جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشرف آباد

حبلرود | فیروز کوه | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز اشرف آباد


اذان صبح: ٠٥:١٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٢١
اذان ظهر: ١٢:١٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٥٤

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشرف آباد (شهرستان فیروز کوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای اشرف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اشرف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مایكل جردن
قلب همان چیزی است كه خوب را از عالی جدا می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشرف آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشرف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٥:١٠١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:١٣٠٠:١١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٧:١٤١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١١:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٧:٠٤١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١١:٤٠١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٠:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٠:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٩:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٦:٣٠١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:١١١٢:٥٦:١٦١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٩:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٦:١٠١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٨:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٨:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٨:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٨:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٥:٥١١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٤٣٠٠:٠٧:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٥:٤٨١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٣٦٠٠:٠٧:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٢٨٠٠:٠٧:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٢٠٠٠:٠٧:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٧:٣٠١٢:٥٥:٤١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٤:١٢٠٠:٠٧:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:٠٤٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٥٦٠٠:٠٦:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٤٧٠٠:٠٦:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٤:١٤١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٦:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٥:٤١١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٢:٤٤١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:١٩٠٠:٠٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٩:٥٦٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٠٥:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٥٠٠٥:٥١:٢٠١٢:٥٥:٤٨٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٠٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٤٩٠٥:٥٠:٤١١٢:٥٥:٥٢٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٤٧٠٠:٠٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٥٠:٠٣١٢:٥٥:٥٦٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٠٥:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٩:٢٦١٢:٥٦:٠١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٠٥:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٤٨:٥٢١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٤:١٠٠٠:٠٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اشرف آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشرف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اشرف آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٣:١٨١٢:١١:٥٥١٧:٢٠:٥٣١٧:٤٠:١٤٢٣:٢٨:٣١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٢:٤٠١٢:١٢:٠٧١٧:٢١:٥٦١٧:٤١:١٤٢٣:٢٨:٤٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٢:٠٠١٢:١٢:١٨١٧:٢٢:٥٨١٧:٤٢:١٤٢٣:٢٩:٠١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠١:١٩١٢:١٢:٢٩١٧:٢٤:٠١١٧:٤٣:١٤٢٣:٢٩:١٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٠:٣٧١٢:١٢:٣٩١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٤:١٤٢٣:٢٩:٢٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٩:٥٢١٢:١٢:٤٧١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٥:١٤٢٣:٢٩:٤١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٩:٠٦١٢:١٢:٥٦١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٦:١٤٢٣:٢٩:٥٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٨:١٩١٢:١٣:٠٣١٧:٢٨:١١١٧:٤٧:١٤٢٣:٣٠:٠٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٧:٣٠١٢:١٣:٠٩١٧:٢٩:١٣١٧:٤٨:١٤٢٣:٣٠:١٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٦:٣٩١٢:١٣:١٥١٧:٣٠:١٥١٧:٤٩:١٣٢٣:٣٠:٢٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٥:٤٧١٢:١٣:١٩١٧:٣١:١٧١٧:٥٠:١٣٢٣:٣٠:٣١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٤:٥٣١٢:١٣:٢٣١٧:٣٢:١٩١٧:٥١:١٢٢٣:٣٠:٣٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٣:٥٨١٢:١٣:٢٦١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٢:١١٢٣:٣٠:٤٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٣:٠٢١٢:١٣:٢٩١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٣:١٠٢٣:٣٠:٥٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٢:٠٤١٢:١٣:٣٠١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٤:٠٩٢٣:٣٠:٥٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥١:٠٥١٢:١٣:٣١١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٥:٠٧٢٣:٣٠:٥٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٠:٠٥١٢:١٣:٣١١٧:٣٧:٢٤١٧:٥٦:٠٦٢٣:٣١:٠١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٩:٠٤١٢:١٣:٣٠١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٧:٠٤٢٣:٣١:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٨:٠١١٢:١٣:٢٩١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٨:٠٢٢٣:٣١:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٦:٥٧١٢:١٣:٢٦١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٠٠٢٣:٣١:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٥:٥٢١٢:١٣:٢٣١٧:٤١:٢٣١٧:٥٩:٥٧٢٣:٣١:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٤:٤٦١٢:١٣:٢٠١٧:٤٢:٢٣١٨:٠٠:٥٤٢٣:٣١:٠٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٣:٣٩١٢:١٣:١٦١٧:٤٣:٢٢١٨:٠١:٥١٢٣:٣١:٠١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٢:٣٠١٢:١٣:١١١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٢:٤٨٢٣:٣٠:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤١:٢١١٢:١٣:٠٥١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٤٥٢٣:٣٠:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٠:١١١٢:١٢:٥٩١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٤١٢٣:٣٠:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٨:٥٩١٢:١٢:٥٢١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٣٧٢٣:٣٠:٤٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٧:٤٧١٢:١٢:٤٤١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٣٠:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٦:٣٤١٢:١٢:٣٦١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:٢٨٢٣:٣٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اشرف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اشرف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اشرف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشرف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشرف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤١:٢١١٢:١٣:٠٥١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٤٥٢٣:٣٠:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٠:١١١٢:١٢:٥٩١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٤١٢٣:٣٠:٥٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٨:٥٩١٢:١٢:٥٢١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٣٧٢٣:٣٠:٤٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٧:٤٧١٢:١٢:٤٤١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٣٠:٣٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٦:٣٤١٢:١٢:٣٦١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:٢٨٢٣:٣٠:٣٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٥:٢٠١٢:١٢:٢٧١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٢٣٢٣:٣٠:٢٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٤:٠٥١٢:١٢:١٨١٧:٥١:٠١١٨:٠٩:١٨٢٣:٣٠:١٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٢:٥٠١٢:١٢:٠٨١٧:٥١:٥٧١٨:١٠:١٢٢٣:٣٠:٠٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣١:٣٣١٢:١١:٥٧١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:٠٧٢٣:٢٩:٥٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٠:١٦١٢:١١:٤٦١٧:٥٣:٤٨١٨:١٢:٠١٢٣:٢٩:٤٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٨:٥٨١٢:١١:٣٥١٧:٥٤:٤٣١٨:١٢:٥٥٢٣:٢٩:٣٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٧:٤٠١٢:١١:٢٣١٧:٥٥:٣٧١٨:١٣:٤٨٢٣:٢٩:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٦:٢٠١٢:١١:١٠١٧:٥٦:٣٢١٨:١٤:٤١٢٣:٢٩:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٥:٠١١٢:١٠:٥٧١٧:٥٧:٢٦١٨:١٥:٣٤٢٣:٢٩:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٣:٤٠١٢:١٠:٤٣١٧:٥٨:١٩١٨:١٦:٢٧٢٣:٢٨:٤٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٢:١٩١٢:١٠:٢٩١٧:٥٩:١٢١٨:١٧:١٩٢٣:٢٨:٣٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٠:٥٧١٢:١٠:١٥١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:١٢٢٣:٢٨:١٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٩:٣٥١٢:١٠:٠٠١٨:٠٠:٥٨١٨:١٩:٠٤٢٣:٢٨:٠٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٨:١٣١٢:٠٩:٤٥١٨:٠١:٥٠١٨:١٩:٥٦٢٣:٢٧:٤٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٦:٥٠١٢:٠٩:٣٠١٨:٠٢:٤٣١٨:٢٠:٤٧٢٣:٢٧:٣٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:٢٦١٢:٠٩:١٤١٨:٠٣:٣٥١٨:٢١:٣٩٢٣:٢٧:١٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٤:٠٣١٢:٠٨:٥٨١٨:٠٤:٢٦١٨:٢٢:٣٠٢٣:٢٦:٥٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٣٩١٢:٠٨:٤١١٨:٠٥:١٨١٨:٢٣:٢١٢٣:٢٦:٣٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١١:١٤١٢:٠٨:٢٥١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:١٣٢٣:٢٦:٢٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٩:٤٩١٢:٠٨:٠٨١٨:٠٧:٠٠١٨:٢٥:٠٤٢٣:٢٦:٠١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٨:٢٥١٢:٠٧:٥١١٨:٠٧:٥١١٨:٢٥:٥٥٢٣:٢٥:٤٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٧:٣٤١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٤٥٢٣:٢٥:٢٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٥:٣٤١٢:٠٧:١٦١٨:٠٩:٣٢١٨:٢٧:٣٦٢٣:٢٥:٠٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٤:٠٩١٢:٠٦:٥٩١٨:١٠:٢٣١٨:٢٨:٢٧٢٣:٢٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشرف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد روستای اشرف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد روستای اشرف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشرف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشرف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشرف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشرف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشرف آباد

روستای اشرف آباد بر روی نقشه

روستای اشرف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشرف آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اشرف آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اشرف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشرف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اشرف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشرف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشرف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشرف آباد
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اشرف آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشرف آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشرف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اشرف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو