جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

امامزاده جعفر | گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز اسکان عشایرکلاغ نشین


اذان صبح: ٠٥:٢١:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠٥
اذان ظهر: ١٢:١٩:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٠١
اذان مغرب: ١٨:١٦:١٧
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٤٣

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای اسکان عشایرکلاغ نشین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اسکان عشایرکلاغ نشین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسکان عشایرکلاغ نشین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
راستی، به خرگوش ها می ماند؛ [آنها] با گوش هایشان اسیر می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسکان عشایرکلاغ نشین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسکان عشایرکلاغ نشین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسکان عشایرکلاغ نشین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسکان عشایرکلاغ نشین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٩:٠١١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٩:١٢١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢١:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣٩٠٠:٢١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:٢٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٠١٠٠:٢٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٣:١٥١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٠:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢١:٣١١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١٩:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:١١٠٠:١٩:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٩:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٨:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٦٠٦:١٨:١٠١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٨:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٢:١٦١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٨:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٢:١٣١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٢:١١١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٧:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١١٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٢:١٠١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٧:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٧:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٣:٠١١٣:٠٢:٠٨١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٧:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١١:٤٤١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٣٠٠٠:١٧:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٧٠٦:١١:٠٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١١٠٠:١٧:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٢:١٢١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٢:١٤١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٧:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٢:١٧١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٣٠٠:١٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٢:٢١١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٦:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:١٢٠٠:١٦:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٥١٠٠:١٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکان عشایرکلاغ نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکان عشایرکلاغ نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکان عشایرکلاغ نشین

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسکان عشایرکلاغ نشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکان عشایرکلاغ نشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٨:٠٥٠٦:٥٩:٣٣١٢:١٨:٢٤١٧:٣٧:٣٢١٧:٥٥:٣٦٢٣:٣٧:٣٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٧:٤٤٠٦:٥٩:٠٥١٢:١٨:٣٦١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٦:٢٧٢٣:٣٧:٥٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٧:٢٢٠٦:٥٨:٣٥١٢:١٨:٤٧١٧:٣٩:١٧١٧:٥٧:١٨٢٣:٣٨:٠٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٦:٥٨٠٦:٥٨:٠٤١٢:١٨:٥٨١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:٠٨٢٣:٣٨:٢٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٦:٣٣٠٦:٥٧:٣٢١٢:١٩:٠٧١٧:٤١:٠٢١٧:٥٨:٥٨٢٣:٣٨:٣٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٦:٠٧٠٦:٥٦:٥٨١٢:١٩:١٦١٧:٤١:٥٤١٧:٥٩:٤٨٢٣:٣٨:٤٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٥:٣٩٠٦:٥٦:٢٢١٢:١٩:٢٤١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٠:٣٨٢٣:٣٨:٥٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٥:٤٥١٢:١٩:٣١١٧:٤٣:٣٨١٨:٠١:٢٨٢٣:٣٩:٠٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٥:٠٧١٢:١٩:٣٨١٧:٤٤:٢٩١٨:٠٢:١٧٢٣:٣٩:١٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٤:٢٧١٢:١٩:٤٣١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٣:٠٦٢٣:٣٩:٢٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٣:٤٦١٢:١٩:٤٨١٧:٤٦:١١١٨:٠٣:٥٥٢٣:٣٩:٣٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٣:٠٣١٢:١٩:٥٢١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٤:٤٤٢٣:٣٩:٤٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٢:٢٠١٢:١٩:٥٥١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٥:٣٢٢٣:٣٩:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥١:٣٤١٢:١٩:٥٧١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٦:٢٠٢٣:٣٩:٥١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٠:٤٨١٢:١٩:٥٩١٧:٤٩:٣٢١٨:٠٧:٠٨٢٣:٣٩:٥٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٠:٠٠١٢:٢٠:٠٠١٧:٥٠:٢١١٨:٠٧:٥٥٢٣:٣٩:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٤٩:١٢١٢:٢٠:٠٠١٧:٥١:١٠١٨:٠٨:٤٣٢٣:٤٠:٠١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٤٨:٢٢١٢:١٩:٥٩١٧:٥١:٥٩١٨:٠٩:٢٩٢٣:٤٠:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٤٧:٣١١٢:١٩:٥٧١٧:٥٢:٤٧١٨:١٠:١٦٢٣:٤٠:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٧:٢١٠٦:٤٦:٣٨١٢:١٩:٥٥١٧:٥٣:٣٥١٨:١١:٠٢٢٣:٤٠:٠٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٤٥:٤٥١٢:١٩:٥٢١٧:٥٤:٢٣١٨:١١:٤٨٢٣:٤٠:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٤:٥١١٢:١٩:٤٩١٧:٥٥:١٠١٨:١٢:٣٤٢٣:٤٠:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٣:٥٦١٢:١٩:٤٤١٧:٥٥:٥٧١٨:١٣:١٩٢٣:٤٠:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٢:٥٩١٢:١٩:٣٩١٧:٥٦:٤٣١٨:١٤:٠٤٢٣:٣٩:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٢:٠٢١٢:١٩:٣٤١٧:٥٧:٣٠١٨:١٤:٤٩٢٣:٣٩:٥٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤١:٠٤١٢:١٩:٢٧١٧:٥٨:١٥١٨:١٥:٣٣٢٣:٣٩:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٠:٠٥١٢:١٩:٢٠١٧:٥٩:٠١١٨:١٦:١٧٢٣:٣٩:٤٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٣٩:٠٥١٢:١٩:١٣١٧:٥٩:٤٦١٨:١٧:٠١٢٣:٣٩:٣٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٨:٠٤١٢:١٩:٠٥١٨:٠٠:٣١١٨:١٧:٤٤٢٣:٣٩:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسکان عشایرکلاغ نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسکان عشایرکلاغ نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسکان عشایرکلاغ نشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسکان عشایرکلاغ نشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکان عشایرکلاغ نشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٢:٠٢١٢:١٩:٣٤١٧:٥٧:٣٠١٨:١٤:٤٩٢٣:٣٩:٥٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤١:٠٤١٢:١٩:٢٧١٧:٥٨:١٥١٨:١٥:٣٣٢٣:٣٩:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٠:٠٥١٢:١٩:٢٠١٧:٥٩:٠١١٨:١٦:١٧٢٣:٣٩:٤٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٣٩:٠٥١٢:١٩:١٣١٧:٥٩:٤٦١٨:١٧:٠١٢٣:٣٩:٣٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٨:٠٤١٢:١٩:٠٥١٨:٠٠:٣١١٨:١٧:٤٤٢٣:٣٩:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٧:٠٢١٢:١٨:٥٦١٨:٠١:١٥١٨:١٨:٢٧٢٣:٣٩:٢٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٣٥:٥٩١٢:١٨:٤٦١٨:٠١:٥٩١٨:١٩:١٠٢٣:٣٩:١٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٤:٥٦١٢:١٨:٣٦١٨:٠٢:٤٢١٨:١٩:٥٢٢٣:٣٩:٠٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٣:٥٢١٢:١٨:٢٦١٨:٠٣:٢٦١٨:٢٠:٣٤٢٣:٣٨:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٢:٤٧١٢:١٨:١٥١٨:٠٤:٠٨١٨:٢١:١٦٢٣:٣٨:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣١:٤٢١٢:١٨:٠٣١٨:٠٤:٥١١٨:٢١:٥٨٢٣:٣٨:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٠:٣٦١٢:١٧:٥١١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٢:٣٩٢٣:٣٨:٢٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٢٩:٢٩١٢:١٧:٣٩١٨:٠٦:١٥١٨:٢٣:٢٠٢٣:٣٨:١٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٢٨:٢١١٢:١٧:٢٦١٨:٠٦:٥٦١٨:٢٤:٠٠٢٣:٣٧:٥٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٧:١٤١٢:١٧:١٢١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٤:٤١٢٣:٣٧:٤٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٦:٠٥١٢:١٦:٥٨١٨:٠٨:١٨١٨:٢٥:٢١٢٣:٣٧:٣٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٤:٥٦١٢:١٦:٤٤١٨:٠٨:٥٨١٨:٢٦:٠٠٢٣:٣٧:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٣:٤٦١٢:١٦:٢٩١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٦:٤٠٢٣:٣٧:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٢:٣٦١٢:١٦:١٤١٨:١٠:١٨١٨:٢٧:١٩٢٣:٣٦:٤٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢١:٢٦١٢:١٥:٥٨١٨:١٠:٥٨١٨:٢٧:٥٨٢٣:٣٦:٣١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٠:١٥١٢:١٥:٤٢١٨:١١:٣٧١٨:٢٨:٣٧٢٣:٣٦:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:١٩:٠٤١٢:١٥:٢٦١٨:١٢:١٦١٨:٢٩:١٦٢٣:٣٥:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:١٧:٥٢١٢:١٥:١٠١٨:١٢:٥٥١٨:٢٩:٥٥٢٣:٣٥:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٦:٤١١٢:١٤:٥٣١٨:١٣:٣٣١٨:٣٠:٣٣٢٣:٣٥:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٥:٢٩١٢:١٤:٣٦١٨:١٤:١٢١٨:٣١:١١٢٣:٣٥:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٤:١٦١٢:١٤:١٩١٨:١٤:٥٠١٨:٣١:٥٠٢٣:٣٤:٤٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٣:٠٤١٢:١٤:٠٢١٨:١٥:٢٨١٨:٣٢:٢٨٢٣:٣٤:٢٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١١:٥١١٢:١٣:٤٥١٨:١٦:٠٦١٨:٣٣:٠٦٢٣:٣٤:٠٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٠:٣٨١٢:١٣:٢٧١٨:١٦:٤٤١٨:٣٣:٤٤٢٣:٣٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین روستای اسکان عشایرکلاغ نشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین روستای اسکان عشایرکلاغ نشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسکان عشایرکلاغ نشین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسکان عشایرکلاغ نشین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

روستای اسکان عشایرکلاغ نشین بر روی نقشه

روستای اسکان عشایرکلاغ نشین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسکان عشایرکلاغ نشین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اسکان عشایرکلاغ نشین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اسکان عشایرکلاغ نشین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسکان عشایرکلاغ نشین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اسکان عشایرکلاغ نشین
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اسکان عشایرکلاغ نشین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسکان عشایرکلاغ نشین
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسکان عشایرکلاغ نشین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسکان عشایرکلاغ نشین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسکان عشایرکلاغ نشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسکان عشایرکلاغ نشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسکان عشایرکلاغ نشین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسکان عشایرکلاغ نشین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو