جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسکو

اسکو | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز اسکو


اذان صبح: ٠٥:٤٠:١٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٥١:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٥٨

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسکو (شهرستان اسکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر اسکو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فارسی
دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسکو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسکو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسکو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسکو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٣:١٧٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٥:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٣:٠٨٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٣٢:٥٤١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٤:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٩٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٢:٥١٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٤:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٣:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٣:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٨:١١١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٣:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢٢:٢٣٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢٢:١٧٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٢:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٣٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٢:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٢:٤٥١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٣١:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٣:١٨٠٠:٣١:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٧٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣١:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٩:٤٤١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٥:١٣٠٠:٣١:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٨:٤٧١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٠:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٧:٥١١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٣٠:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٦:٥٦١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٣٠:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٦:٠٣١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٣٠:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٥:١٢١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٠:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٤:٢٢١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٢٩:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:١٣:٣٤١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٤٥٠٠:٢٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٣١٠٦:١٢:٤٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٢٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٢١٠٦:١٢:٠٢١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٢٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:١٢٠٦:١١:١٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٤:٢٧٠٠:٢٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٠٥٠٦:١٠:٣٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٥:١٩٠٠:٢٩:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٩:٥٦١٣:٢٢:١٣٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٦:١١٠٠:٢٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٢٢:١٩٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٧:٠٣٠٠:٢٨:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠٨:٤١١٣:٢٢:٢٤٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٥٣٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسکو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسکو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسکو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٤٧:١٢١٣:٢٨:١٥٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٤١:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٨:٠٤١٣:٢٧:٥٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٤١:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:١١٠٠:٤١:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٩:٤٧١٣:٢٧:٢٦٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٤١:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٥٠:٣٨١٣:٢٧:٠٩٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:١٥٠٠:٤١:٢٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٥١:٣٠١٣:٢٦:٥٢٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٤١:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٥٢:٢١١٣:٢٦:٣٤٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:١٧٠٠:٤١:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٥٣:١٣١٣:٢٦:١٦١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٤٧٠٠:٤٠:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٤:٠٤١٣:٢٥:٥٧١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١٧٠٠:٤٠:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٤:٥٥١٣:٢٥:٣٩١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٤٦٠٠:٤٠:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٥:٤٦١٣:٢٥:٢٠١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٤٠:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥٦:٣٧١٣:٢٥:٠٠١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٤٣٠٠:٤٠:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٧:٢٨١٣:٢٤:٤١١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:١١٠٠:٤٠:٠٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٨:١٩١٣:٢٤:٢١١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٣٩:٤٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٩:١٠١٣:٢٤:٠١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٣٩:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٧:٠٠:٠١١٣:٢٣:٤٠١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣٩:١٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٧:٠٠:٥٢١٣:٢٣:٢٠١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٣٩:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٧:٠١:٤٣١٣:٢٢:٥٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٣٨:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٢:٣٣١٣:٢٢:٣٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٥١٠٠:٣٨:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٣:٢٤١٣:٢٢:١٧١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:١٧٠٠:٣٨:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٤:١٥١٣:٢١:٥٦١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٤٢٠٠:٣٨:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٥:٠٥١٣:٢١:٣٤١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٠٨٠٠:٣٧:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٥:٥٦١٣:٢١:١٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٣٠٠:٣٧:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٦:٤٧١٣:٢٠:٥١١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٥٩٠٠:٣٧:١٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٧:٣٨١٣:٢٠:٣٠١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٢٤٠٠:٣٦:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢٠:٠٨١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٤٩٠٠:٣٦:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٩:٢٠١٣:١٩:٤٧١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:١٤٠٠:٣٦:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١١٠٧:١٠:١١١٣:١٩:٢٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٤٠٠٠:٣٦:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:١١:٠٢١٣:١٩:٠٤١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٠٥٠٠:٣٥:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١١:٥٣١٣:١٨:٤٣١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٥:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٢:٤٥١٢:١٨:٢١١٨:٢٣:٢١١٨:٤١:٥٦٢٣:٣٥:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسکو شهر اسکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسکو شهر اسکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسکو

شهرستان اسکو یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. مرکز این شهرستان شهر اسکو می‌باشد. این شهر در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب تبریز واقع شده‌است

شهر اسکو در ویکیپدیا

شهر اسکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسکو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسکو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسکو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اسکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسکو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسکو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسکو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسکو
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسکو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسکو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسکو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسکو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اسکو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو