جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٥

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند، بنده‌ی مؤمن خود را به بیماری دچار می‌سازد تا هر گناهی از او برطرف شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٩:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٢:١٣١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٧٠٠:١٨:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٢:٠٤١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٨:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:٤٦١٣:٠١:٥٥١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٨:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠١:٤٧١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٨:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٩:٥٠١٣:٠١:٣٩١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:٥٣١٣:٠١:٣٢١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٧:٥٨١٣:٠١:٢٥١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٧:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٧:٠٣١٣:٠١:١٩١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:١٠١٣:٠١:١٤١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:١٧١٣:٠١:٠٨١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠١:٠٤١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٣٦١٣:٠١:٠٠١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٦:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٥:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٥:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:٥١١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٠٧٠٠:١٥:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٥١٠٠:١٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٩٠٠:١٤:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٤:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٤:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:١٠٠٠:١٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠١:٠١١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١١٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠١:٠٥١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠١:١٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٦٠٠:١٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠١:١٥١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسلام آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٧:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٠:٠٢١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠١٠٠:١٧:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٨:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٨:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٧:١٤٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٨:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠١:١٠١٣:٠٧:٢٧٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٨:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٩:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠١:٥١١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٩:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٩:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٨:١٦٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٣٤٠٠:١٩:٤٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٠:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٠:١٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٠:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٠:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٩:١١٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢١:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢١:٢٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢١:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢١:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٢:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٢:١٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٧:٤٩١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٢:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٠:١٢٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٢:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٣:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٠:٢٥٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٣:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٠:٠٣١٣:١٠:٣١٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٢٣:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:١٠:٣٨١٣:١٠:٣٦٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٣:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:١١:١٣١٣:١٠:٤١٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٣:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:٤٩١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٤:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٢:٢٥١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٤:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٣:٠١١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٤:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٣:٣٨١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان زنده به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسلام آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو