جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اشترینان

بروجرد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز اشترینان


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٤
اذان ظهر: ١٣:١٣:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٣:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٣

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اشترینان (شهرستان بروجرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر اشترینان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اشترینان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اشترینان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

مثل چینی
فتح ستارگانی كه هزاران فرسنگ با ما فاصله دارند با برداشتن اولین گام ممكن شده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اشترینان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اشترینان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشترینان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اشترینان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اشترینان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اشترینان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٥:٥٣١٣:١٥:٤٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:١٧٠٠:٣٢:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٥:٢٨١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٣١:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٣:٢٣١٣:١٥:١٣١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٣١:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٥:٠٠١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣١:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٠:٥٦١٣:١٤:٤٦١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٣٠:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٩:٤٣١٣:١٤:٣٣١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:١٩٠٠:٣٠:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٢٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٤:٢٠١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٣٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٧:٢١١٣:١٤:٠٨١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٦:١١١٣:١٣:٥٦١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٩:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٥:٠١١٣:١٣:٤٥١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٩:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٣:٥٣١٣:١٣:٣٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٨:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٣:٢٤١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٨:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣١:٣٩١٣:١٣:١٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٨:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٣:٠٤١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٨:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٢:٥٥١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٧:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٢:٤٧١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٧:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٧:٢١١٣:١٢:٣٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٧:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٢:٣١١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٦:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٥:١٩١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥٧٠٠:٢٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٤:١٩١٣:١٢:١٨٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٦:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٣:٢١١٣:١٢:١٢٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٢٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢١:٢٨١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢٠:٣٣١٣:١١:٥٩٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٩:٣٩١٣:١١:٥٥٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٥:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٨:٤٧١٣:١١:٥٣٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٧:٥٦١٣:١١:٥٠٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٤:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٧:٠٦١٣:١١:٤٩٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٤:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٦:١٨١٣:١١:٤٨٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اشترینان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اشترینان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اشترینان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اشترینان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اشترینان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اشترینان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشترینان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اشترینان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اشترینان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اشترینان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اشترینان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اشترینان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشترینان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اشترینان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اشترینان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اشترینان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اشترینان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٢:٠٤٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٣:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٢:٠٩٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٣:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٢:١٤٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٣:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٨:١٩١٣:١٢:١٩٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٣:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٢:٢٥٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٣:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٢:٣٢٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٣:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٦:٥٦١٣:١٢:٣٩٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٣:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٦:٣٢١٣:١٢:٤٧٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٣:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٢:٥٥٢٠:١٩:٥٨٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٣:٠٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٣:٠٣٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٢٣:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٣:١٢٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٢٧٠٠:٢٣:٠٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٥:١٠١٣:١٣:٢١٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٢٣:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٤:٥٣١٣:١٣:٣٠٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٢:٤١٠٠:٢٣:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٣:٤٠٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:١٧٠٠:٢٣:١٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠٤:٢٤١٣:١٣:٥٠٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٥٢٠٠:٢٣:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٤:١٣١٣:١٤:٠١٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٢٣:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٤:١٢٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٢٣:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٣:٥٤١٣:١٤:٢٣٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٢٣:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٤:٣٤٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٦:٠١٠٠:٢٣:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٣:٤١١٣:١٤:٤٦٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٢٣:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٣:٣٧١٣:١٤:٥٨٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٢٤:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٣:٣٥١٣:١٥:١٠٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٢٤:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٣:٣٤١٣:١٥:٢٢٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٢٤:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٣:٣٥١٣:١٥:٣٥٢٠:٢٧:٤١٢٠:٤٨:١٥٠٠:٢٤:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٣:٣٧١٣:١٥:٤٨٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٢٤:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٦:٠٣:٤١١٣:١٦:٠٠٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٢٤:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٣:٤٧١٣:١٦:١٣٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:١٩٠٠:٢٥:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٦:٢٦٢٠:٢٩:٠٢٢٠:٤٩:٣٨٠٠:٢٥:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٦:٣٩٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٢٥:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠٤:١٢١٣:١٦:٥٣٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:١١٠٠:٢٥:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٤:٢٣١٣:١٧:٠٦٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٢٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اشترینان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اشترینان شهر اشترینان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اشترینان شهر اشترینان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اشترینان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اشترینان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اشترینان

اشترینان یکی از شهرهای استان لرستان در ایران است. این شهر در شهرستان بروجرد و در ۱۵ کیلومتری شمال شهر بروجرد و در سر راه بروجرد – ملایر – نهاوند قرار دارد. این شهر مرکز سیلاخور بالاست و آب و هوای سرد کوهستانی دارد

شهر اشترینان در ویکیپدیا

شهر اشترینان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اشترینان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اشترینان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اشترینان بر روی نقشه

شهر اشترینان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اشترینان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اشترینان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اشترینان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اشترینان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اشترینان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اشترینان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اشترینان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اشترینان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اشترینان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اشترینان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اشترینان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اشترینان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اشترینان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اشترینان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اشترینان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اشترینان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اشترینان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو