جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسکل آباد

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسکل آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٣٠:١٥
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٠٢:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٤١

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسکل آباد (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر اسکل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر اسکل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسکل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

بریگام یانگ
ما هرگز نباید به خودمان اجازه‌ی انجام كارهایی را بدهیم كه هیچ‌گاه دوست نداریم فرزندانمان انجام بدهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسکل آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسکل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسکل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسکل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥١:١٣١٢:٢٤:٤١١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٠٢٢٣:٤٣:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٤:٣٢١٨:٥٩:١٠١٩:١٦:٤٠٢٣:٤٢:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٤:٢٢١٨:٥٩:٤٥١٩:١٧:١٨٢٣:٤٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٨:٣٠١٢:٢٤:١٤١٩:٠٠:٢١١٩:١٧:٥٦٢٣:٤٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٧:٣٨١٢:٢٤:٠٥١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:٣٤٢٣:٤٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٣:٥٨١٩:٠١:٣٣١٩:١٩:١٢٢٣:٤١:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٥:٥٥١٢:٢٣:٥٠١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:٥٠٢٣:٤١:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:٢٩٢٣:٤١:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٤:١٦١٢:٢٣:٣٧١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٠٧٢٣:٤١:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٣:٢٩١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:٤٦٢٣:٤١:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٤:٣٤١٩:٢٢:٢٤٢٣:٤٠:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤١:٥٦١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٠:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤١:١٢١٢:٢٣:١٨١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:٤٢٢٣:٤٠:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٣:١٥١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٢٠٢٣:٤٠:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٩:٤٦١٢:٢٣:١٢١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٥٩٢٣:٤٠:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٣:١٠١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:٣٨٢٣:٣٩:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٨:٢٤١٢:٢٣:٠٨١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:١٧٢٣:٣٩:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٣:٠٧١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٥٥٢٣:٣٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٧:٣٤٢٣:٣٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٦:٣١١٢:٢٣:٠٦١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:١٢٢٣:٣٩:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢٣:٠٧١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٥١٢٣:٣٩:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٣:٠٨١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٢٩٢٣:٣٩:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٤:٥٠١٢:٢٣:١٠١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٠٧٢٣:٣٩:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٣:١٣١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:٤٥٢٣:٣٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٣:١٥١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٢٣٢٣:٣٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣٣:٢٠١٢:٢٣:١٩١٩:١٣:٣٦١٩:٣٢:٠٠٢٣:٣٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٣٢:٥٢١٢:٢٣:٢٣١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٣٧٢٣:٣٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٢:٢٦١٢:٢٣:٢٨١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:١٤٢٣:٣٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٢:٠١١٢:٢٣:٣٣١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٥١٢٣:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکل آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر اسکل آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر اسکل آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٣:٣٢١٢:٣٢:٢١١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:٢١٢٣:٥٣:٠٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٢:٢٣١٢:٣٢:٠٣١٨:٤٢:٠٩١٨:٥٨:٥٥٢٣:٥٢:٤٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢١:١٤١٢:٣١:٤٥١٨:٤٢:٤٢١٨:٥٩:٢٩٢٣:٥٢:٢٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٠:٠٤١٢:٣١:٢٧١٨:٤٣:١٦١٩:٠٠:٠٣٢٣:٥٢:٠٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٠:٥٧٠٦:١٨:٥٥١٢:٣١:٠٩١٨:٤٣:٤٩١٩:٠٠:٣٧٢٣:٥١:٤٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٩:٤١٠٦:١٧:٤٦١٢:٣٠:٥١١٨:٤٤:٢٢١٩:٠١:١١٢٣:٥١:٢٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٦:٣٧١٢:٣٠:٣٣١٨:٤٤:٥٥١٩:٠١:٤٥٢٣:٥١:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٥:٢٩١٢:٣٠:١٥١٨:٤٥:٢٩١٩:٠٢:٢٠٢٣:٥٠:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٤:٢٠١٢:٢٩:٥٨١٨:٤٦:٠٢١٩:٠٢:٥٤٢٣:٥٠:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٣:١٢١٢:٢٩:٤٠١٨:٤٦:٣٥١٩:٠٣:٢٨٢٣:٤٩:٥٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٢:٠٤١٢:٢٩:٢٣١٨:٤٧:٠٨١٩:٠٤:٠٢٢٣:٤٩:٣٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٠:٥٧١٢:٢٩:٠٦١٨:٤٧:٤١١٩:٠٤:٣٧٢٣:٤٩:١٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٠٩:٥٠١٢:٢٨:٤٩١٨:٤٨:١٥١٩:٠٥:١١٢٣:٤٨:٥٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٠٨:٤٣١٢:٢٨:٣٢١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٥:٤٦٢٣:٤٨:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٢٨:١٦١٨:٤٩:٢١١٩:٠٦:٢١٢٣:٤٨:١٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٦:٣١١٢:٢٨:٠٠١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٦:٥٦٢٣:٤٧:٥٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٥:٢٥١٢:٢٧:٤٤١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٧:٣١٢٣:٤٧:٣١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٤:٢٠١٢:٢٧:٢٨١٨:٥١:٠٢١٩:٠٨:٠٦٢٣:٤٧:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٣:١٦١٢:٢٧:١٣١٨:٥١:٣٦١٩:٠٨:٤٢٢٣:٤٦:٥٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٢:١٢١٢:٢٦:٥٨١٨:٥٢:١٠١٩:٠٩:١٨٢٣:٤٦:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠١:٠٩١٢:٢٦:٤٤١٨:٥٢:٤٥١٩:٠٩:٥٣٢٣:٤٦:١١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٠:٠٦١٢:٢٦:٣٠١٨:٥٣:١٩١٩:١٠:٢٩٢٣:٤٥:٥١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٢٣٠٥:٥٩:٠٤١٢:٢٦:١٦١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:٠٦٢٣:٤٥:٣٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٨:٠٣١٢:٢٦:٠٢١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٤٢٢٣:٤٥:١٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٧:٠٢١٢:٢٥:٥٠١٨:٥٥:٠٣١٩:١٢:١٩٢٣:٤٤:٥٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٦:٠٢١٢:٢٥:٣٧١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٥٥٢٣:٤٤:٣٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٥:٠٣١٢:٢٥:٢٥١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:٣٢٢٣:٤٤:١٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٤:٠٤١٢:٢٥:١٣١٨:٥٦:٤٨١٩:١٤:١٠٢٣:٤٤:٠٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٣:٠٧١٢:٢٥:٠٢١٨:٥٧:٢٣١٩:١٤:٤٧٢٣:٤٣:٤٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٢:١٠١٢:٢٤:٥٢١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٢٤٢٣:٤٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر اسکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر اسکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسکل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اسکل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اسکل آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٣٠:٢٩١١:٣٤:٠٨١٧:٣٨:١٤١٧:٥٤:٥٧٢٣:٢٥:١٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٧٠٦:٢٩:٢٠١٢:٣٣:٥١١٨:٣٨:٤٨١٨:٥٥:٣١٢٣:٥٤:٥١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٢٨:١٠١٢:٣٣:٣٣١٨:٣٩:٢٢١٨:٥٦:٠٥٢٣:٥٤:٣١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٢٧:٠١١٢:٣٣:١٥١٨:٣٩:٥٥١٨:٥٦:٣٩٢٣:٥٤:١١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٥:٥١١٢:٣٢:٥٧١٨:٤٠:٢٩١٨:٥٧:١٣٢٣:٥٣:٥٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٤:٤٢١٢:٣٢:٣٩١٨:٤١:٠٢١٨:٥٧:٤٧٢٣:٥٣:٣٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٣:٣٢١٢:٣٢:٢١١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:٢١٢٣:٥٣:٠٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٢:٢٣١٢:٣٢:٠٣١٨:٤٢:٠٩١٨:٥٨:٥٥٢٣:٥٢:٤٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢١:١٤١٢:٣١:٤٥١٨:٤٢:٤٢١٨:٥٩:٢٩٢٣:٥٢:٢٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٠:٠٤١٢:٣١:٢٧١٨:٤٣:١٦١٩:٠٠:٠٣٢٣:٥٢:٠٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:١٨:٥٥١٢:٣١:٠٩١٨:٤٣:٤٩١٩:٠٠:٣٧٢٣:٥١:٤٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:١٧:٤٦١٢:٣٠:٥١١٨:٤٤:٢٢١٩:٠١:١١٢٣:٥١:٢٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٦:٣٧١٢:٣٠:٣٣١٨:٤٤:٥٥١٩:٠١:٤٥٢٣:٥١:٠٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٥:٢٩١٢:٣٠:١٥١٨:٤٥:٢٩١٩:٠٢:٢٠٢٣:٥٠:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٤:٢٠١٢:٢٩:٥٨١٨:٤٦:٠٢١٩:٠٢:٥٤٢٣:٥٠:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٣:١٢١٢:٢٩:٤٠١٨:٤٦:٣٥١٩:٠٣:٢٨٢٣:٤٩:٥٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٢:٠٤١٢:٢٩:٢٣١٨:٤٧:٠٨١٩:٠٤:٠٢٢٣:٤٩:٣٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٠:٥٧١٢:٢٩:٠٦١٨:٤٧:٤١١٩:٠٤:٣٧٢٣:٤٩:١٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٠٩:٥٠١٢:٢٨:٤٩١٨:٤٨:١٥١٩:٠٥:١١٢٣:٤٨:٥٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٠٨:٤٣١٢:٢٨:٣٢١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٥:٤٦٢٣:٤٨:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٢٨:١٦١٨:٤٩:٢١١٩:٠٦:٢١٢٣:٤٨:١٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٦:٣١١٢:٢٨:٠٠١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٦:٥٦٢٣:٤٧:٥٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٥:٢٥١٢:٢٧:٤٤١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٧:٣١٢٣:٤٧:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٤:٢٠١٢:٢٧:٢٨١٨:٥١:٠٢١٩:٠٨:٠٦٢٣:٤٧:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٣:١٦١٢:٢٧:١٣١٨:٥١:٣٦١٩:٠٨:٤٢٢٣:٤٦:٥٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٢:١٢١٢:٢٦:٥٨١٨:٥٢:١٠١٩:٠٩:١٨٢٣:٤٦:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠١:٠٩١٢:٢٦:٤٤١٨:٥٢:٤٥١٩:٠٩:٥٣٢٣:٤٦:١١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٠:٠٦١٢:٢٦:٣٠١٨:٥٣:١٩١٩:١٠:٢٩٢٣:٤٥:٥١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٥:٥٩:٠٤١٢:٢٦:١٦١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:٠٦٢٣:٤٥:٣٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٨:٠٣١٢:٢٦:٠٢١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٤٢٢٣:٤٥:١٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٧:٠٢١٢:٢٥:٥٠١٨:٥٥:٠٣١٩:١٢:١٩٢٣:٤٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اسکل آباد شهر اسکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اسکل آباد شهر اسکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسکل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسکل آباد

اسکل‌آباد ، روستایی از توابع بخش نوک‌آباد شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است. این روستا در دهستان اسکل آباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۰۴ نفر (۱۴۹خانوار) بوده‌است.

شهر اسکل آباد در ویکیپدیا

شهر اسکل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسکل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسکل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسکل آباد بر روی نقشه

شهر اسکل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسکل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسکل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسکل آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر اسکل آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر اسکل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسکل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسکل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسکل آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسکل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسکل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسکل آباد دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اسکل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسکل آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسکل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا اسکل آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسکل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسکل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو