جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٤٥
اذان ظهر: ١١:٠٩:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٣١:١٤
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٥٩

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
اساساً ایمان عبارت از هر گونه اصل راهنما، باور، یقین و یا گرایش است كه به زندگی معنا بخشیده و به آن جهت می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢١:٥٤١٨:٥٤:٤٨١٩:١٢:٠٣٢٣:٤٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢١:٤٥١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٣٩٢٣:٤٠:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٧:٤١١٢:٢١:٣٦١٨:٥٥:٥٤١٩:١٣:١٤٢٣:٤٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٤٦:٥١١٢:٢١:٢٨١٨:٥٦:٢٨١٩:١٣:٥٠٢٣:٤٠:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٦:٠١١٢:٢١:٢٠١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٢٥٢٣:٣٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٥:١٣١٢:٢١:١٣١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٠١٢٣:٣٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢١:٠٦١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٣٧٢٣:٣٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢١:٠٠١٨:٥٨:٤٣١٩:١٦:١٣٢٣:٣٩:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢٠:٥٤١٨:٥٩:١٧١٩:١٦:٤٩٢٣:٣٩:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٢:٠٩١٢:٢٠:٤٩١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٢٥٢٣:٣٨:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٨:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٠:٤١١٩:٠٠:٥٩١٩:١٨:٣٨٢٣:٣٨:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٠:٠٢١٢:٢٠:٣٧١٩:٠١:٣٣١٩:١٩:١٤٢٣:٣٨:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٥٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٥١٢٣:٣٨:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٨:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣١٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٣:١٦١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٧:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥١٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:١٧٢٣:٣٧:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٥٣٢٣:٣٧:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٢٩٢٣:٣٧:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٣١١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٦:٤١١٩:٢٤:٤٢٢٣:٣٧:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:١٨٢٣:٣٧:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:٥٣٢٣:٣٧:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٠:٤١١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٢٩٢٣:٣٧:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٢:٥٢١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٠٤٢٣:٣٧:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٣٢:٢٨١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٣٩٢٣:٣٧:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٠:٥٥١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:١٤٢٣:٣٧:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣١:٤٣١٢:٢١:٠١١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٤٩٢٣:٣٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٢٨٠٥:٢٨:١٢١١:٠٨:٣٠١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٥:١٦٢٢:٣٠:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٠٠٥:٢٨:٤٩١١:٠٨:٢٢١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٤:٢٤٢٢:٣٠:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٢٩:٢٦١١:٠٨:١٤١٦:٤٦:٤٢١٧:٠٣:٣٤٢٢:٢٩:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٥٠٥:٣٠:٠٣١١:٠٨:٠٧١٦:٤٥:٥١١٧:٠٢:٤٥٢٢:٢٩:٤٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٠:٤١١١:٠٨:٠١١٦:٤٥:٠١١٧:٠١:٥٦٢٢:٢٩:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٣١:٢٠١١:٠٧:٥٦١٦:٤٤:١٢١٧:٠١:٠٩٢٢:٢٩:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣١:٥٩١١:٠٧:٥٢١٦:٤٣:٢٥١٧:٠٠:٢٣٢٢:٢٩:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:١٨٠٥:٣٢:٣٨١١:٠٧:٤٨١٦:٤٢:٣٨١٦:٥٩:٣٨٢٢:٢٩:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٢٠٥:٣٣:١٨١١:٠٧:٤٥١٦:٤١:٥٢١٦:٥٨:٥٥٢٢:٢٩:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٦٠٥:٣٣:٥٨١١:٠٧:٤٣١٦:٤١:٠٨١٦:٥٨:١٢٢٢:٢٩:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠١٠٥:٣٤:٣٨١١:٠٧:٤١١٦:٤٠:٢٥١٦:٥٧:٣٠٢٢:٢٩:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٦٠٥:٣٥:١٩١١:٠٧:٤١١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٦:٥٠٢٢:٢٨:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١١٠٥:٣٦:٠١١١:٠٧:٤١١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٦:١١٢٢:٢٨:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٣٦:٤٢١١:٠٧:٤٢١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٥:٣٣٢٢:٢٨:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٣٧:٢٤١١:٠٧:٤٤١٦:٣٧:٤٤١٦:٥٤:٥٧٢٢:٢٨:٥١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٣٨:٠٧١١:٠٧:٤٦١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٤:٢٢٢٢:٢٨:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٣٨:٥٠١١:٠٧:٥٠١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٣:٤٨٢٢:٢٨:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٠٠٥:٣٩:٣٣١١:٠٧:٥٤١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٣:١٦٢٢:٢٨:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٠:١٦١١:٠٧:٥٩١٦:٣٥:٢٤١٦:٥٢:٤٤٢٢:٢٨:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٤١:٠٠١١:٠٨:٠٥١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٢:١٥٢٢:٢٨:٥٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤١:٤٤١١:٠٨:١٢١٦:٣٤:٢٢١٦:٥١:٤٦٢٢:٢٩:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٢:٢٨١١:٠٨:١٩١٦:٣٣:٥٤١٦:٥١:١٩٢٢:٢٩:٠٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٣:١٣١١:٠٨:٢٨١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٠:٥٤٢٢:٢٩:١٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٣:٥٨١١:٠٨:٣٧١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٠:٣٠٢٢:٢٩:١٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٤:٤٣١١:٠٨:٤٧١٦:٣٢:٣٦١٦:٥٠:٠٧٢٢:٢٩:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٥:٢٨١١:٠٨:٥٨١٦:٣٢:١٣١٦:٤٩:٤٦٢٢:٢٩:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٦:١٤١١:٠٩:١٠١٦:٣١:٥٢١٦:٤٩:٢٧٢٢:٢٩:٣٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٦:٥٩١١:٠٩:٢٣١٦:٣١:٣٢١٦:٤٩:٠٩٢٢:٢٩:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٤٧:٤٥١١:٠٩:٣٦١٦:٣١:١٤١٦:٤٨:٥٢٢٢:٢٩:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٤٨:٣١١١:٠٩:٥١١٦:٣٠:٥٧١٦:٤٨:٣٨٢٢:٣٠:١١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسلام آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو