جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسلام شهر

اسلام شهر | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام شهر


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٠٩
نیمه شب: ٠٠:١١:٠٠

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسلام شهر (شهرستان اسلام شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر اسلام شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اسلام شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسلام شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
عشق به كسی كه از ما بیزار است، دشوارترین كارهاست. ولی به لطف پروردگار، حتی این دشوارترین كارها نیز اگر بخواهیم انجام‌شان دهیم، آسان و ساده خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسلام شهر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسلام شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام شهر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسلام شهر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام شهر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام شهر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٥:١٨١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٥٤٠٠:٢٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٤٥٠٠:٢٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣١:١٦١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٠:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٩:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٤:٠٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٩:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٨:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٣:٢١١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٧:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:١٧١٣:٠٣:١٠١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٧:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٧:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٦:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٦:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٢:٣١١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٦:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٥:٣١١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٥:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٢:١٥١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٥:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٢:٠٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٥:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٢:١٦١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٣٩٠٠:١٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١١:١٤١٣:٠١:٥٤١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٤:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٠:١٢١٣:٠١:٤٨١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٩:١١١٣:٠١:٤٣١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:١٨٠٠:١٤:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٨:١٢١٣:٠١:٣٩١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:١١٠٠:١٣:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٧:١٤١٣:٠١:٣٥١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٦:١٨١٣:٠١:٣١١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٣:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠١:٢٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠١:٢٦١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٤١٠٠:١٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠١:٢٥١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٢:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اسلام شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اسلام شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اسلام شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام شهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اسلام شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسلام شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اسلام شهر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسلام شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اسلام شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اسلام شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسلام شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسلام شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسلام شهر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٥:٥٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١١:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٥:٢١١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١١:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٤:٤٦١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١١:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٥٤:١٣١٣:٠١:٥٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١١:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٥٣:٤٢١٣:٠٢:٠١٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:١٤٠٠:١١:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٣:١٢١٣:٠٢:٠٨٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٥٩٠٠:١١:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٢:٤٤١٣:٠٢:١٥٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١١:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٢:١٧١٣:٠٢:٢٣٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١١:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٥١:٥٢١٣:٠٢:٣١٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١١:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥١:٢٩١٣:٠٢:٣٩٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٥١٠٠:١١:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٥١:٠٧١٣:٠٢:٤٨٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١١:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٥٠:٤٧١٣:٠٢:٥٧٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٦:١١٠٠:١١:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٥٠:٢٩١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١١:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٢٠٥:٥٠:١٢١٣:٠٣:١٦٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٧:٢٧٠٠:١١:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٤٩:٥٧١٣:٠٣:٢٦٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٨:٠٤٠٠:١١:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٩:٤٤١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٣٩٠٠:١١:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٤٩:٣٢١٣:٠٣:٤٨٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٩:١٣٠٠:١١:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤٩:٢٢١٣:٠٣:٥٩٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١١:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٤٩:١٤١٣:٠٤:١٠٢٠:١٩:١٧٢٠:٤٠:١٨٠٠:١١:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٩:٠٧١٣:٠٤:٢٢٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٤٩٠٠:١١:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٤٩:٠٢١٣:٠٤:٣٤٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:١٨٠٠:١١:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٨:٥٩١٣:٠٤:٤٦٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٤٦٠٠:١١:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٨:٥٨١٣:٠٤:٥٨٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤٢:١٢٠٠:١٢:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٨:٥٨١٣:٠٥:١١٢٠:٢١:٣١٢٠:٤٢:٣٧٠٠:١٢:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٤٨:٥٩١٣:٠٥:٢٣٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٣:٠١٠٠:١٢:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤٩:٠٣١٣:٠٥:٣٦٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٢٣٠٠:١٢:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٤٩:٠٧١٣:٠٥:٤٩٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٣:٤٤٠٠:١٢:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٤٩:١٤١٣:٠٦:٠٢٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٤:٠٣٠٠:١٢:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٩:٢٢١٣:٠٦:١٥٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٤:٢٠٠٠:١٣:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٩:٣٢١٣:٠٦:٢٩٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٤:٣٦٠٠:١٣:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٤٩:٤٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٢٣:٤١٢٠:٤٤:٥١٠٠:١٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسلام شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسلام شهر شهر اسلام شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسلام شهر شهر اسلام شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسلام شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسلام شهر

اسلامشهر مرکز شهرستان اسلامشهر و دومین شهر پرجمعیت در استان تهران است. اسلامشهر «شادشهر» نام داشت و پس از انقلاب ۱۳۵۷ به «اسلامشهر» تغییر نام یافت. این شهر نوزدهمین شهر ایران از لحاظ جمعیت می‌باشد

شهر اسلام شهر در ویکیپدیا

شهر اسلام شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسلام شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسلام شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسلام شهر بر روی نقشه

شهر اسلام شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسلام شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسلام شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسلام شهر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اسلام شهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اسلام شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسلام شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسلام شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسلام شهر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسلام شهر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام شهر
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام شهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسلام شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو