جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

رضوان | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اسماعیل آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:١٩
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٠١:٣٨

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای اسماعیل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اسماعیل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
خشك سالی و بیماری در مقام مقایسه با جنگ، چیزی نیست زیرا خود این دو نیز ناشی از پیامدهای دشوار و ناهنجار جنگ هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسماعیل آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسماعیل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسماعیل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسماعیل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:٠٢١٢:٤٤:٢٢١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٠٣٠٠:٠١:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٧:٠٣١٢:٤٤:١٢١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠١:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٦:٠٤١٢:٤٤:٠٣١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٧٠٠:٠١:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٠٦١٢:٤٣:٥٤١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:١٠٠٠:٠٠:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٣:٣٨١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٠:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٢:١٩١٢:٤٣:٣١١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠١:٢٥١٢:٤٣:٢٤١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٣:١٨١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٩:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٣:١٢١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥٩:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٨:٠٠١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٨:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٧:١٢١٢:٤٢:٥٩١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٨:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٢:٥٥١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٨:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٥:٣٨١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٥٩٢٣:٥٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٤:٥٣١٢:٤٢:٥٠١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٤١٢٣:٥٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٤:١٠١٢:٤٢:٤٩١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٢٤٢٣:٥٨:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٣:٢٧١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٠٦٢٣:٥٧:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٢:٤٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٤٩٢٣:٥٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٧:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥١:٢٧١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٧:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥٧:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٠:١٤١٢:٤٢:٥١١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:١٨٢٣:٥٧:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٥٩٢٣:٥٧:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٣٩٢٣:٥٧:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٨:٠٤١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٢٠٢٣:٥٧:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠٠٢٣:٥٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٣:١٤١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٩٢٣:٥٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسماعیل آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای اسماعیل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسماعیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسماعیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای اسماعیل آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسماعیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسماعیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسماعیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٨:٢٢١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٠:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٤:٢٠١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٢٤٠٠:٠٠:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٨:٤٨١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٠:٥٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٤:٥٢١٢:٤٩:٠٠١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٤٢٠٠:٠١:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٥:٠٩١٢:٤٩:١٣١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٤٨٠٠:٠١:٢٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠١:٣٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٩:٣٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠١:٥٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٩:٥٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٠٠٠٠:٠٢:٠٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٦:٣٠١٢:٥٠:٠٣١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٠١٠٠:٠٢:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٦٠٥:٤٦:٥٣١٢:٥٠:١٤١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٠٠٠٠:٠٢:٣٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٧:١٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٢:٥٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٧:٤١١٢:٥٠:٣٧١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠٣:٠٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٨:٠٧١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٤٩٠٠:٠٣:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٤٢٠٠:٠٣:٣٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٩:٠٠١٢:٥١:٠٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٣٤٠٠:٠٣:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥١:١٩١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٢٤٠٠:٠٤:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٥١:٢٩١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٤:٢٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٠:٢٦١٢:٥١:٣٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٤:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥٠:٥٦١٢:٥١:٤٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٤:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٦٠٥:٥١:٢٦١٢:٥١:٥٥١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٥:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥١:٥٧١٢:٥٢:٠٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:١٠٠٠:٠٥:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٢:٢٩١٢:٥٢:١٠١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٥١٠٠:٠٥:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٣:٠١١٢:٥٢:١٧١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٥:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٣:٣٤١٢:٥٢:٢٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٥:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٢:٢٩١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٦:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٤:٤١١٢:٥٢:٣٥١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٦:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٠٦:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٦:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٦:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٢:٥١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٧:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٠٧:١٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسماعیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اسماعیل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسماعیل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسماعیل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسماعیل آباد

روستای اسماعیل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسماعیل آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اسماعیل آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای اسماعیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اسماعیل آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسماعیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسماعیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسماعیل آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ اسماعیل آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسماعیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسماعیل آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسماعیل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو