جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

رضوان | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اسماعیل آباد


اذان صبح: ٠٤:١٥:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٢١
اذان ظهر: ١١:٣٩:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٤٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای اسماعیل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اسماعیل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ناتانیل براندن
هدف از زندگی این است كه از یك حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یك تخصص یا زمینه ی خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران، حرمت نفس خود را پاس داریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسماعیل آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسماعیل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسماعیل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسماعیل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٧:٠٣١٢:٤٤:١٢١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠١:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٦:٠٤١٢:٤٤:٠٣١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٧٠٠:٠١:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٠٦١٢:٤٣:٥٤١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:١٠٠٠:٠٠:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٠:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٣:٣٨١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٠:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٢:١٩١٢:٤٣:٣١١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠١:٢٥١٢:٤٣:٢٤١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٣:١٨١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٩:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٣:١٢١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٩:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٨:٠٠١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٨:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٧:١٢١٢:٤٢:٥٩١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٨:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٢:٥٥١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٨:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٥:٣٨١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٥٩٢٣:٥٨:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٤:٥٣١٢:٤٢:٥٠١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٤١٢٣:٥٨:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٤:١٠١٢:٤٢:٤٩١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٢٤٢٣:٥٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٣:٢٧١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٠٦٢٣:٥٧:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٢:٤٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٤٩٢٣:٥٧:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٧:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥١:٢٧١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٧:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٠:١٤١٢:٤٢:٥١١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:١٨٢٣:٥٧:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٥٩٢٣:٥٧:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٣٩٢٣:٥٧:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٨:٠٤١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٢٠٢٣:٥٧:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠٠٢٣:٥٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٣:١٤١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٩٢٣:٥٧:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٦:٤١١٢:٤٣:١٩١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:١٩٢٣:٥٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسماعیل آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای اسماعیل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسماعیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسماعیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای اسماعیل آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسماعیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسماعیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسماعیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٧:١٢١٢:٤٩:١٠١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:١٩٠٠:٠٧:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٧:٤٨١٢:٤٨:٥٤١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:١٠٠٠:٠٧:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٨:٢٣١٢:٤٨:٣٨١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٠٠٠٠:٠٧:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٨:٥٨١٢:٤٨:٢٢١٩:١٧:١٦١٩:٣٤:٥٠٠٠:٠٧:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٩:٣٤١٢:٤٨:٠٥١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٣٩٠٠:٠٦:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٠:٠٩١٢:٤٧:٤٧١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٢٧٠٠:٠٦:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٤٤١٢:٤٧:٢٩١٩:١٣:٤٧١٩:٣١:١٥٠٠:٠٦:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢١:١٨١٢:٤٧:١١١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:٠٢٠٠:٠٦:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢١:٥٣١٢:٤٦:٥٣١٩:١١:٢٤١٩:٢٨:٤٩٠٠:٠٦:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٢:٢٨١٢:٤٦:٣٤١٩:١٠:١٢١٩:٢٧:٣٦٠٠:٠٥:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٣:٠٢١٢:٤٦:١٥١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٢١٠٠:٠٥:٣٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٣:٣٧١٢:٤٥:٥٦١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٥:٠٧٠٠:٠٥:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٤:١١١٢:٤٥:٣٦١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٣:٥٢٠٠:٠٥:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٤:٤٥١٢:٤٥:١٦١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٣٧٠٠:٠٤:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٥:١٩١٢:٤٤:٥٦١٩:٠٤:٠٥١٩:٢١:٢١٠٠:٠٤:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٥:٥٣١٢:٤٤:٣٦١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٠٥٠٠:٠٤:١٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٦:٢٧١٢:٤٤:١٥١٩:٠١:٣٥١٩:١٨:٤٩٠٠:٠٤:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٧:٠١١٢:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٣٣٠٠:٠٣:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٧:٣٤١٢:٤٣:٣٤١٨:٥٩:٠٤١٩:١٦:١٦٠٠:٠٣:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٨:٠٨١٢:٤٣:١٢١٨:٥٧:٤٨١٩:١٤:٥٩٠٠:٠٣:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٢٨:٤٢١٢:٤٢:٥١١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:٤٢٠٠:٠٢:٥٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٢٩:١٥١٢:٤٢:٣٠١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:٢٥٠٠:٠٢:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٢٩:٤٩١٢:٤٢:٠٩١٨:٥٣:٥٩١٩:١١:٠٨٠٠:٠٢:١٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٠:٢٣١٢:٤١:٤٧١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٥٠٠٠:٠٢:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٠:٥٧١٢:٤١:٢٦١٨:٥١:٢٦١٩:٠٨:٣٣٠٠:٠١:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣١:٣٠١٢:٤١:٠٤١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٧:١٥٠٠:٠١:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٢:٠٤١٢:٤٠:٤٣١٨:٤٨:٥٣١٩:٠٥:٥٨٠٠:٠١:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٢:٣٨١٢:٤٠:٢١١٨:٤٧:٣٦١٩:٠٤:٤١٠٠:٠٠:٤٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٣:١٢١٢:٤٠:٠٠١٨:٤٦:١٩١٩:٠٣:٢٣٢٣:٣٠:٢٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٥٠٥:٣٣:٤٦١١:٣٩:٣٨١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٢:٠٦٢٣:٠٠:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:١٣٠٥:٣٤:٢١١١:٣٩:١٧١٧:٤٣:٤٥١٨:٠٠:٤٩٢٢:٥٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسماعیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد روستای اسماعیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسماعیل آباد روستای اسماعیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسماعیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسماعیل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسماعیل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسماعیل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسماعیل آباد

روستای اسماعیل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسماعیل آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اسماعیل آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای اسماعیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسماعیل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اسماعیل آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسماعیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسماعیل آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسماعیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسماعیل آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسماعیل آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسماعیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسماعیل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسماعیل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو