جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسکل آباد

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسکل آباد

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:١٤:٤٥
اذان ظهر: ١١:١٩:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:١٦
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٠٦

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسکل آباد (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر اسکل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر اسکل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسکل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
حق، گسترده‌ترین اشیاء است در توصیف، و محدودترین و تنگ‌ترین اشیاء است به هنگام اجرای منصفانه.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسکل آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسکل آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکل آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسکل آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکل آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسکل آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠١:٢٤١٢:٢٦:٤٧١٨:٥٢:٣٦١٩:٠٩:٤٥٢٣:٤٦:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٠:٢١١٢:٢٦:٣٣١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٢١٢٣:٤٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٩:١٩١٢:٢٦:١٩١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٥٧٢٣:٤٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٨:١٨١٢:٢٦:٠٦١٨:٥٤:٢٠١٩:١١:٣٣٢٣:٤٥:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٧:١٧١٢:٢٥:٥٣١٨:٥٤:٥٤١٩:١٢:١٠٢٣:٤٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٦:١٧١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٥:٢٩١٩:١٢:٤٧٢٣:٤٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٥:١٧١٢:٢٥:٢٨١٨:٥٦:٠٤١٩:١٣:٢٣٢٣:٤٤:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٤:١٨١٢:٢٥:١٦١٨:٥٦:٣٩١٩:١٤:٠٠٢٣:٤٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٣:٢٠١٢:٢٥:٠٥١٨:٥٧:١٤١٩:١٤:٣٧٢٣:٤٣:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٢:٢٣١٢:٢٤:٥٤١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:١٥٢٣:٤٣:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٢٤:٤٣١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٥٢٢٣:٤٣:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٤:٣٣١٨:٥٩:٠٠١٩:١٦:٣٠٢٣:٤٢:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٤٩:٣٦١٢:٢٤:٢٤١٨:٥٩:٣٦١٩:١٧:٠٧٢٣:٤٢:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٨:٤٢١٢:٢٤:١٥١٩:٠٠:١١١٩:١٧:٤٥٢٣:٤٢:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٧:٤٩١٢:٢٤:٠٦١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:٢٣٢٣:٤٢:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٦:٥٧١٢:٢٣:٥٨١٩:٠١:٢٣١٩:١٩:٠١٢٣:٤١:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٦:٠٦١٢:٢٣:٥١١٩:٠١:٥٩١٩:١٩:٤٠٢٣:٤١:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٥:١٦١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٢:٣٥١٩:٢٠:١٨٢٣:٤١:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٤:٢٧١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٣:١٢١٩:٢٠:٥٦٢٣:٤١:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:١٩٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:٣٥٢٣:٤١:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٢:٥٢١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:١٤٢٣:٤٠:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٥:٠١١٩:٢٢:٥٣٢٣:٤٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٨٠٥:٤١:٢١١٢:٢٣:١٨١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٣١٢٣:٤٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٠:٣٨١٢:٢٣:١٥١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:١٠٢٣:٤٠:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٣:١٢١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:٤٩٢٣:٤٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٣:١٠١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٢٨٢٣:٤٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٣٢٠٥:٣٨:٣٤١٢:٢٣:٠٨١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٠٧٢٣:٣٩:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٣:٠٧١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٩:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٢٤٢٣:٣٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکل آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اسکل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسکل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اسکل آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اسکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسکل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسکل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر اسکل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسکل آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اسکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسکل آباد شهر اسکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسکل آباد شهر اسکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسکل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکل آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر اسکل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسکل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر اسکل آباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٥:٥٩:٥٤١٢:٢٩:٣٤١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٠٥٢٣:٤٩:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٠:٢٥١٢:٢٩:١٩١٨:٥٧:٤٧١٩:١٥:٠٠٢٣:٤٨:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٢٩:٠٣١٨:٥٦:٤٤١٩:١٣:٥٥٢٣:٤٨:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠١:٢٧١٢:٢٨:٤٦١٨:٥٥:٤٠١٩:١٢:٥٠٢٣:٤٨:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:١٩٠٦:٠١:٥٧١٢:٢٨:٢٩١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:٤٣٢٣:٤٨:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٢:٢٨١٢:٢٨:١٢١٨:٥٣:٣٠١٩:١٠:٣٦٢٣:٤٨:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٢:٥٨١٢:٢٧:٥٤١٨:٥٢:٢٤١٩:٠٩:٢٩٢٣:٤٧:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٣:٢٨١٢:٢٧:٣٦١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٢١٢٣:٤٧:٤٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٣:٥٨١٢:٢٧:١٧١٨:٥٠:١١١٩:٠٧:١٢٢٣:٤٧:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٤:٢٨١٢:٢٦:٥٩١٨:٤٩:٠٣١٩:٠٦:٠٣٢٣:٤٧:١٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٤:٥٨١٢:٢٦:٤٠١٨:٤٧:٥٥١٩:٠٤:٥٤٢٣:٤٦:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٥:٢٨١٢:٢٦:٢٠١٨:٤٦:٤٧١٩:٠٣:٤٤٢٣:٤٦:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٥:٥٧١٢:٢٦:٠٠١٨:٤٥:٣٨١٩:٠٢:٣٤٢٣:٤٦:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٦:٢٧١٢:٢٥:٤١١٨:٤٤:٢٨١٩:٠١:٢٣٢٣:٤٦:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٦:٥٦١٢:٢٥:٢٠١٨:٤٣:١٩١٩:٠٠:١٢٢٣:٤٥:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٠٧:٢٥١٢:٢٥:٠٠١٨:٤٢:٠٩١٨:٥٩:٠١٢٣:٤٥:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:٠٧:٥٥١٢:٢٤:٤٠١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٧:٥٠٢٣:٤٥:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٨:٢٤١٢:٢٤:١٩١٨:٣٩:٤٨١٨:٥٦:٣٨٢٣:٤٥:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٨:٥٣١٢:٢٣:٥٨١٨:٣٨:٣٧١٨:٥٥:٢٦٢٣:٤٤:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:٠٩:٢٢١٢:٢٣:٣٧١٨:٣٧:٢٦١٨:٥٤:١٤٢٣:٤٤:٣٢
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:٠٩:٥١١٢:٢٣:١٦١٨:٣٦:١٥١٨:٥٣:٠٢٢٣:٤٤:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٠:٢٠١٢:٢٢:٥٥١٨:٣٥:٠٣١٨:٥١:٥٠٢٣:٤٣:٥٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٠:٥٠١٢:٢٢:٣٣١٨:٣٣:٥١١٨:٥٠:٣٧٢٣:٤٣:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١١:١٩١٢:٢٢:١٢١٨:٣٢:٤٠١٨:٤٩:٢٥٢٣:٤٣:١٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١١:٤٨١٢:٢١:٥١١٨:٣١:٢٨١٨:٤٨:١٢٢٣:٤٣:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٢:١٧١٢:٢١:٣٠١٨:٣٠:١٦١٨:٤٧:٠٠٢٣:٤٢:٤٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٢:٤٧١٢:٢١:٠٨١٨:٢٩:٠٤١٨:٤٥:٤٧٢٣:٤٢:٢٣
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٣:١٦١٢:٢٠:٤٧١٨:٢٧:٥٢١٨:٤٤:٣٥٢٣:٤٢:٠٤
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٣:٤٦١٢:٢٠:٢٦١٨:٢٦:٤٠١٨:٤٣:٢٢٢٣:٤١:٤٥
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٤:١٥١٢:٢٠:٠٤١٨:٢٥:٢٨١٨:٤٢:١٠٢٣:١١:٢٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٤٠٥:١٤:٤٥١١:١٩:٤٣١٧:٢٤:١٦١٧:٤٠:٥٧٢٢:٤١:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر اسکل آباد شهر اسکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر اسکل آباد شهر اسکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسکل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسکل آباد

اسکل‌آباد ، روستایی از توابع بخش نوک‌آباد شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است. این روستا در دهستان اسکل آباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۰۴ نفر (۱۴۹خانوار) بوده‌است.

شهر اسکل آباد در ویکیپدیا

شهر اسکل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسکل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسکل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسکل آباد بر روی نقشه

شهر اسکل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسکل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسکل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسکل آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر اسکل آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اسکل آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اسکل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسکل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسکل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسکل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسکل آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسکل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسکل آباد
زمان پخش اذان زنده به افق اسکل آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسکل آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسکل آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسکل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسکل آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسکل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسکل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو