جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسکاندشت

بم پشت | سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسکاندشت


اذان صبح: ٠٤:٣٣:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٣٠
اذان ظهر: ١١:٣٣:١٦
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٠٦
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٥٦

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسکاندشت (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای اسکاندشت)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اسکاندشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسکاندشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند، بنده‌ی مؤمن خود را به بیماری دچار می‌سازد تا هر گناهی از او برطرف شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسکاندشت

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسکاندشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسکاندشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسکاندشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسکاندشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسکاندشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٧:١٨١٢:١٨:٠٥١٨:٤٩:١٤١٩:٠٦:٢٣٢٣:٣٧:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٦:٢٥١٢:١٧:٥٤١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٥٨٢٣:٣٧:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٥:٣٣١٢:١٧:٤٥١٨:٥٠:١٩١٩:٠٧:٣٢٢٣:٣٦:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٤:٤٢١٢:١٧:٣٥١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٨:٠٧٢٣:٣٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٣:٥١١٢:١٧:٢٧١٨:٥١:٢٥١٩:٠٨:٤٢٢٣:٣٦:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٣:٠١١٢:١٧:١٨١٨:٥١:٥٨١٩:٠٩:١٧٢٣:٣٦:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٢:١٢١٢:١٧:١١١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:٥٣٢٣:٣٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤١:٢٤١٢:١٧:٠٣١٨:٥٣:٠٥١٩:١٠:٢٨٢٣:٣٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٠:٣٧١٢:١٦:٥٧١٨:٥٣:٣٨١٩:١١:٠٤٢٣:٣٥:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٢١٠٥:٣٩:٥١١٢:١٦:٥١١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٣٩٢٣:٣٥:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٢٠٥:٣٩:٠٦١٢:١٦:٤٥١٨:٥٤:٤٥١٩:١٢:١٥٢٣:٣٥:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢٥٠٥:٣٨:٢٢١٢:١٦:٤٠١٨:٥٥:١٩١٩:١٢:٥١٢٣:٣٤:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٢٩٠٥:٣٧:٣٩١٢:١٦:٣٥١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٢٦٢٣:٣٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٦:٥٧١٢:١٦:٣١١٨:٥٦:٢٦١٩:١٤:٠٢٢٣:٣٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٦:١٦١٢:١٦:٢٨١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٣٨٢٣:٣٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٤٦٠٥:٣٥:٣٧١٢:١٦:٢٥١٨:٥٧:٣٤١٩:١٥:١٤٢٣:٣٤:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٤:٥٨١٢:١٦:٢٣١٨:٥٨:٠٨١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٤:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠٢٠٥:٣٤:٢٠١٢:١٦:٢١١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٢٦٢٣:٣٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:١٣٠٥:٣٣:٤٤١٢:١٦:٢٠١٨:٥٩:١٥١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٣:٠٩١٢:١٦:١٩١٨:٥٩:٤٩١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٣:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٣٢:٣٥١٢:١٦:١٩١٩:٠٠:٢٣١٩:١٨:١٤٢٣:٣٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٣٢:٠٢١٢:١٦:٢٠١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٣:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣١:٣٠١٢:١٦:٢١١٩:٠١:٣١١٩:١٩:٢٦٢٣:٣٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣١:٠٠١٢:١٦:٢٣١٩:٠٢:٠٤١٩:٢٠:٠٢٢٣:٣٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٠:٣١١٢:١٦:٢٦١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٣٨٢٣:٣٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٣٠:٠٣١٢:١٦:٢٩١٩:٠٣:١١١٩:٢١:١٣٢٣:٣٣:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٢٩:٣٦١٢:١٦:٣٢١٩:٠٣:٤٤١٩:٢١:٤٨٢٣:٣٣:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٢٩:١١١٢:١٦:٣٦١٩:٠٤:١٧١٩:٢٢:٢٣٢٣:٣٣:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٢٨:٤٧١٢:١٦:٤١١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٣:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٣٠٠٥:٢٨:٢٤١٢:١٦:٤٦١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٣٣٢٣:٣٣:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکاندشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکاندشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسکاندشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسکاندشت

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسکاندشت

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسکاندشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکاندشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسکاندشت

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٨:٠٥١١:٣٢:٣٥١٦:٥٧:٢٠١٧:١٤:٤٨٢٢:٥٣:٠٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:٠٧:٤٢١١:٣٢:٤٧١٦:٥٨:٠٨١٧:١٥:٣٤٢٢:٥٣:٢١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٠٧:١٨١١:٣٢:٥٨١٦:٥٨:٥٥١٧:١٦:١٩٢٢:٥٣:٣٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٤٨:١٦٠٦:٠٦:٥٢١١:٣٣:٠٩١٦:٥٩:٤٢١٧:١٧:٠٤٢٢:٥٣:٤٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٦:٢٥١١:٣٣:١٨١٧:٠٠:٢٨١٧:١٧:٤٩٢٢:٥٤:٠١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٥:٥٧١١:٣٣:٢٧١٧:٠١:١٥١٧:١٨:٣٤٢٢:٥٤:١٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٥:٢٧١١:٣٣:٣٥١٧:٠٢:٠١١٧:١٩:١٨٢٢:٥٤:٢٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٤:٥٦١١:٣٣:٤٣١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٠:٠٢٢٢:٥٤:٣٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٤:٢٤١١:٣٣:٤٩١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٠:٤٦٢٢:٥٤:٤٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٣:٥٠١١:٣٣:٥٥١٧:٠٤:١٨١٧:٢١:٢٩٢٢:٥٤:٥٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٣:١٥١١:٣٣:٥٩١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٢:١٢٢٢:٥٤:٥٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٢:٣٨١١:٣٤:٠٣١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٢:٥٥٢٢:٥٥:٠٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٢:٠١١١:٣٤:٠٦١٧:٠٦:٣١١٧:٢٣:٣٧٢٢:٥٥:١٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠١:٢٢١١:٣٤:٠٩١٧:٠٧:١٥١٧:٢٤:١٩٢٢:٥٥:١٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٠:٤٢١١:٣٤:١٠١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٥:٠١٢٢:٥٥:٢١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٠:٠٠١١:٣٤:١١١٧:٠٨:٤١١٧:٢٥:٤٢٢٢:٥٥:٢٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٢:٠٧٠٥:٥٩:١٨١١:٣٤:١١١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٦:٢٣٢٢:٥٥:٢٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤١:٣٠٠٥:٥٨:٣٥١١:٣٤:١٠١٧:١٠:٠٦١٧:٢٧:٠٣٢٢:٥٥:٢٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٠:٥١٠٥:٥٧:٥٠١١:٣٤:٠٩١٧:١٠:٤٨١٧:٢٧:٤٤٢٢:٥٥:٢٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٧:٠٤١١:٣٤:٠٧١٧:١١:٢٩١٧:٢٨:٢٣٢٢:٥٥:٢٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٣٩:٢٩٠٥:٥٦:١٨١١:٣٤:٠٤١٧:١٢:١١١٧:٢٩:٠٣٢٢:٥٥:٢٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٥:٣٠١١:٣٤:٠٠١٧:١٢:٥١١٧:٢٩:٤٢٢٢:٥٥:٢٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٣٨:٠٣٠٥:٥٤:٤١١١:٣٣:٥٦١٧:١٣:٣٢١٧:٣٠:٢١٢٢:٥٥:٢٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٣:٥١١١:٣٣:٥١١٧:١٤:١١١٧:٣٠:٥٩٢٢:٥٥:٢٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٣:٠١١١:٣٣:٤٥١٧:١٤:٥١١٧:٣١:٣٨٢٢:٥٥:١٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٢:٠٩١١:٣٣:٣٩١٧:١٥:٣٠١٧:٣٢:١٥٢٢:٥٥:١٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥١:١٧١١:٣٣:٣٢١٧:١٦:٠٩١٧:٣٢:٥٣٢٢:٥٥:٠٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٠:٢٤١١:٣٣:٢٤١٧:١٦:٤٧١٧:٣٣:٣٠٢٢:٥٥:٠٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٣:١٨٠٥:٤٩:٣٠١١:٣٣:١٦١٧:١٧:٢٥١٧:٣٤:٠٦٢٢:٥٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسکاندشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسکاندشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسکاندشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسکاندشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکاندشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اسکاندشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسکاندشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسکاندشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اسکاندشت

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٣:٠١١١:٣٣:٤٥١٧:١٤:٥١١٧:٣١:٣٨٢٢:٥٥:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٢:٠٩١١:٣٣:٣٩١٧:١٥:٣٠١٧:٣٢:١٥٢٢:٥٥:١٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥١:١٧١١:٣٣:٣٢١٧:١٦:٠٩١٧:٣٢:٥٣٢٢:٥٥:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٠:٢٤١١:٣٣:٢٤١٧:١٦:٤٧١٧:٣٣:٣٠٢٢:٥٥:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٥:٤٩:٣٠١١:٣٣:١٦١٧:١٧:٢٥١٧:٣٤:٠٦٢٢:٥٤:٥٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٤٨:٣٥١١:٣٣:٠٨١٧:١٨:٠٣١٧:٣٤:٤٣٢٢:٥٤:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٥:٤٧:٣٩١١:٣٢:٥٨١٧:١٨:٤٠١٧:٣٥:١٩٢٢:٥٤:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٤٦:٤٣١١:٣٢:٤٨١٧:١٩:١٦١٧:٣٥:٥٤٢٢:٥٤:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٤٥:٤٦١١:٣٢:٣٨١٧:١٩:٥٣١٧:٣٦:٣٠٢٢:٥٤:٢٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٤٤:٤٨١١:٣٢:٢٧١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٧:٠٥٢٢:٥٤:١٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٤٣:٤٩١١:٣٢:١٥١٧:٢١:٠٤١٧:٣٧:٣٩٢٢:٥٤:٠١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٤٢:٥٠١١:٣٢:٠٣١٧:٢١:٣٩١٧:٣٨:١٣٢٢:٥٣:٥٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤١:٥٠١١:٣١:٥٠١٧:٢٢:١٤١٧:٣٨:٤٧٢٢:٥٣:٣٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠١٠٥:٤٠:٥٠١١:٣١:٣٧١٧:٢٢:٤٨١٧:٣٩:٢١٢٢:٥٣:٢٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠١٠٥:٣٩:٤٩١١:٣١:٢٤١٧:٢٣:٢٢١٧:٣٩:٥٥٢٢:٥٣:١٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٣٨:٤٧١١:٣١:١٠١٧:٢٣:٥٦١٧:٤٠:٢٨٢٢:٥٢:٥٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٣٧:٤٥١١:٣٠:٥٦١٧:٢٤:٣٠١٧:٤١:٠٠٢٢:٥٢:٤٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٣٦:٤٢١١:٣٠:٤١١٧:٢٥:٠٣١٧:٤١:٣٣٢٢:٥٢:٢٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٣٥:٣٩١١:٣٠:٢٦١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٢:٠٥٢٢:٥٢:١٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٣٤:٣٦١١:٣٠:١٠١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٢:٣٧٢٢:٥١:٥٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٣٣:٣٢١١:٢٩:٥٤١٧:٢٦:٤٠١٧:٤٣:٠٩٢٢:٥١:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٣٢:٢٨١١:٢٩:٣٨١٧:٢٧:١٢١٧:٤٣:٤١٢٢:٥١:٢٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٧٠٥:٣١:٢٤١١:٢٩:٢٢١٧:٢٧:٤٤١٧:٤٤:١٣٢٢:٥١:٠٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٠:١٩١١:٢٩:٠٥١٧:٢٨:١٦١٧:٤٤:٤٤٢٢:٥٠:٥٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٥٠٥:٢٩:١٤١١:٢٨:٤٨١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٥:١٥٢٢:٥٠:٣٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٢٨:٠٨١١:٢٨:٣١١٧:٢٩:١٩١٧:٤٥:٤٧٢٢:٥٠:١٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:١١٠٥:٢٧:٠٣١١:٢٨:١٤١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٦:١٨٢٢:٤٩:٥٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٣٠٥:٢٥:٥٧١١:٢٧:٥٧١٧:٣٠:٢١١٧:٤٦:٤٩٢٢:٤٩:٣٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٢٤:٥١١١:٢٧:٣٩١٧:٣٠:٥١١٧:٤٧:٢٠٢٢:٤٩:١٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسکاندشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اسکاندشت روستای اسکاندشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اسکاندشت روستای اسکاندشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسکاندشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسکاندشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسکاندشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسکاندشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسکاندشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسکاندشت

روستای اسکاندشت بر روی نقشه

روستای اسکاندشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسکاندشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسکاندشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسکاندشت
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اسکاندشت + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اسکاندشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسکاندشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسکاندشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسکاندشت رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اسکاندشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسکاندشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسکاندشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اسکاندشت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسکاندشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسکاندشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اسکاندشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسکاندشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسکاندشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو