جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسلام شهر

اسلام شهر | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام شهر


اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسلام شهر (شهرستان اسلام شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر اسلام شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسلام شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسلام شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
هر كس "نمی‌دانم" را ترك كند، در هلاكت‌گاه‌ها سقوط می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسلام شهر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسلام شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسلام شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٦:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٧:٣١١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٦:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٦:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٥:١٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٥:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٤:١١١٣:٠٢:١٤١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٥:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٢:٠٧١٩:٥١:٤١٢٠:١١:٠٠٠٠:١٥:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٥٣٠٠:١٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١١:٠٠١٣:٠١:٥٤١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٤:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠١:٤٨١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٤:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠١:٤٣١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٤:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٣٩١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٠١١٣:٠١:٣٥١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:١٧٠٠:١٣:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠١:٣١١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:١٠٠٠:١٣:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:١٠١٣:٠١:٢٩١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٣:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٤:١٦١٣:٠١:٢٦١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٣:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠١:٢٥١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٢:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٢:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠١:٤٢١٣:٠١:٢٣٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٢:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١١٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٣:١١٠٠:١٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:٠١٠٠:١١:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٥١٠٠:١١:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٤١٠٠:١١:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥٧:١٤١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١١:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:١٩٠٠:١١:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٥:٥٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١١:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٥:٢١١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١١:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٤:٤٦١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام شهر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر اسلام شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسلام شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر اسلام شهر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اسلام شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر اسلام شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر اسلام شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسلام شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسلام شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام شهر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٣:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٣:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٧:١٤١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٢:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٦:٥٧١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٤٦٠٠:٢٢:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٦:٤٠١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٢:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٦:٢٣١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٢:٢٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٦:٠٥١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٢:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٥:٤٧١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٢:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٦:٠٠١٣:٠٥:٢٩١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢١:٥٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٥:١٠١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٢٥٠٠:٢١:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:٣١١٣:٠٤:٥١١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٠٠٠٠:٢١:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٨:١٦١٣:٠٤:٣٢١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٣٥٠٠:٢١:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٩:٠١١٣:٠٤:١٢١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٠٨٠٠:٢١:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٩:٤٦١٣:٠٣:٥٢١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٢٠٠:٢٠:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٠:٣١١٣:٠٣:٣٢١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:١٥٠٠:٢٠:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٤١:١٦١٣:٠٣:١٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٤٨٠٠:٢٠:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٢:٠١١٣:٠٢:٥١١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٢١٠٠:٢٠:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٢:٣٠١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٥٣٠٠:١٩:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٣:٣١١٣:٠٢:٠٩١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٢٥٠٠:١٩:٣٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٤:١٥١٣:٠١:٤٨١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٩:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٠٠١٣:٠١:٢٧١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٢٨٠٠:١٩:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠١:٠٦١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٠٠٠٠:١٨:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٦:٣٠١٣:٠٠:٤٤١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٣١٠٠:١٨:٢٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٧:١٤١٣:٠٠:٢٣١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٠٣٠٠:١٨:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٠:٠١١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٣٤٠٠:١٧:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٨:٤٤١٢:٥٩:٤٠١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٠٦٠٠:١٧:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٩:٢٩١٢:٥٩:١٨١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٦:٣٧٠٠:١٧:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٠:١٤١٢:٥٨:٥٧١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٠٨٠٠:١٧:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥١:٠٠١٢:٥٨:٣٥١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٤٠٠٠:١٦:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥١:٤٥١٢:٥٨:١٤١٩:٠٤:٠٩١٩:٢٢:١١٢٣:٤٦:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٢:٣٠١١:٥٧:٥٣١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٤٣٢٣:١٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسلام شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام شهر شهر اسلام شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام شهر شهر اسلام شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسلام شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسلام شهر

اسلامشهر مرکز شهرستان اسلامشهر و دومین شهر پرجمعیت در استان تهران است. اسلامشهر «شادشهر» نام داشت و پس از انقلاب ۱۳۵۷ به «اسلامشهر» تغییر نام یافت. این شهر نوزدهمین شهر ایران از لحاظ جمعیت می‌باشد

شهر اسلام شهر در ویکیپدیا

شهر اسلام شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسلام شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسلام شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسلام شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسلام شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسلام شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسلام شهر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسلام شهر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر اسلام شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسلام شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسلام شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسلام شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام شهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسلام شهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام شهر
زمان پخش اذان زنده به افق اسلام شهر
افق شرعی امروز فردا اسلام شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسلام شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو