جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسپکه

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسپکه

اذان صبح: ٠٤:١٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٢٨
اذان ظهر: ١١:١٣:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٢٣
اذان مغرب: ١٧:١٠:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٥:٢٦

جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
٠٦ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٣ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسپکه (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آبان ٩٩ شهر اسپکه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر اسپکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسپکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
زندگی چه باشكوه می شود، اگر تن به استدلال [ =گواه آوردن ] ندهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسپکه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسپکه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسپکه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسپکه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسپکه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسپکه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٦:٣٤١٢:٢٩:٣٥١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٥١٢٣:٤٩:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٥:٣٤١٢:٢٩:٢١١٨:٥٣:٣٢١٩:١٠:٢٣٢٣:٤٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٤:٣٤١٢:٢٩:٠٧١٨:٥٤:٠٣١٩:١٠:٥٥٢٣:٤٩:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٣:٣٦١٢:٢٨:٥٣١٨:٥٤:٣٤١٩:١١:٢٨٢٣:٤٨:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٢:٣٨١٢:٢٨:٣٩١٨:٥٥:٠٥١٩:١٢:٠١٢٣:٤٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠١:٤٠١٢:٢٨:٢٦١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٣٤٢٣:٤٨:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٠:٤٣١٢:٢٨:١٤١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٠٧٢٣:٤٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٥٨٠٥:٥٩:٤٧١٢:٢٨:٠١١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٤٠٢٣:٤٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٨:٥٢١٢:٢٧:٥٠١٨:٥٧:١١١٩:١٤:١٤٢٣:٤٧:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٧:٥٧١٢:٢٧:٣٨١٨:٥٧:٤٢١٩:١٤:٤٧٢٣:٤٧:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٧:٠٣١٢:٢٧:٢٧١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٢١٢٣:٤٦:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٧:١٧١٨:٥٨:٤٦١٩:١٥:٥٥٢٣:٤٦:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٧:٠٧١٨:٥٩:١٩١٩:١٦:٢٩٢٣:٤٦:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٤:٢٦١٢:٢٦:٥٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٠٤٢٣:٤٦:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٦:٤٨١٩:٠٠:٢٣١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٥:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٢:٤٦١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:١٣٢٣:٤٥:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٦:٣٢١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٤٨٢٣:٤٥:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥١:٠٩١٢:٢٦:٢٤١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٢٣٢٣:٤٥:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٠:٢٢١٢:٢٦:١٧١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٥٨٢٣:٤٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٩:٣٦١٢:٢٦:١١١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٦:٠٥١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٠٩٢٣:٤٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢٦:٠٠١٩:٠٤:١٥١٩:٢١:٤٤٢٣:٤٤:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٢٠٢٣:٤٤:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٥:٥٢١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٦:٠٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٣٢٢٣:٤٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢٥:٤٥١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٣:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٤:٤٣١٢:٢٥:٤٣١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٥:٤٢١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:١٩٢٣:٤٣:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٨:١١١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسپکه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر اسپکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسپکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسپکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر اسپکه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسپکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسپکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسپکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر اسپکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسپکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسپکه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسپکه شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسپکه شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسپکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسپکه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اسپکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسپکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسپکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اسپکه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٧٠٥:٣٢:٥٣١١:١٣:٤٤١٦:٥٤:١٥١٧:١١:٠١٢٢:٣٥:٣٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٨٠٥:٣٣:٢٨١١:١٣:٣٦١٦:٥٣:٢٣١٧:١٠:١٠٢٢:٣٥:٢٦
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٣٤:٠٤١١:١٣:٢٨١٦:٥٢:٣٢١٧:٠٩:٢٠٢٢:٣٥:١٦
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٣٤:٤١١١:١٣:٢١١٦:٥١:٤١١٧:٠٨:٣١٢٢:٣٥:٠٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٣٥:١٨١١:١٣:١٥١٦:٥٠:٥٢١٧:٠٧:٤٣٢٢:٣٤:٥٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٣٥:٥٥١١:١٣:٠٩١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٦:٥٦٢٢:٣٤:٥٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٣٦:٣٣١١:١٣:٠٥١٦:٤٩:١٦١٧:٠٦:١١٢٢:٣٤:٤٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٣٧:١١١١:١٣:٠١١٦:٤٨:٣٠١٧:٠٥:٢٦٢٢:٣٤:٣٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٣٧:٥٠١١:١٢:٥٧١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٤:٤٣٢٢:٣٤:٣٠
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٣٨:٢٩١١:١٢:٥٥١٦:٤٧:٠١١٧:٠٤:٠٠٢٢:٣٤:٢٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٣٩:٠٩١١:١٢:٥٣١٦:٤٦:١٨١٧:٠٣:١٩٢٢:٣٤:٢١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٣٩:٤٩١١:١٢:٥٢١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٢:٣٩٢٢:٣٤:١٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٠:٢٩١١:١٢:٥٢١٦:٤٤:٥٦١٧:٠٢:٠١٢٢:٣٤:١٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤١:١٠١١:١٢:٥٣١٦:٤٤:١٧١٧:٠١:٢٣٢٢:٣٤:١٢
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤١:٥١١١:١٢:٥٤١٦:٤٣:٣٩١٧:٠٠:٤٧٢٢:٣٤:١٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٢:٣٣١١:١٢:٥٦١٦:٤٣:٠٢١٧:٠٠:١٣٢٢:٣٤:١٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٣:١٥١١:١٣:٠٠١٦:٤٢:٢٧١٦:٥٩:٣٩٢٢:٣٤:١٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٣:٥٧١١:١٣:٠٤١٦:٤١:٥٣١٦:٥٩:٠٧٢٢:٣٤:١١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٤:٤٠١١:١٣:٠٩١٦:٤١:٢١١٦:٥٨:٣٦٢٢:٣٤:١٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٥:٢٣١١:١٣:١٥١٦:٤٠:٤٩١٦:٥٨:٠٧٢٢:٣٤:١٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٥:٤٦:٠٦١١:١٣:٢١١٦:٤٠:٢٠١٦:٥٧:٣٩٢٢:٣٤:١٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٤٦:٥٠١١:١٣:٢٩١٦:٣٩:٥١١٦:٥٧:١٣٢٢:٣٤:٢٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٤٧:٣٤١١:١٣:٣٧١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٦:٤٨٢٢:٣٤:٢٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٤٨:١٨١١:١٣:٤٧١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٦:٢٤٢٢:٣٤:٣٥
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٥:٤٩:٠٣١١:١٣:٥٧١٦:٣٨:٣٥١٦:٥٦:٠٢٢٢:٣٤:٤٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٤٩:٤٨١١:١٤:٠٨١٦:٣٨:١٢١٦:٥٥:٤١٢٢:٣٤:٥٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٠:٣٣١١:١٤:١٩١٦:٣٧:٥١١٦:٥٥:٢٢٢٢:٣٤:٥٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥١:١٨١١:١٤:٣٢١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٥:٠٤٢٢:٣٥:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٢:٠٣١١:١٤:٤٦١٦:٣٧:١٤١٦:٥٤:٤٨٢٢:٣٥:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٢:٤٩١١:١٥:٠٠١٦:٣٦:٥٧١٦:٥٤:٣٣٢٢:٣٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اسپکه شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اسپکه شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسپکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسپکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسپکه

اِسپَکه یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران است. اسپکه از مراکز سوزن‌دوزی در بلوچستان است

شهر اسپکه در ویکیپدیا

شهر اسپکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسپکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسپکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسپکه بر روی نقشه

شهر اسپکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسپکه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسپکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسپکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسپکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسپکه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسپکه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسپکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ اسپکه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسپکه
افق شرعی امروز فردا اسپکه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسپکه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو