جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اشنویه

اشنویه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز اشنویه

اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٠٦
اذان ظهر: ١٢:١٩:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٥٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اشنویه (شهرستان اشنویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر اشنویه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اشنویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اشنویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

گوته
از بسیاری چیزهای بزرگ می‌گذریم، ولی به ندرت، در امور جزئی، از خودگذشتگی می‌كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اشنویه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اشنویه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشنویه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اشنویه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشنویه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اشنویه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٥:٢٦١٣:٢٩:٣٧٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٤٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٤:٠٤١٣:٢٩:٢٣٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:٤٣:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٥٢:٤٣١٣:٢٩:٠٩٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:١٧٠٠:٤٣:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٢١٠٦:٥١:٢٣١٣:٢٨:٥٦٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:١٣٠٠:٤٢:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٣٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٨:٤٣٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٤٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٨:٣٠٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٤٢:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٧:٢٦١٣:٢٨:١٨٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٠١٠٠:٤١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٨:٠٦٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٤١:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٤:٥٣١٣:٢٧:٥٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٤١:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤١٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٧:٤٤٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٥٠٠٠:٤٠:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٤٢:٢٣١٣:٢٧:٣٣٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٤٠:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٤١:٠٩١٣:٢٧:٢٣٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٤٠:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٧:١٤٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٩:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٧:٠٥٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٩:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٣٩:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٦:٢٥١٣:٢٦:٤٨٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٨:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥١٠٦:٣٥:١٧١٣:٢٦:٤١٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٨:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٦:٣٤٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٢١٠٠:٣٨:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢٦:٢٨٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣٧:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٣١:٥٨١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٧:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٣٠:٥٥١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:١١٠٠:٣٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٩:٥٢١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٧:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٨:٥١١٣:٢٦:٠٨٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣٦:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٦:٥٣١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٥:٥٥٠٠:٣٦:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٦:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٥:٥٨٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٣٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٢٤:٠٦١٣:٢٥:٥٧٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٥:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٢٣:١٣١٣:٢٥:٥٧٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٣٦٠٠:٣٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اشنویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اشنویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اشنویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشنویه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اشنویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اشنویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشنویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اشنویه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اشنویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اشنویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اشنویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اشنویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشنویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اشنویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر اشنویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشنویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اشنویه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اشنویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اشنویه شهر اشنویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اشنویه شهر اشنویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اشنویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشنویه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اشنویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشنویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشنویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اشنویه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٧:٣٥١٢:٢٢:١١١٨:٢٦:١٣١٨:٤٤:٣٥٢٣:٣٩:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٨:٢٤١٢:٢١:٥٠١٨:٢٤:٤١١٨:٤٣:٠٣٢٣:٣٩:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٩:١٤١٢:٢١:٢٩١٨:٢٣:١٠١٨:٤١:٣١٢٣:٣٩:٠٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٠:٠٣١٢:٢١:٠٩١٨:٢١:٣٩١٨:٤٠:٠٠٢٣:٣٨:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٠:٥٣١٢:٢٠:٤٨١٨:٢٠:٠٨١٨:٣٨:٢٩٢٣:٣٨:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢١:٤٣١٢:٢٠:٢٨١٨:١٨:٣٧١٨:٣٦:٥٨٢٣:٣٨:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٢:٣٤١٢:٢٠:٠٧١٨:١٧:٠٦١٨:٣٥:٢٨٢٣:٣٧:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٣:٢٤١٢:١٩:٤٧١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٥٨٢٣:٣٧:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٤:١٥١٢:١٩:٢٨١٨:١٤:٠٦١٨:٣٢:٢٨٢٣:٣٧:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٥:٠٦١٢:١٩:٠٨١٨:١٢:٣٦١٨:٣٠:٥٩٢٣:٣٦:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٥:٥٧١٢:١٨:٤٩١٨:١١:٠٧١٨:٢٩:٣٠٢٣:٣٦:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٦:٤٨١٢:١٨:٣٠١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٨:٠٢٢٣:٣٦:١٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٧:٤٠١٢:١٨:١٢١٨:٠٨:١٠١٨:٢٦:٣٤٢٣:٣٥:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٨:٣١١٢:١٧:٥٤١٨:٠٦:٤٢١٨:٢٥:٠٧٢٣:٣٥:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٩:٢٤١٢:١٧:٣٦١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:٤٠٢٣:٣٥:٢٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:١٦١٢:١٧:١٩١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٢:١٤٢٣:٣٥:٠٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣١:٠٩١٢:١٧:٠٢١٨:٠٢:٢١١٨:٢٠:٤٨٢٣:٣٤:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٢:٠٢١٢:١٦:٤٥١٨:٠٠:٥٥١٨:١٩:٢٣٢٣:٣٤:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٢:٥٥١٢:١٦:٢٩١٧:٥٩:٣٠١٨:١٧:٥٩٢٣:٣٤:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٣:٤٩١٢:١٦:١٤١٧:٥٨:٠٦١٨:١٦:٣٦٢٣:٣٤:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٤:٤٣١٢:١٥:٥٩١٧:٥٦:٤٢١٨:١٥:١٣٢٣:٣٣:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٥:٣٨١٢:١٥:٤٤١٧:٥٥:١٩١٨:١٣:٥١٢٣:٣٣:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٦:٣٣١٢:١٥:٣١١٧:٥٣:٥٦١٨:١٢:٣٠٢٣:٣٣:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٧:٢٨١٢:١٥:١٧١٧:٥٢:٣٥١٨:١١:١٠٢٣:٣٢:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٨:٢٣١٢:١٥:٠٥١٧:٥١:١٤١٨:٠٩:٥١٢٣:٣٢:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٩:١٩١٢:١٤:٥٢١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٨:٣٢٢٣:٣٢:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٠:١٦١٢:١٤:٤١١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:١٥٢٣:٣٢:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤١:١٢١٢:١٤:٣٠١٧:٤٧:١٧١٨:٠٥:٥٨٢٣:٣٢:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٢:٠٩١٢:١٤:٢٠١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٤:٤٣٢٣:٣١:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٣:٠٦١٢:١٤:١٠١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٣:٢٨٢٣:٣١:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اشنویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اشنویه شهر اشنویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اشنویه شهر اشنویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اشنویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشنویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اشنویه

اشنویه از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی است که در قسمت غربی این استان قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان اشنویه است. این شهر از غرب با کشور عراق، از جنوب با پیرانشهر، از شرق با نقده و از شمال با ارومیه هم‌مرز است

شهر اشنویه در ویکیپدیا

شهر اشنویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اشنویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اشنویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اشنویه بر روی نقشه

شهر اشنویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اشنویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اشنویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اشنویه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اشنویه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اشنویه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اشنویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اشنویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اشنویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اشنویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اشنویه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اشنویه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اشنویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اشنویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اشنویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشنویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اشنویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشنویه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشنویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اشنویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو