جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٠١
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

لئوبوسكالیا
منكر گذشته نمی‌توان شد، ولی گردن به بردگی آن نیز نمی‌باید نهاد. گذشته فقط می‌تواند فردا را تا اندازه‌ای برایمان پیش‌بینی‌پذیر كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسلام آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٤:٤٥١٣:١٣:١٠١٩:٤٢:٠٦١٩:٥٩:٥٠٠٠:٣١:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٢:٥٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٣٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٢:٢٧١٣:١٢:٤٢١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٦٠٠:٣٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:١٩١٣:١٢:٢٩١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٥٩٠٠:٣٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٠:١١١٣:١٢:١٦١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٩:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٩:٠٥١٣:١٢:٠٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٧:٥٩١٣:١١:٥١١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٦:٥٤١٣:١١:٣٩١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٨:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٥:٥٠١٣:١١:٢٨١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٨:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٤:٤٦١٣:١١:١٧١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٨:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٣:٤٣١٣:١١:٠٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٧:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٠:٥٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٧:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣١:٤١١٣:١٠:٤٧١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٧:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٠:٤١١٣:١٠:٣٨١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٧:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٠:٢٩١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٦:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٠:٢٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٦:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:٤٧١٣:١٠:١٤١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٦:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٥١١٣:١٠:٠٧١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٥:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٠:٠١١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٥:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٥:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٤:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٤:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٩:١٩١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٤:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٤:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠١:٢٩١٢:٠٥:٤٥١٨:٠٩:٣٢١٨:٢٦:٤٦٢٣:٢٥:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٢:٠٥١٢:٠٥:٢٤١٨:٠٨:١٣١٨:٢٥:٢٧٢٣:٢٥:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٢:٤٢١٢:٠٥:٠٣١٨:٠٦:٥٥١٨:٢٤:٠٨٢٣:٢٥:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٣:١٩١٢:٠٤:٤٢١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٤:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٣:٥٦١٢:٠٤:٢٢١٨:٠٤:١٨١٨:٢١:٣٢٢٣:٢٤:٣٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٤:٣٣١٢:٠٤:٠١١٨:٠٣:٠٠١٨:٢٠:١٤٢٣:٢٤:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٥:١١١٢:٠٣:٤١١٨:٠١:٤٣١٨:١٨:٥٦٢٣:٢٣:٥٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٥:٤٨١٢:٠٣:٢١١٨:٠٠:٢٥١٨:١٧:٣٩٢٣:٢٣:٤٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٦:٢٦١٢:٠٣:٠١١٧:٥٩:٠٨١٨:١٦:٢٢٢٣:٢٣:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٧:٠٤١٢:٠٢:٤٢١٧:٥٧:٥١١٨:١٥:٠٥٢٣:٢٣:٠٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٠٢:٢٣١٧:٥٦:٣٥١٨:١٣:٤٩٢٣:٢٢:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٨:٢١١٢:٠٢:٠٤١٧:٥٥:١٨١٨:١٢:٣٤٢٣:٢٢:٢٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٩:٠٠١٢:٠١:٤٥١٧:٥٤:٠٣١٨:١١:١٩٢٣:٢٢:٠٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:٠٩:٣٩١٢:٠١:٢٧١٧:٥٢:٤٨١٨:١٠:٠٤٢٣:٢١:٥٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٠:١٨١٢:٠١:٠٩١٧:٥١:٣٣١٨:٠٨:٥٠٢٣:٢١:٣٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٠:٥٢١٧:٥٠:١٩١٨:٠٧:٣٦٢٣:٢١:١٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:١١:٣٨١٢:٠٠:٣٥١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٦:٢٣٢٣:٢٠:٥٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٢:١٨١٢:٠٠:١٩١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٥:١١٢٣:٢٠:٤٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٢:٥٩١٢:٠٠:٠٣١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٤:٠٠٢٣:٢٠:٢٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٣:٤٠١١:٥٩:٤٧١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٢:٤٩٢٣:٢٠:٠٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٤:٢١١١:٥٩:٣٢١٧:٤٤:١٦١٨:٠١:٣٨٢٣:١٩:٥٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٥:٠٣١١:٥٩:١٨١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٠:٢٩٢٣:١٩:٣٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٥:٤٥١١:٥٩:٠٤١٧:٤١:٥٦١٧:٥٩:٢٠٢٣:١٩:٢٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٦:٢٨١١:٥٨:٥١١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٨:١٢٢٣:١٩:٠٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٧:١١١١:٥٨:٣٨١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٧:٠٥٢٣:١٨:٥٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٧:٥٤١١:٥٨:٢٦١٧:٣٨:٣١١٧:٥٥:٥٩٢٣:١٨:٣٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٨:٣٨١١:٥٨:١٤١٧:٣٧:٢٤١٧:٥٤:٥٤٢٣:١٨:٢٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:١٩:٢٢١١:٥٨:٠٣١٧:٣٦:١٩١٧:٥٣:٥٠٢٣:١٨:١٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٠:٠٧١١:٥٧:٥٣١٧:٣٥:١٤١٧:٥٢:٤٦٢٣:١٨:٠١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٠:٥١١١:٥٧:٤٣١٧:٣٤:١٠١٧:٥١:٤٤٢٣:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسلام آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام آباد
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو