جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

آرتور شوپنهاور
اهل فضل كسانی هستند كه مطالعه ی خود را در میان صفحات كتابها انجام داده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٨٠٦:١٩:٤٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٤٠٠:١١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٢:١٤١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٢١٠٠:١٠:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٣:٥٧٠٠:١٠:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٧:٠٨١٢:٥١:٥٦١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٣٤٠٠:١٠:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٦:١٦١٢:٥١:٤٨١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:١١٠٠:١٠:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٥:٢٦١٢:٥١:٤٠١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٤٨٠٠:٠٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:٣٦١٢:٥١:٣٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٩:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٣:٤٨١٢:٥١:٢٦١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٩:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٣:٠٠١٢:٥١:٢٠١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٩:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:١٤١٢:٥١:١٤١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٩:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١١:٢٨١٢:٥١:٠٩١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٥١:٠٤١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣١٠٠:٠٨:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٠:٠٠١٢:٥١:٠٠١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٨:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٨:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٨:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٨:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٧:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٧:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٤٠٠:٠٧:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٧:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٠:٥١١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٧:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٧:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٧:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٣٦٠٠:٠٧:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥١:٠١١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٧:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٥١:٠٥١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٧:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠١:٣١١٢:٥١:١٠١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٧:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٥١:١٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسلام آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٦:٢٣١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٠:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:١١:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٥٧٠٠:١١:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٠٦٠٠:١١:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٠:٠٤١٢:٥٧:١٥١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٣٠٠:١١:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١٩٠٠:١١:٥٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٠:٤١١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٢:١١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠١:٠١١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٢:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٢:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٨:١٦١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٣١٠٠:١٢:٥٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٨:٢٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٣:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٣:٢٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٨:٥٠١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٣:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٩:٠١١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٣:٥٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٩:١١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٤٠٠:١٤:٠٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٩:٢١١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٤:٢١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥٩:٣١١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٤:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٤:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٥:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢١٠٠:١٥:١٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٥:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٠:١٢١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٥٠٠٠:١٥:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٠:١٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٢٠٠:١٥:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:١٢٠٠:١٦:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٠:٣١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٦:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٦:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٠:٤١١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٦:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٦:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٦:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٧:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١١:٣٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٧:١٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسلام آباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان زنده به افق اسلام آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو