جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٥٨

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كراتس
عشق دردی است كه تنها سه دارو دارد: گرسنگی، انتظار و انتحار [= خودكشی ].

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسلام آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:١٧٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٤:٤٤١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٠٧٠٠:١٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٩:٤٤١٢:٥٤:٢٩١٩:١٩:٤٠١٩:٣٦:٤٢٠٠:١٤:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٤:١٥١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:١٦٠٠:١٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٧:٤٢١٢:٥٤:٠١١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٧:٥١٠٠:١٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٣:٤٨١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٢٦٠٠:١٣:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٥:٤٢١٢:٥٣:٣٥١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٠١٠٠:١٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٤:٤٣١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٣٦٠٠:١٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٣:١٠١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:١٢٠٠:١٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٢:٤٧١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٢:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:٥١١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٢٣٠٠:١١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٤:٤١١٩:٤١:٥٩٠٠:١١:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٣٥٠٠:١١:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٢:١٥١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:١١٠٠:١١:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١١٠٦:١٨:١٢١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٤٧٠٠:١٠:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٧:١٩١٢:٥١:٥٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٠:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٢٨١٢:٥١:٤٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠١٠٠:١٠:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٥:٣٧١٢:٥١:٤٠١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٣٧٠٠:١٠:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٤٧١٢:٥١:٣٣١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:١٤٠٠:٠٩:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٣:٥٨١٢:٥١:٢٦١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:١١١٢:٥١:٢٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٩:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٢:٢٤١٢:٥١:١٤١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٩:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١١:٣٨١٢:٥١:٠٩١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٠:٥٣١٢:٥١:٠٤١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٠:١٠١٢:٥١:٠٠١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٥٩٠٠:٠٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٨:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:١٤٠٠:٠٨:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٥١:٠٥١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٧:٠٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠١:٣١١٢:٥١:١٠١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٧:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٥١:١٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٧:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥١:٢١١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٧:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥١:٢٧١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١١٠٠:٠٧:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥١:٣٤١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٧:٠٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥١:٤١١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٩٠٠:٠٧:٠٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥١:٤٨١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٧:١٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٩:١١١٢:٥١:٥٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠٧:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٧:١٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥٢:١٣١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٧:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٠٧:٢٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٧:٣٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٨:١١١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٧:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٠٧:٤٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٠٧:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٣:١٣١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٧:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٨:٠٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٨:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٣:٤٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٨:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٨:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٤:١١١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٨:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٤:٢٤١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٨:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٤:٣٦١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٩:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٤:٤٩١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٩:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٥٩٠٠:٠٩:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٥:١٥١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:١٧٠٠:٠٩:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣٥٠٠:٠٩:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٥:٤١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٥١٠٠:١٠:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٥:٥٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٠:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسلام آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسلام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسلام آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو