جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

رادکان | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد

اذان صبح: ٠٣:٣٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥١
اذان ظهر: ١٢:٣٩:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:١٩
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٥٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسپنسر جانسون
كامیابی یعنی تبدیل شدن به آن كسی كه می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف باارزش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسلام آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠١:٢٦١٢:٣٤:١٢١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٦:٢٩٢٣:٤٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٠:٠٤١٢:٣٣:٥٨١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:٢٤٢٣:٤٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٨:٤٣١٢:٣٣:٤٣١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٨:١٩٢٣:٤٨:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٧:٢٣١٢:٣٣:٣٠١٩:١٠:١٣١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٣:١٦١٩:١١:٠٦١٩:٣٠:١٠٢٣:٤٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٣:٠٣١٩:١١:٥٩١٩:٣١:٠٥٢٣:٤٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣٢:٥٠١٩:١٢:٥٢١٩:٣٢:٠١٢٣:٤٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٢:٣٨١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:٥٦٢٣:٤٦:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٢:٢٦١٩:١٤:٣٧١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٥:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٢:١٥١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤٥:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٢:٠٤١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٥:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣١:٥٤١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٣٩٢٣:٤٤:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣١:٤٣١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٤:٤١١٢:٣١:٣٤١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٤:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣١:٢٥١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:٢٧٢٣:٤٣:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣١:١٦١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:٢٣٢٣:٤٣:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٤١:١١١٢:٣١:٠٩١٩:٢١:٤٠١٩:٤١:١٩٢٣:٤٣:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٠:٠٣١٢:٣١:٠١١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٢:١٤٢٣:٤٣:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٣:١٠٢٣:٤٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٤:١٩١٩:٤٤:٠٦٢٣:٤٢:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٦:٤٧١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٥:١١١٩:٤٥:٠٢٢٣:٤٢:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤١:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣٤:٤١١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٥٤٢٣:٤١:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤١:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٠١٠٥:٣٢:٤١١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:٤٥٢٣:٤١:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٣١:٤٣١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣٠:٤٧١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤٠:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٠١٠٥:٢٩:٥١١٢:٣٠:١٨١٩:٣١:١٦١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٢٨:٥٧١٢:٣٠:١٧١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٢:٢٥٢٣:٤٠:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٢٠٠٥:١٥:١١١٢:٣٥:٤٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٨:٠٤٢٣:٤١:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٣٥٠٥:١٥:٢٥١٢:٣٦:٠١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٨:١٥٢٣:٤١:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٥٢٠٥:١٥:٤١١٢:٣٦:١٤١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٨:٢٤٢٣:٤١:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:١١٠٥:١٥:٥٨١٢:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٨:٣٢٢٣:٤١:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٣٠٥:١٦:١٦١٢:٣٦:٤٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٨:٣٧٢٣:٤١:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٨٠٥:١٦:٣٦١٢:٣٦:٥٣١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٨:٤١٢٣:٤٢:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٥٠٥:١٦:٥٨١٢:٣٧:٠٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٨:٤٢٢٣:٤٢:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٧:٥٤٠٥:١٧:٢١١٢:٣٧:١٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٨:٤٢٢٣:٤٢:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٦٠٥:١٧:٤٥١٢:٣٧:٣٠١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٨:٤٠٢٣:٤٣:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٠٠٥:١٨:١٠١٢:٣٧:٤١١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٨:٣٦٢٣:٤٣:٢٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٦٠٥:١٨:٣٧١٢:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٨:٣١٢٣:٤٣:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٤٠٥:١٩:٠٤١٢:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٨:٢٣٢٣:٤٣:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٤٠٥:١٩:٣٣١٢:٣٨:١٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٨:١٣٢٣:٤٤:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٧٠٥:٢٠:٠٤١٢:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٨:٠٢٢٣:٤٤:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢١٠٥:٢٠:٣٥١٢:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٧:٤٨٢٣:٤٤:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:٢١:٠٧١٢:٣٨:٤٦١٩:٥٦:١٠٢٠:١٧:٣٣٢٣:٤٥:٠٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٥٠٥:٢١:٤١١٢:٣٨:٥٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٧:١٦٢٣:٤٥:٢٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٥٠٥:٢٢:١٥١٢:٣٩:٠٥١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٦:٥٧٢٣:٤٥:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٧٠٥:٢٢:٥١١٢:٣٩:١٣١٩:٥٥:١٩٢٠:١٦:٣٦٢٣:٤٥:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٠٠٥:٢٣:٢٧١٢:٣٩:٢٢١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٦:١٣٢٣:٤٦:١٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٥٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣٩:٣٠١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٥:٤٨٢٣:٤٦:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢١٠٥:٢٤:٤٣١٢:٣٩:٣٧١٩:٥٤:١٢٢٠:١٥:٢١٢٣:٤٦:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٩٠٥:٢٥:٢٢١٢:٣٩:٤٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٤:٥٣٢٣:٤٧:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٨٠٥:٢٦:٠٢١٢:٣٩:٥١١٩:٥٣:١٩٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٧:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:١٩٠٥:٢٦:٤٣١٢:٣٩:٥٧١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٥١٢٣:٤٧:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٠٠٥:٢٧:٢٥١٢:٤٠:٠٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١٣:١٧٢٣:٤٧:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٨:٠٧١٢:٤٠:٠٨١٩:٥١:٤٦٢٠:١٢:٤٢٢٣:٤٨:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٨:٥٠١٢:٤٠:١٢١٩:٥١:١١٢٠:١٢:٠٤٢٣:٤٨:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٢٩:٣٤١٢:٤٠:١٦١٩:٥٠:٣٥٢٠:١١:٢٥٢٣:٤٨:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٨٠٥:٣٠:١٨١٢:٤٠:٢٠١٩:٤٩:٥٨٢٠:١٠:٤٥٢٣:٤٨:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٣١:٠٢١٢:٤٠:٢٣١٩:٤٩:١٨٢٠:١٠:٠٢٢٣:٤٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسلام آباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام آباد
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو