جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

رادکان | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٣٧:١٠
غروب آفتاب: ١٩:١٨:١٧
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٥١:٢٣

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

اُرد بزرگ
جز ناامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣١:٥٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٥:٣٧١٢:٣١:٤٢١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:٤٩٢٣:٤٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣١:٣٣١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٤:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٣:١٤١٢:٣١:٢٤١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٤٢٢٣:٤٣:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣١:١٦١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٣٨٢٣:٤٣:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣١:٠٨١٩:٢١:٥٥١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٣:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣١:٠١١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤٣:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:٢٦٢٣:٤٢:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٧:٣٦١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٤:٢١٢٣:٤٢:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:١٧٢٣:٤٢:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٦:١٨١٩:٤٦:١٣٢٣:٤١:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٤:٢٨١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٧:١٠١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤١:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٣:٢٧١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٨:٠٤٢٣:٤١:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٣٢:٢٨١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٥٩٢٣:٤١:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣١:٣٠١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٥٤٢٣:٤٠:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٠١٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٠:٣٨١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤٠:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٠:١٨١٩:٣١:٢٩١٩:٥١:٤٤٢٣:٤٠:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٢٥٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣٠:١٧١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٢:٣٨٢٣:٤٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٧:٥٣١٢:٣٠:١٧١٩:٣٣:١١١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٠:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٢٧:٠٢١٢:٣٠:١٧١٩:٣٤:٠١١٩:٥٤:٢٦٢٣:٣٩:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٤٢٠٥:٢٦:١٢١٢:٣٠:١٨١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٥:١٩٢٣:٣٩:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٣١٠٥:٢٥:٢٥١٢:٣٠:١٩١٩:٣٥:٤١١٩:٥٦:١٢٢٣:٣٩:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٢١٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣٠:٢١١٩:٣٦:٣١١٩:٥٧:٠٥٢٣:٣٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:١٣٠٥:٢٣:٥٤١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٥٧٢٣:٣٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٠٧٠٥:٢٣:١٠١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٨:٤٩٢٣:٣٩:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٠٢٠٥:٢٢:٢٩١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٩:٤٠٢٣:٣٨:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٨:٥٩٠٥:٢١:٤٩١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٩:٤٤٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٣٨:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٧:٥٨٠٥:٢١:١١١٢:٣٠:٣٨١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:٢٠٢٣:٣٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٦:٥٩٠٥:٢٠:٣٤١٢:٣٠:٤٣١٩:٤١:١٧٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٣٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اسلام آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٨٠٥:٣١:٥٨١٢:٤٠:٢٥١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٩:٠٧٢٣:٤٩:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٦٠٥:٣٢:٤٤١٢:٤٠:٢٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٤٩:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٣:٣٠١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٤٩:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٣٤:١٧١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:٤٣٢٣:٤٩:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣٥:٠٣١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٥:٥٢٢٣:٥٠:١٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٣٥:٥١١٢:٤٠:٢٧١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٥٩٢٣:٥٠:٢١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٣٦:٣٨١٢:٤٠:٢٦١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٤:٠٥٢٣:٥٠:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٧:٢٦١٢:٤٠:٢٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٣:١٠٢٣:٥٠:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٣٨:١٥١٢:٤٠:٢١١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٢:١٣٢٣:٥٠:٤٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٩:٠٣١٢:٤٠:١٨١٩:٤١:٠٣٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٠:٥٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤٠:١٤١٩:٤٠:٠٦٢٠:٠٠:١٤٢٣:٥١:٠٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٤٠:٤١١٢:٤٠:١٠١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:١٣٢٣:٥١:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٧٠٥:٤١:٣٠١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٨:١٠٢٣:٥١:١٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٤٢:١٩١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٧:٠٦٢٣:٥١:٢٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤١٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٦:٠١٢٣:٥١:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥١:٣٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٩:٣٩١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥١:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٩:٣١١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٢:٣٨٢٣:٥١:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٦:٢٦١٢:٣٩:٢٢١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٢٨٢٣:٥١:٤٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤١٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٩:١٣١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:١٦٢٣:٥١:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٩:٠٤٢٣:٥١:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٨:٥٣١٩:٢٨:١٧١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥١:٤٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٨:٤٢١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥١:٤٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٢٠٢٣:٥١:٤٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٨:١٨١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:٠٤٢٣:٥١:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٢:١١١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:٤٦٢٣:٥١:٤٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:٢٨٢٣:٥١:٣٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٧:٣٩١٩:٢٠:٥٣١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥١:٣٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣٧:٢٥١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥١:٢٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٥:٢٨١٢:٣٧:١٠١٩:١٨:١٧١٩:٣٧:٢٧٢٣:٥١:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٦:٥٥١٩:١٦:٥٨١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥١:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو