جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسکندری

چرام | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز اسکندری


اذان صبح: ٠٥:١٦:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٤٢
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٠٨
نیمه شب: ٢٣:١٢:١٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسکندری (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای اسکندری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اسکندری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسکندری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
شما بزرگتر می شوید، ولی ناگزیر، خردمندتر نمی شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسکندری

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسکندری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسکندری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسکندری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسکندری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسکندری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٤:٥١١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢١:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢١:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٤:٢٥١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢١:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٤:١٧١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٠:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٤:١٠١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢٠:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢١:١٥١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٠:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٠:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٩:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٧٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٩:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٩:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٩:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٣:٣٢١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٩:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٣:٣٠١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:١٥٠٠:١٨:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٨:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٤:١١١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٤٠٠٠:١٨:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:١١٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٨:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٢:١٢١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٨:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٧٠٦:١١:٣٥١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٨:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥١٠٠:١٧:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:١٢٠٠:١٧:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٧:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٧:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:١٢٠٠:١٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٥١٠٠:١٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکندری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکندری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکندری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکندری

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اسکندری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسکندری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکندری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اسکندری

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسکندری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اسکندری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اسکندری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسکندری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکندری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسکندری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسکندری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکندری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسکندری

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٨:٥١١١:٥٣:٠٤١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٥:٢٥٢٣:١١:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٩:٤٢١١:٥٣:٢٠١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٥:٠٨٢٣:١٢:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٠:٣٣١١:٥٣:٣٧١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٤:٥٤٢٣:١٢:٢٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤١:٢٤١١:٥٣:٥٥١٧:٠٦:١٢١٧:٢٤:٤١٢٣:١٢:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٢:١٤١١:٥٤:١٣١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٤:٢٩٢٣:١٢:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٣:٠٤١١:٥٤:٣٢١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٢٠٢٣:١٣:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٣:٥٤١١:٥٤:٥٢١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٤:١٢٢٣:١٣:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٤:٤٤١١:٥٥:١٣١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٠٦٢٣:١٣:٤٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٥:٣٣١١:٥٥:٣٤١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٤:٠١٢٣:١٤:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٦:٢٢١١:٥٥:٥٦١٧:٠٥:١٩١٧:٢٣:٥٨٢٣:١٤:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٧:١١١١:٥٦:١٩١٧:٠٥:١٦١٧:٢٣:٥٧٢٣:١٤:٤٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٧:٥٩١١:٥٦:٤٢١٧:٠٥:١٥١٧:٢٣:٥٧٢٣:١٥:٠٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٨:٤٦١١:٥٧:٠٦١٧:٠٥:١٥١٧:٢٤:٠٠٢٣:١٥:٢٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٩:٣٣١١:٥٧:٣٠١٧:٠٥:١٨١٧:٢٤:٠٣٢٣:١٥:٤٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٠:١٩١١:٥٧:٥٥١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٤:٠٩٢٣:١٦:٠٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥١:٠٥١١:٥٨:٢٠١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:١٦٢٣:١٦:٣١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥١:٤٩١١:٥٨:٤٦١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٤:٢٥٢٣:١٦:٥٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٢:٣٣١١:٥٩:١٣١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٤:٣٥٢٣:١٧:١٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٣:١٧١١:٥٩:٣٩١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٤٧٢٣:١٧:٤٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٣:٥٩١٢:٠٠:٠٧١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٥:٠١٢٣:١٨:١٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٤:٤١١٢:٠٠:٣٤١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٥:١٦٢٣:١٨:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٥:٢١١٢:٠١:٠٢١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٥:٣٢٢٣:١٩:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٦:٠١١٢:٠١:٣٠١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:٥١٢٣:١٩:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٦:٣٩١٢:٠١:٥٩١٧:٠٧:١٥١٧:٢٦:١٠٢٣:١٩:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٧:١٧١٢:٠٢:٢٨١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٦:٣٢٢٣:٢٠:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٧:٥٤١٢:٠٢:٥٧١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٦:٥٤٢٣:٢٠:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٨:٢٩١٢:٠٣:٢٦١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٧:١٩٢٣:٢١:٢١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٩:٠٣١٢:٠٣:٥٦١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٧:٤٤٢٣:٢١:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٩:٣٦١٢:٠٤:٢٦١٧:٠٩:١٤١٧:٢٨:١١٢٣:٢٢:١٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠٤:٥٥١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسکندری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسکندری روستای اسکندری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسکندری روستای اسکندری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسکندری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکندری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسکندری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسکندری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسکندری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسکندری

روستای اسکندری بر روی نقشه

روستای اسکندری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسکندری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسکندری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسکندری
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اسکندری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اسکندری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسکندری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسکندری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسکندری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسکندری
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اسکندری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسکندری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسکندری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسکندری
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسکندری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسکندری
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسکندری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسکندری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو