جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسکو

اسکو | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز اسکو


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٥٠:٥٦
اذان مغرب: ٢١:١٣:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٣١

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسکو (شهرستان اسکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر اسکو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر اسکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
مال و فرزندان، كِشتگاه دنیاست و عمل صالح، محصولی از كِشتگاه دنیا برای آخرت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسکو

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسکو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسکو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسکو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٦:٣٧١٣:٢٣:٢٦٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٣٥:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٣:١٧٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٥:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٣:٠٨٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٤:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٣٢:٥٤١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٩٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٢:٥١٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٣:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٨:١١١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٣:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢٢:٢٣٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٢:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢٢:١٧٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٢:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٣٢:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٢:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٢:٤٥١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٣١:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٣:١٨٠٠:٣١:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٧٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣١:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٩:٤٤١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٥:١٣٠٠:٣١:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٨:٤٧١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٠:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٧:٥١١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٣٠:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٦:٥٦١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٣٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٦:٠٣١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٣٠:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٥:١٢١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٠:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٤:٢٢١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٢٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:١٣:٣٤١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٤٥٠٠:٢٩:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٣١٠٦:١٢:٤٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٢٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٢١٠٦:١٢:٠٢١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٢٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:١٢٠٦:١١:١٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٤:٢٧٠٠:٢٩:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٠٥٠٦:١٠:٣٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٥:١٩٠٠:٢٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٩:٥٦١٣:٢٢:١٣٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٦:١١٠٠:٢٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٢٢:١٩٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٧:٠٣٠٠:٢٨:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکو

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اسکو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اسکو

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اسکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اسکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اسکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسکو

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٠٠٦:١٠:٢٧١٣:٢٢:١٠٢٠:٣٤:٢٠٢٠:٥٥:٣٢٠٠:٢٩:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٩:٤٧١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٥:٠٨٢٠:٥٦:٢٤٠٠:٢٨:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠٩:٠٩١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣٥:٥٦٢٠:٥٧:١٤٠٠:٢٨:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٨:٣٢١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٨:٠٥٠٠:٢٨:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٧:٥٧١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٧:٣٠٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٨:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٨٠٦:٠٧:٢٤١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٢٨:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٦:٥٣١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٩:٠٠٢١:٠٠:٣٠٠٠:٢٨:٣١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٢٠٦:٠٦:٢٣١٣:٢٢:٥٣٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠١:١٧٠٠:٢٨:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٣٠٦:٠٥:٥٦١٣:٢٣:٠١٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠٢:٠٣٠٠:٢٨:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٦٠٦:٠٥:٣٠١٣:٢٣:٠٩٢٠:٤١:٠٩٢١:٠٢:٤٨٠٠:٢٨:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤١٠٦:٠٥:٠٦١٣:٢٣:١٨٢٠:٤١:٥١٢١:٠٣:٣١٠٠:٢٨:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠٤:٤٣١٣:٢٣:٢٨٢٠:٤٢:٣١٢١:٠٤:١٤٠٠:٢٨:٢٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٩٠٦:٠٤:٢٣١٣:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:١٠٢١:٠٤:٥٦٠٠:٢٨:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٢٠٦:٠٤:٠٤١٣:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٤٨٢١:٠٥:٣٦٠٠:٢٨:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٨٠٦:٠٣:٤٧١٣:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:٢٥٢١:٠٦:١٥٠٠:٢٨:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٦٠٦:٠٣:٣٢١٣:٢٤:٠٩٢٠:٤٥:٠١٢١:٠٦:٥٣٠٠:٢٨:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٦٠٦:٠٣:١٩١٣:٢٤:٢٠٢٠:٤٥:٣٥٢١:٠٧:٢٩٠٠:٢٨:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:٢٤:٣١٢٠:٤٦:٠٨٢١:٠٨:٠٤٠٠:٢٨:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٦٠٦:٠٢:٥٨١٣:٢٤:٤٣٢٠:٤٦:٤٠٢١:٠٨:٣٨٠٠:٢٨:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٤٠٦:٠٢:٥٠١٣:٢٤:٥٥٢٠:٤٧:١١٢١:٠٩:١٠٠٠:٢٨:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٦٠٦:٠٢:٤٤١٣:٢٥:٠٧٢٠:٤٧:٤٠٢١:٠٩:٤١٠٠:٢٩:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٠٠٦:٠٢:٣٩١٣:٢٥:١٩٢٠:٤٨:٠٨٢١:١٠:١٠٠٠:٢٩:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٦:٠٢:٣٧١٣:٢٥:٣١٢٠:٤٨:٣٤٢١:١٠:٣٧٠٠:٢٩:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٦:٠٢:٣٦١٣:٢٥:٤٤٢٠:٤٨:٥٩٢١:١١:٠٣٠٠:٢٩:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:٢٥:٥٧٢٠:٤٩:٢٢٢١:١١:٢٧٠٠:٢٩:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٥٠٦:٠٢:٤٠١٣:٢٦:٠٩٢٠:٤٩:٤٤٢١:١١:٥٠٠٠:٢٩:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٤٠٦:٠٢:٤٤١٣:٢٦:٢٢٢٠:٥٠:٠٥٢١:١٢:١١٠٠:٢٩:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٥٠٦:٠٢:٥٠١٣:٢٦:٣٥٢٠:٥٠:٢٣٢١:١٢:٣٠٠٠:٣٠:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٦:٠٢:٥٨١٣:٢٦:٤٨٢٠:٥٠:٤٠٢١:١٢:٤٧٠٠:٣٠:١٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٦:٠٣:٠٨١٣:٢٧:٠١٢٠:٥٠:٥٦٢١:١٣:٠٣٠٠:٣٠:٣١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٦٠٦:٠٣:١٩١٣:٢٧:١٤٢٠:٥١:١٠٢١:١٣:١٧٠٠:٣٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسکو شهر اسکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسکو شهر اسکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر اسکو

شهرستان اسکو یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. مرکز این شهرستان شهر اسکو می‌باشد. این شهر در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب تبریز واقع شده‌است

شهر اسکو در ویکیپدیا

شهر اسکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسکو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسکو
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر اسکو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر اسکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسکو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسکو
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسکو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسکو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسکو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسکو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسکو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسکو
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسکو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو