جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز اسکله شهید باهنر

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:١١:١٦
اذان مغرب: ١٩:٢٨:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٤:٢٠

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ شهر اسکله شهید باهنر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر اسکله شهید باهنر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسکله شهید باهنر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

حضرت محمد (ص)
چهار چیز در دنیا غریبند: قرآن در نزد ظالم (زیرا تمام كارهایش بر خلاف قرآنی است كه خوانده است) و مسجدی كه در منطقه¬ای قرار دارد كه در آن نماز نمی¬خوانند و قرآن در خانه¬ای كه خوانده نشود و مرد شایسته¬ای كه (در میان) گروه بد باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسکله شهید باهنر

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکله شهید باهنر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسکله شهید باهنر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسکله شهید باهنر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسکله شهید باهنر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٢:٠٦١٢:٤٥:٢٦١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٠٢٠٠:٠٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢١:٠٥١٢:٤٥:١١١٩:٠٩:٤١١٩:٢٦:٣٥٠٠:٠٥:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٠:٠٦١٢:٤٤:٥٧١٩:١٠:١٣١٩:٢٧:٠٨٠٠:٠٤:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٩:٠٦١٢:٤٤:٤٣١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٤٢٠٠:٠٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٨:٠٧١٢:٤٤:٣٠١٩:١١:١٦١٩:٢٨:١٥٠٠:٠٤:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٧:٠٩١٢:٤٤:١٧١٩:١١:٤٨١٩:٢٨:٤٩٠٠:٠٤:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٦:١٢١٢:٤٤:٠٤١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٢٣٠٠:٠٣:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٥:١٥١٢:٤٣:٥٢١٩:١٢:٥٢١٩:٢٩:٥٧٠٠:٠٣:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٤:١٩١٢:٤٣:٤٠١٩:١٣:٢٤١٩:٣٠:٣١٠٠:٠٣:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٣:٢٤١٢:٤٣:٢٨١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٠٥٠٠:٠٢:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٢:٢٩١٢:٤٣:١٧١٩:١٤:٢٩١٩:٣١:٤٠٠٠:٠٢:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٤١٠٦:١١:٣٥١٢:٤٣:٠٧١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:١٤٠٠:٠٢:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٠:٤٣١٢:٤٢:٥٧١٩:١٥:٣٥١٩:٣٢:٤٩٠٠:٠٢:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٢:٤٧١٩:١٦:٠٨١٩:٣٣:٢٤٠٠:٠١:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٢:٣٨١٩:١٦:٤١١٩:٣٣:٥٩٠٠:٠١:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٨:٠٩١٢:٤٢:٣٠١٩:١٧:١٤١٩:٣٤:٣٤٠٠:٠١:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٧:١٩١٢:٤٢:٢٢١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:١٠٠٠:٠١:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٦:٣١١٢:٤٢:١٥١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:٤٥٠٠:٠٠:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٥:٤٣١٢:٤٢:٠٨١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٢١٠٠:٠٠:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٢:٠١١٩:١٩:٢٨١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠٠:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٤:١١١٢:٤١:٥٦١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٣٣٠٠:٠٠:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤١:٥١١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٠٩٠٠:٠٠:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤١:٤٦١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٤٥٢٣:٥٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٢:٠١١٢:٤١:٤٢١٩:٢١:٤٤١٩:٣٩:٢٢٢٣:٥٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠١:٢٠١٢:٤١:٣٩١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٥٨٢٣:٥٩:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٠:٤٠١٢:٤١:٣٦١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٣٥٢٣:٥٩:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤١:٣٤١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:١١٢٣:٥٩:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤١:٣٢١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٤٨٢٣:٥٩:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٨:٤٦١٢:٤١:٣١١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسکله شهید باهنر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسکله شهید باهنر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسکله شهید باهنر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکله شهید باهنر

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر اسکله شهید باهنر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسکله شهید باهنر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکله شهید باهنر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر اسکله شهید باهنر

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اسکله شهید باهنر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسکله شهید باهنر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسکله شهید باهنر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسکله شهید باهنر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر اسکله شهید باهنر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م شهر اسکله شهید باهنر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکله شهید باهنر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر اسکله شهید باهنر

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر اسکله شهید باهنر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر اسکله شهید باهنر شهر اسکله شهید باهنر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر اسکله شهید باهنر شهر اسکله شهید باهنر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسکله شهید باهنر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر اسکله شهید باهنر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش شهر اسکله شهید باهنر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسکله شهید باهنر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر اسکله شهید باهنر

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٣١:٥٥٠٥:٤٨:٠٥١١:٥٢:١٩١٧:٥٦:٥٨١٨:١٣:٢٨٢٣:٤٣:٥١
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٤٦:٥٨١٢:٥٢:٠١١٨:٥٧:٢٨١٩:١٣:٥٩٠٠:١٣:٣٢
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٤٥:٥٢١٢:٥١:٤٣١٨:٥٧:٥٩١٩:١٤:٣٠٠٠:١٣:١٢
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٤٤:٤٥١٢:٥١:٢٥١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٠٠٠٠:١٢:٥١
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٣:٣٨١٢:٥١:٠٧١٨:٥٩:٠٠١٩:١٥:٣١٠٠:١٢:٣١
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٢:٣٢١٢:٥٠:٤٨١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٠٢٠٠:١٢:١٠
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٤١:٢٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٠٠:٠٠١٩:١٦:٣٣٠٠:١١:٤٩
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٠:١٩١٢:٥٠:١٢١٩:٠٠:٣٠١٩:١٧:٠٤٠٠:١١:٢٩
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٣٩:١٢١٢:٤٩:٥٤١٩:٠١:٠١١٩:١٧:٣٥٠٠:١١:٠٨
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:١٥٠٦:٣٨:٠٦١٢:٤٩:٣٦١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٠٥٠٠:١٠:٤٧
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٣٧:٠٠١٢:٤٩:١٨١٩:٠٢:٠١١٩:١٨:٣٦٠٠:١٠:٢٥
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٥:٥٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٠٧٠٠:١٠:٠٤
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٤:٤٨١٢:٤٨:٤٢١٩:٠٣:٠١١٩:١٩:٣٩٠٠:٠٩:٤٣
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٣:٤٣١٢:٤٨:٢٤١٩:٠٣:٣١١٩:٢٠:١٠٠٠:٠٩:٢٢
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٢:٣٧١٢:٤٨:٠٧١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٠:٤١٠٠:٠٩:٠١
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٠١٠٦:٣١:٣٢١٢:٤٧:٥٠١٩:٠٤:٣٢١٩:٢١:١٣٠٠:٠٨:٤٠
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٠:٢٨١٢:٤٧:٣٣١٩:٠٥:٠٢١٩:٢١:٤٤٠٠:٠٨:١٩
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٣٦٠٦:٢٩:٢٤١٢:٤٧:١٦١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٢:١٦٠٠:٠٧:٥٨
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٢٤٠٦:٢٨:٢٠١٢:٤٦:٥٩١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٢:٤٨٠٠:٠٧:٣٨
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:١٢٠٦:٢٧:١٦١٢:٤٦:٤٣١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٣:٢٠٠٠:٠٧:١٧
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٢٦:١٣١٢:٤٦:٢٧١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٣:٥٢٠٠:٠٦:٥٧
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٥:١١١٢:٤٦:١١١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:٢٤٠٠:٠٦:٣٦
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٤:٠٩١٢:٤٥:٥٦١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٤:٥٧٠٠:٠٦:١٦
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٣:٠٧١٢:٤٥:٤٠١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٥:٢٩٠٠:٠٥:٥٦
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٢:٠٦١٢:٤٥:٢٦١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٠٢٠٠:٠٥:٣٧
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢١:٠٥١٢:٤٥:١١١٩:٠٩:٤١١٩:٢٦:٣٥٠٠:٠٥:١٧
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٠:٠٦١٢:٤٤:٥٧١٩:١٠:١٣١٩:٢٧:٠٨٠٠:٠٤:٥٨
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٩:٠٦١٢:٤٤:٤٣١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٤٢٠٠:٠٤:٣٩
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٨:٠٧١٢:٤٤:٣٠١٩:١١:١٦١٩:٢٨:١٥٠٠:٠٤:٢٠
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٧:٠٩١٢:٤٤:١٧١٩:١١:٤٨١٩:٢٨:٤٩٠٠:٠٤:٠٢
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٦:١٢١٢:٤٤:٠٤١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٢٣٠٠:٠٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ شهر اسکله شهید باهنر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر اسکله شهید باهنر شهر اسکله شهید باهنر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر اسکله شهید باهنر شهر اسکله شهید باهنر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسکله شهید باهنر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسکله شهید باهنر

بندرعباس بزرگترین بندر ایران[۲] است، علاوه بر آن مجتمع بندری شهید رجایی و بندر شهید باهنر به‌ عنوان نقطه اتکای اقتصاد ایران در جهت جابه‌جایی کالا و نیز وجود کارخانه‌های متعدد و بزرگ صنعتی؛ بندرعباس را به شهری مهم در زمینهٔ بازرگانی و صنعت کشور و نیز منطقه مبدل کرده‌است.

شهر اسکله شهید باهنر در ویکیپدیا

شهر اسکله شهید باهنر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسکله شهید باهنر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسکله شهید باهنر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسکله شهید باهنر بر روی نقشه

شهر اسکله شهید باهنر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسکله شهید باهنر
اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر اسکله شهید باهنر + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ شهر اسکله شهید باهنر + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر اسکله شهید باهنر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسکله شهید باهنر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسکله شهید باهنر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسکله شهید باهنر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسکله شهید باهنر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسکله شهید باهنر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسکله شهید باهنر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسکله شهید باهنر دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ اسکله شهید باهنر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسکله شهید باهنر
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسکله شهید باهنر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسکله شهید باهنر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو