جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسکندری

چرام | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز اسکندری

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٠٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسکندری (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای اسکندری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسکندری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسکندری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ج. ك. چسترتن
راه عشق ورزیدن به چیزی، این است كه بدانیم شاید از دست‌مان برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسکندری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسکندری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسکندری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسکندری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسکندری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسکندری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٧:٢١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥١:٥٤٠٠:٢٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٧:٠٧١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٣٥٠٠:٢٥:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٨:٣٢١٣:٠٦:٥٣١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٥:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٧:٢٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٥٦٠٠:٢٤:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٦:٢٠١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٦:١٢١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٨٠٠:٢٤:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٤:١٠١٣:٠٦:٠٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٥:٤٧١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٣:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٥:٣٦١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢٣:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣١:٠١١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٢:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٥:١٣١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٤٥٠٠:٢٢:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٢:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٢:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢١:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢١:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢١:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٤:١٨١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢١:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٤:١٠١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٠:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٠:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٠:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٠:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٩:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٧:١٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٩:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٣:٣٠١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٨:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٤:٢١١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٣٠٠٠:١٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسکندری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسکندری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسکندری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکندری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسکندری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسکندری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکندری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسکندری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسکندری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسکندری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسکندری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسکندری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکندری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسکندری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اسکندری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکندری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسکندری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسکندری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسکندری روستای اسکندری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسکندری روستای اسکندری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسکندری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکندری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسکندری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکندری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکندری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسکندری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢١:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:١١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢١:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢١:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:١١٠٠:٢١:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٢:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:١١١٣:١٠:٠٣٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٢:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٠:١٥٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٢:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٠:٢٧٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٢:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٧:١٢١٣:١٠:٣٩٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٣:٠١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٠:٥١٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٣:١٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٧:٥٨١٣:١١:٠٣٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٣:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:٢٢١٣:١١:١٤٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٣:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:١١:٢٥٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٤:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:١٣١٣:١١:٣٥٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٤:١٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:١١:٤٦٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٤:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٠:٠٧١٣:١١:٥٦٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٤:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١٠:٣٥١٣:١٢:٠٥٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٤:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١١:٠٤١٣:١٢:١٤٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٥:١٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١١:٣٤١٣:١٢:٢٣٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٥:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٢:٠٤١٣:١٢:٣١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٥:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٢:٣٥١٣:١٢:٣٩٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٥:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٣:٠٧١٣:١٢:٤٧٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٦:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٣٩١٣:١٢:٥٤٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٦:٢٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٤:١١١٣:١٣:٠١٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٦:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٤:٤٥١٣:١٣:٠٧٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٦:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٥:١٨١٣:١٣:١٢٢٠:١٠:٥٠٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٧:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٥:٥٢١٣:١٣:١٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٧:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٦:٢٧١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٧:٢٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٧:٠٢١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٧:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٧:٣٧١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٧:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٨:١٣١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسکندری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسکندری روستای اسکندری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسکندری روستای اسکندری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسکندری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکندری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسکندری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسکندری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسکندری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسکندری

روستای اسکندری بر روی نقشه

روستای اسکندری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسکندری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسکندری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسکندری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسکندری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اسکندری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسکندری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسکندری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسکندری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسکندری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسکندری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اسکندری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسکندری
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسکندری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسکندری
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسکندری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسکندری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسکندری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسکندری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسکندری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو