جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

چمزی | ملکشاهی | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز اشرف آباد طالقانی

اذان صبح: ٠٥:٤١:٣١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٣٦
اذان ظهر: ١٢:١١:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٣٥:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٠٦

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی (شهرستان ملکشاهی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اشرف آباد طالقانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

ارد بزرگ
اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست جوانان پس از خود است. ورود جوانان به تدریج آرمانهای نو پدید می آورد و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی كند ناگریز نابود می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشرف آباد طالقانی

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد طالقانی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اشرف آباد طالقانی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد طالقانی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد طالقانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٤:٣٤١٣:٢٣:٤٤١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٢٩٠٠:٤٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٣:٢١١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:١٦٠٠:٤٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٢:٠٨١٣:٢٣:١٥١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٠٢٠٠:٤٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٥٠:٥٥١٣:٢٣:٠١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٣:٤٩٠٠:٣٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٩:٤٤١٣:٢٢:٤٨١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٣٦٠٠:٣٩:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٨:٣٣١٣:٢٢:٣٥١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٢٣٠٠:٣٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٢٢١٣:٢٢:٢٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:١٠٠٠:٣٨:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٦:١٣١٣:٢٢:١٠١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٦:٥٧٠٠:٣٨:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٥:٠٤١٣:٢١:٥٨١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٧:٤٤٠٠:٣٨:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٣:٥٦١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٣٢٠٠:٣٧:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٢:٤٩١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:١٩٠٠:٣٧:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤١:٤٣١٣:٢١:٢٥٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٣٧:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٠:٣٨١٣:٢١:١٥٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٦:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:١١٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٤٢٠٠:٣٦:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٠:٥٧٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٣٦:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٧:٢٨١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:١٨٠٠:٣٥:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٣٥:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٥:٢٦١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٥:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٤:٢٧١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٣:٢٩١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٤:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٢:٣٢١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٠:٤١١٣:٢٠:٠٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٣٤:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٩:٤٧١٣:٢٠:٠١٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٩:٥٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٩:٥٤٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٣:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٧:١٤١٣:١٩:٥٢٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٣٣:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٩:٥١٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٣:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٩:٤٩٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٤١٠٠:٣٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد طالقانی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد طالقانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای اشرف آباد طالقانی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشرف آباد طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اشرف آباد طالقانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای اشرف آباد طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اشرف آباد طالقانی

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اشرف آباد طالقانی روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اشرف آباد طالقانی روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اشرف آباد طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٠:٢٦١٢:٠٩:٢٤١٧:١٨:٠٦١٧:٣٧:٠٦٢٣:٢٧:٠٦
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠١:٢١١٢:٠٩:٤٠١٧:١٧:٤٤١٧:٣٦:٤٥٢٣:٢٧:١٨
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٢:١٥١٢:٠٩:٥٧١٧:١٧:٢٣١٧:٣٦:٢٦٢٣:٢٧:٣١
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٣:١٠١٢:١٠:١٤١٧:١٧:٠٣١٧:٣٦:٠٩٢٣:٢٧:٤٥
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٤:٠٤١٢:١٠:٣٢١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:٥٤٢٣:٢٨:٠٠
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٤:٥٨١٢:١٠:٥١١٧:١٦:٣١١٧:٣٥:٤٠٢٣:٢٨:١٥
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٥:٥١١٢:١١:١١١٧:١٦:١٧١٧:٣٥:٢٩٢٣:٢٨:٣١
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٦٠٧:٠٦:٤٤١٢:١١:٣١١٧:١٦:٠٥١٧:٣٥:١٩٢٣:٢٨:٤٨
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٧:٣٦١٢:١١:٥٢١٧:١٥:٥٥١٧:٣٥:١١٢٣:٢٩:٠٦
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٨:٢٨١٢:١٢:١٤١٧:١٥:٤٧١٧:٣٥:٠٤٢٣:٢٩:٢٤
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٩:٢٠١٢:١٢:٣٦١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:٠٠٢٣:٢٩:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١٠:١٠١٢:١٢:٥٩١٧:١٥:٣٦١٧:٣٤:٥٧٢٣:٣٠:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣١٠٧:١١:٠١١٢:١٣:٢٢١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٥٦٢٣:٣٠:٢٤
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٥٠٧:١١:٥٠١٢:١٣:٤٧١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٥٧٢٣:٣٠:٤٦
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٢:٣٩١٢:١٤:١١١٧:١٥:٣٤١٧:٣٥:٠٠٢٣:٣١:٠٨
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٣:٢٧١٢:١٤:٣٧١٧:١٥:٣٧١٧:٣٥:٠٤٢٣:٣١:٣١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٤:١٤١٢:١٥:٠٢١٧:١٥:٤٢١٧:٣٥:١٠٢٣:٣١:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٥:٠١١٢:١٥:٢٩١٧:١٥:٤٩١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٢:١٨
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١٥:٤٦١٢:١٥:٥٦١٧:١٥:٥٨١٧:٣٥:٢٨٢٣:٣٢:٤٣
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٨٠٧:١٦:٣١١٢:١٦:٢٣١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٤٠٢٣:٣٣:٠٨
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٧:١٤١٢:١٦:٥٠١٧:١٦:٢١١٧:٣٥:٥٣٢٣:٣٣:٣٤
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٧:٥٧١٢:١٧:١٨١٧:١٦:٣٥١٧:٣٦:٠٩٢٣:٣٤:٠٠
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٥٠٧:١٨:٣٨١٢:١٧:٤٧١٧:١٦:٥١١٧:٣٦:٢٥٢٣:٣٤:٢٧
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٣٠٧:١٩:١٨١٢:١٨:١٦١٧:١٧:٠٨١٧:٣٦:٤٤٢٣:٣٤:٥٤
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٠٠٧:١٩:٥٧١٢:١٨:٤٥١٧:١٧:٢٨١٧:٣٧:٠٤٢٣:٣٥:٢٢
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٥٠٧:٢٠:٣٥١٢:١٩:١٤١٧:١٧:٤٩١٧:٣٧:٢٦٢٣:٣٥:٥٠
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٠٠٧:٢١:١٢١٢:١٩:٤٣١٧:١٨:١٢١٧:٣٧:٤٩٢٣:٣٦:١٨
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٤٠٧:٢١:٤٧١٢:٢٠:١٣١٧:١٨:٣٧١٧:٣٨:١٤٢٣:٣٦:٤٧
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢٢:٢١١٢:٢٠:٤٣١٧:١٩:٠٣١٧:٣٨:٤١٢٣:٣٧:١٦
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٩٠٧:٢٢:٥٣١٢:٢١:١٢١٧:١٩:٣١١٧:٣٩:٠٨٢٣:٣٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشرف آباد طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اشرف آباد طالقانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشرف آباد طالقانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشرف آباد طالقانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشرف آباد طالقانی

روستای اشرف آباد طالقانی بر روی نقشه

روستای اشرف آباد طالقانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشرف آباد طالقانی
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اشرف آباد طالقانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اشرف آباد طالقانی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اشرف آباد طالقانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشرف آباد طالقانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو