جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

چمزی | ملکشاهی | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز اشرف آباد طالقانی


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:١٠
اذان ظهر: ١٣:١٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:١٢
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٣٠

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی (شهرستان ملکشاهی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای اشرف آباد طالقانی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اشرف آباد طالقانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند، راضی می‌شود از بنده‌ای كه وقتی غذایی می‌خورد، او را سپاس می‌گوید و زمانی كه نوشیدنی می‌نوشد، او را مورد ستایش قرار دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشرف آباد طالقانی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد طالقانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد طالقانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد طالقانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢١:١٤٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٩:١٩١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢١:٥٥٠٠:٣٦:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٣٦:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٦:١٣١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٥:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٥:١٣١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٣٥:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٥:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٣:١٦١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٣٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣٢:١٩١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٣١٠٠:٣٤:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٤:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٣٤:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢٠:٠١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٣:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٩:٥٧٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣٣:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٩:٥٤٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٣٠٠٠:٣٣:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٩:٥٢٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٣:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٦:١٥١٣:١٩:٥٠٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٣:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٥:٢٨١٣:١٩:٤٩٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٣:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٩:٤٩٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٢:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٩:٤٩٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٣:١٥١٣:١٩:٥٠٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:١٣٠٠:٣٢:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٩:٥١٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣٢:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢١:٥٣١٣:١٩:٥٣٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٢:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢١:١٥١٣:١٩:٥٥٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٩:٥٨٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٢:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢٠:٠٢٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٩:٢٧١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣١:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٠:١٠٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٢٩٠٠:٣١:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣١:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤١:١٥٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٠:٢١٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد طالقانی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای اشرف آباد طالقانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای اشرف آباد طالقانی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشرف آباد طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥١:٠٨١٣:٢٦:١٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:٤٣:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥١:٤٩١٣:٢٥:٥٦١٩:٥٩:٣١٢٠:١٧:٤١٠٠:٤٢:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٢:٣٠١٣:٢٥:٤٠١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٢٦٠٠:٤٢:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٣:١١١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:١٠٠٠:٤٢:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٣:٥٢١٣:٢٥:٠٦١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٣:٥٣٠٠:٤٢:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٤:٣٣١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٣٥٠٠:٤٢:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٥:١٣١٣:٢٤:٣١١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:١٧٠٠:٤٢:٠٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٥:٥٤١٣:٢٤:١٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٤١:٥٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٦:٣٤١٣:٢٣:٥٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٤١:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٧:١٤١٣:٢٣:٣٦١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤١:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٧:٥٤١٣:٢٣:١٧١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٤١:١٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٦:٥٨:٣٥١٣:٢٢:٥٧١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٤١:٠٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٥٠٦:٥٩:١٥١٣:٢٢:٣٨١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:١٩٠٠:٤٠:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٦٠٦:٥٩:٥٤١٣:٢٢:١٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٥٨٠٠:٤٠:٣٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٠:٣٤١٣:٢١:٥٨١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٤٠:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠١:١٤١٣:٢١:٣٧١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:١٥٠٠:٤٠:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠١:٥٤١٣:٢١:١٧١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٢٠٠:٣٩:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٢:٣٣١٣:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٣٠٠٠:٣٩:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٣:١٣١٣:٢٠:٣٥١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٧٠٠:٣٩:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٣:٥٢١٣:٢٠:١٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٨:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٤:٣٢١٣:١٩:٥٣١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٢٢٠٠:٣٨:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٥:١١١٣:١٩:٣١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٥٨٠٠:٣٨:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٨٠٧:٠٥:٥١١٣:١٩:١٠١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٣٥٠٠:٣٨:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٦:٣١١٣:١٨:٤٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:١٢٠٠:٣٧:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٢٠٧:٠٧:١٠١٣:١٨:٢٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٤٩٠٠:٣٧:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٨٠٧:٠٧:٥٠١٣:١٨:٠٥١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٥٠٠:٣٧:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٨:٣٠١٣:١٧:٤٤١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٠٢٠٠:٣٦:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢١٠٧:٠٩:٠٩١٣:١٧:٢٢١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٣٩٠٠:٣٦:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٧٠٧:٠٩:٤٩١٣:١٧:٠١١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:١٦٠٠:٣٦:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١٠:٢٩١٣:١٦:٤٠١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:٥٢٠٠:٠٥:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١١:١٠١٢:١٦:١٨١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٨:٢٩٢٣:٣٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشرف آباد طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشرف آباد طالقانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشرف آباد طالقانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشرف آباد طالقانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشرف آباد طالقانی

روستای اشرف آباد طالقانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشرف آباد طالقانی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اشرف آباد طالقانی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشرف آباد طالقانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اشرف آباد طالقانی
زمان پخش اذان مستقیم به افق اشرف آباد طالقانی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشرف آباد طالقانی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اشرف آباد طالقانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو