جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٠٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
اگر اندیشه‌ی بكری به نظر آدمی برسد، اگر اندیشه‌ی تازه‌ای را بیابد و آن را به انجام رساند، افراد گوناگون دیگری نیز همزمان به ساختن و پرداختن همان اندیشه سرگرم خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسلام آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠١:٠١١٢:٢٤:٢٤١٨:٤٨:١٢١٩:٠٥:٠٥٢٣:٤٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٠:٠٠١٢:٢٤:١٠١٨:٤٨:٤٣١٩:٠٥:٣٨٢٣:٤٤:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٩:٠٠١٢:٢٣:٥٦١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:١٢٢٣:٤٣:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٣٤٠٥:٥٨:٠١١٢:٢٣:٤٢١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٤٥٢٣:٤٣:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٧:٠٢١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٠:١٩١٩:٠٧:١٩٢٣:٤٣:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٦:٠٤١٢:٢٣:١٥١٨:٥٠:٥١١٩:٠٧:٥٣٢٣:٤٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥٥:٠٦١٢:٢٣:٠٣١٨:٥١:٢٣١٩:٠٨:٢٧٢٣:٤٢:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٤:٠٩١٢:٢٢:٥٠١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٠١٢٣:٤٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٣:١٣١٢:٢٢:٣٨١٨:٥٢:٢٨١٩:٠٩:٣٥٢٣:٤٢:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٢:١٧١٢:٢٢:٢٧١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٠٩٢٣:٤١:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥١:٢٣١٢:٢٢:١٦١٨:٥٣:٣٣١٩:١٠:٤٤٢٣:٤١:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٢:٠٦١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:١٩٢٣:٤١:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٤٩:٣٦١٢:٢١:٥٦١٨:٥٤:٣٩١٩:١١:٥٤٢٣:٤٠:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٨:٤٣١٢:٢١:٤٦١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٢٩٢٣:٤٠:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٧:٥٢١٢:٢١:٣٧١٨:٥٥:٤٥١٩:١٣:٠٤٢٣:٤٠:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٤٧:٠٢١٢:٢١:٢٩١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:٤٠٢٣:٤٠:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٦:١٢١٢:٢١:٢١١٨:٥٦:٥٢١٩:١٤:١٥٢٣:٤٠:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢١:١٣١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٥١٢٣:٣٩:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢١:٠٦١٨:٥٧:٥٩١٩:١٥:٢٧٢٣:٣٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢١:٠٠١٨:٥٨:٣٣١٩:١٦:٠٣٢٣:٣٩:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢٠:٥٤١٨:٥٩:٠٧١٩:١٦:٣٩٢٣:٣٩:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٢:١٩١٢:٢٠:٤٩١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:١٥٢٣:٣٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:١٣٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٠:١٦١٩:١٧:٥٢٢٣:٣٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٠:٥٣١٢:٢٠:٤١١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:٢٨٢٣:٣٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٠:١١١٢:٢٠:٣٧١٩:٠١:٢٤١٩:١٩:٠٥٢٣:٣٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٩:٣١١٢:٢٠:٣٤١٩:٠١:٥٩١٩:١٩:٤١٢٣:٣٨:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٥٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:١٨٢٣:٣٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:٥٥٢٣:٣٨:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٧:٣٧١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٣١٢٣:٣٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٠:٠٨١٢:٢٦:٠٠١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٠:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٣٠:٢٢١٢:٢٦:١٣١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤١:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٦:٢٦١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤١:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٠:٥٢١٢:٢٦:٣٩١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٠٦٢٣:٤١:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:١٤٢٣:٤١:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠١٠٥:٣١:٢٧١٢:٢٧:٠٥١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٢١٢٣:٤٢:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٧:١٧١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٢:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٧:٢٩١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٢:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٣٢:٢٥١٢:٢٧:٤٢١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٣٣٢٣:٤٢:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣٢:٤٥١٢:٢٧:٥٣١٩:٢٢:٥٥١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٢:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٣٣:٠٧١٢:٢٨:٠٥١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٣:١٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٣:٣٠١٢:٢٨:١٦١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٣٣٢٣:٤٣:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٣:٥٣١٢:٢٨:٢٧١٩:٢٢:٥٤١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٣:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٤:١٦١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٣:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٤:٤١١٢:٢٨:٤٨١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٢٠٢٣:٤٤:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٥:٠٦١٢:٢٨:٥٨١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:١٤٢٣:٤٤:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٥:٣١١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٠٥٢٣:٤٤:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢٩:١٧١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٥٥٢٣:٤٤:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٤٤٢٣:٤٥:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٠:٣٢٢٣:٤٥:١٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٧:١٩١٢:٢٩:٤٢١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:١٨٢٣:٤٥:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٧:٤٨١٢:٢٩:٤٩١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٠٣٢٣:٤٥:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٩:٥٦١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٥:٥٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٨:٤٥١٢:٣٠:٠٣١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٦:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٩:١٥١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٦:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٠:١٥١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٤٨٢٣:٤٦:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٠:١٥١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٦:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٠:٤٥١٢:٣٠:٢٤١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٦:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤١:١٦١٢:٣٠:٢٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٣٧٢٣:٤٦:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤١:٤٧١٢:٣٠:٣٢١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:١١٢٣:٤٧:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٠:٣٥١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٧:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسلام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو