جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

قلعه عسگر | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اسماعیل آباد


اذان صبح: ٠٤:١٣:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٢١
اذان ظهر: ١١:٣٦:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٥٧:١٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای اسماعیل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اسماعیل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اُرد بزرگ
اگر آغاز زندگیت با سپیده دم و روز همزاد گشت، همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش و اگر در شب و سیاهی آغاز شد، چراغی از امید در خود بیافروز كه پگاه خوشبختی نزدیك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسماعیل آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسماعیل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسماعیل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسماعیل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٥:٣٢١٢:٤١:٠٧١٩:١٧:٠٨١٩:٣٤:٥٠٢٣:٥٨:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٠:٥٧١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٣٠٢٣:٥٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٣:٤٠١٢:٤٠:٤٩١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٢:٤٥١٢:٤٠:٤١١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠١:٥٢١٢:٤٠:٣٣١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٠:١٩١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٠:١٣١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٣١٢٣:٥٧:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٦:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٦:٥١١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٣٣٢٣:٥٦:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٦:٠٥١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٦:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٥:١٩١٢:٣٩:٥٠١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٦:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٦:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٣:٥٢١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:١٥٢٣:٥٥:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٥٥٢٣:٥٥:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٣٦٢٣:٥٥:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥١:٥١١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:١٦٢٣:٥٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥١:١٣١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٥:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٩:٢٦١٢:٣٩:٤٥١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٥٦٢٣:٥٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣٩:٤٨١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٩:٥١١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:١٤٢٣:٥٤:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٩:٥٤١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٥٣٢٣:٥٤:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٧:٢٣١٢:٣٩:٥٨١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٣٢٢٣:٥٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٠:٠٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:١٠٢٣:٥٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٦:٢٩١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٤٨٢٣:٥٤:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٦:٠٥١٢:٤٠:١٤١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسماعیل آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای اسماعیل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسماعیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسماعیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای اسماعیل آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسماعیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسماعیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسماعیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٦:٠٥١٩:١٦:١٦١٩:٣٣:٤٢٠٠:٠٥:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:٠٠١٢:٤٥:٤٩١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٣٥٠٠:٠٤:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٦:٣٣١٢:٤٥:٣٣١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٢٨٠٠:٠٤:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٧:٠٦١٢:٤٥:١٦١٩:١٣:٠٠١٩:٣٠:٢٠٠٠:٠٤:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٧:٣٩١٢:٤٤:٥٩١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:١١٠٠:٠٤:٢١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٨:١١١٢:٤٤:٤٢١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:٠٢٠٠:٠٤:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٨:٤٤١٢:٤٤:٢٤١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٦:٥٢٠٠:٠٣:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٩:١٦١٢:٤٤:٠٦١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٥:٤٢٠٠:٠٣:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٩:٤٨١٢:٤٣:٤٨١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٤:٣٢٠٠:٠٣:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٠:٢١١٢:٤٣:٢٩١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:٢٠٠٠:٠٣:١٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٠:٥٣١٢:٤٣:١٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٠٩٠٠:٠٣:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢١:٢٤١٢:٤٢:٥٠١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٠:٥٧٠٠:٠٢:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢١:٥٦١٢:٤٢:٣١١٩:٠٢:٣٨١٩:١٩:٤٤٠٠:٠٢:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٢:٢٨١٢:٤٢:١١١٩:٠١:٢٧١٩:١٨:٣٢٠٠:٠٢:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٢:٥٩١٢:٤١:٥١١٩:٠٠:١٥١٩:١٧:١٩٠٠:٠٢:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٣:٣١١٢:٤١:٣٠١٨:٥٩:٠٣١٩:١٦:٠٥٠٠:٠١:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٤:٠٢١٢:٤١:١٠١٨:٥٧:٥٠١٩:١٤:٥٢٠٠:٠١:٢٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٤:٣٤١٢:٤٠:٤٩١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٣٨٠٠:٠١:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٥:٠٥١٢:٤٠:٢٨١٨:٥٥:٢٤١٩:١٢:٢٣٠٠:٠٠:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٥:٣٦١٢:٤٠:٠٧١٨:٥٤:١١١٩:١١:٠٩٠٠:٠٠:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٦:٠٧١٢:٣٩:٤٦١٨:٥٢:٥٧١٩:٠٩:٥٥٠٠:٠٠:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٦:٣٨١٢:٣٩:٢٥١٨:٥١:٤٣١٩:٠٨:٤٠٠٠:٠٠:٠١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٧:١٠١٢:٣٩:٠٣١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٧:٢٥٢٣:٥٩:٤٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٧:٤١١٢:٣٨:٤٢١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:١٠٢٣:٥٩:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٨:١٢١٢:٣٨:٢٠١٨:٤٨:٠١١٩:٠٤:٥٦٢٣:٥٩:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٢٨:٤٣١٢:٣٧:٥٩١٨:٤٦:٤٧١٩:٠٣:٤١٢٣:٥٨:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٢٩:١٥١٢:٣٧:٣٧١٨:٤٥:٣٣١٩:٠٢:٢٦٢٣:٥٨:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٢٩:٤٦١٢:٣٧:١٦١٨:٤٤:١٨١٩:٠١:١١٢٣:٥٨:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٠:١٨١٢:٣٦:٥٤١٨:٤٣:٠٤١٨:٥٩:٥٦٢٣:٢٧:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٠:٤٩١١:٣٦:٣٣١٧:٤١:٥٠١٧:٥٨:٤٢٢٢:٥٧:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٥:٣١:٢١١١:٣٦:١٢١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٧:٢٧٢٢:٥٧:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسماعیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسماعیل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسماعیل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسماعیل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسماعیل آباد

روستای اسماعیل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسماعیل آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اسماعیل آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای اسماعیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اسماعیل آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسماعیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا اسماعیل آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسماعیل آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسماعیل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسماعیل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسماعیل آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسماعیل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو