١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٨٠٠:٤٦:١٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٢:٠٣١٣:٣٠:٤٩٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:٤٥:٥١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٠٠٧:٠٠:٣٩١٣:٣٠:٣٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٨٠٠:٤٥:٢٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٩:١٥١٣:٣٠:١٨٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٤٥:٠٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٧:٥١١٣:٣٠:٠٣٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:٤٤:٤٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٦:٢٨١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٤٤:١٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٥:٠٦١٣:٢٩:٣٣٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٤٣:٥٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٣:٤٤١٣:٢٩:١٩٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٤٣:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢٩:٠٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٤٣:١١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٧٠٦:٥١:٠٣١٣:٢٨:٥٢٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٤٢:٤٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٩:٤٤١٣:٢٨:٣٩٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٤٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اشنویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اشنویه شهر اشنویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اشنویه شهر اشنویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اشنویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشنویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اشنویه

اشنویه از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی است که در قسمت غربی این استان قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان اشنویه است. این شهر از غرب با کشور عراق، از جنوب با پیرانشهر، از شرق با نقده و از شمال با ارومیه هم‌مرز است

شهر اشنویه در ویکیپدیا

شهر اشنویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اشنویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اشنویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اشنویه بر روی نقشه

شهر اشنویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اشنویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اشنویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اشنویه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر اشنویه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر اشنویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اشنویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اشنویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اشنویه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اشنویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشنویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشنویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشنویه دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اشنویه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اشنویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشنویه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشنویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اشنویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو