جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام تپه

فراغی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام تپه


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٣٨:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٠:٢٩

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام تپه (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای اسلام تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اسلام تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد براتیگان
هنگامی كه رویاها می روند، زندگی از دست رفته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام تپه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام تپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام تپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام تپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام تپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٣:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٠:٢١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٣:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٠:١١١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٠:٠٣١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٠٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠١:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٨:١٣١٢:٤٩:٤٠١٩:٤١:٤٠٢٠:٠١:٢٥٠٠:٠١:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٧:٠٦١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٢١٠٠:٠١:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٦:٠١١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٠:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤٩:٢١١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٠:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٩:١٦١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٠:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٩:١١١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٠:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:١٤٠٥:٥١:٥٠١٢:٤٩:٠٧١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٠١٢٣:٥٩:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٩:٠٤١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:٥٦٢٣:٥٩:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٩:٠١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:٥١٢٣:٥٩:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٠٩٠٥:٤٨:٥٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٤٧٢٣:٥٩:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٤١٢٣:٥٨:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٨:٥٦١٩:٥١:١٦٢٠:١١:٣٦٢٣:٥٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٨:٥٦١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٢:٣٠٢٣:٥٨:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٠١٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٨:٥٦١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٣:٢٤٢٣:٥٨:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٤:٣٤١٢:٤٨:٥٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٤:١٨٢٣:٥٨:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٨:٥٨١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٥:١١٢٣:٥٨:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٢٦٠٥:٤٢:٥٩١٢:٤٩:٠٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٦:٠٤٢٣:٥٧:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:١٧٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٩:٠٢١٩:٥٦:١٧٢٠:١٦:٥٧٢٣:٥٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:١٠٠٥:٤١:٣١١٢:٤٩:٠٥١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٧:٤٨٢٣:٥٧:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٤٠:٤٩١٢:٤٩:٠٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٨:٤٠٢٣:٥٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٠٢٠٥:٤٠:٠٩١٢:٤٩:١٢١٩:٥٨:٤١٢٠:١٩:٣١٢٣:٥٧:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٩:٣١١٢:٤٩:١٧١٩:٥٩:٢٩٢٠:٢٠:٢١٢٣:٥٧:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٣٨:٥٤١٢:٤٩:٢٢٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢١:١٠٢٣:٥٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام تپه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اسلام تپه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اسلام تپه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٧:٠٢١٢:٥٨:١٠١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:٢١٠٠:١٤:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٥:٣٣١٢:٥٧:٥٢١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:١٥٠٠:١٤:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٤:٠٤١٢:٥٧:٣٤١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٠٩٠٠:١٣:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٢:٣٥١٢:٥٧:١٦١٩:١٢:٣٣١٩:٣١:٠٣٠٠:١٣:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤١:٠٦١٢:٥٦:٥٨١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٥٧٠٠:١٣:١٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٩:٣٨١٢:٥٦:٤٠١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٥١٠٠:١٢:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١١:٢١٠٦:٣٨:١٠١٢:٥٦:٢٢١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٤٤٠٠:١٢:٢٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:٤٢١٢:٥٦:٠٤١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٣٨٠٠:١٢:٠٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:١٤١٢:٥٥:٤٧١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٣٢٠٠:١١:٤٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٣:٤٧١٢:٥٥:٢٩١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٢٦٠٠:١١:١٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٥:١٢١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٢١٠٠:١٠:٥٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٠:٥٣١٢:٥٤:٥٥١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:١٥٠٠:١٠:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:٢٧١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٠٩٠٠:١٠:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:٠١١٢:٥٤:٢١١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٠٣٠٠:٠٩:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٩:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:١٠١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٥٣٠٠:٠٨:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٤٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٨:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٣:١٧١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٤٢٠٠:٠٨:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٧:٤٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٧:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٨:١٤١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٧:٠٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٢:١٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٦:٣٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:١٨٠٠:٠٦:١٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٤:١٢١٢:٥١:٥٢١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٥:٥٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٢:٥٣١٢:٥١:٣٩١٩:٣١:٠١١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٥:٣١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١١:٣٥١٢:٥١:٢٦١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٥:١٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:١٧١٢:٥١:١٤١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٤:٤٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٩:٠١١٢:٥١:٠٢١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٤:٢٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٠:٥١١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:٥٤٠٠:٠٤:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٠:٤١١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام تپه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٥:٥٦١١:٥٩:٥٧١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٥٨٢٣:٤٦:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٤:٢٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٥٢٠٠:١٦:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٢:٥٨١٢:٥٩:٢٢١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٤:٤٦٠٠:١٦:١١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥١:٢٩١٢:٥٩:٠٤١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٤٠٠٠:١٥:٥٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥٠:٠٠١٢:٥٨:٤٦١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٣٣٠٠:١٥:٢٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٨:٣١١٢:٥٨:٢٨١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٢٧٠٠:١٥:٠٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٧:٠٢١٢:٥٨:١٠١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:٢١٠٠:١٤:٤٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٥:٣٣١٢:٥٧:٥٢١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:١٥٠٠:١٤:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٤:٠٤١٢:٥٧:٣٤١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٠٩٠٠:١٣:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٢:٣٥١٢:٥٧:١٦١٩:١٢:٣٣١٩:٣١:٠٣٠٠:١٣:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤١:٠٦١٢:٥٦:٥٨١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٥٧٠٠:١٣:١٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٩:٣٨١٢:٥٦:٤٠١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٥١٠٠:١٢:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢١٠٦:٣٨:١٠١٢:٥٦:٢٢١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٤٤٠٠:١٢:٢٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:٤٢١٢:٥٦:٠٤١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٣٨٠٠:١٢:٠٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:١٤١٢:٥٥:٤٧١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٣٢٠٠:١١:٤٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٣:٤٧١٢:٥٥:٢٩١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٢٦٠٠:١١:١٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٥:١٢١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٢١٠٠:١٠:٥٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٠:٥٣١٢:٥٤:٥٥١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:١٥٠٠:١٠:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:٢٧١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٠٩٠٠:١٠:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:٠١١٢:٥٤:٢١١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٠٣٠٠:٠٩:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٩:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:١٠١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٥٣٠٠:٠٨:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٤٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٨:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٣:١٧١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٤٢٠٠:٠٨:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٧:٤٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٧:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٨:١٤١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٧:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٢:١٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٦:٣٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:١٨٠٠:٠٦:١٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٤:١٢١٢:٥١:٥٢١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٥:٥٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٢:٥٣١٢:٥١:٣٩١٩:٣١:٠١١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٥:٣١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسلام تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام تپه روستای اسلام تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام تپه روستای اسلام تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام تپه

روستای اسلام تپه بر روی نقشه

روستای اسلام تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام تپه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اسلام تپه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای اسلام تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام تپه رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام تپه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسلام تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام تپه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام تپه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسلام تپه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام تپه
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام تپه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو