جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسپکه

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسپکه


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٣٠:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٤٧:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٢٩

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسپکه (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر اسپکه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسپکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسپکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

زیگ زیگلار
رو به خورشید بایستید، سایه ها پشت شما خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسپکه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسپکه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسپکه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسپکه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسپکه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسپکه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٥:٠٦١٢:٢٧:٠٥١٨:٥٩:٢٧١٩:١٦:٣٩٢٣:٤٦:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٤:١٥١٢:٢٦:٥٦١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:١٣٢٣:٤٦:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٢٦:٤٧١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٢:٣٥١٢:٢٦:٣٩١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٢٣٢٣:٤٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥١:٤٦١٢:٢٦:٣١١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٥٨٢٣:٤٥:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٦:٢٤١٩:٠٢:١١١٩:١٩:٣٣٢٣:٤٥:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٦:١٧١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٠٨٢٣:٤٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٦:١١١٩:٠٣:١٧١٩:٢٠:٤٣٢٣:٤٤:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٦:٠٥١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:١٩٢٣:٤٤:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٦:٠٠١٩:٠٤:٢٤١٩:٢١:٥٤٢٣:٤٤:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٧:١٥١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٣٠٢٣:٤٤:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٦:٣٣١٢:٢٥:٥٢١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:٠٥٢٣:٤٣:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٥:٥٣١٢:٢٥:٤٨١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٤١٢٣:٤٣:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٥:١٣١٢:٢٥:٤٥١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٣:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٤:٣٥١٢:٢٥:٤٣١٩:٠٧:١٢١٩:٢٤:٥٢٢٣:٤٣:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٣:٥٨١٢:٢٥:٤٢١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٢٨٢٣:٤٣:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٣:٢١١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٨:١٩١٩:٢٦:٠٤٢٣:٤٣:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٢:٤٦١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٤٠٢٣:٤٣:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤١:٤٠١٢:٢٥:٤١١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٥١٢٣:٤٢:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٥:٤٢١٩:١٠:٣٣١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٥:٤٤١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٠٢٢٣:٤٢:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٥:٤٦١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٣٨٢٣:٤٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢٥:٤٩١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:١٣٢٣:٤٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١١٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٥:٥٣١٩:١٢:٤٦١٩:٣٠:٤٨٢٣:٤٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٣٠٥:٣٨:٥١١٢:٢٥:٥٧١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٢٣٢٣:٤٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٦:٠١١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٥٧٢٣:٤٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٢٢٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٦:٠٦١٩:١٤:٢٤١٩:٣٢:٣٢٢٣:٤٢:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٦:١٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٠٦٢٣:٤٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسپکه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسپکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسپکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسپکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسپکه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسپکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسپکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسپکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسپکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسپکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسپکه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٢:٠٣١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:١٢٢٣:٥٢:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٤:٥٥١٢:٣١:٤٧١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:١١٢٣:٥٢:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٥:٢٣١٢:٣١:٣١١٨:٥٧:١٦١٩:١٤:٠٩٢٣:٥١:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٥:٥٠١٢:٣١:١٥١٨:٥٦:١٥١٩:١٣:٠٧٢٣:٥١:٤٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٦:١٨١٢:٣٠:٥٨١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٠٤٢٣:٥١:٣٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٦:٤٥١٢:٣٠:٤٠١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٠٠٢٣:٥١:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٧:١٢١٢:٣٠:٢٣١٨:٥٣:٠٩١٩:٠٩:٥٦٢٣:٥١:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٠٧:٣٩١٢:٣٠:٠٤١٨:٥٢:٠٦١٩:٠٨:٥٢٢٣:٥٠:٥٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٨:٠٥١٢:٢٩:٤٦١٨:٥١:٠٣١٩:٠٧:٤٧٢٣:٥٠:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٠٨:٣٢١٢:٢٩:٢٧١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٦:٤٢٢٣:٥٠:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٠٨:٥٨١٢:٢٩:٠٨١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٥:٣٦٢٣:٥٠:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٠٩:٢٥١٢:٢٨:٤٩١٨:٤٧:٤٩١٩:٠٤:٢٩٢٣:٤٩:٥٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٠٩:٥١١٢:٢٨:٢٩١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٣:٢٣٢٣:٤٩:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٠:١٧١٢:٢٨:٠٩١٨:٤٥:٣٨١٩:٠٢:١٦٢٣:٤٩:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٠:٤٣١٢:٢٧:٤٩١٨:٤٤:٣٢١٩:٠١:٠٩٢٣:٤٩:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١١:٠٨١٢:٢٧:٢٩١٨:٤٣:٢٥١٩:٠٠:٠١٢٣:٤٨:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١١:٣٤١٢:٢٧:٠٨١٨:٤٢:١٩١٨:٥٨:٥٣٢٣:٤٨:٣٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٢:٠٠١٢:٢٦:٤٨١٨:٤١:١١١٨:٥٧:٤٥٢٣:٤٨:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٢:٢٥١٢:٢٦:٢٧١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٦:٣٧٢٣:٤٧:٥٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٢:٥١١٢:٢٦:٠٦١٨:٣٨:٥٦١٨:٥٥:٢٨٢٣:٤٧:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٣:١٦١٢:٢٥:٤٤١٨:٣٧:٤٨١٨:٥٤:١٩٢٣:٤٧:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٣:٤٢١٢:٢٥:٢٣١٨:٣٦:٤٠١٨:٥٣:١١٢٣:٤٧:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٤:٠٧١٢:٢٥:٠٢١٨:٣٥:٣٢١٨:٥٢:٠٢٢٣:٤٦:٤٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٤:٣٣١٢:٢٤:٤٠١٨:٣٤:٢٤١٨:٥٠:٥٣٢٣:٤٦:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٤:٥٨١٢:٢٤:١٩١٨:٣٣:١٥١٨:٤٩:٤٤٢٣:٤٦:٠٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٥:٢٤١٢:٢٣:٥٧١٨:٣٢:٠٧١٨:٤٨:٣٥٢٣:٤٥:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:١٥:٤٩١٢:٢٣:٣٦١٨:٣٠:٥٨١٨:٤٧:٢٦٢٣:٤٥:٢٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٦:١٥١٢:٢٣:١٤١٨:٢٩:٥٠١٨:٤٦:١٧٢٣:٤٥:١٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٦:٤٠١٢:٢٢:٥٣١٨:٢٨:٤١١٨:٤٥:٠٨٢٣:٤٤:٥١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٧:٠٦١٢:٢٢:٣١١٨:٢٧:٣٣١٨:٤٣:٥٩٢٣:١٤:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٠٠٥:١٧:٣٢١١:٢٢:١٠١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٢:٥٠٢٢:٤٤:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسپکه شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسپکه شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسپکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسپکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسپکه

اِسپَکه یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران است. اسپکه از مراکز سوزن‌دوزی در بلوچستان است

شهر اسپکه در ویکیپدیا

شهر اسپکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسپکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسپکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسپکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسپکه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسپکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسپکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسپکه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسپکه دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اسپکه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسپکه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسپکه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اسپکه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسپکه
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسپکه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو