جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اشرف آباد

حبلرود | فیروز کوه | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز اشرف آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٠:١١
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٣٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشرف آباد (شهرستان فیروز کوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای اشرف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اشرف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اشرف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

ویلیام شكسپیر
روزگار [ مانند ] دریایی است كه كشتی زندگی ما بر روی آن به طرف ساحل هدف می رود. این دریای بزرگ همیشه در [ حال ] جزر و مد است. اگر امروز آرام باشد، به طور حتم فردا طوفانی خواهد بود. بنابراین وقتی آرام است، [ باید ] فرصت را غنیمت شماریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشرف آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشرف آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اشرف آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٠٨٠٠:١٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥٢:٠٠٠٠:١٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٥٢٠٠:١٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٣٦١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٣:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٠:٢١١٢:٥٨:١٣١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٢٩٠٠:١٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٨:٠٠١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٢:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٧:٥٢١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:١٤٠٠:١٢:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٦:٣٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٠٧٠٠:١١:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٧:٢٦١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٠٠٠٠:١١:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٤:١٦١٢:٥٧:١٦١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٥٣٠٠:١١:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٧:٠٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٠:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٦٠٦:١١:٥٦١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٠:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٦:٤٧١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٠:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٠:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٦:٣١١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٩:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:١١٠٠:٠٩:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٦:١٧١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٩:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٦:١٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٠٨:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٨:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٥:٥١١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٢٩٠٠:٠٧:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٥:٤٨١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٢٢٠٠:٠٧:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠٧:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٥:٤١١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠٧:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٦:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٤٣٠٠:٠٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشرف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای اشرف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اشرف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اشرف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشرف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اشرف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای اشرف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اشرف آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اشرف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اشرف آباد روستای اشرف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اشرف آباد روستای اشرف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اشرف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اشرف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اشرف آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٤٧:٢٢١١:٥١:٥٤١٧:٥٥:٥٣١٨:١٣:٥٥٢٣:١٠:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٨:٠٨١١:٥١:٣٣١٧:٥٤:٢٥١٨:١٢:٢٧٢٣:٠٩:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٤٨:٥٤١١:٥١:١٢١٧:٥٢:٥٧١٨:١٠:٥٩٢٣:٠٩:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٩:٤٠١١:٥٠:٥٢١٧:٥١:٢٩١٨:٠٩:٣١٢٣:٠٩:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٠:٢٧١١:٥٠:٣١١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٨:٠٤٢٣:٠٨:٥٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥١:١٣١١:٥٠:١١١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٦:٣٦٢٣:٠٨:٣٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٢:٠٠١١:٤٩:٥٠١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٥:٠٩٢٣:٠٨:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٢:٤٧١١:٤٩:٣٠١٧:٤٥:٤١١٨:٠٣:٤٣٢٣:٠٧:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٣:٣٤١١:٤٩:١١١٧:٤٤:١٤١٨:٠٢:١٧٢٣:٠٧:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٤:٢١١١:٤٨:٥١١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٥١٢٣:٠٧:٢٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٥:٠٩١١:٤٨:٣٢١٧:٤١:٢٣١٧:٥٩:٢٦٢٣:٠٧:٠٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٥:٥٧١١:٤٨:١٣١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٨:٠١٢٣:٠٦:٤٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٦:٤٥١١:٤٧:٥٥١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٦:٣٦٢٣:٠٦:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٧:٣٣١١:٤٧:٣٧١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٥:١٣٢٣:٠٦:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٨:٢٢١١:٤٧:١٩١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٣:٤٩٢٣:٠٥:٥١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٩:١١١١:٤٧:٠١١٧:٣٤:٢٠١٧:٥٢:٢٧٢٣:٠٥:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٠:٠٠١١:٤٦:٤٥١٧:٣٢:٥٧١٧:٥١:٠٥٢٣:٠٥:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٠:٤٩١١:٤٦:٢٨١٧:٣١:٣٥١٧:٤٩:٤٣٢٣:٠٥:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠١:٣٩١١:٤٦:١٢١٧:٣٠:١٣١٧:٤٨:٢٣٢٣:٠٤:٤٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٢:٣٠١١:٤٥:٥٧١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٧:٠٣٢٣:٠٤:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٣:٢٠١١:٤٥:٤٢١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٥:٤٣٢٣:٠٤:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٤:١١١١:٤٥:٢٧١٧:٢٦:١٢١٧:٤٤:٢٥٢٣:٠٣:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٥:٠٣١١:٤٥:١٣١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٣:٠٧٢٣:٠٣:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٥:٥٤١١:٤٥:٠٠١٧:٢٣:٣٥١٧:٤١:٥٠٢٣:٠٣:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٦:٤٦١١:٤٤:٤٧١٧:٢٢:١٨١٧:٤٠:٣٥٢٣:٠٣:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:٣٩١١:٤٤:٣٥١٧:٢١:٠١١٧:٣٩:١٩٢٣:٠٢:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٣٢١١:٤٤:٢٤١٧:١٩:٤٦١٧:٣٨:٠٥٢٣:٠٢:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٩:٢٥١١:٤٤:١٣١٧:١٨:٣١١٧:٣٦:٥٢٢٣:٠٢:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٠:١٨١١:٤٤:٠٢١٧:١٧:١٧١٧:٣٥:٤٠٢٣:٠٢:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١١:١٢١١:٤٣:٥٣١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٢٩٢٣:٠٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اشرف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اشرف آباد روستای اشرف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اشرف آباد روستای اشرف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشرف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشرف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشرف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشرف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشرف آباد

روستای اشرف آباد بر روی نقشه

روستای اشرف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشرف آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اشرف آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای اشرف آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اشرف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اشرف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اشرف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشرف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشرف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اشرف آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشرف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشرف آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشرف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اشرف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اشرف آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اشرف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو