جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

چمزی | ملکشاهی | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز اشرف آباد طالقانی


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:١٧
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی (شهرستان ملکشاهی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای اشرف آباد طالقانی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای اشرف آباد طالقانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
در طلب علم، شتاب كنید. پس (شنیدن) یك سخن راست (از شخص عالم) از دنیا و آن چه در آن است یعنی طلا و نقره بهتر است. (زیرا سخن او، راه سعادت را به انسان می‌آموزد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای اشرف آباد طالقانی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد طالقانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اشرف آباد طالقانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد طالقانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤١:٢٨١٣:٢١:٢٤٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:١٩٠٠:٣٧:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢١:١٤٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٩:١٩١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢١:٥٥٠٠:٣٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٣٦:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٦:١٣١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٥:١٣١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٣٥:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٣:١٦١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٣٤:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣٢:١٩١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٣١٠٠:٣٤:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٤:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٣٤:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢٠:٠١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٣:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٩:٥٧٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣٣:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٩:٥٤٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٣٠٠٠:٣٣:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٩:٥٢٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٣:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٦:١٥١٣:١٩:٥٠٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٣:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٥:٢٨١٣:١٩:٤٩٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٣:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٩:٤٩٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٢:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٩:٤٩٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٢:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٣:١٥١٣:١٩:٥٠٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:١٣٠٠:٣٢:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٩:٥١٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣٢:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢١:٥٣١٣:١٩:٥٣٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٢:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢١:١٥١٣:١٩:٥٥٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٢:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٩:٥٨٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٢:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢٠:٠٢٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٩:٢٧١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣١:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٠:١٠٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٢٩٠٠:٣١:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣١:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشرف آباد طالقانی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای اشرف آباد طالقانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای اشرف آباد طالقانی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اشرف آباد طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اشرف آباد طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اشرف آباد طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٩:١٩١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٣١:٥٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٢٠:١٢٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣١:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٨:١٦١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٣١:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣١:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٧:١٨١٣:٢٠:٢٨٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣١:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٦:٥٢١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣١:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٦:٢٧١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣١:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣١:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٥:٤٢١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣١:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٥:٢٢١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٣١:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٥:٠٣١٣:٢١:١٥٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٣١:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٤:٤٦١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٣١:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٤:٣١١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٣١:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٤:١٧١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٤٩:٣٤٠٠:٣٢:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٤:٠٥١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٣٢:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٣:٥٤١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥٠:٤١٠٠:٣٢:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:١٧٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٢:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:٣١:٣٠٢٠:٥١:٤٤٠٠:٣٢:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٣:٣١١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:١٤٠٠:٣٢:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:١٣:٢٧١٣:٢٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٦٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٣٢:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٣:٠٤٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:١٠٠٠:٣٢:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٣:١٦٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٢:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٠١٠٠:٣٣:٠٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٤:٠٤٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣٣:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١٣:٢٧١٣:٢٣:٥٤٢٠:٣٤:٢٦٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٣٣:٣٠
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١٣:٣١١٣:٢٤:٠٦٢٠:٣٤:٤٦٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٣٣:٤١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٤:١٩٢٠:٣٥:٠٥٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٣٣:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١٣:٤٤١٣:٢٤:٣٢٢٠:٣٥:٢٣٢٠:٥٥:٤٥٠٠:٣٤:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٣:٥٣١٣:٢٤:٤٥٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٦:٠٢٠٠:٣٤:١٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٤:٥٨٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٦:١٧٠٠:٣٤:٢٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٤:١٤١٣:٢٥:١١٢٠:٣٦:٠٨٢٠:٥٦:٣١٠٠:٣٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اشرف آباد طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی روستای اشرف آباد طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اشرف آباد طالقانی روستای اشرف آباد طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اشرف آباد طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اشرف آباد طالقانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اشرف آباد طالقانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اشرف آباد طالقانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اشرف آباد طالقانی

روستای اشرف آباد طالقانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اشرف آباد طالقانی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اشرف آباد طالقانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشرف آباد طالقانی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشرف آباد طالقانی
جدول اوقات شرعی امروز فردا اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشرف آباد طالقانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اشرف آباد طالقانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اشرف آباد طالقانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اشرف آباد طالقانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اشرف آباد طالقانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو